Du lys av lys

Melodi: Eilert Tøsse

 

                                                    1.

                                                    Du lys av lys, 

                                                    en evig Sønn           

                                                    og kledd i herlighet,

                                                    lot vindpust stryke dine spor

                                                    i ørkenen 

                                                    da du bar våre klær.

                                                    2.

                                                    Vår bror og venn

                                                    ble ett med oss

                                                    og sønn av jord og hud.

                                                    Vi ser deg festet til et kors

                                                    og løftet opp,

                                                    men kappen din var hel.

                                                    3.

                                                    Vi er i deg,

                                                    du lys av lys.

                                                    Du bærer våre navn.

                                                    Når vi i sannhet søker deg,

                                                    skal dine ord 

                                                    om nåde bli vår del.

                                                    4.

                                                    Du er i oss,

                                                    oppstandne sønn.

                                                    Vi bærer navnet ditt.

                                                    Din kjærlighet er merket vårt

                                                    og vi er kledd i

                                                    drakten som var hel.

                                                    5.

                                                    Du er hos oss

                                                    i ørkensand. 

                                                    Vi bærer korset ditt.

                                                    Vi går i spor av dine trinn

                                                    og lar din pust

                                                    berøre oss med fred.

 

                                                    Kristin Reitan

                                                    Molde 2005

 

 

 

                                                    BØNNESVAR?

 

                                                    Jeg begynte å skrive

                                                    om Jesus som lyset.

 

                                                   "Du lys av lys,

                                                    en evig Sønn

                                                    og kledd i

                                                    herlighet."

 

                                                    Min tanke var å skrive

                                                    om lys, bare det.

 

                                                    Men det var som om 

                                                    Guds Ånd ledet

                                                    annerledes.

 

                                                    Plutselig så jeg for meg

                                                    at Guds Sønn vandret

                                                    i en ørken.

 

                                                    Det kom så overraskende.

 

                                                    Men om han som er lys,

                                                    himmelens Gud,

                                                    står det at han

                                                    ble ført ut i en ørken.

 

                                                    Det var etter

                                                    at han hadde

                                                    tatt på seg  

 

                                                    alle verdens

                                                    synder,

 

                                                    som om

                                                    våre synder

                                                    ble hans.

 

                                                    Det var det

                                                    som skjedde 

 

                                                    da han lot seg døpe 

                                                    for vår skyld.

 

                                                    Han gorde det

 

                                                   "for å fullføre

                                                    all rettferdighet."

 

                                                    Slik var hans ord.

 

                                                    Disse syndene

                                                    ble lagt på Jesus,

                                                    og han bar dem

                                                    til korset.

 

                                                    Slik var Guds plan.

 

                                                    Etter hans dåp

                                                    fikk de høre

                                                    Guds røst:                                 

                                                    

                                                   "Og se, en røst 

                                                    fra himmelen sa:

 

                                                    Dette er min Sønn,

                                                    som jeg elsker!

 

                                                    I ham har jeg

                                                    funnet behag."

 

                                                    Og så, etter dette

                                                    står det:

 

                                                   "Da ble Jesus av Ånden

                                                    ført ut i ørkenen."

                                                    

                                                    Det er ikke behagelig

                                                    å være i en ørken.

 

                                                    Men der var lysets Gud.

 

                                                    Mennesket 

                                                    Jesus Kristus.

 

                                                    Den Hellige.

 

                                                    Den rene.

 

                                                    Også der var han

                                                    - for vår skyld.

 

                                                    Der ble han fristet

                                                    av djevelen.

                                                   

                                                    Mørkets fyrste kom 

                                                    da det var aller tyngst

                                                    for ham.

     

                                                    Da han var sulten

                                                    etter å ha fastet

                                                    i førti dager og 

                                                    førti netter.

 

                                                    Over en måned

                                                    varte hans faste.

 

                                                    Da kom fristeren.

                                                    

                                                    Han fristet med 

                                                    naturlige fysiske behov.

