Son av Gud

Son av Gud

    


                                                    1.        
                                                    Son av Gud og barn på jorda,
                                                    slik kom Gud og vart så nær.
                                                    Han vart menneske og viste  
                                                    riket sitt og kven han er.   
                                                    Han kom nær og skam vart ære 
                                                    da han reiste opp dei små.
                                                    Borna song i dans og glede,
                                                    lamme gjekk og blinde såg.
                                                    2.
                                                    Sonen rørde ved spedalske,
                                                    dei vart kledd med nyskapt hud.
                                                    Jesu ord var duft og salve 
                                                    for kvart hjarta som var sjukt.
                                                    For han kom og bar vår sjukdom,
                                                    all vår synd vart viska ut.
                                                    Liv og overflod var gåva
                                                    og det løynde liv i Gud.
                                                    3.
                                                    Ja, hans rop klang inn i grava 
                                                    og den døde vakna opp.
                                                    Sorga vende han til glede
                                                    og til høge jubelrop.
                                                    Himmelsonen kom så nær oss
                                                    med sin duft og lækjedom.
                                                    Snart skal vi få sjå det riket
                                                    som han viste da han kom.


                                                    Kristin Reitan
                                                    Molde 2011

            

                                                    LEGEDOM

        
                                                    Innledning:

                                                    Jeg begynte å kladde  
                                                    litt om temaet legedom
                                                    14.mai 2113.

                                                    Hadde Jesus en mening
                                                    med å helbrede de syke,
                                                    som vi i første omgang
                                                    ikke forstår?

                                                    Og hva med de som ikke
                                                    blir helbredet, har Gud
                                                    noe han vil vise oss om
                                                    dette - i sitt ord?
      
                                                    Spennende tema,
                                                    synes jeg.

                                                    YouTube: Ved å søke 
                                                   "Son av Gud og barn på jorda"
                                                    kan du høre en av melodiene.
                                                    

                                                    LEGEDOM
                                                  
                                                    
                                                    Da Jesus Kristus 
                                                    kom til jorda,
                                                    var det Gud 
                                                    som kom til oss.

                                                    Guds Sønn.

                                                    Han ble ikledd                                                                                                             kjøtt og blod 
                                                    og ble menneske.

                                                    Jesus var 
                                                    Gud

                                                    og han var
                                                    menneske.
                                                                            
                                                    Gud har gått her
                                                    i vår verden

                                                    som en av oss

                                                    - og han har gjort 
                                                     alt vel.

                                                    Han har vist oss
                                                    hva kjærlighet er.

                                                    Og hva sunnhet er.

                                                    Syke ble friske.
                                                    Fornedrede opphøyet.
                                                    Døde stod opp.
                                                    Anklagede fikk trøst.
                                                    Ensomme fikk del
                                                    i et fellesskap.
                                                    
                                                    Syndere ble møtt
                                                    med tilgivelse,

                                                    uten en eneste
                                                    anklage,

                                                    fordi han selv
                                                    gikk med deres skyld
                                                    på sine skuldre.
                                                    
                                                    Han tok selv 
                                                    anklagene,
                                                   
                                                    for at vi 
                                                    skulle gå fri.
                                                   
                                                    Men før sin
                                                    sonende død,
                                                    gjorde Jesus 
                                                    mange under.
                                                    
                                                    Det han 
                                                    da gjorde

                                                    var mer 
                                                    enn under. 
                                                   
                                                    Spedalske 
                                                    ble "rene".

                                                    Blinde fikk se.
                                                    Lamme gikk.
                                                    Døde fikk liv.

                                                    Det ble stor 
                                                    glede!
  
                                                    Men alt dette 
                                                    handler faktisk om 
                                                    en større glede 
                                                    enn det mirakelet 
                                                    de fikk se.
                                                                 
                                                    Det ligger en 
                                                    dyp tanke 
                                                    i det Gud gjør. 

                                                    Jesu herlige
                                                    gjerninger

                                                    var også Guds
                                                    tale til oss.
                                                   
                                                    Det var tegn.
                                                   
                                                    Det betyr 
                                                    at det er noe 
                                                    ved dette

                                                    som er større
                                                    enn de fysiske 
                                                    miraklene.

                                                    Det er større 
                                                    trøst i dette
                                                    enn vi kan fatte.

 
       
                                                    * * * * * * 


                                                 
                                                    I ett nu var alt
                                                    omsnudd for dem
                                                    som ble møtt 
                                                    av Jesus.

                                                    Og de ble
                                                    glade.

                                                    De hoppet 
                                                    og danset,

                                                    de sprang
                                                    forundret
                                                    omkring 

                                                    - i stor jubel.

                                                    Men hvorfor
                                                    gjorde han 
                                                    alt dette?

                                                    Sa han noe 
                                                    om det?
                                                                               
                                                    Sa han   
                                                    hva det var
                                                    han egentlig 
                                                    ville?

                                                    Før sin død
                                                    på korset,
                                                    hørte disiplene 
                                                    hva Jesus sa
                                                    til sin Far.

                                                    De hørte 
                                                    at han ba:
                                                    
                                                   "Jeg har 
                                                    herliggjort deg
                                                    på jorden

                                                    idet jeg har 
                                                    fullført 

                                                    den gjerning
                                                    du har gitt meg
                                                    å gjøre."


                                                    Og så la han til:

                                                                                
                                                   "Og dette taler jeg
                                                    i verden 

                                                    for at de skal ha
                                                    min glede 

                                                    fullkommen 
                                                    i seg."

                                                    
                                                    Joh 17.


                                                   "Min glede"

                                                    De skulle få
                                                    se inn i noe.
                                                     
                                                    De skulle få  
                                                    noe.         
                                                   
                                                    En glede som er
                                                    annerledes enn
                                                    andre gleder.
                                                   
                                                    Ja, han kalte det 
                                                    en fullkommen 
                                                    glede!
                                                       
                                                    Det er så 
                                                    dyptgripende
                                                    det Gud gjør

                                                    at han kaller det
                                                    legedom.                                        

                                                    En gang sa
                                                    Jesus at

                                                    den som tror 
                                                    på ham,

                                                   "som Skriften
                                                    har sagt,
                                                    
                                                    fra hans indre
                                                    skal det flyte
                                                    strømmer av
                                                    levende vann."

