Himmelen åpnet seg

Himmelen åpnet seg
                                                        1.
                                                        Himmelen åpnet seg,
                                                        jorden har hørt
                                                        røsten fra Gud,
                                                        vår dag er berørt.
                                                        Ingen er slik som 
                                                        det hellige Lam
                                                        som lot seg senke
                                                        i Jordans vann.
                                                        2.
                                                        Himmelen åpnet seg,
                                                        Jesus ble ett
                                                        med all den synd
                                                        som verden har sett.
                                                        Da han stod opp
                                                        av det rennende vann
                                                        bar han vår skyld
                                                        som et offerlam.
                                                        3.
                                                        Himmelen åpnet seg,
                                                        Ånden kom ned
                                                        over den Sønn
                                                        som ofret seg helt.
                                                        Jorden fikk høre                                                                                                           Guds kjærlige ja:
                                                        Han er min Sønn
                                                        og mitt velbehag.
                                                        4.
                                                        Himmelen åpner seg
                                                        for den som vil
                                                        være hans barn
                                                        og høre ham til.
                                                        Han som har tegnet oss
                                                        inn i sin hånd,
                                                        frelser og døper oss
                                                        med sin Ånd.


                                                        Kristin Reitan
                                                        Molde 2009
                                                        JESU DÅP
                                                        og VÅR DÅP

                                                             ---
                
                                                        Johannes 
                                                        forstod ikke,

                                                        og prøvde å nekte
                                                        Jesus dåpen
                                                        da han kom
                                                        for å bli døpt.
                                                       
                                                        Men Jesus sa:
                                                        
                                                       "La det nå skje!

                                                        For slik er det 
                                                        riktig av oss
                                                        å fullbyrde all
                                                        rettferdighet."                                              

                                                       "Da lot han 
                                                        det skje."

                                                        Og så står 
                                                        det:
      
                                                       "Da Jesus 
                                                        var blitt 
                                                        døpt, 
                                                        steg han  
                                                        straks opp 
                                                        av vannet.
 
                                                        Og se, 
                                                        himmelen 
                                                        åpnet seg 
                                                        for ham,

                                                        og han så 
                                                        Guds Ånd 
                                                        stige ned                                             
                                                        som en due                                                     
                                                        og komme 
                                                        over ham.

                                                        Og se, 

                                                        det lød 
                                                        en røst fra 
                                                        himmelen:

                                                        Dette er 
                                                        min Sønn,
                                                        den elskede!

                                                        I ham har jeg 
                                                        velbehag."

                                                        Matt.3.

                                                 
                                                        Jesus skulle 
                                                        fullbyrde noe.

                                                        Han kalte det 
                                                        rettferdighet.

                                                        Det gjorde han
                                                        ved å ta på seg
                                                        all verdens skyld.

                                                        Jesus ble døpt 
                                                        for vår skyld.
                                                       
                                                        Nå kan alle 
                                                        bli rettferdige 
                                                        i ham.

                                                       "Kristus elsket oss
                                                        og gav seg selv

                                                        som en gave
                                                        og et offer,

                                                        en vellukt
                                                        for Gud."

                                                        Ef 5.2.
          
                                                 
                                                       
                                                        Var Jesu dåp
                                                        det samme som
                                                        vår dåp?
                                                                                                       
    
                                                        Dagen etter 
                                                        at Jesu ble døpt,
                                                        fikk Johannes
                                                        øye på ham. 
                                                        
                                                        Det står: 
                                                                                    
                                                       "Da han får 
                                                        øye på Jesus som
                                                        kommer gående,
                                                        sier han:

                                                        Se, der er
                                                        Guds Lam!"

                                                        Et lam?

                                                        Det var jo selve 
                                                        bildet på frelsen.
                                                       
                                                        De forstod dette
                                                        i Israel den gangen. 
                                                       
                                                        Og Johannes 
                                                        la til: 
                                                      
                                                       "Se der er
                                                        Guds Lam
                                                        som bærer bort
                                                        verdens synd!"

                                                        Dette er 
                                                        betydningen av
                                                        Jesu dåp.

                                                        Jesus skulle 
                                                        ta bort vår synd. 

                                                        På grunnlag
                                                        av Jesu dåp,
                                                        kan også vi bli
                                                        døpt.

                                                        Og da åpnes
                                                        himmelen for oss.


                                                         * * * * 


                                                        Johannes 
                                                        skulle vitne. 
                                                      
                                                        Han skulle fortelle 
                                                        at nå var løftene
                                                        i ferd med å oppfylles.

                                                        Messias var 
                                                        kommet.
                                                        
                                                        Slik 
                                                        står det:
                                                      
                                                       "Han kom 
                                                        for å vitne;

                                                        han skulle 
                                                        vitne
                                                        om lyset,

                                                        for at alle 
                                                        skulle komme til tro
                                                        ved ham."

