Vann fra dåpen

 

                                           1.

                                           Vann fra dåpen renner på din hud.

                                           Lille barn, du kjenner vannet,

                                           nå er du berørt av livets Gud,

                                           nå er du berørt av livets Gud.

                                           2.

                                           Vann fra dåpen tørkes av ditt hår.

                                           Lille barn, han er din frelser.

                                           Jesus er den gaven som du får,

                                           Jesus er den gaven som du får.

                                           3.

                                           Vann fra dåpen rører ved din kropp.

                                           Lille barn, hans Ånd er i deg.

                                           Du er ett med han som har stått opp,

                                           du er ett med han som har stått opp.

 

                                           Kristin Reitan

                                           Molde 2008  

                                         

 

                                           BARNEDÅP

 

                                           Er barnedåp bibelsk?

                      

                                           Jeg har grunnet mye på dette spørsmålet

                                           og jeg har spurt Gud:

 

                                           Hva er dåp?

 

                                           Det tok en del år før jeg syntes at jeg fikk svar.

                                           Gud viste meg det litt etter litt.

 

                                           Men da jeg fikk se inn i det ..

 

                                           ble det så stort å se at Gud 

                                           gir sin frelse på denne måten.

                                           

                                           Gud tar initiativet og kommer med frelse.

                                           Og gir oss denne frelsen ved å tale ord.

 

                                          "Hør, så skal du sjel leve."

                                           Jesaia 55.3.

                    

                                           Ved dåp og nattverd taler han disse ordene

                                           samtidig som han viser oss budskapet

                                           med synlige tegn.

                                           

                                           Herren kommer med frelse!

 

                                           Så enkelt er budskapet.

                                           

                                           Gud har frelst oss.

                                         

                                           Og det skal vi få ha

                                           som vår glede og trøst!

 

                                           Denne trøsten er det Bibelen kaller tro.

 

                                           Han har gjort frelsen ferdig for oss,

                                           og vi skal få tro at det er nok 

                                           det som han har gjort.

 

                                           Små barn skal få lære om dåpen når de vokser opp.

                                           Det betyr at de skal få høre at Jesus har frelst dem.

 

                                           Dåp er å få del i det som Jesus har gjort for oss

                                           på korset. 

 

                                           Det samme skjer når vi hører om vår synd

                                           og Guds dom. Og Jesu frelse.

                                           Da blir Ordet ett med oss slik at vi tar imot det.

                                           Dette er Guds gjerning med oss.

                                           

                                           ___________________

 

                                           Et av de spørsmålene jeg ønsket svar på

                                           da jeg ble så anfektet og kom

                                           i sterk tvil om barnedåpen,

                                           var dette:

 

                                           Hvordan ble dette praktisert, og hvordan

                                           forstod de første kristne dette, de som

                                           levde den første tiden etter at Jesus

                                           innstiftet dåpen, i oldtiden.

 

                                           Det ble til hjelp for meg å lese om dette,

                                           men jeg var fremdeles like anfektet.

 

                                           Det som etter hvert overbeviste meg helt,

                                           var det som jeg syntes at Gud viste meg

                                           i sitt Ord, i Bibelen.

 

                                           Men før han viste meg dette, kom jeg altså over

                                           noen sitater fra noe som ble skrevet i oldtiden.

                                           

                                           Ireneus skrev om dåp.

 

                                           Han var født ca 140 år etter Jesu fødsel,

                                           og var disippel til en som hadde vært disippel

                                           til apostelen Johannes.

 

                                           Johannes døde som martyr i år 155. Da var Ireneus

                                           ca 15 år. 

 

                                           Ireneus skrev slik:

 

                                          "Kristus kom for å frelse alle gjennom seg selv,

                                           alle sier jeg, som gjennom ham blir gjenfødt

                                           til Gud, spedbarn, små barn, barn, ungdommer

                                           og eldre - - dåpen er gjenfødelse til Gud."

                                           

                                           Han som skrev dette, var altså disippel av

                                           Polykarp, disippelen til Johannes.

     

                                           Det fantes ikke noe baptistisk dåpssyn den gangen.

                                           Dette synet kom mye senere.

 

                                           Ca år 200 etter Kristus skrev også

                                           Tertullian og Origines

                                           at det var vanlig med barnedåp.

                                                        

                                           Dåpen blir ikke til frelse for de  

                                           som vender seg bort fra det de fikk i dåpen.

 

                                           Dåpen gjelder jo fortsatt. Gud har gitt sin frelse.

                                           Men de som ikke vil ha den gaven de får i dåpen,

                                           det vil si de som forkaster den frelse som Jesus

                                           har fullbragt, de må selv stå ansvarlige for sine

                                           synder og er under Guds dom. Til disse forkynner

                                           vi at de kan vende seg til Jesus og tro på ham.

 

                                           Dåpen gjelder fortsatt fra Guds side, som et kall

                                           til omvendelse. 

     

                                           La de små barna komme til meg, sa Jesus!

                                           Og velsignet dem!                                           

                                           Dette var i den gamle pakt, før Jesus hadde

                                           fullført frelsesoppdraget, og før han hadde

                                           innstiftet dåpen.

 

                                           De som ble velsignet, var jo omskåret,

                                           slik de ble i den gamle pakt.

 

                                           Guttene ble omskåret 8 dager gamle.

                                           Bibelen kaller dette et motbilde til dåpen.

                                           Jentene ble ikke omskåret, men eide

                                           samme frelse ved løftet om Jesus.

                                           Slik frelste Gud dem i den gamle pakt.

                                           

                                           La de små barna komme til meg,

                                           for Guds rike er jo for dem også.

 

                                           Slik forkynte Jesus!

 

                                           Han sa dette som en respons da

                                           disiplene begynte å protestere på at

                                           foreldrene kom til Jesus med barna sine.

 

                                           Jesus holdt med dem som kom,

                                           og tok barna opp i fanget sitt. 

 

                                           Og sa til og med at:

 

                                           Uten at vi blir så hjelpeløse og små

                                           i oss selv som små barna er, kan vi ikke

                                           komme inn i Guds rike.

 

                                           For frelsen er Jesus!

 

                                           _____________________________

 

                                           Dåpssalmen er skrevet til Morten Silvars

                                           dåp i Tingvoll kirke i 2008. 

                                                                                 

                                           Harald Gullichsens melodi er svært vakker.

                                            

                                             

                        

                           

 

                                           

 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.