"Du vil ta meg ut av det garnet
som de hemmelig har lagt for meg,
for du er mitt vern.
I din hånd overgir jeg min ånd,
du forløser meg, Herre,
du trofaste Gud."
Salme 31.Vi overgir oss.


1.

Vi overgir oss i ditt lys
og i din skapertanke,
for du lar frøets bitre død
bli høst så vi kan sanke.

2.

Vi prøver nok å gi deg først
og skape tro, og takke.
Men du som hører våre rop
er før vår nakne tanke.

3.

Før klagen oppstod i vår munn
og tanken i vårt øde,
så ropte du vårt hvorfor ut
på jordens kors og døde.

4.

For deg ble steinen veltet bort,
fra døden ble du hentet.
Du åpner rom av lys for oss
og sier: vi er ventet.


Kristin Reitan
Molde 2003


Salmekveld
Molde domkirke
2007

komponist
Eilert Tøsse.

Harald Gullichsens
melodi står i
sang- og salmeboka
"Vi synger med Maria."

______


Gud ropte det gudsforlatte ropet,
for at vi ikke skal bli forlatt av Gud,
men få leve i fellesskap med ham for evig.

Frelseren ropte fra fortapelsens mørke
i vårt sted, på et kors,
slik at vi skal få  leve i hans lys
og at vi ved vår død 
blir hentet hjem til lys
og glede.Og han er vår røst og ser vår nød også her. på denne jorden.
Han er i vår trengsel.

"Gud er vår tilflukt og vår styrke,
en hjelp i trengsler,
funnet såre stor."
Salme 46.2"Til deg, Herre, 
 tar jeg min tilflukt,

la meg aldri i evighet 
 bli til skamme.

Frels meg 
ved din rettferdighet.

Vend ditt øre til meg!

Skynd deg å fri meg ut!

Vær du mitt
klippevern,

en borg til min frelse.

For du er
min klippe og min borg.

For ditt navns skyld
 vil du

føre 

 og lede meg.

Du vil ta meg ut av garnet
som de hemmelig har lagt for meg.

I din hånd overgir jeg min ånd,
du forløser meg, Herre,
min trofaste Gud.

Jeg hater dem som akter på
 tomme avguder.

Men jeg 
vil fryde og glede meg
over din miskunnhet,

for du har sett
min nød,

du kjenner
min sjels trengsler." 


Fra Salme 31.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.