                                                        Johannes
                                                        skulle vitne
                                                        og si at:

                                                       "det sanne 
                                                        lyset,
                                                        som opplyser
                                                        hvert menneske,

                                                        var i ferd med
                                                        å komme til
                                                        verden."
                                                        

                                                        Johannes 
                                                        forberedte 
                                                        Jesu komme 
                                                        ved å si:  
                                                        
                                                        Vend om,

                                                       "for 
                                                        himmelriket
                                                        er kommet 
                                                        nær."

                                                        Og det står
                                                        at de

                                                       "bekjente 
                                                        syndene sine
                                                        og ble døpt 
                                                        av ham."

                                                        Matt.3.
                                                        * * * * * * *                                        
                                                        Johannes hadde 
                                                        fått vite at

                                                        den lovede 
                                                        Messias snart
                                                        skulle stå fram.

                                                        Men hvordan 
                                                        kunne han bli
                                                        klar over 
                                                        hvem det var?

                                                        Var han lovet 
                                                        noe tegn?

                                                                                                               
                                                        Johannes 
                                                        forteller:                                         

                                                       "Jeg kjente 
                                                        ham ikke,

                                                        men han som
                                                        sendte meg
                                                        for å døpe
                                                        med vann,

                                                        hadde sagt
                                                        til meg:

                                                        Den du ser
                                                        Ånden komme
                                                        ned over og bli
                                                        værende over,
 
                                                        han er den som
                                                        døper med Den
                                                        Hellige Ånd." 
                                                       
                                                        Og nå hadde
                                                        Johannes fått                               
                                                        se dette.

                                                        Derfor sa han:
                                                       
                                                       "Og jeg 
                                                        har sett det,

                                                        og jeg har
                                                        vitnet

                                                        at han er 
                                                        Guds Sønn."
                                                        
                                                        Joh 1.29 ff.


                                                        Nå visste 
                                                        Johannes

                                                        at Messias 
                                                        var kommet.

                                                        Og han visste
                                                        hvem det var.

                                                        Han hadde 
                                                        sett tegnet.                                                         
                                                   
                                                        En av de andre
                                                        disiplene, Markus,

                                                        skrev slik om 
                                                        dette:

                                                       "Og straks da han
                                                        steg opp av vannet,

                                                        så han himmelen
                                                        åpne seg og Ånden
                                                        komme ned over
                                                        ham som en due.

                                                        Og det kom
                                                        en røst fra                                           
                                                        himmelen:

                                                        Du er min Sønn,
                                                        som jeg elsker.

                                                        I deg har jeg
                                                        funnet behag!"

                                                        Mark 1.
                                                        
                                                        Det store hadde
                                                        skjedd.
                                                      
                                                        Messias var
                                                        kommet.

                                                        Han som kom for    
                                                        å fullbyrde all
                                                        rettferdighet.
                                                      
                                                        Jesus startet 
                                                        sin gjerning 

                                                        ved at han 
                                                        ble døpt.

                                                        Men hvordan 
                                                        kunne det føre til

                                                        en fullbyrdet
                                                        rettferdighet?

                                                        Er det slik at vi
                                                        som tror på ham,
                                                        blir døpt til
                                                        syndenes forlatelse,
                                                        og blir aktet som
                                                        skyldfrie ..
                                
                                                        .. mens han 
                                                        ble aktet som
                                                        den skyldige 

                                                        da han steg opp
                                                        av Jordans vann?

                                                        Var det dette
                                                        som skjedde
                                                        ved Jesu dåp?
          
                                                        At han steg ned
                                                        i vannet for å ta                                      
                                                        hele verdens skyld
                                                        på seg,

                                                        som om alt var 
                                                        hans skyld?
                                                        
                                                        Ja, det er slik.

                                                        Jesus sa 
                                                        en gang:
                                                
                                                       "Men en dåp
                                                        har jeg å
                                                        døpes med,

                                                        og hvor jeg
                                                        gruer til den
                                                        er fullført!"

                                                        Luk 12.50.

                                                      
                                                        Dette sa han 
                                                        lenge etter 
                                                        at han ble døpt
                                                        i elven Jordan.

                                                        Han snakket
                                                        om korset
                                                        som ventet ham.

                                                        Jesu dåp førte ham
                                                        til døden på et kors.

                                                        Den skyldige
                                                        måtte dø.

                                                        Den uskyldige
                                                        led for de skyldige.

                                                        Guds straff 
                                                        var over ham, 

                                                        fordi våre synder
                                                        var lagt på ham.                                    

                                                        Hvordan kunne han
                                                        ellers dø?

                                                        Han var uten synd.

                                                        Han kunne ikke dø
                                                        på grunn av sin 
                                                        egen synd.

                                                        Jesus døde 
                                                        i vårt sted.

                                                        Derfor kan vi
                                                        få del i den
                                                        hans rettferdighet.

                                                        Han ga seg selv
                                                        og kler oss i
                                                        sin rettferdighet.
                                                       
                                                        Vi kan bli frelst
                                                        fordi straffen
                                                        er ferdig sonet.
                                           
                                                        Nå er alt
                                                        fullført.
                                                       
                                                        Nå er det 
                                                        rettferdig 

                                                        at vi får våre
                                                        synder tilgitt,

                                                        for de er
                                                        sonet.
                                                       
                                                        Gud tilgir synd
                                                        ene og alene
                                                        på grunnlag av at
                                                        synden er sonet.

