Som barnet

1

Som barnet som kviler i fanget,
slik viser Guds Ande til han
som kom og gav alt til vår frelse,
og ber oss som barn i si famn.

2

Som barnet vert amma ved brystet
er trua den maten vi får.
Vi kviler som barnet i fanget
og ser han som frelsaren vår.

3

Som barnet vert bore og vakta
og somnar i mor sine smil,
er Anden den røysta som seier:
no høyrer vi himmelen til.

4

Som barnet har alt og er heime
og fødest til alt som det får,
er vi som små barn i hans rike
og himmelens rikdom er vår.


Tekst
Kristin Reitan

Musikk
Eilert Tøsse


Etter at jeg skrev denne teksten
leste jeg Sven Reichman (Sverige) sin bok:
"Allt er inte GUD som glimmar."

Der skriver han slik:

"Det hebraiske ord som oftest 
er oversatt med tro
er avledet av ordet aman
som er nær beslektet
med amen.

Ordet betyr bl.a å bli 
"vårdad" og båret som et spebarn.

Av dette forstår vi bedre Jesu ord
om at vi må 
omvende oss og bli 
som barn.

Matt.18.1-5.

Han sier jo også 
at Gud skjuler seg
for de vise og kloke,

men åpenbarer seg
for de som er som barn.

Matt 11.25.

I billedlig tale anvendes 
derfor ordet i betydningen 
å være båret på Guds arm."

Sven Reichman.-----


Per Nordsletten
frå Lesjaskogen:


"Kva skal eg gjera?"
spurde ei kone i stor angst,
ho låg for døden
og var mykje anfekta.

"Du skal gjere det som Jesus
ikkje har gjort,"
var svaret.

"Men - han har då gjort alt?"

Å - har HAN gjort alt?
Ja, men då er det ikkje noko att
som DU skal gjera."

Såleis fekk ho sjå inn i
det fullførde frelsesverket."


Paulus
i Guds ord:

Men da tidens fylde kom,
utsendte Gud sin Sønn,
født under loven,

for at han skulle kjøpe dem fri
som var under loven,
så vi skulle få
barnekår.

Og fordi dere er
sønner,
har Gud sendt
sin Sønns Ånd

inn i våre hjerter,
som roper:

Abba, Far!

Så er du da ikke lenger trell,
men sønn.

Men er du sønn,
da er du også arving,
innsatt av Gud."

Galaterne 4.


"Alle er dere Guds barn
ved troen på Jesus Kristus.

For dere, så mange 
som er døpt til Kristus,
har ikledd dere 
Kristus."

Gal 3. 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.