Jeg skuer merkene

Jeg skuer merkene

                                             
                                           "Frykt ikke! Jeg er den første
                                            og den siste og den levende.
                                            Jeg var død, og se, jeg er 
                                            levende i all evighet.
                                            Og jeg har nøklene til
                                            døden og dødsriket."
                                            Åpenb. 1.18.


                                           Jeg skuer merkene.

                                           1.
                                           Jeg skuer merkene i Jesu hender
                                           der nagler festet ham til skammens tre.
                                           Og all den nød jeg ser, all verdens pine
                                           var der hos ham da det var han som led.
                                           Halleluja, vår synd ble sonet.
                                           Han bar den bort og alle kan få se,
                                           den kjærlighet som seiret ved det korset       
                                           som lyser mot oss med en evig fred.
                                           2.
                                           Jeg skuer hendene til han som døde
                                           og de som løste ham fra naglene.
                                           Da han ble båret og ble lagt i graven, 
                                           ser jeg hans død for meg og jeg har fred.
                                           Halleluja, den synd som tynget
                                           ble lagt på ham og skylden er tatt bort.
                                           Og da en engel kom og rystet jorden
                                           fikk jeg det liv han gir ved gravens port.
                                           3.
                                           Jeg ser den steinen og det skjelv som løste
                                           den jord som bærer sorgens mørke bånd.
                                           Ja, jeg står seende ved Jesu gravlund
                                           og skuer naglemerket i hans hånd.
                                           Halleluja, han smakte døden,
                                           men han stod opp igjen og er min fred.
                                           Han som var død, se det var han som seiret
                                           og er den levende i evighet.


                                           Kristin Reitan
                                           Molde 2011  


                                           Etter sabbaten, da det lysnet 
                                           mot første dag i uken, 
                                           kom Maria Magdalena 
                                           og den andre Maria 
                                           for å se til graven.

                                           Og se, det ble et stort 
                                           jordskjelv. 
                                           For en Herrens engel steg 
                                           ned fra himmelen, 

                                           gikk fram og rullet  
                                           steinen til side 
                                           og satte 
                                           seg på den.
 
                                           Han var som lyn å se til, 
                                           og hans klær var 
                                           hvite som snø.

                                           De som holdt vakt, 
                                           skalv av redsel for ham, 
                                           og de ble som døde.

                                           Men engelen tok til orde 
                                           og sa til kvinnene: 

                                           Frykt ikke! 
                                           Jeg vet at dere  
                                           søker Jesus, 
                                           den korsfestede. 

                                           Han er ikke her,
                                           han er oppstått, 
                                           slik som han sa. 
                                           Matt 28.
                                         

                                          "Nåde og fred
                                           være med dere
                                           fra Gud vår Far
                                           og Herren
                                           Jesus Kristus,

                                           han som gav seg selv
                                           for våre synder
                                           for å fri oss ut
                                           av den nåværende
                                           onde tidsalder,
             
                                           etter vår Gud
                                           og Faders vilje.

                                           Ham tilhører 
                                           æren

                                           i all evighet!
                                           Amen!"

                                           
                                           
                                          

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.