Alt er mitt

Alt er mitt
                                                    Alt er mitt

                                                    1.
                                                    Alt er mitt, alt er gitt,
                                                    Jesus er min seier.
                                                    Ved hans gjerning 
                                                    har jeg del i 
                                                    det som Jesus eier.
                                                    2.
                                                    Barnerett, arverett,
                                                    har jeg i det høye.
                                                    All velsignelse er gitt
                                                    ved han som lot seg bøye.
                                                    3.
                                                    Med vår skam, som et lam
                                                    kom han og ble skyldig.
                                                    Himlens dom har rammet ham
                                                    og frelsen vår er gyldig.
                                                    4.
                                                    Alt er gitt, alt er fritt,
                                                    nåden er for alle.
                                                    Han har kalt oss inn til seg
                                                    og vi vil følge kallet.

                                                    Kristin Reitan
                                                    Molde 2012


  
                                                    Jesus fortalte 
                                                    om to sønner.

                                                    En ville ha alt
                                                    her og nå, ba om 
                                                    sin arv og dro bort
                                                    fra sin far.

                                                    Men da han så 
                                                    at han mistet alt
                                                    ved sin egen plan
                                                    om å vinne livet,
                                                                                                   
                                                    kom han til
                                                    seg selv.

                                                    Og dro tilbake
                                                    til sin far.

                                                    Den andre sønnen
                                                    ble værende hjemme,
                                                    men det gikk ikke noe
                                                    bedre med ham.
                                                     
                                                    Han hadde
                                                    ingen glede av
                                                    sitt valg.

                                                    Det viste seg
                                                    da hans bror
                                                    kom hjem.
                                                     
                                                    Han stod utenfor
                                                    da festen startet.
                                                   
                                                    Han ville ikke
                                                    være med.

                                                    Brorens hjemkomst
                                                    ble feiret med det aller
                                                    beste som hans far
                                                    kunne by ham.
                                                   
                                                    Gud feirer oss
                                                    når vi kommer hjem!
                                                    
                                                    Slik er Guds 
                                                    kjærlighetsgaver
                                                    til oss som har gått
                                                    oss bort, men vender
                                                    hjem igjen. 

                                                    Selv forventet ikke 
                                                    den bortkomne å få
                                                    være sønn mer.
                                                   
                                                    Han skjønte
                                                    at han ikke var 
                                                    verdig til det.

                                                    I motsetning til sin
                                                    hjemmeværende bror,
                                                    som mente seg 
                                                    å være god nok.
 
                                                    Han hadde jo 
                                                    strevd og arbeidet
                                                    for sin far i alle år.

                                                    Men han fikk 
                                                    ingen fest.
                                                
                                                    Han ble aldri
                                                    feiret.

                                                    Og han kjente 
                                                    ingen glede over
                                                    hjemkomsten til
                                                    den broren som 
                                                    hadde vært tapt.

                                                    Den bortkomne,
                                                    derimot,

                                                    som ikke syntes  
                                                    at han fortjente noe,

                                                    han håpet bare
                                                    å få være som
                                                    en av farens
                                                    tjenere.
                                                  
                                                    Han forventet 
                                                    en dom.
                                                    
                                                    Men ..
                                                  
                                                    .. allerede da han 
                                                    var på vei hjem,

                                                    fikk han øye  
                                                    på noe.

                                                    Han fikk se   
                                                    en som stod
                                                    og ventet.
             
                                                    En som lengtet og
                                                    speidet etter
                                                    sin sønn ...
                                                  
                                                    Han så 
                                                    kjærligheten!
                                                    
                                                    Han så Gud!  
                                                  
                                                    Han som venter på
                                                    å få omfavne oss 
                                                    som sine elskede.

                                                    Det står at
                     
                                                    hans far kysset
                                                    sønnen

                                                    igjen og igjen.

                                                    Det ble fest!

                                                    Det ble glede!

                                                    Slik er Gud.

                                                    Slik venter han
                                                    på oss.
                                                  
                                                    Han ser
                                                    etter oss. 
                                                  
                                                    For å få gi oss 
                                                    alt sitt.
                                                    
                                                    Og så står det om 
                                                    den hjemmeværende,
                                                    han som mente seg
                                                    å fortjene noe ved
                                                    sine prestasjoner,
                                                    
                                                    også han fikk 
                                                    noe nå.
                                                     
                                                    Han fikk høre
                                                    om nåden.
                                                   
                                                    Et budskap om
                                                    å slippe å streve

                                                    for å 
                                                    fortjene.
                                                  
                                                    Faren sa:
                                                    
                                                    Barn, du er alltid                      
                                                    hos meg, og alt mitt 
                                                    er ditt! 

                                                    Luk.15.
 

                                                     * * * * * *


                                                    Gud sier 
                                                    at alt hans
                                                    er vårt.
 
                                                    Det er 
                                                    Jesu kors
                                                    som gir oss
                                                    denne åndelige 
                                                    velsignelsen.

                                                    Før sin død
                                                    og oppstandelse,
                                                    fikk disiplene
                                                    høre på,
 
                                                    da Jesus 
                                                    ba for dem:
                                                   
                                                   "Jeg ber ikke 
                                                    for verden,
 
                                                    men for dem som
                                                    du har gitt meg, 
                                                    for de er dine. 

                                                    Alt mitt er ditt, 
                                                    og ditt er mitt.

                                                    Og jeg er 
                                                    herliggjort 

                                                    i dem." 

                                                    Joh.17.
                                                   

                                                    Vi får alt
                                                    av nåde.       
                                                
                                                    Bibelen bruker
                                                    også et annet ord
                                                    for å beskrive
                                                    Guds nåde.

                                                    Ordet er
                                                    barnekår.
                                                   
                                                    Som et barn 
                                                    blir født inn i
                                                    et hjem

                                                    og får alle 
                                                    hjemmets goder,

                                                    slik blir vi
                                                    født på ny
                                                    og får vi alt 

                                                    som
                                                    Guds barn.
                                                  
                                           
                                                    Paulus skrev: 
                                                   
                                                   "Lovet være Gud, 
                                                    vår Herre Jesu 
                                                    Kristi Far, 

                                                    han som har 
                                                    velsignet oss

                                                    med all åndelig 
                                                    velsignelse
 
                                                    i himmelen 
                                                    i Kristus.
 
                                                    For i ham har han 
                                                    utvalgt oss

                                                    før verden
                                                    ble grunnlagt, 
                                                    
                                                    for at vi 
                                                    skulle være
                                                    hellige 

                                                    og ulastelige 
                                                    i hans øyne.

                                                    I kjærlighet 
                                                    har han på forhånd
                                                    bestemt at vi

                                                    skulle få barnekår
                                                    hos ham

                                                    ved Jesus Kristus, 

                                                    slik han 
                                                    i sin frie vilje

                                                    hadde besluttet det,
                                                    
                                                    til pris for sin 
                                                    herlige nåde, 

                                                    som han 
                                                    fritt ga oss 

                                                    i sin elskede Sønn.
                                                   
                                                    I ham har vi 
                                                    forløsningen 

                                                    ved hans blod, 

                                                    tilgivelse for
                                                    syndene,

                                                    etter hans 
                                                    rike nåde." 

                                                    Ef.1. 
                                                                                                                
                                
                                                    Vi får alt
                                                    hos Jesus.

                                                    Han har gitt
                                                    seg selv.
                                                    
                                                    Han har båret
                                                    hver eneste synd
                                                    til et soningssted.

                                                    Guds soningssted
                                                    er et kors.

                                                    Det er fullbrakt.

                                                    
                                                www.kristinreitan.net| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.