                                                        Derfor kan vi
                                                        bli døpt.

                                                        Når vi stiger ned
                                                        i vannet,
                                                         
                                                        er vi
                                                        syndere.

                                                        Men når vi 
                                                        står opp igjen

                                                        blir vi regnet som
                                                        skyldfrie.                                                                                                                                                                                     
                                                        Vi kan lese 
                                                        hva Peter sa
                                                        
                                                        etter Jesu død
                                                        på korset.
                                                        
                                                        Han sa:

                                                       "Omvend dere,
                                                        og la dere alle døpe
                                                        på Jesu Kristi navn
                                                        til syndenes forlatelse,

                                                        så skal dere få Den
                                                        Hellige Ånds gave."

                                                        Dette sa han 
                                                        på pinsedag.

                                                        Nå forstod Peter
                                                        hvorfor Jesus måtte
                                                        dø på et kors.

                                                        Slik frelste Jesus oss.

                                                        Den lovede Messias
                                                        er vår frelser.
                                                   
                                                        Peter fortsatte:

                                                       "For løftet tilhører 
                                                        dere og deres barn,

                                                        og alle dem som er
                                                        langt borte, 

                                                        så mange som
                                                        Herren vår Gud
                                                        kaller til seg."

                                                        Ap.gj 2.

                                                        På grunn av 
                                                        Jesu soningsdød
                                                        kan vi alle bli døpt.
                                                       
                                                        Små barn også. 
                                                        
                                                       "For løftet 
                                                        tilhører dere 
                                                        og deres barn"

                                                        Ap.gj 2.

                                                        Synden er betalt
                                                        og gjort opp.

                                                        For alle
                                                        mennesker.

                                                        Ved dette 
                                                        har Gud gitt oss
                                                      
                                                        en rett. 
                                        
                                                        En rett til 
                                                        å bli Guds 
                                                        barn.

                                                        Det står at:

                                                       "Alle dem som
                                                        tok imot ham,

                                                        dem gav han
                                                        rett til å bll
                                                        Guds barn,

                                                        dem som tror
                                                        på hans navn."
                                                        Joh 1.12.

                                                        Alle som tror
                                                        på ham, altså.

                                                        Tro står her i
                                                        motsetning til
                                                        å ha noe selvgjort
                                                        å komme til Gud med.
                                                        
                                                        Tro er det 
                                                        motsatte av
                                                        gjerning.

                                                        Troen er de tomme,
                                                        ja, de skitne hendene
                                                        som får alt av nåde.

                                                        Å tro er å 
                                                        ha sin trøst i
                                                        
                                                        at Jesus har gjort 
                                                        alt for oss,

                                                        slik at vi kan 
                                                        bli Guds barn
                                                        og få et evig liv.
                                                        
                                                        Ja, allerede nå
                                                        få eie all åndelig
                                                        velsignelse
                                                        - i ham.                              
                           
                                                        Da frelsen
                                                        var fullført
                                                        og Jesus hadde
                                                        stått opp fra 
                                                        de døde, 

                                                        ble de døpt i
                                                        Den Hellige Ånd.
                                                        De fikk Guds Ånd
                                                        og han åpenbarte
                                                        budskapet for dem,
                                                        derfor forkynte de Jesus
                                                        med frimodighet
                                                        og stor glede.
                                          
                                                        Hebr 9:

                                                       "Men nå, ved
                                                        tidenes ende,

                                                        er han blitt
                                                        åpenbart én gang
                                                        for å ta bort synden
                                                        ved sitt offer.

                                                        Og liksom det er
                                                        menneskenes lodd
                                                        én gang å dø
                                                        og deretter 
                                                        bli dømt,

                                                        så skal også 
                                                        Kristus,
                                                        etter at han 
                                                        ble ofret én gang
                                                        for å ta bort
                                                        manges synder,
                                                        annen gang
                                                        bli åpenbart,

                                                        ikke for 
                                                        syndens 
                                                        skyld,

                                                        men for å
                                                        frelse dem 
                                                        som venter
                                                        på ham.

                                                        Hebr 9.


                                                        Jesus skal snart
                                                        komme tilbake
                                                        til jorden.

                                                        Det er det vi
                                                        venter på nå.
                                                      
                                                        Nå kommer han ikke
                                                        for å sone syndene,
                                                        men for å hente oss
                                                        som har fått del i
                                                        hans soning og slik
                                                        er rettferdige for Gud. 
                                                                                                             
                                                        Vår trøst og glede  
                                                        er det som Jesus 
                                                        har gjort for oss.
                                                         
                                                       "For med ett offer
                                                        har han for alltid
                                                        gjort dem fullkomne
                                                        som blir helliget."

                                                        Hebr 10.

                                                       

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.