Når han henter meg

Når han henter meg
                                                       1.
                                                       Når han henter meg
                                                       skal alt bli lek og sommer,
                                                       for han kommer nær
                                                       og løfter meg til seg.
                                                       Og da blir jeg slik som
                                                       lyset i hans ansikt,
                                                       for et blikk av ham
                                                       forvandler alt i meg.
                                                       2.
                                                       Når han henter meg
                                                       skal alt bli helt forklaret.
                                                       Han har overvunnet
                                                       nøden ved min grav.
                                                       Her er øyeblikket,
                                                       der er evigheten,
                                                       i et sommerflor,
                                                       i duft av blomst og blad.
                                                       3.
                                                       Når han henter meg
                                                       skal jeg få se min Herre
                                                       som er merket
                                                       av hans kjærlighet til meg.
                                                       Han har sonet ved sin død
                                                       og jeg var vunnet
                                                       da den nye morgen
                                                       åpenbarte seg.
                                                       4.
                                                       Når han henter meg
                                                       skal skygger gli tilbake
                                                       og en grav skal åpnes opp
                                                       for alt som var,
                                                       men da stråler jeg med ham
                                                       i evigheten
                                                       i det sommerlyset
                                                       som hans ansikt har.

                                                       Kristin Reitan
                                                       Molde 2009


                                                       (Med fin melodi 
                                                       av Eilert Tøsse:
                                                       eilerttosse@gmail.
                                                       com)                                                       Fra Bibelen:

                                                      "Mine kjære, 
                                                       nå er vi 
                                                       Guds barn,

                                                       og det er ennå ikke
                                                       åpenbart 
                                                       hva vi skal bli! 
                                                       
                                                       Vi vet at når han
                                                       åpenbares,
                                                       da skal vi
                                                       bli ham like,
                                                       for vi skal se ham
                                                       som han er."

                                                       1.Joh.3.2.

       
                                                       Johannes fikk se
                                                       inn i himmelen:


                                                      "Og han viste meg 
                                                       en elv med
                                                       livets vann,
                                                       
                                                       klar som krystall,
                                                       som strømmet ut
                                                       fra Guds og
                                                       Lammets trone,
                                                       midt i byens gate.

                                                       På begge sider 
                                                       av elven
                                                       stod livets tre,

                                                       som bærer frukt
                                                       tolv ganger

                                                       og gir sin frukt
                                                       hver måned.

                                                       Og bladene 
                                                       på treet tjener
                                                       til helse
                                                       for folkeslagene.

                                                       Det skal ikke lenger
                                                       være noen 
                                                       forbannelse.
                                                       
                                                       Guds og 
                                                       Lammets trone
                                                       skal være i byen,
                                                       og hans tjenere 
                                                       skal tjene ham.
                            
                                                       De skal se hans åsyn,
                                                       og hans navn 
                                                       skal være på
                                                       deres panner. 
         
                                                       Natt skal ikke
                                                       være mer,

                                                       og de trenger ikke
                                                       lys av lampe
                                                       og lys av sol,

                                                       for Gud Herren
                                                       skal lyse over dem.
                                                       
                                                       Og de skal være
                                                       konger
                                                       i all evighet.

                                                       Og han sa til meg:
                                                       Disse ordene er
                                                       troverdige 
                                                       og sanne.

                                                       Og Herren,
                                                       den Gud som gir
                                                       profetene sin Ånd,
                                                       har sendt sin engel
                                                       for å vise sine tjenere
                                                       det som snart skal skje.

                                                       Se, jeg kommer snart!
                                                       Salig er den 
                                                       som holder fast på                                                                                                        de profetiske ordene
                                                       i denne boken."

                                                       .....

                                                      "Salige er de
                                                       som vasker sine kapper,
                                                       så de må få rett til
                                                       livets tre   
     
                                                       og til å gå 
                                                       gjennom portene
                                                       inn i byen.

                                                       Men utenfor 
                                                       er hundene
                                                       og trollmennene
                                                       og de som driver hor
                                                       og drapsmennene            
                                                       og avgudsdyrkerne 
                                                       og hver den 
                                                       som elsker og gjør
                                                       løgn.

                                                       Jeg, Jesus, 
                                                       har sendt min engel
                                                       for å vitne om dette
                                                       for menighetene.

                                                       Jeg er 
                                                       Davids rot og ætt,
                                                       den klare
                                                       morgenstjerne.

                                                       Og Ånden og bruden
                                                       sier: Kom!
                          
                                                       Og den som hører det,
                                                       la ham si: Kom! 
                                                       
                                                       Og den som   
                                                       tørster,
                                                       han får komme!

                                                       Og den som vil
                                                       han får ta livets vann
                                                       for intet!"

                                                       Joh åp. 22.
                                  

Anna Mette 05.11.2011 14:17

gle me rett og slett!!!

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.