 

                                                    Det som vi alle trenger.

 

                                                    Mat.

 

                                                    Og han gjorde det

                                                    ved å sitere Bibelen.

 

                                                    Satan skaper seg om

                                                    og prøver å late som om

                                                    det er Gud som taler.

 

                                                    Skaper seg om 

                                                    ved fromme ord..

                                                   

                                                    Han tiltalte 

                                                    til og med Jesus

                                                    som Guds Sønn.

                                                   

                                                    Og ba Jesus om

                                                    å gjøre et under.

 

                                                    Det som han jo var 

                                                    kommet for å gjøre.

 

                                                    Slik frister han.

 

                                                    Vi fanges lett da ..

 

                                                    Vår logikk er med.

 

                                                    Satan bruker Guds Ord

                                                    når han frister.

           

                                                    Men nesten umerkelig,

                                                    forandrer han det litt.

                                                    

                                                    Slik sa han det:

                                                    

                                                   "Er du Guds Sønn,

                                                    så si at disse steinene

                                                    skal bli til brød!"

 

                                                    En skulle tro 

                                                    at Jesus ville vise ham

                                                    at han er Guds Sønn

                                                    - og gjøre dette

                                                    underet.

 

                                                    Men Jesus 

                                                    ville ikke.

 

                                                    Det er vanskelig 

                                                    å avsløre Satan,

                                                    for han kommer

                                                    så listig.

 

                                                    Det er vanskelig

                                                    å se dette når vi er

                                                    i stor nød.

 

                                                    Når vi håper på 

                                                    og forventer et under,

                                                    kommer Guds motstander

                                                    og frister med

                                                    - et under.

 

                                                    Det er da vi trenger

                                                    Guds visdom.

 

                                                    Bibelen taler om

                                                    å prøve åndene.

 

                                                    Jesus mettet senere

                                                    flere tusen mennesker

                                                    i ødemarken da de

                                                    trengte mat.

 

                                                    Da var det Guds vilje

                                                    å gjøre et under.

                                                   

                                                    Men Jesus har

                                                    her gitt oss

                                                    et eksempel

 

                                                    på at han selv                                           

                                                    ble fristet til å

                                                    gjøre et under

                                                    som ikke var

                                                    Guds vilje.

 

                                                    Vårt vern er derfor

                                                    å be om at hans vilje

                                                    må skje.

 

                                                    Men hva sa Jesus

                                                    til Satan da han

                                                    fristet ham til å gjøre

                                                    dette underet?

                                           

                                                   "Det står skrevet:

                                                    Mennesket lever ikke

                                                    bare av brød, men av

                                                    hvert ord som kommer

                                                    ut av Guds munn."

 

                                                    Matteus 4.

 

                                                    Til og med

                                                    et under altså,

 

                                                    som ser ut til å være

                                                    Guds gjerning

 

                                                    kan være en 

                                                    fristelse.

 

                                                    Satans list.

 

                                                    Så hvordan skal vi

                                                    kunne skjelne mellom

                                                    hva som er fra Gud

                                                    og hva som er fra

                                                    den onde?

 

                                                    Jesus avslørte ham,

                                                    men det er vanskelig

                                                    for oss å gjøre det.

                                                     

                                                    Vi forstår ikke

                                                    hvordan vi skal

                                                    be i vår nød.

 

                                                    Derfor har Jesus

                                                    lært oss det:

 

                                                    Vi kan få legge alt

                                                    fram for ham i bønn

                                                    - alle våre behov,

 

                                                    men han har

                                                    lært oss å be om

                                                    å bli ledet inn i

                                                    hans vilje.

 

                                                   "Led oss ikke

                                                    inn i fristelse,

                                                    men frels oss fra

                                                    det onde." 

 

                                                   "Skje din vilje!"

 

                                                    En gang sa Jesus

                                                    at vi skal få alt 

                                                    det vi ber om.

