Båten fløt

Musikk: Eilert Tøsse.

 

                                                Båten fløt.            

                                                

                                                Båten fløt så stille

                                                da de la fra land.

                                                Jesus, han ble trøtt

                                                og sovnet litegrann.

                                                2.

                                                Det var fint å ro

                                                og vannet var så blått.

                                                Dagen var så fin

                                                og Jesus sov så godt.

                                                3.

                                                Plutselig ble troen

                                                prøvd på deres sjø,

                                                vinden blåste opp

                                                der båten deres fløt.

                                                4.

                                                Bølger over ripa,

                                                der, i deres båt.

                                                Den ble full av vann,

                                                men han sov like godt.

                                                5.

                                                Hjelp, nå går vi under,

                                                ropte de i kor.

                                                Nei, han bryr seg ikke,

                                                slik var deres tro.

                                                6.

                                                Jesus ba dem ikke

                                                om å tro litt mer,

                                                straks ble sjøen stille,

                                                for han var jo der.

                                                7.

                                                Alt er trygt og godt

                                                der Jesus er om bord,

                                                han som gjør et under

                                                ved å si et ord.

 

                                                Kristin Reitan

                                                Molde 25.2.16.

 

                                                Jesus gjorde underet

                                                uten å si noe        

                                                om deres tro.

 

                                                Her er bibelteksten

                                                og hvordan jeg forstår den:

                                                                     

                                               "Da kom det

                                                en voldsom kastevind,

 

                                                og bølgene slo inn i båten

                                                så den holdt på å fylles.

 

                                                Men han selv 

                                                lå og sov på en pute

                                                bak i båten.

 

                                                De vekker ham

                                                og sier til ham:

 

                                                Mester,

                                                bryr du deg ikke om

                                                at vi går under?

 

                                                Da reiste han seg,

                                                og han truet vinden

 

                                                og sa til sjøen:

 

                                                Ti, vær stille!

 

                                                Og vinden la seg,

                                                og det ble blikk stille."

 

                                                Mark 4.

 

                                                Jesus gjorde underet

                                                uten å kommentere 

                                                disiplenes tro.

 

                                                Men etterpå,

                                                da bølgene hadde lagt seg 

                                                og sjøen lå blank og fin,

                                                sa han:

                                               

                                               "Hvorfor er dere

                                                så redde?

                                                Har dere ennå ikke tro?

 

                                                Først etter at han hadde utført underet,

                                                nevnte han ordet tro.

 

                                                Da de så hva han gjorde

                                                ble de slått av stor frykt

                                                og sa seg imellom.

 

                                               "Hvem er dette,

                                                siden både vinden

                                                og sjøen adlyder

                                                ham?"

                                                

                                                Det er spennende

                                                å oppdage nye ting

                                                i Guds ord.

 

                                                For en stund siden

                                                leste jeg at det som skjedde her,

                                                også hadde skjedd i det gamle

                                                testamente.

                                                                                                 

                                                Jeg leste:

                                                

                                               "Han bød og lot det komme

                                                en stormvind."

 

                                                Hva?

 

                                                Leste jeg feil?

 

                                                Gud?

 

                                                Var det han som bød,

                                                han som sendte stormen?

 

                                               "Han lot det komme

                                                en stormvind som

                                                reiste store bølger."

                                               

                                               "Deres sjel ble

                                                motløs i ulykken."

                                               

                                               "Da ropte de 

                                                til Herren i sin nød."

                                                

                                               "Han gjorde stormen

                                                til havblikk,

 

                                                og fikk bølgene 

                                                til å tie.

 

                                                De skal prise

                                                Herren for

                                                hans miskunn

                                               

                                                og for hans

                                                undergjerninger

                                                mot menneskenes

                                                barn."

 

                                                Fra Salme 107.

                        

                                                Guds klasserom 

                                                er annerledes.

 

                                                Ikke kritt og tavler,

                                                men sjø og ødemark,

                                                hav og fjell.

                                                

                                                Blinde får se.

 

                                                Seende blir blinde. 

                                                Paulus mistet synet

                                                noen dager etter at han fikk

                                                se lyset fra himmelen.

 

                                                Guds skole er

                                                underlig!

                                              

                                                Isteden for å gi oss tro,

                                                gjør han oss hjelpeløse

                                                slik at vi roper på Jesus.

                                                Da kommer han!

                                               

                                                  * * * * * * * *       

                                                  * * * * * * * *                                       

                                                

                                                Gud vil være vår 

                                                hyrde.

 

                                                Han viser veien

                                                og lærer oss opp.

                                                

                                                Det var Jesus

                                                som ba disiplene

                                                om å dra over til

                                                den andre siden.

 

                                                De la ut, 

                                                sikkert glade og

                                                med en følelse av tro,

                                                fordi de nettopp hadde

                                                sett tusener bli mette

                                                i ødemarken.

 

                                                De hadde ikke mat,

                                                men Jesus ver der

                                                og de ble mette.

 

                                                En liten matpakke

                                                med små fisker, 

                                                så små som sardiner,

                                                og små rundstykker

                                                nok til en liten gutt.

                                                                                              

                                                Guttens nistepakke

                                                var som å være tom for mat.

                                                

                                                Men det ble likevel

                                                mange kurver til overs. 