                                                    Derfor ropte
                                                    han ut:

                                                   "om noen 
                                                    tørster,
                                                    han komme
                                                    til meg
                                                    og drikke!"
     
                                                    Joh 7.
                                                    

                                                    Han gir legedom
                                                    i vårt indre.
                                                   
                                                    Slik at det
                                                    strømmer
                                                    levende vann
                                                    ut fra oss.

                                                    Kjærlighet.

                                                    Fullkommen
                                                    glede!

                                                    Dette kom 
                                                    Jesus med.

                                                    Han som var
                                                    Messias!

                                                    Og som jødene 
                                                    hadde ventet på.
                                                   
                                                    Han som de 
                                                    hadde lest om
                                                    hver sabbat.

                                                    Messias skulle
                                                    komme med et
                                                    fredsrike.

                                                    Nå var han 
                                                    kommet,

                                                    men de forstod
                                                    det ikke.

                                                    Når skal dette
                                                    riket komme,

                                                    spurte de Jesus
                                                    en gang.

                                                    Svaret var nok
                                                    uventet.

                                                    For de fikk
                                                    jo se.

                                                    De så mange
                                                    spennende under 
                                                    der Jesus var.

                                                    De så det
                                                    med sine 
                                                    øyne.
                                                    
                                                    Men så 
                                                    sa han altså 
                                                    at
                   
                                                   "Guds rike
                                                    kommer ikke
                                                    på en slik måte
                                                    at en kan se det
                                                    med øynene.

                                                    Heller ikke
                                                    skal de si:

                                                    Se her

                                                    eller der
                                                    er det.

                                                    For se,

                                                    Guds rike er
                                                    inne i dere." 

                                                    Luk 17.                                                    * * * * * *
         
                                                   

                                                    De fikk se 
                                                    at Jesus gjorde
                                                    tegn og under,

                                                    så dette
                                                    handlet altså

                                                    om noe 
                                                    dypere,
                                                   
                                                    noe de ikke 
                                                    kunne se.

                                                    For det er  
                                                    inne i oss,                                                
                                                    sa han.
    
                                                    Jesus kom
                                                    med dette 
                                                    riket,
                                                   
                                                    det som bærer
                                                    i seg en glede  

                                                    som til og med 
                                                    er verd lidelse
                                                    og forfølgelse.

                                                    Det som fikk
                                                    forfølgeren,                                    
                                                    Paulus, 

                                                    til å snu helt om -

                                                    slik at han selv
                                                    ble forfulgt.

                                                    Han skrev:
               
                                                   "For jeg er 
                                                    overbevist om at
                                                    den nåværende
                                                    tids lidelser 

                                                    ikke er for noe 
                                                    å regne 

                                                    mot den herlighet

                                                    som skal 
                                                    åpenbares på oss."
                                                    
                                                    Rom.8.
 
                                                    
                                                    Jesus kom med
                                                    det riket som
                                                    var beskrevet
                                                    i det gamle
                                                    testamente.

                                                    Der hadde de  
                                                    lest profetier
                                                    om det levende
                                                    vannet som
                                                    skulle komme.

                                                    Gud brukte
                                                    bilder som
                                                    vann, bekker
                                                    og hav.

                                                    Elv og bekk
                                                    betydde 
                                                    velsignelse.

                                                    En dobbeltbekk
                                                    var bildet på

                                                    en dobbel
                                                    velsignelse.
                                                  
                                                    Havet kan være
                                                    bilde på

                                                    folkemassene.
                                                     
                                                    Profeten Esekiel skrev,
                                                    lenge før Jesus kom,
                                                    at Gud talte til ham
                                                    om legedom.

                                                    Slik skrev han:
                                                   
                                                   "Og han sa til meg:

                                                    Dette vannet renner
                                                    ned til østbygdene

                                                    og videre ned til
                                                    ødemarken

                                                    og faller så 
                                                    i havet.
                                                    
                                                    Og når 
                                                    det ledes
                                                    ut i havet, 
                                                    
                                                    blir vannet der
                                                    sunt.

                                                    Alle levende 
                                                    skapninger, 

                                                    som det vrimler av 
                                                    overalt hvor
                                                    dobbeltbekken 
                                                    kommer,

                                                    skal leve.
                                                  
                                                    Og fiskene skal bli 
                                                    meget tallrike. 
                                     
                                                    For når dette 
                                                    vannet kommer dit, 

                                                    blir det sunnhet og liv 
                                                    overalt hvor elven
                                                    kommer."

                                                    Esekiel 47.

                                                   
                                                    Det er så fint
                                                    å se hvordan GT
                                                    peker fram mot
                                                    han som skulle komme.
                                                   
                                                    Jesus.

                                                    Profeten
                                                    Malaki skrev også
                                                    om dettte.

                                                    Han brukte andre 
                                                    bilder:
                                                 
                                                   "Men for dere 
                                                    som frykter 
                                                    mitt navn,
                                                    
                                                    skal 
                                                    rettferdighetens 
                                                    sol gå opp 

                                                    med legedom
                                                    under sine vinger.
                                                   
                                                    Og dere skal gå ut 
                                                    og springe som kalver
                                                    når de slipper ut 
                                                    fra fjøset."

                                                    Slik tegner GT
                                                    uendelig vakre,
                                                    ja humoristiske
                                                    bilder av Jesus.


                                                    Både av det han
                                                    gjorde

                                                    - og gjør

                                                    - og det han
                                                    skal gjøre når
                                                    vi får se hans 
                                                    gjerning fullendt
                                                    i det evige og
                                                    fullkomne riket.

                                                    Det er dette
                                                    hele det gamle
                                                    testamente 
                                                    handler om
                                                    og peker fram
                                                    imot.

                                                    En annen 
                                                    profet, Hosea,
                                                    skriver om det samme.

                                                    På en annen måte:

                                                   "Kom med ord
                                                    til Herren!

                                                    Si til ham:

                                                    Forlat all
                                                    misgjerning."

                                                    Hvorfor?

                                                    Jo, han 
                                                    fortsetter:
                                                    
                                                    Jeg vil lege
                                                    deres frafall.