 

                                                    Det kan nok,

                                                    i første omgang,

                                                    se ut til at han mente

                                                    at vi kan få alt det

                                                    som vi peker på.

 

                                                    Men det er et lite ord

                                                    der, som er lett

                                                    å overse.

 

                                                    Det er ordet "dersom."

 

                                                   "Dersom dere blir i meg,

                                                    og mine ord blir i dere,

                                                    da be om hva dere vil,

                                                    og dere skal få det.

 

                                                    I dette er min Far

                                                    herliggjort

 

                                                    at dere bærer

                                                    mye frukt,

 

                                                    og dere skal bli 

                                                    mine disipler.

 

                                                    Slik som Faderen

                                                    har elsket meg,

 

                                                    slik har jeg elsket

                                                    dere.

 

                                                    Bli i min

                                                    kjærlighet.

 

                                                    Hvis dere holder

                                                    mine bud,

                                                    da blir dere i

                                                    min kjærlighet.

 

                                                    Dette har jeg talt

                                                    til dere for at

                                                    min glede kan

                                                    være i dere,

 

                                                    og deres glede

                                                    bli fullkommen."

                                                    Joh 15.

 

                                                    Lysets Gud er

                                                    gledens Gud.

                                                  

                                                    Mørkets fyrste

                                                    kommer bare for

                                                    å stjele, myrde

                                                    og ødelegge.

 

                                                    Men det høres

                                                    så fint ut for oss,

 

                                                    for han skaper seg om

                                                    til en lysets engel.

 

                                                    Og han er listig

                                                    når han hermer

                                                    etter Guds ord.

                 

                                                    Han siterer det 

                                                    som Gud selv

                                                    har sagt,

 

                                                    men vrir

                                                    litt på det.

 

                                                    Tar det ut av sin

                                                    sammenheng.

 

                                                    Eller legger til

                                                    en liten løgn.

                                                 

                                                    Nesten umerkelig   

                                                    begynner vi å tro på

                                                    det vi hører.

 

                                                    Ikke minst fordi vi

                                                    har noe i oss,

                                                    vårt kjød

 

                                                    som ønsker at det

                                                    skal være sant.

 

                                                    Det høres ut som

                                                    det vil fylle våre

                                                    etterlengtede

                                                    behov.

 

                                                    Det høres ut som

                                                    vår egentlige hjelp.

 

                                                    For oss høres det 

                                                    godt ut.

                                                    

                                                    Vi håper så sterkt

                                                    å få hjelp i vår nød.

 

                                                    Her fristet Satan

                                                    altså med et under

                                                    fra Gud.

 

                                                    Ja men, det må da vel 

                                                    være rett at Jesus 

                                                    gjør det, så vi

                                                    kan bli mette,

 

                                                    eller friske,

                            

                                                    eller at vi kan 

                                                    få det vi søker

                                                    i vår nød??

                                                                                                       

                                                    Ja, vi kan tenke at

                                                    vi trenger det for å

                                                    tjene Gud også.

                                                    

                                                    Slik er vår logikk.

 

                                                    Men samsvarer det

                                                    med Guds tanke?

 

                                                    Vi må spørre Gud!

 

                                                    Han svarer oss

                                                    ved å vise oss inn

                                                    i Bibelen.

 

                                                    Det Ordet som

                                                    Satan misbruker,

 

                                                    det bruker Gud

                                                    til å vise oss inn 

                                                    i sin kjærlighet.

 

                                                    Jesus gjorde - og gjør

                                                    tegn og under.

 

                                                    Han gjør det hvis det

                                                    er det beste for oss.

 

                                                    Han gir oss tegn.

 

                                                    Men i Åpenbaringen

                                                    står det også om

 

                                                    store tegn                                                 

                                                    som skal skje,                 

                               

                                                    som ikke er 

                                                    av Gud.

 

                                                    Tegn som fører til

                                                    at mange blir forført.

                                                    

                                                    Det står om 

                                                    Satans tjener.