 

                                                Fordi Jesus var der.

 

                                                Jesus hadde ikke bruk

                                                for gutten eller hans tro,

                    

                                                men gutten hadde

                                                bruk for Jesus.

 

                                                Og han var villig

                                                til å gjøre det

                                                Jesus sa.

 

                                                Jesus har ikke "bruk"

                                                for oss for å få til

                                                det han vil.

 

                                              

                                              

                                                Vi får se og erfare

                                                ham når han får

                                                lede sitt fram.

                                            

                                                Han lar oss komme i nød,

                                                slik at vi skal rope på ham.

 

                                                Men han venter ofte

                                                en tid før han kommer

                                                med sin hjelp.

 

                                                Vi er hjelpeløse.

                                                Derfor blir vi motløse.

                                                

                                                Slik blir vi kjent

                                                med oss selv.

 

                                                Vi forstår ikke

                                                hva han holder på med.

 

                                                Hans tanker

                                                er annerledes

                                                enn våre.

 

                                               Guds menn og kvinner

                                               i det gamle testamente

                                               var i Guds skole år etter år

                                               før de fikk se

                                               hva Gud førte det

                                               fram til.

 

                                               Men de fikk se det!

 

                                               De ble hos ham, men 

                                               klarte ikke å holde fast

                                               på hans løfter. 

 

                                               De ga opp.

                                               Men Gud grep inn.

                                              

                                               Abraham 

                                               er troens forbilde.

 

                                               Da Gud til sist

                                               sa at han og Sara skulle få

                                               den sønnen de hadde 

                                               fått løfte om,

                                               da lo de.

 

                                               De var for gamle.

 

                                               Morslivet var utdødd.

                                                

                                               Men på tross av dette 

                                               får altså Abraham den fineste

                                               betegnelse på tro

                                               i det nye testamente.

 

                                               Vi får se hva tro er.

 

                                               Det var ikke Abrahams

                                               fortjeneste at han fikk Isak.

                                               Det var Guds trofasthet.

 

                                               Gud oppfylte sine løfter,

                                               på tross av Abraham.

 

                                               Det var Guds verk alene. 

                                               Og Guds ære.

 

                                               Abraham hadde nok 

                                               blitt glad for løftet

                                               han fikk.

                                              

                                               Men i ventetiden forsvant

                                               hans forventning ..

 

                                               .. og ble til motløshet. 

 

                                               Og til sist lo han.

                                              

                                               Neste år på denne tid

                                               skal Sara føde sønnen din.

 

                                               Latteren avslørte Abraham.

                               

                                               Han hadde blitt kjent med seg selv.

                                               Og med Gud.

                                               

                                               Med hans trofasthet

                                               og nåde.

 

                                               Gud vikret i hans liv.

                                               På tross av ham selv.

 

                                               Slik kom Gud til Abraham,

                                               igjen og igjen. 

 

                                               Han hadde en plan

                                               og fullførte den.

                                               

                                               Vi er som Abraham.

                                               

                                               Motet svikter.

                                               Ikke bare én gang. 

 

                                               Men Gud taler med oss.

 

                                               Og han vet hvilke tanker

                                               han har for oss.

 

                                               Fredstanker,

                                               kaller han det.

 

                                               Framtid og håp!

 

                                               Underveis ser det ut som om

                                               det motsatte.

                                                                                           

                                               Og da blekner

                                               hans løfter for oss.

                                  

                                               Slik er det

                                               å være i Guds klasserom.

 

                                               Men så sant vi 

                                               ikke går bort,

 

                                               men blir hos ham,

                                               er vi i Abrahams tro.

                                               

                                               Da gir Gud oss alt,

                                               uten at vi fortjente det.

                                              

                                               Vi midt i Guds verk.

 

                                               Men har vi gått bort,

                                               kan vi få nåden igjen. 

 

                                               Nå er nådens tid.

                                               Nå er Gud å finne.

 

                                                   * * * * *

 

                                               Gud river ned.

 

                                               Det sier Bibelen.  

                                              

                                               Det står både at "han døder"

                                               og at han "gjør levende."

                                               

                                               Han døder når han

                                               lar oss få se

                                               at vi ikke kan.

                           

                                               Og så viser han oss

                                               sitt eget verk.

 

                                               Frelsen er slik!

 

                                               Helliggjørelsen er slik!

 

                                               Og tjenesten er slik!

 

                                               Dette er vår frihet

                                               i Kristus.

                                               

                                               I sin tid

                                               redder han oss.

 

                                               I rette tid,

                                               sier Bibelen.

 

                                               Slik får vår manglende tro

                                               en retning:

 

                                               Jesus Kristus.

                                               

                                               Vi får se at han

                                               tar seg av oss.

                                                       

                                               Ikke fordi vi presterer,

                                               men fordi vi er

 

                                               hans elskede!

 

                                                      🙂              

BÅTEN FLØT.
Eilert Tøsse sine toner.

   

                                                          "Han stiller de brusende hav,

                                                           deres bølgers brus

                                                           og folkenes larm.

 

                                                           Og de som bor ved jordens ender,

                                                           frykter for dine tegn.

 

                                                           Du skaper jubel

                                                           der hvor morgen og kveld

                                                           bryter fram."

 

                                                           Fra Salme 65

 

                                                                 🙂

 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.