                                                    Jeg vil
                                                    elske dem
                                                    av hjertet,
                                                    
                                                    for min vrede
                                                    har vendt seg
                                                    fra dem."  
                                        
                                                  
                                                    
                                                     * * * * * * *


                                                    De rike bildene i GT
                                                    handlet om han som 
                                                    som skulle komme.

                                                    Så kom Jesus.
                                                    
                                                    Ordene hadde vært
                                                    som tegninger av ham,
                                                    og ble oppfylt. 

                                                    Vi kjenner igjen
                                                    Jesus fra det gamle
                                                    testamente, da  
                                                    han sa:
    
                                                   "Det vann 
                                                    jeg vil gi ham,

                                                    blir i ham 
                                                    en kilde
                                                    med vann

                                                    som veller fram
                                                    til evig liv."

                                                    Det skjedde virkelig
                                                    det som Esekiel 
                                                    hadde skrevet om.

                                                    Vannet ble til
                                                    legedom for folket.

                                                    Det ble sunnhet
                                                    og liv over alt
                                                    hvor dette vannet kom.


                                                     * * * * * 


                                                    Det er 
                                                    spennende
                                                    å lese videre
                                                    om Jesus.
                                                  
                                                    Han helbredet
                                                    alle, står det.
                                                                                       
                                                    Og det står at

                                                   "en stor folkemengde
                                                    fulgte ham,

                                                    fordi de så de tegnene
                                                    som han gjorde
                                                    på de syke."

                                                    Joh 6.2.

                                                    Mange ville 
                                                    se og oppleve 
                                                    det som hendte.

                                                    Tusenvis av mennesker
                                                    flokket seg daglig 
                                                    rundt Jesus.

                                                    Men det gikk
                                                    et skille midt
                                                    i denne flokken.
                                                   
                                                    De så hans under,
                                                   
                                                    men de valgte bort
                                                    det vesentlige.

                                                    Jesus sa det selv.

                                                    Derfor er det så
                                                    viktig å se hva
                                                    dette er, slik at vi
                                                    ikke mister den
                                                    gleden som Jesus
                                                    kom for å gi.                                            
                                                    
                                                    Akkurat som
                                                    hans kors
                                                    deler flokken
                                                    i to,

                                                    deler også
                                                    hans under
                                                    menneskene
                                                    i to flokker.

                                                    Det er
                                                    faktisk mulig
                                                    å oppleve 
                                                    helbredelse,

                                                    og likevel gå glipp av
                                                   
                                                    den legedom som
                                                    Jesus kom med.
                                                                                                       

                                                      * * * * *
                                                     
                                                                                                          
                                                    En dag forleden
                                                    fikk jeg plutselig                                                                                                         en tanke. 

                                                    Jeg skulle lese
                                                    om alle under 

                                                    Johannes skrev om
                                                    i sitt evangelium

                                                    for å se om
                                                    Jesus sa noe om

                                                    hvorfor han
                                                    gjorde dette?
                                                    
                                                    Jeg funderte
                                                    på hva som lå i

                                                    at hans under 
                                                    er et tegn.
                                              
                                                    Hva betyr det
                                                    egentlig?

                                                    En gang sa 
                                                    Jesus:               

                                                   "Dere søker meg,
                                                    ikke fordi dere
                                                    så tegn,

                                                    men fordi dere
                                                    spiste av brødene
                                                    og ble mette!"

                                                    Joh 6.26.

                                                    De ville ha noe
                                                    av det Jesus
                                                    ville gi dem,
       
                                                    men tegnet,

                                                    det som Jesus
                                                    egentlig ville 
                                                    med sine under,
                                                    det ville de fleste
                                                    ikke ha.

                                                    Derfor sa Jesus
                                                    til dem:

                                                   "Arbeid ikke for 
                                                    den mat som forgår,

                                                    men for den mat
                                                    som varer ved
                                                    til evig liv."

                                                    Og litt senere
                                                    fortsatte han
                                                    med å si:

                                                   "For dette er
                                                    min Fars vilje,

                                                    at hver den
                                                    som ser Sønnen
                                                    og tror på ham,

                                                    skal ha evig liv.

                                                    Og jeg skal 
                                                    reise ham opp
                                                    på den siste dag."

                                                    Men hvordan 
                                                    reagerte folket
                                                    da Jesus sa dette? 

                                                    De knurret.
                                                    
                                                    Og det endte slik:

                                                   "Etter dette trakk
                                                    mange av disiplene
                                                    hans seg tilbake 
                                                    og gikk ikke lenger
                                                    omkring med ham."

                                                    Det var da Jesus
                                                    spurte de tolv
                                                    om også de ville
                                                    gå bort.

                                                    Og Peter svarte:

                                                    Herre, hvem
                                                    skal vi gå til?             
                                       
                                                    Du har det 
                                                    evige livs ord,

                                                    og vi tror og vet
                                                    at du er Guds
                                                    Hellige!                                                     * * * * * *

                                                   

                                                    Etter dette står det
                                                    at judeerne
                                                    sto ham etter livet.
                                                    
                                                    De ville ta livet
                                                    av Jesus.

                                                    Flokken 
                                                    var delt i to.                                                     * * * * * * *
                                                  


                                                    Jeg begynte å lese
                                                    og kom til kap 9
                                                    i Johannesevangeliet.

                                                    Der står det om
                                                    en som var
                                                    født blind.

                                                    Da Jesus 
                                                    hadde leget ham,
                                                    
                                                    ble det mye
                                                    oppstyr.
                                                    
                                                    Fariseerne jaget bort
                                                    han som var blitt
                                                    helbredet.

                                                    Men da står det 
                                                    så fint:

                                                   "Jesus fikk høre
                                                    at de hadde 
                                                    kastet ham ut.

                                                    Da han hadde
                                                    funnet ham,
                                                    sa han:

                                                    Tror du på
                                                    Guds Sønn?

                                                    Mannen svarte:

                                                    Hvem er han,
                                                    Herre,          
                                                    så jeg kan
                                                    tro på ham?

                                                    Jesus sa til ham:

                                                    Du har sett ham.

                                                    Han som taler                         
                                                    med deg,
                                                    han er det.

                                                    Han sa:

                                                    Jeg tror, Herre!