                                                    

                                                    Om dyret.

                                                   

                                                    Og om dette dyret

                                                    står det at:

                                                  

                                                   "Det forfører

                                                    dem som bor 

                                                    på jorden,

 

                                                    på grunn av

                                                    de tegn som ble

                                                    gitt det å gjøre."                                                    

 

                                                    Joh åpenb 13.13.

 

                                                    Det ser ut som

                                                    Jesu under,

 

                                                    men er ikke 

                                                    Jesu tegn.

                          

                                                    Det er fra han

                                                    som vil lede 

                                                    bort fra Jesu rike

                                                   

                                                    ved å etterligne

                                                    det Jesus gjør.

 

                                                    Han gjør det

                                                    for å få folk til å tro

                                                    at dette er tro,

 

                                                    og at dette er Gud.

                                                   

                                                    De blir lovet

                                                    nesten alt det

                                                    som de vil ha!

        

                                                    Det frister ...

 

                                                    Det lokker ...

 

                                                    Men da Jesus talte 

                                                    om tiden før sin

                                                    gjenkomst, 

 

                                                    sa han at:

                                                    

                                                   "Falske messiaser

                                                    og falske profeter

                                                    skal stå fram.

 

                                                    Og de skal gjøre

                                                    tegn og under

                                                    for å føre også de

                                                    utvalgte vill,

 

                                                    om det var

                                                    mulig.

 

                                                    Men vær på vakt!

 

                                                    Jeg har sagt dere alt

                                                    på forhånd."

 

                                                            _ _ _ _

 

 

                                                    Etter en slik tid

                                                    skal Jesus komme

                                                    tilbake.

 

                                                    Etter trengselen

                                                    for de sanne troende,

                                                    skal dette skje:

 

                                                   "Men i de dager,

                                                    etter denne trengsel,

                                                    skal solen bli formørket

                                                    og ikke gi sitt skinn.

 

                                                    Stjernene skal

                                                    falle ned fra

                                                    himmelen,

 

                                                    og himmelkreftene

                                                    skal rokkes.

 

                                                    Og de skal se

                                                    Menneskesønnen

                                                    komme i skyene

                                                    med stor kraft

                                                    og herlighet." 

 

                                                    Det er altså

                                                    etter en slik tid,

 

                                                    med forførelse 

                                                    ved hjelp av store

                                                    tegn og under,

 

                                                    at Jesus kommer

                                                    tilbake.

                                                

                                                    Han kommer 

                                                    med stor kraft 

                                                    og herlighet.

 

                                                    Vi må bare sørge for

                                                    å være rede, slik at vi

                                                    får bli med ham

                                                    når han kommer.

                                                    

                                                    Det får koste 

                                                    hva det vil.

 

                                                    Kanskje mister vi

                                                    våre liv her.

             

                                                    De som forføres,

                                                    vil så gjerne vinne 

                                                    sine egne liv.

                                                    

                                                    Og ved de store

                                                    mirakler som skjer,

                                                    skryter de.  

 

                                                    Det kan se ut som 

                                                    om de vinner sine liv.

 

                                                    Det er dette 

                                                    vi ser nå.

 

                                                    I vår tid.

 

                                                    Derfor er 

                                                    Guds røst til oss

                                                    akkurat nå så kjærlig

                                                    og så sterk.

 

                                                    Han ber oss om

                                                    å vende oss bort 

                                                    fra alt dette.

          

                                                    Til ham.

        

                                                    Til det gode.

 

                                                    Til

                                                    lysets rike

 

                                                    til det

                                                    som for oss

 

                                                    synes å være

                                                    en smal vei.

                                                  

                                                    Noen av oss har

                                                    prøvd den veien.

 

                                                    Vi ser kanskje ikke

                                                    så vellykkede ut.

                                                    

                                                    Men vi får se 

                                                    Jesu godhet.

