Vi ser ditt blikkVi ser ditt blikk av kjærlighet
og kneler ved ditt bord.
Vi tar imot det brød du gir
og vinens liv blir ord
om glede og et nyskapt liv.
Vi bøyer oss og tror.
Da vet vi at Guds rike er
hos oss på denne jord.

2

Vi puster inn den nye dag
og lyset bryter fram.
Vi åpner for den Ånd du gav
og nåden i ditt navn.
Du ropte over nattens jord
at nå er alt fullbrakt.
Vi hører det som hvilens ord
og tar imot og tror.

3

Vi lever i en nyskapt dag,
det spirer alt og gror.
I vårregn skal det vokse opp
små vare skudd i jord.
Og i hans sol og sommervind
skal det bli moden frukt.
Så venter vi til rette tid,
og det du gir oss Gud.

4

Og Åndens frukt er kjærlighet
og glede, liv og fred,
en smak av himmelrikets brød,
et blikk av evighet.
Som bekk er du for jordens tørst,
vår jubel bryter ut.
Du er i oss og skaper nytt,
du underfulle Gud.

Kristin Reitan
Molde 2004/2006
Korsang fra salmekveld
i Molde domkirke
10.mars 2007

Musikk:
Eilert Tøsse

Orgel:
Christopher Clifton

Dirigent:
Leif Olav Sundsbø

Møre Kirkesangforbund
| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.