                                                    Og han falt ned
                                                    for ham i tilbedelse.
 
                                                    Og Jesus sa:

                                                    Til dom 
                                                    er jeg kommet
                                                    til denne verden,

                                                    for at de 
                                                    som ikke ser,
                                                    skal se,

                                                    og de som ser,
                                                    skal bli blinde."                                                       * * * * * * * *
                                        
                                                   
                           
                                                    Jeg ser det
                                                    enda klarere nå,

                                                    nå mens jeg
                                                    skriver dette.

                                                    Det underlige
                                                    er at denne gutten
                    
                                                    hadde vært
                                                    blindfødt,

                                                    ikke på grunn
                                                    av synd,

                                                    ikke fordi Satan
                                                    herjet heller,

                                                    men med 
                                                    en hensikt.
                                                    
                                                    Jesus sa det.
                                                    
                                                    Disiplene spurte 
                                                    Jesus hvorfor denne
                                                    gutten ble født blind.
                                                   
                                                    De spurte om
                                                    det var synd i hans liv
                                                    som var årsaken.

                                                    Eller om det
                                                    kanskje var foreldrene
                                                    som hadde syndet?

                                                    Slik er vår logikk.

                                                    Men da snudde Jesus 
                                                    deres tankegang.
                                                   
                                                    Han sa nemlig:

                                                    Det er skjedd
                                                    for at Guds gjerninger
                                                    skulle åpenbares
                                                    på ham.

                                                    Joh 9.3.
                                                     
                                                    Jesus sa ikke 
                                                    at de var syndfrie.
 
                                                    Det er ingen.

                                                    Men det var altså 
                                                    ikke deres synd 

                                                    som var årsaken
                                                    til at han ble født blind.
                                                    
                                                    Denne gutten 
                                                    var derimot utvalgt
                                                    ved sitt handikap.

                                                    Gud ville vise
                                                    sine gjerninger                
                                                    på ham!

                                                    Det var gjemt en
                                                    velsignelse i den
                                                    sykdommen som  
                                                    gutten hadde
                                                    strevd med.

                                                    Den var skjult
                                                    for ham i mange år.

                                                    Slik har Gud
                                                    sine tanker med
                                                    hvert menneske.

                                                    Fredstanker,
                                                    og ikke ulykkestanker,
                                                    sier Bibelen.
                                        
                                                    Guds 
                                                    gjerninger
                                                    ble åpenbart 
                                                    på gutten.

                                                    Vi trenger 
                                                    det samme.
                                                 
                                                    Vi kan ikke se
                                                    Guds rike.

                                                    Vi er som blinde.
                                                   
                                                    Når Jesus åpner
                                                    øynene, de fysiske
                                                    øynene, så er det
                                                    altså et bilde,

                                                    et tegn 

                                                    på noe som er
                                                    enda finere
                                                   
                                                    noe som Jesus
                                                    vil gi oss.

                                                    Han åpner våre 
                                                    åndelige øyne
                                                    slik at vi kan se                                    
                                                    hans rike

                                                    det riket
                                                    han kom med.

                                                    Det som er
                                                    inne i oss.

                                                    

                                                      * * * * * * *      
                         
               
                                                    Jo mer jeg leser
                                                    i Bibelen,
                                                    jo mer ser jeg 
                                                    dette:

                                                    Gud bruker                                              
                                                    ordet legedom
                                                    når han taler
                                                    om sin frelse.
                                                    
                                                    Hele Bibelen
                                                    taler om friskhet,
                                                    
                                                    om å bli leget.

                                                    Jesus var legen
                                                    som kom med
                                                    legedom.
                                                   
                                                    Jeremia ba slik:

                                                   "Leg meg, Herre,
                                                    så blir jeg legt!

                                                    Frels meg, 
                                                    så blir jeg frelst!"

                                                    Jeremia 17.
                                                   
                                                    
                                                    Det står om Jesus
                                                    at han var en
                                                    smertenes mann. 

                                                    Jesaja 53.

                                                    Vel kjent med 
                                                    sykdom.
       
                                                    Men så snur
                                                    hele bildet seg.
                                                    
                                                    Og så jubles 
                                                    ordene fram:

                                                   "Sannelig,
                                                    våre sykdommer
                                                    har han tatt på
                                                    seg

                                                    og våre piner 
                                                    har han båret." 
                                                   
                                                    Og så beskrives
                                                    legedommen:

                                                   "Men han ble
                                                    såret for våre
                                                    overtredelser,

                                                    knust for våre
                                                    misgjerninger.

                                                    Straffen lå 
                                                    på ham,

                                                    for at vi
                                                    skulle ha
                                                    fred,

                                                    og ved
                                                    hans sår
                                                    har vi fått 
                                                    legedom."

                                                    Jesu kors
                                                    er vår legedom.
                                                  
                                                    Han tilgir oss.                     
                                                             
                                                    Det er dette
                                                    alt handler om.

                                                    Et nytt liv.

                                                    En ny fødsel.

                                                    Det som
                                                    skjer

                                                    når vi får
                                                    våre synder
                                                    tilgitt.

                                                    Syndene 
                                                    skiller oss fra
                                                    fellesskapet
                                                    med Gud.
                                                   
                                                    Det er syndene 
                                                    som er vårt
                                                    problem,
                                                    vår sykdom.

                                                    Synden
                                                    bInder oss til 
                                                    å fortsette å
                                                    synde.

                                                    Vi er treller.

                                                    Syndens 
                                                    treller.

                                                    Dette kom 
                                                    Jesus for å lege.

                                                    

                                                    * * * * * * *
                            

                                                
                                                   "Søk først
                                                    Guds rike"

                                                    sa han.
 
                                                    Søk først Guds rike

                                                    og hans
                                                    rettferdighet.
                                                   
                                                    Hans rettferdighet ..

                                                    Det er en  
                                                    rettferdighet
                                              
                                                    som vi får
                                                    av ham.

                                                    Den som
                                                    Jesus selv
                                                    kler oss i.
                                                   
                                                    Vi blir erklært
                                                    rettferdige
                                                    ved det som han
                                                    gjorde for oss
                                                    da han døde
                                                    for oss på korset.
          
