Det ble lys

Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys. 1.Mos 1.
Lytt til melodi av Eilert Tøsse.

                                               1.

                                               Det ble lys da Herren talte,

                                               jord og himmel bar hans glans.

                                               Alt var godt og alt det skapte

                                               var i fryd, i lek, i dans.

                                               2.

                                               Lyset hans var ett med jorden,

                                               alt som levde bar hans pryd.

                                               Dagen stilnet og ble aften,

                                               morgenen var full av lyd.

                                               3.

                                               Men hans verk ble matt og bleknet

                                               der hvor alt var lyst og liv.

                                               Alt ble død, men Jesus seiret,

                                               i hans godhet stråler vi.

                                               4.

                                               Lyset sprengte dødens krefter,

                                               vi har sett den tomme grav.

                                               Og vi vender om og kommer

                                               til den frelse som han gav.

                                               5.

                                               Vi kan se hans lys på jorden,

                                               solen speiler Jesu drakt.

                                               Han var død, men se han lever

                                               og har overvunnet alt.

                                               6.

                                               Det blir lys når Jesus taler,

                                               vi får bære himlens glans,

                                               og om alt i oss blir stille

                                               hvisker korset: vi er hans.

 

                                               Kristin Reitan

                                               Molde 2009

 

 

                                              "Pris Herren,

                                               for han er god,

 

                                               hans miskunnhet 

                                               varer til evig tid!

 

                                               Så skal de si,

                                               de som Herren

                                               har gjenløst,

 

                                               de som han har

                                               forløst av 

                                               nødens hånd,

 

                                               de som han har samlet

                                               fra landene,

 

                                               fra øst og fra vest,

                                               fra nord og fra havet.

 

                                               De for vill i ødemarken,

                                               på ørkenstier,

 

                                               de fant ikke en by

                                               de kunne bo i.

 

                                               De var sultne og tørste,

                                               deres sjel visnet i dem.

 

                                               Da ropte de

                                               til Herren

 

                                               i sin nød,

 

                                               av deres trengsler

                                               fridde han dem ut.

 

                                               Og han førte dem

                                               på rett vei,

 

                                               så de gikk til en by 

                                               de kunne bo i.

 

                                               De skal prise Herren

                                               for hans miskunn

 

                                               og for hans 

                                               undergjerninger 

                                               mot mennesekenes

                                               barn,

 

                                               for han mettet

                                               den tørstende sjel, 

 

                                               han fylte

                                               den hungrende sjel

                                               med godt.

 

                                               De satt i mørke

                                               og dødsskygge,

 

                                               bundet i

                                               elendighet

 

                                               og jern, 

 

                                               fordi de hadde vært

                                               gjenstridige mot Guds ord

 

                                               og foraktet

                                               Den Høyestes råd.

 

                                               Derfor

                                               bøyde han

                                               deres hjerter

 

                                               ved lidelse, 

 

                                               de snublet, 

                                               det fantes ikke 

                                               noen hjelper.

 

                                               Da ropte de til Herren

                                               i sin nød,

 

                                               av deres trengsler

                                               frelste han dem.

 

                                               Han førte dem ut

 

                                               av mørke

                                               og

                                               dødsskygge 

 

                                               og rev i stykker

                                               deres bånd.

 

                                               De skal prise Herren

                                               for hans miskunn

 

                                               og for hans

                                               undergjerninger 

                                               mot menneskenes barn,

                                              

                                               for han brøt i stykker

                                               porter av kobber

 

                                               og hogg ned 

                                               bommer av jern.

 

                                               De var dårer

 

                                               og ble plaget 

                                               for sin syndige vei

 

                                               og for sine        

                                               misgjerninger.

 

                                               Deres sjel fikk avsky

                                               for all mat,

 

                                               de kom nær til

                                               dødens porter.

 

                                               Da ropte de til Herren

                                               i sin nød,

 

                                               av deres trengsler

                                               frelste han dem.

 

                                              Og han sendte sitt ord

                                              og helbredet dem ...

 

                                              Fra Salme 107.

 

                                                        * * * * * * 

 

                                              Jeg vil lege ditt frafall!

                                              Jer 3.22

         

                                 

                        

                                 

Molde søndag 30.oktober 2022.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.