Eg såg ein mann

Eg såg Guds Son
                                              1.
                                              Eg såg ein mann
                                              som bøygde seg mot sanden
                                              og skreiv små ord som vinden viska ut.
                                              Han stod ved kvinna som var dømd av alle
                                              og ho såg skrifta til ein mann og Gud.
                                              2.
                                              Eg ser at ord vart nagla fast i handa
                                              til han som bøygde seg og bar vår dom.
                                              Han står ved oss som er fordømd av alle
                                              og viser nåden sin i kjøt og blod.
                                              3.
                                              Eg bed han om
                                              å teikna meg med merket
                                              som skal bli synleg når han viser seg.
                                              Eg bøyer meg mot jorda for å skrive,
                                              men han har bøygd seg først 
                                              og kjenner meg.
                                              4.
                                              Eg veit at han
                                              som elska meg til døden
                                              vil gje meg all sin kjærleik når eg kjem.
                                              Han rissar namnet i det faste fjellet
                                              og seier kom, 
                                              du er min kjære ven.
                                              
                                              Kristin Reitan
                                              Molde 2007   
                                             "Jesus gjekk ut
                                              til Oljeberget.

                                              Tidleg 
                                              om morgonen
                                              kom han
                                              til templet att.

                                              Dei skriftlærde
                                              og farisearane
                                              førde då til han
                                              ei kvinne
                                              som var 
                                              gripen

                                              i hor,

                                              og dei
                                              stilte henne 
                                              fram
                                              for han.

                                              Og dei sa
                                              til han:

                                              Meister,
                                              denne kvinna
                                              er gripen på
                                              fersk gjerning

                                              i hor.


                                              I lova
                                              har Moses gjeve
                                              påbod om at
                                              slike kvinner
                                              skal steinast.

                                              Kva seier 
                                              no du?

                                              Dette sa dei                                              
                                              for å setja
                                              han på

                                              prøve,

                                              så dei 
                                              kunne ha 
                                              noko  

                                              å klaga       
                                              han for.

                                              Men Jesus 
                                              bøygde seg 
                                              ned og skreiv
   
                                              med fingeren
                                              på jorda.

                                              Men då dei 
                                              heldt fram
                                              med å
                                              spørja han,
                                              rette han 
                                              seg opp og
                                              sa til dei:

                                              Den av dykk
                                              som er
                                              utan synd,

                                              han kan kasta
                                              den fyrste 
                                              steinen 
                                              på henne!

                                              Så bøygde 
                                              han seg 
                                              ned att
                                              og skreiv
                                              på jorda.

                                              Men då dei
                                              høyrde det,
                                              gjekk dei
                                              sin veg

                                              ein
                   
                                              etter ein,

                                              dei eldste 
                                              først.

                                              Jesus vart 
                                              att åleine 
                                              med kvinna
                                              som stod der.

                                              Då rette
                                              Jesus seg opp
                                              og sa til henne:
                                              
                                              Kvar er dei,
                                              kvinne?

                                              Har ingen 
                                              fordømt deg?

                                              Ho sa:

                                              Ingen, Herre!

                                              Og Jesus sa:

                                              Heller ikkje eg
                                              fordømer deg.

                                              Gå bort,
                                              og synda
                                              ikkje meir!

                                              Jesus tala 
                                              atter til dei
                                              og sa:

                                              Eg er ljoset
                                              for verda!

                                              Den som
                                              fylgjer meg,

                                              skal ikkje 
                                              ferdast 
                                              i mørker,

                                              men ha
                                              livsens 
                                              ljos."

                                              Joh 8.
                                             

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.