                                                    Han sonet synden
                                                    på våre vegne.

                                                    Og han levde et
                                                    rettferdig liv.

                                                    Også det gjorde han
                                                    for oss.

                                                    Han holdt
                                                    alle budene.
                                                   
                                                    Slik var han  
                                                    den fullkomne
                                                    kjærlighet.

                                                    Han viste oss
                                                    innholdet i loven.

                                                    Når vi ser
                                                    Jesus, ser vi
                                                    at loven er god.
                                                   
                                                    Han levde den.

                                                    Derfor var
                                                    alle hans tanker,

                                                    hans ord
                                                    og gjerninger
                                                    fullkomne.

                                                    Vi fikk se
                                                    en fullkommen
                                                    kjærlighet.
                                                    
                                                    Alt dette levde
                                                    han for oss.

                                                    Han oppfylte
                                                    loven.

                                                    Og nå gjelder
                                                    dette for Gud,

                                                    som om vi har
                                                    gjort det.

                                                    Også dette er
                                                    stedfortredende.

    

                                                    * * * * * *


                                                    
                                                    Mennesker
                                                    ser at vi er
                                                    ufullkomne.

                                                    Og slik er det.

                                                    Vi kan ikke
                                                    oppfylle noe av
                                                    Guds lov.
                                                    
                                                    Loven krever nemlig
                                                    fullkommenhet

                                                    helt igjennom.
                                                   
                                                    Motivene
                                                    må være rene.

                                                    Tankene våre
                                                    kan ikke romme
                                                    noe ondt.

                                                    Loven krever
                                                    en fullkommenhet
                                                    som gjør at vi ikke 
                                                    har lyst til å synde.

                                                    Konklusjonen
                                                    er enkel.
                                                    
                                                    Vi kommer 
                                                    til kort i 
                                                    ethvert krav.

                                                    Og står derfor
                                                    under Guds dom.

                                                    Guds kjærlige 
                                                    godhet tåler ikke
                                                    det onde.

                                                    Guds dom handler om 
                                                    hans godhet.

                                                    Hans hellighet
                                                    er fullkommen
                                                    kjærlighet,

                                                    derfor taler Bibelen
                                                    om en Gud
                                                    som er vred.

                                                    Han tåler ikke
                                                    det onde.
                                                   
                                                    Men så er Gud slik
                                                    at han tar dommen selv.
                                                   
                                                    Han tar
                                                    oppgjøret.

                                                    Tar den som om
                                                    han selv var synderen.

                                                    Derfor kunne Jesus si:

                                                    Jeg har ikke kommet
                                                    for å dømme,

                                                    men for å frelse.

                                                    Jesus kom for å
                                                    redde oss fra 
                                                    Guds dom.
                                                   
                                                    Gud kommer selv
                                                    og frelser oss.
      
                                                    Han gir 
                                                    sin frelse,
                                                    ufortjent
                                                    og som en gave.
                                                   
                                                    Han gir oss ikke
                                                    kraft til forbedring.

                                                    Men han kler oss i
                                                    sin rettferdighet.
                                                   
                                                    Slik kan vi stå for Gud
                                                    som om vi aldri
                                                 
                                                    har syndet.

                                                    Gud ser Jesu liv.

                                                    Ikke vårt.

                                                    Gud ser Jesus 
                                                    som har slettet
                                                    all vår skyld

                                                    ved at han 
                                                    bar synden vår 
                                                    på sitt legeme,
                                                    som et offerlam,
                                                    til et kors.

                                                    Der fikk han den dom
                                                    som vi fortjener.

                                                    Derfor døde han.

                                                    Derfor tilgir Jesus synd.
                                                    
                                                    Når våre synder 
                                                    er tilgitt
                                                    
                                                    ser Gud på oss
                                                    som skyldfrie.
                                                    
                                                    Vi har fått del i
                                                    noe helt nytt.

                                                    Et nytt liv.

                                                    Et nytt sinn.

                                                    Gud har født
                                                    oss på ny.
                                                  
                                                    Derfor kan Gud
                                                    utøse sin Ånd
                                                    i oss. 
                                                   
                                                    Gud selv tar
                                                    bolig i oss,
                                                    ved sin Ånd.
                                                   
                                                    Vi er i Gud og 
                                                    er kledd i hans
                                                    rettferdighet.

                                                    Han er i oss
                                                    ved sin Ånd.

                                                    Han har frelst oss.                                                    * * * * * * * * 


                                                    Det var dette
                                                    som skjedde med
                                                    kvinnen ved brønnen.

                                                    Jesus kom ikke for å
                                                    henge henne ut
                                                    for hennes synd.

                                                    Han viste
                                                    henne bare
                                                    en eneste synd,

                                                    for at hun skulle
                                                    forstå at hun
                                                    trengte ham.

                                                    Så mildt og fint 
                                                    gjorde han det

                                                    at hun satte 
                                                    fra seg bøtten, 

                                                    og sprang inn i byen
                                                    for å fortelle om han
                                                    som hadde 
                                                  
                                                    sagt henne  
                                                    alt hun hadde
                                                    gjort.
                                                  
                                                    Hun fikk
                                                    det levende
                                                    vannet.

                                                    og ble frelst
                                                    der og da,

                                                    uten å gjøre 

                                                    en eneste
                                                    forbedring.

                                                    Det var først
                                                    etter at hun hadde
                                                    blitt frelst

                                                    at han ba henne
                                                    om ikke å synde mer.

                                                    Frelsen var
                                                    ufortjent.
                                                
                                                    Hun hadde møtt
                                                    han som slukket
                                                    hennes tørst.
                                                    
                                                    Nå ble Jesus
                                                    hennes glede
                                                    og hennes
                                                    liv.
                                                   
                                                    Jesus var blitt
                                                    hennes legedom. 
                                                    


                                                    * * * * * 

                                              
                                                   Det ble levende 
                                                   for henne
                                                   det David skrev:    
                                                 

                                                   "Du har gitt meg
                                                    glede i mitt hjerte,  

                                                    større enn den
                                                    de andre har

                                                    når de har 
                                                    overflod av korn
                                                    og most."

                                                    Salme 4.