 

                                                    Det kan kanskje

                                                    se ut til at vi mister

                                                    våre liv,

 

                                                    men om de som slik

                                                    er villige til å miste alt

                                                    for Jesu skyld,

 

                                                    står det:

                                                    

                                                   "De har seiret

                                                    over ham (den onde)

 

                                                    i kraft av

                                                    Lammets blod

 

                                                    og de hadde ikke

                                                    sitt liv kjært,

                                                    like til døden."

 

                                                    Slik står det

                                                    i Hebreerbrevet.

 

                                                    Så hva er 

                                                    vårt vern mot

                                                    forførelsene?

                                                   

                                                    Vårt vern er å få se 

                                                    vår første kjærlighet,

 

                                                    det er Jesus,

                                                    den korsfestede,

 

                                                    vår frelser!

 

                                                    Der får vi tilgivelse 

                                                    for alle våre synder.

 

                                                    Vi står rene og rettferdige

                                                    for Gud.

 

                                                    Det er vår store glede!

 

                                                    Derfor er Jesus 

                                                    vår første kjærlighet.

 

                                                    Vi får leve i et

                                                    fortrolig samfunn

                                                    med ham.

 

                                                    Og han legger 

                                                    en bønn inn i oss,

                                                    ved sin Hellige Ånd,

 

                                                    slik Jesus selv

                                                    lærte oss å be:

                                                                                                

                                                    Skje din vilje!

 

                                                    Slik sa han det,

                                                    han som er vår

                                                    kjærlighet.

 

                                                    Å bli i Jesu ord er å

                                                    ta imot evangeliet.

 

                                                    Det gir nåde over 

                                                    våre liv her

 

                                                    og som framtid

                                                    et evig liv.

 

                                                    Ved denne nåde

                                                    får vi del i 

                                                    den Ånd han gir.

 

                                                    Hans Ånd leder oss slik

                                                    at vi mer og mer vil

                                                    det som Gud vil.

 

                                                    I dette livet med ham

                                                    får vi alt det vi ber om.

 

                                                    Vår vilje

                                                    blir smeltet sammen

                                                    med hans vilje.

                                                    

                                                    Det betyr altså ikke

                                                    at vi kan få alt det

                                                    som kjødet ønsker seg,

                                                    ja, lengter etter.

 

                                                    Vi kan måtte leve med

                                                    savn og det som for oss synes

                                                    å være uoppfylte behov og

                                                    manglende bønnesvar.

 

                                                    Men vi kommer inn i

                                                    Guds tanker,

 

                                                    inn i det som

                                                    han vil oss

 

                                                    i sin kjærlighet.

 

                                                    Og da skjer dette store:

 

                                                    Vår sorg og våre savn

                                                    vil føre til at hans frukt

                                                    vokser fram i oss.

                                                  

                                                    Alt vi møter i våre liv

                                                    vil virke sammen til

                                                    det gode.

                                                   

                                                    Rom 8.28.

 

                                                    Hans kjærlighet gir oss

                                                    det som vi virkelig trenger,

                                                 

                                                    men ikke alt det som vårt kjød

                                                    synes at vi trenger.

 

                                                    Jesus sier det samme

                                                    til oss som til disiplene:

 

                                                   "Dersom dere blir i meg

                                                    og mine ord blir i dere,

                                                    da be om hva dere vil,

                                                    og dere skal få det."

 

                                                    Det er altså de som

                                                    blir i hans ord

                                                    som kan be om

                                                    hva de vil,

                                                    og få det!

                                                   

                                                    Å bli i hans ord er å

                                                    be i samsvar med

                                                    Guds vilje.

 

                                                    Slik Jesus 

                                                    har lært oss

                                                    å be:

 

                                                   "Skje din vilje!"

  

                                                    Og så sa Jesus 

                                                    videre:

 

                                                   "I dette er 

                                                    min Far herliggjort

                                                    at dere bærer mye frukt,

                                                    og dere skal bli mine

                                                    disipler.

 

                                                    Slik som Faderen har

                                                    elsket meg, slik har jeg

                                                    elsket dere.

