Eg vender mine augo

Eg vender mine augo

                              
                                                            
                                              
                                              1.
                                              Eg vender mine augo mot ditt andlet
                                              så ditt åsyn kan lyse over meg.
                                              I nåden er eg elska som
                                              det kjæraste du eig,
                                              du gav ditt liv
                                              og eg har alt i deg.

                                              2. 
                                              Du vender dine augo mot mitt andlet
                                              og no lyser ditt åsyn over meg.
                                              Det blikk som kviler på meg
                                              er det kjæraste eg har
                                              og gleda mi
                                              er alt eg har i deg.

                                              Kristin Reitan
                                              Molde 2009


                                             
                                             "Herrens augo
                                              er vende
                                                                                       
                                              til dei 
                                              rettferdige."

                                              Salme 34.16                                              Kven er dei
                                              rettferdige?


                                             "Men no har
                                              Guds rettferd,

                                              som lova
                                              og profetane
                                              vitnar om,

                                              vorte openberra
                                              utan lova.

                                              Det er 
                                              Guds rettferd

                                              ved trua på
                                              Jesus Kristus ..

                                              alle har synda
                                              og står utan ære
                                              for Gud.

                                              Og dei vert
                                              rettferdiggjorde

                                              ufortent
                                              av hans nåde

                                              ved utløysinga
                                              i Kristus Jesus."

                                              Rom 3.21 ff.

                                              
                                              Slik skreiv Jesaja 
                                              i GT om han som                 
                                              skulle koma med
                                              frelse, 
                                              Jesus Kristus:

                                             "Han kjem sjølv
                                              og frelser dykk.

                                              Då skal augo
                                              til dei blinde
                                              opnast,

                                              og øyro
                                              til dei døve
                                              latast opp."
                                          
                                          
                                             "Herrens utløyste
                                              skal venda attende
                                              og koma til Sion
                                              med frydesong.
                    
                                              Evig glede

                                              er det over 
                                              hovudet deira

                                              Fryd og glede
                                              skal dei nå,

                                              sorg og sukk
                                              skal røma."

                                              Jesaja 35.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.