                                                   
                                                    * * * * *


                                                    Kvinnen hadde fått
                                                    en smak av

                                                    den fullkomne 
                                                    gleden:


                                                    Salme 5:

                                                   "Men alle de
                                                    som tar sin
                                                    tilflukt til deg,
                                                    skal glede seg.

                                                    Til evig tid
                                                    skal de juble.

                                                    Du skal verne
                                                    om dem,

                                                    og de som
                                                    elsker ditt navn,
                                                    skal fryde seg
                                                    i deg.

                                                    For du, Herre,
                                                    velsigner den 
                                                    rettferdige.

                                                    Som med et skjold
                                                    dekker du ham
                                                     
                                                    med nåde."  


                                                   
                                                    * * * * * 
                 
                                                    
                                                    Jesus åpner
                                                    våre øyne

                                                    slik at vi kan se inn i
                                                    denne vidunderlige
                                                    virkeligheten.

                                                    En åndelig
                                                    virkelighet.

                                                    Hvis ikke han
                                                    åpner våre øyne,

                                                    kan vi ikke
                                                    se det.

                                                    Vi er som
                                                    blinde.                                                     * * * * * *                                                     En gang fikk Jesus
                                                    et spørsmål om
                                                    de tegn han gjorde.    
                                                
                                                    Det var
                                                    Nikodemus
                                                    som spurte.
                                                   
                                                    Jesus svarte
                                                    helt uventet.

                                                    Og snakket 
                                                    tilsynelatende            
                                                    om noe annet.
                                                    
                                                   "Ingen kan se
                                                    Guds rike,

                                                    uten at en blir
                                                    født på ny,"

                                                    sa han.
                                                    
                                                    Han talte
                                                    om frelsen.
                                                    
                                                    Om en ny fødsel.

                                                    Om det rensede 
                                                    hjertet,

                                                    det som Gud 
                                                    flytter inn i
                                                    ved sin Ånd.

                                                    Det er ganske
                                                    radikalt.

                                                    Han sier at alt
                                                    blir nytt.
                                                    
                                                    Jesus prøver 
                                                    nemlig ikke å fikse
                                                    på en og annen
                                                    skavank.
                                                   
                                                    Det blir bare
                                                    som å sette
                                                    et nytt tøystykke
                                                    på gamle klær.
                                                  
                                                    Det nye stoffet
                                                    vil krympe,
                                                    sa han.
                                                   
                                                    Og så vil alt
                                                    bli ødelagt.

                                                   "Ingen setter 
                                                    en lapp av 
                                                    ukrympet tøy
                                                    på et gammelt
                                                    klesplagg,

                                                    for da river 
                                                    en slik lapp
                                                    med seg mer
                                                    av plagget."

                                                    Matt 9.16.
 
                                                    Slik vil det gå
                                                    med den som tror
                                                    at han kan
                                                    forbedre seg,

                                                    eller tror at Gud                                  
                                                    vil hjelpe ham
                                                    med det resterende,
                                                    det han ikke får til.
                                                                        
                                                    Den som 
                                                    prøver på det,

                                                    vil oppleve 
                                                    at det ikke nytter.
                                                                     
                                                    Det blir som å
                                                    sette et nytt
                                                    tøystykke 

                                                    på et gammelt
                                                    plagg

                                                    bare for å
                                                    oppdage
                                                    at det revner.
                                                    
                                                    Så hva er det
                                                    som må til?
                                                    
                                                    Jesus brukte  
                                                    enda et bilde.

                                                    Han snakket
                                                    om vin.

                                                    Om hvordan 
                                                    den skulle
                                                    oppbevares.
                                                    
                                                    Alle som drev
                                                    med vindyrking

                                                    visste at ny vin
                                                    ikke kunne oppbevares 
                                                    i gamle skinnsekker.
                                                      
                                                    Gamle sekker
                                                    ville revne.
                                                   
                                                    Og så ville
                                                    vinen gå tapt.

                                                    Jesus 
                                                    sammenligner
                                                    oss med en slik
                                                    gammel skinnsekk.

                                                    Det nytter ikke
                                                    å fylle vårt gamle jeg 
                                                    med den vin som
                                                    Jesus har.
                                                    
                                                    Hans liv og hans Ånd
                                                    kan ikke ta bolig i oss
                                                    så lenge vi ikke 
                                                    er renset fra synd.
                                                 
                                                    Ny vin i nye
                                                    skinnsekker,

                                                    sa Jesus.
                                                    
                                                    Dere må bli
                                                    født på nytt,
                                                    sa han.
                                                    
                                                    Det betyr at 
                                                    han gjør noe
                                                    helt nytt når vi
                                                    tror på hans soning
                                                    for våre synder.    

                                                    Vi blir en ny
                                                    skapning. 
                                               
                                                    Alt blir nytt.

                                                    Det er en ny fødsel.
                                                    
                                                    Guds Ånd 
                                                    tar rolig i oss.
                                                   


                                                    * * * * * * * *                                                    Slik fikk Nikodemus
                                                    høre om noe som var
                                                    viktigere enn
                                                    under og tegn. 
                                                 
                                                    Jesus sa at 
                                                    Gud
                                         
                                                   "skal vise dere 
                                                    større gjerninger 
                                                    enn disse
                       
                                                    for at dere
                                                    skal undre 
                                                    dere."

                                                    Og fortsatte:
                                                      
                                                   "For slik som

                                                    Faderen oppvekker
                                                    de døde

                                                    og gjør levende,
                                                  
                                                    slik gjør også
                                                    Sønnen levende
                                                    dem han vil."
                                                 
                                                    Jesus gjør oss
                                                    levende.
                                                 
                                                    Jesu tegn er altså
                                                    en undervisning
                                                    om hans legedom.

                                                    Jesus gir liv
                                                    til døde.

                                                    Også det er et bilde
                                                    på frelsen.
                                                   
                                                    Jesus vekket opp
                                                    en død gutt og ga ham
                                                    livet igjen.

                                                    Og så sa han:
                                                         
                                                   "Den som hører
                                                    mitt ord og tror ham
                                                    som har sendt meg,
                                                    han har evig liv.

                                                    Han kommer
                                                    ikke til dom,

                                                    men er gått over
                                                    fra døden til livet."