 

                                                    Bli i min kjærlighet."

                    

                                                    Slik taler Jesus.

                                                

                                                    Han leder oss inn i

                                                    dypere velsignelser

                                                    enn det vi kan

                                                    tenke ut!

 

                                                    Ja, gir oss langt flere

                                                    bønnesvar enn det

                                                    vi kan komme på 

                                                    å be om.

                                                    

                                                    Det var dette David

                                                    erfarte også, da han skrev

                                                    om de grønne engene.

 

                                                    David fikk ligge der.

                                                  

                                                   "Bare godhet"

                                                    kalte han det

                                                    han fikk.

                      

                                                    I dypeste forstand

                                                    manglet han ikke noe.

                                                    

                                                    Salme 23:

 

                                                   "Herren er min hyrde,

                                                    det mangler meg

                                                    ingen ting.

 

                                                    Han lar meg ligge

                                                    i grønne enger,

 

                                                    han leder meg

                                                    til hvilens vann.

 

                                                    Han fornyer

                                                    min sjel,

 

                                                    han fører meg på

                                                    rettferdighets stier

                                                    for sitt navns skyld."

 

                                                    Slik skrev David,

                                                    han som hadde vært hyrde

                                                    som liten gutt, 

 

                                                    og som visste at lammene 

                                                    måtte bli ledet.

 

                                                    De visste ikke veien.

 

                                                    De levde i fare for

                                                    ville dyr.

              

                                                    Han ble nok redd,

                                                    men i Guds vern 

                                                    var han trygg uansett

                                                    hvor redd han var.

                                                    

                                                    Han skrev:

                                                    

                                                   "Om jeg enn skulle

                                                    vandre i dødsskyggens

                                                    dal, frykter jeg ikke

                                                    for ondt."

 

                                                    Ikke fordi han selv

                                                    var djerv og uredd.

                                                    Nei, begrunnelsen

                                                    var denne:

 

                                                   "For du er med meg."

                                                    

                                                    I det dypeste mørke,

 

                                                    i skyggen av død

                                                    og fordervelse,

 

                                                    også der er Jesus.

 

                                                    Han er vår hyrde.

 

                                                    Han er vår trygghet.

 

                                                    Han gir oss sine svar 

                                                    når vi ber.

 

                                                    Han leder oss inn i

                                                    sin vilje og sin plan.

                                                

                                                    Slik får vi alt det

                                                    som vi ber om.

 

                                                    Ja, mye mer enn det

                                                    som vi forstår å be om.

                                                   

                                                    Alt dreier seg om

                                                    han som 

 

                                                   "kan gjøre mer

                                                    enn alt,

 

                                                    langt ut over det

                                                    vi ber

 

                                                    eller forstår,

 

                                                    etter den kraften

                                                    som er virksom i oss."

                                                    

                                                    Efeserne 3.20.

 

                                                    Derfor venter vi på ham,

                                                    samme hvor uforståelig

                                                    og hvor underlig og lang

                                                    veien er for oss.

          

                                                    Ja, samme hvor 

                                                    utmattende den er.

 

                                                    Han kommer i sin tid

                                                    - og på sin måte.

 

                                                    Vårt vern er

                                                    at han svarer nei

                                                    til våre nærsynte

                                                    og ufullkomne rop.

 

                                                    For han har et mål:

 

                                                    Han vil gjøre noe

                                                    som er bedre enn 

                                                    det vår forstand

                                                    kan tenke ut.

 

                                                    Vi er i Jesu

                                                    fullkomne favn.

 

                                                    I Guds kjærlighet.

                                                                                                                    

                                                   "Han som ikke sparte

                                                    sin egen Sønn,

 

                                                    men ga ham 

                                                    for oss alle,

 

                                                    hvordan skal han

                                                    kunne annet enn

                                                    å gi oss alle ting

                                                    med ham?

 

                                                    Rom 8.32. 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.