Han tok et brød

Han tok et brød
                                                     
                                                   1.
                                                   Han tok et brød og brøt det
                                                   og takket da han sa, at dette 
                                                   er hans legeme, det livet som
                                                   han ga. Det var sin død han
                                                   mente, det kors han fikk til 
                                                   slutt. Det kjød som var uskyldig,
                                                   det legemet ble brutt.
                                                   2.
                                                   Han tok en kalk og gav den
                                                   og takket da han sa, at dette
                                                   er hans eget blod, det hellige
                                                   han ga. Han skjenket det til alle
                                                   som kommer for å få, den
                                                   nåden som han gir den
                                                   som tar imot ham nå.
                                                   3.
                                                   Så takker vi med jubel for
                                                   gaven han har gitt. Hans brød
                                                   er himlens føde og hans vin
                                                   den gode drikk. For alle våre
                                                   synder ble sonet slik han sa,
                                                   og all hans glede får vi,
                                                   i ham er alt vi har.

                                                   Kristin Reitan
                                                   Molde des 2011

                        


                                                   Han som ga sitt liv,
                                                   sitt legeme og blod                       
                                                   for oss, møter oss
                                                   med nåde og trøst.

                                                   Vi ser hvordan han
                                                   møtte disiplene.
                                                   
                                                   De hadde vært 
                                                   sammen med ham 
                                                   i tre år.

                                                   De hadde sett
                                                   hans under.
            
                                                   Nå hadde de 
                                                   stengt dørene
                                                   i frykt for jødene.

                                                   De hadde sett ham dø,
                                                   men hadde enda ikke
                                                   forstått at han var
                                                   oppstått, at han levde.
                                                   
                                                   Plutselig stod han der,
                                                   i rommet der de var.

                                                   Der dørene var låst.
                                                   
                                                   Slik kommer han inn
                                                   i våre stengte rom.

                                                   Han spurte dem ikke
                                                   hvordan de hadde det,
                                                   slik at han kunne
                                                   få gi dem den trøsten 
                                                   som de trengte.

                                                   Han spurte ikke.

                                                   For han visste 
                                                   hvordan de hadde det.

                                                   Han visste 
                                                   at de var redde.
                             
                                                   Slik står det:

                                                  "Da det var blitt kveld
                                                   ... var dørene lukket
                                                   der de var, av frykt 
                                                   for jødene."
                                                  
                                                   Da kom Jesus
                                                   og sto midt iblant dem
                                                   og sa til dem:

                                                   Fred være med dere!

                                                   Og da han hadde 
                                                   sagt dette,
                                                   viste han dem
                                                   sine hender
                                                   og sin side.

                                                   Da ble disiplene glade,
                                                   da de så Herren.

                                                   Jesus sa da igjen til dem:
                                                   Fred være med dere!"

                                                   Jesus trøstet
                                                   de redde disiplene, 
                                                   uten en eneste anklage.

                                                   Og slik møter han
                                                   oss også.

                                                   Han befaler ikke
                                                   at vi ikke skal 
                                                   skal frykte.

                                                   Han kommer 
                                                   med sin fred.
                                                  
                                                   Vi blir stadig redde.

                                                   Og så kommer han
                                                   igjen og igjen med
                                                   sin trøst og sin fred.
                                                   
                                                   Vi får lov til å være
                                                   redde hos ham.

                                                   Inntil han selv
                                                   forvandler vår
                                                   situasjon.

                                                   Han ber oss ikke
                                                   om å streve,
                                                   bare om å vente 
                                                   på ham.
                                                   
                                                   Han krever ikke.
                                                   Han trøster!

                                                   Og Bibelen sier
                                                   at han hjelper oss
                                                   "i rette tid".

                                                   Vår frykt gir oss
                                                   et innblikk i
                                                   at vårt kjød er
                                                   skrøpelig.
                                                  
                                                   Vi ønsker alle å  
                                                   føle oss sterke,
                                                   men vi får det
                                                   ikke til.

                                                   Ånden er villig,
                                                   men kjødet er
                                                   skrøpelig,
                                                   sa Jesus!
    
                                                   Mark 14.38.
                                                   
                                                   Han sonet 
                                                   våre synder

                                                   og er derfor
                                                   helt nær.

                                                   Like nær 
                                                   som ordene i 
                                                   vår munn.
                                                   

                                                   Rom 10.8
                                                   
                                                   Han som 
                                                   ga seg selv
                                                   for oss, 

                                                   gir oss del 
                                                   i sitt legeme 
                                                   og blod.
                    
                                                   Han elsker oss.

                                                   Og han er så nær
                                                   som brødet 

                                                   som blir 
                                                   ett med oss,

                                                   og som vinen 
                                                   i vår munn.
                                                  
                                                   Han er her
                                                   hos oss
 
                                                   både i frykt
                                                   og i glede.
                                                           
                                                               

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.