                                                    Joh.5.
                                                   
                                                    Ved å vekke  
                                                    den døde gutten
                                                 
                                                    og gi ham 
                                                    livet tilbake,

                                                    viser Jesus
                                                    frelsens budskap.
                                                  
                                                    Den som tror
                                                    på Jesus,

                                                    får alt.

                                                    Gutten kunne ikke
                                                    gjøre noe for å
                                                    bli levende.

                                                    Men han fikk livet.     
                                               


                                                    * * * * * * * 
                                                                        
                                                    
                                                    Dette illustrerer
                                                    Guds nåde. 

                                                    Troen er ingen
                                                    prestasjon.
                     
                                                    Å kalle troen en
                                                    prestasjon, 
 
                                                    er som å sette                                          
                                                    et nytt tøystykke
                                                    på et gammelt plagg,

                                                    som om vi må
                                                    hjelpe Jesus litt.

                                                    Gud ber oss aldri
                                                    om en åndelig
                                                    prestasjon.

                                                    Han lar oss 
                                                    bare oppdage  
                                                    at vi ikke kan
                                                    prestere.
                                                    
                                                    Vi blir ikke frelst
                                                    ved en gjerning,
                                                    men ved å tro
                                                    på Jesu gjerning.
                                                  
                                                    Da må vi ikke
                                                    gjøre troen 

                                                    til en
                                                    gjerning.

                                                    Troen er det 
                                                    motsatte.
                                                    
                                                    Lasarus kunne
                                                    ikke "tro seg" ut sin grav.
                                                    
                                                    Han kunne ikke prestere.

                                                    Han ble ropt ut!

                                                    Av Jesus selv!

                                                    Slik roper Gud
                                                    på oss.

                                                    Han nevner oss ved navn
                                                    og roper til oss som døde.

                                                    Lasarus hadde ikke
                                                    noen mulighet
                                                    
                                                    til å gå ut  
                                                    av graven, 

                                                    men han fikk 
                                                    høre Jesu ord!
                                                  
                                                 
                                                

                                                    * * * * * * *
    


                                                   "For av nåde
                                                    er dere frelst,
                                                    ved tro.
    
                                                    Og dette 

                                                    er ikke
                                                    av dere selv,

                                                    det er Guds 
                                                    gave.

                                                    Det er ikke
                                                    av gjerninger,

                                                    for at ikke noen
                                                    skal rose seg."

                                                    Efeserbrevet 2.


                                                    Ikke av gjerninger
                                                    for at ingen skal
                                                    rose seg.

                                                    Ingen prestasjon.

                                                    Ikke vår ros.

                                                    Vi får det ikke til.

                                                    Å tro er 

                                                    å ikke ha noe
                                                    å komme med,
    
                                                    men å komme 
                                                    til den rette,

                                                    å komme til 
                                                    han som sa 
                                                  
                                                    at det er de
                                                    fattige i ånden

                                                    som er salige.

                                                    De som er 
                                                    fattige
                                                    i seg selv,

                                                    og som ikke
                                                    har noe å
                                                    komme med,
 
                                                    de kan få 
                                                    alt gratis.

                      

                                                    * * * * * * * *                                                           
                                     
                                                   
                                                   
                                                   "Alle de som
                                                    tørster,
                                                    
                                                    kom og drikk,

                                                    uten penger
                                                    og uten betaling,"

                                                    sier Bibelen.

                                                    

                                                    * * * * * *
                        
 
                                                    Og så er han ikke 
                                                    bare den som har
                                                    legedommen.

                                                    Han er legen som
                                                    oppsøker den syke:

                                                    
                                                   "For han mettet
                                                    den tørste sjel,

                                                    han fylte den
                                                    hungrende sjel

                                                    med godt.

                                                    De satt i mørke
                                                    og dødsskygge, 

                                                    bundet i elendighet
                                                    og jern,

                                                    fordi de hadde vært
                                                    gjenstridige mot Guds ord

                                                    og foraktet
                                                    Den Høyestes råd.

                                                    Derfor bøyde han
                                                    deres hjerter 
                                                    ved lidelse,

                                                    de snublet,

                                                    det fantes ikke
                                                    noen hjelper.

                                                    Da ropte de til
                                                    Herren
                                                    
                                                    i sin nød,

                                                    av deres trengsler
                                                    frelste han dem.

                                                    Han førte dem
                                                    ut av mørke

                                                    og dødsskygge

                                                    og rev i stykker
                                                    deres bånd.

                                                    De skal prise Herren
                                                    for hans miskunn

                                                    og hans 
                                                    undergjerninger
                                                    mot menneskenes barn,

                                                    for han brøt i stykker
                                                    porter av kobber

                                                    og hogg sønder
                                                    bommer av jern.

                                                    De var dårer 
                                                    og ble plaget for
                                                    sin syndige vei

                                                    og for sine
                                                    misgjerninger.

                                                    Deres sjel fikk avsky
                                                    for for all mat,

                                                    de kom nær
                                                    til dødens porter.

                                                    Da ropte de
                                                    til Herren

                                                    i sin nød,

                                                    av deres trengsler
                                                    frelste han dem.

                                                    Han sendte
                                                    sitt ord

                                                    og helbredet
                                                    dem."
      
                                                                          
                         
                                                    * * * * * * * * 


                                                  
                                                    Blinde får
                                                    se frelsen.
                                                   
                                                    Døve får
                                                    høre
                                                    evangeliet.

                                                    Døde får
                                                    liv ved Jesu
                                                    kors.

                                                    Alt skjedde
                                                 
                                                    slik profeten
                                                    Jesaja skrev det,
                                                    lenge før Jesus kom:
                                                   
                                                    På den dagen
                                                    skal de døve

                                                    høre
                                                    bokens ord.

                                                    Ut fra mulm
                                                    og mørke
             
                                                    skal de 
                                                    blindes øyne se.
                                                     
                                                    De nedbøyde
                                                    skal igjen
                                                    glede seg i
                                                    Israels Hellige.
  

                                                    Jesaja 29.

                                                      

                                                    LEGEDOM


                                                    Det er dette
                                                    Herren vil med
                                                    oss.

                                                    Men hvis vi 
                                                    vender oss bort

                                                    og ikke vil ha 
                                                    Guds gave,

                                                    den som Herren
                                                    fører oss inn i,
                                                   
                                                    får vi ikke del i det. 

                                                    Da går vi fortapt.

                                                    Da venter en dom.
              
                                                    Om Israelsfolket
                                                    står det hvordan Gud
                                                    prøvde å redde dem,
                                                    men så står det bare:

                                                    de ville ikke.

                                                    I Hosea 11.3
                                                    står det:
                                                       
                                                   "Men de skjønte ikke
                                                    at jeg helbredet dem."

                   

                                                    * * * * * * * * *
                                                             
                                                   
                                                    LEGEDOM


                                                   "Gud, 

                                                    som bød at lys
                                                    skulle skinne fram 
              
                                                    i mørkret,

                                                    han har også 
                                                    latt lyset skinne

                                                    i våre hjerter."

                                                   
                                                    LEGEDOM

                                   
                                                    Gud kler den
                                                    urettferdige

                                                    i sin rettferdighet.

                                                    Slik blir vi frelst.

                                                    Og de frelste
                                                    arbeider han videre
                                                    med, for å føre fram
                                                    frukter i våre liv.

                                                    Det som vi kaller
                                                    helliggjørelsen.

                                                    De som har fått 
                                                    del i frelsen,
                                                    arbeider Herren med.

                                                    Han vil at

                                                    "vi skal få del i
                                                    hans hellighet"
                                                    står det i det nye
                                                    testamente.

                                                    Ikke en hellighet som
                                                    vi trenger for å blir frelst,
                                                    men det som vokser
                                                    fram som åndelig frukt
                                                    fordi Jesus har tatt bolig
                                                    i oss ved sin Ånd.

                                                    Han renser og lutrer
                                                    oss, for at det skal bli frukt.

                                                    Oftest uten 
                                                    at vi forstår det.
                                                  
                                                    For oss virker det
                                                    motsatt.

                                                    Vi blir bare mer og mer
                                                    avhengige av hans nåde.

                                                    Vi ser at vi ikke 
                                                    får det til,

                                                    Men frukten
                                                    av hans legedom
                                                    i oss,

                                                    beskrives slik
                                                    i det nye testamente:           
                                                 
                                       
                                                   "Åndens frukt
                                                    er kjærlighet,

                                                    glede, 

                                                    fred,
          
                                                    langmodighet,

                                                    mildhet, 

                                                    godhet,

                                                    trofasthet, 

                                                    saktmodighet,

                                                    avholdenhet."

                                                    Gal 5.
                   
                                                    
                                                    Ingen kan lage 
                                                    en frukt.

                                                    Dette er Jesu verk
                                                    i oss,

                                                    det som skjer når vi
                                                    lever i hans nåde
                                                    og får alt av Jesus.

                                                    Jesus sa nemlig 
                                                    at han er vintreet, 

                                                    og vi er grenene.


                                                   "Den som blir i meg,
                                                    og jeg i ham,

                                                    han bærer mye frukt.

                                                    For uten meg
                                                    kan dere intet gjøre."

                                                    Joh 15.


                                                    Slik er Guds
                                                    arbeid i oss,
                                             
                                                    etter at vi er frelst.                                                    * * * * * *                                                     Gud lutrer og renser
                                                    troens barn ved
                                                    trengsler og prøvelser.

                                                    Det var dette 
                                                    som skjedde
                                                    med Job.

                                                    Gud tillot 
                                                    at noe ble tatt 
                                                    fra Job,

                                                    for å gi ham 
                                                    noe mer.

                                                    Det virker som Job
                                                    til tider ante dette,
                                                    selv om tvilen herjet
                                                    sterkt i ham.

                                                    Vennene hans kom
                                                    med falske anklager.

                                                    Da svarte Job:
                                                   
                                                   "Dere dikter opp løgn!

                                                    Dårlige leger 
                                                    er dere alle sammen.

                                                    Å, om dere ville tie
                                                    helt stille,

                                                    så kunne det gjelde
                                                    for visdom."

                                                    Job 13.                                                     * * * * * * *


                                                    Job kalte sine venner
                                                    for dårlige leger.

                                                    Og talte
                                                    slik om den
                                                    gode legen,

                                                    om Gud:

                                                   "Ti, la meg være,
                                                    så jeg kan tale.

                                                    Så kan det komme
                                                    over meg hva det vil."

                                                    Og la til:

                                                   "Selv om han slår meg,
                                                    vil jeg stole på ham."

                                                    Job talte om
                                                    sin tillit til Gud,
                                                    midt i sin tvil.

                                                    Og til slutt
                                                    fikk han se inn 
                                                    i Guds legedom
                                                    med ham. 

                                                    Det står at
                         
                                                   "Herren velsignet Jobs
                                                    siste dager

                                                    mer enn hans første."

                                                    Job 42.

                                                     
                                                    * * * * * * *

                                                   

                                                    Når Gud tar noe
                                                    fra oss,

                                                    leger han oss
                                                    gjennom dette.
                                                    
                                                    Dette håpet 
                                                    lyser for oss

                                                    i vanskeligheter 
                                                    og nød.

                                                    Ja, det gir oss
                                                    en ekstra glede 

                                                    også inn i 
                                                    våre gleder.

                                                   
                                                    Guds legedom.                                                    * * * * * * * * 
                                                   


                                                   "Og han sa til meg:

                                                    Dette vannet renner
                                                    ned til østbygdene

                                                    og videre ned til
                                                    ødemarken

                                                    og faller så 
                                                    i havet.

                                                    Og når 
                                                    det ledes
                                                    ut i havet,

                                                    blir vannet der 
                                                    sunt.

                                                    Alle levende
                                                    skapninger,

                                                    som det vrimler av
                                                    overalt hvor
                                                    dobbeltbekken
                                                    kommer,

                                                    skal leve.

                                                    Og fiskene skal bli
                                                    meget tallrike.

                                                    For når dette 
                                                    vannet kommer dit,

                                                    blir det sunnhet og liv
                                                    overalt hvor elven
                                                    kommer."

                                                    Esekiel 47.
  
                                                    Det blir sunnhet og liv
                                                    over alt der evangeliet 
                                                    får gjøre sin gjerning.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.