Herre, du som lot det spire                                                    Herren har skapt 
                                                    en lekende jord.

                                                    Skaperverket 
                                                    sier oss mye
                                                    om Skaperen.
                                                    

                                                    BORDVERS
                                                          
                                                    Før måltidet:         
                                   
                                                    Herre, du som lot det spire
                                                    på en ny og naken jord
                                                    og farget morgengryet
                                                    med dine skaperord,
                                                    mett oss med det gode 
                                                    og led oss ved din Ånd,
                                                    så vi kan dele gavene
                                                    i fra din hånd.
                                                    Amen, halleluja,
                                                    halleluja.

                                                    Etter måltidet:

                                                    Herre, du som tegnet himlen 
                                                    som en avglans av din glød,
                                                    lot jordens frukter modnes
                                                    og farget høsten rød,
                                                    takk for smak og dufter
                                                    og føde ved vårt bord,
                                                    og alt vi ser og sanser
                                                    på din egen jord.
                                                    Amen, halleluja,
                                                    halleluja.  

                                                    Kristin Reitan
                                                    Molde 2007-09

                                                    Hege Bålsråd sin
                                                    sin melodi ligger                                                                                                           nederst på siden.
                                                    
                                                          _____

                                                    
                                                    Skaperen taler til
                                                    oss om skjønnhet.
                                                    
                                                    Han maler morgenlyset
                                                    på himmelen.
                                                    
                                                    Barn og dyr viser leken
                                                    som Gud har lagt ned i oss.

                                                    I Bibelens 
                                                    salmebok
                                                    står det: 
                                                   
                                                   "Der er havet,
                                                    stort og vidt,

                                                    med en talløs
                                                    vrimmel av dyr,

                                                    både små
                                                    og store.

                                                    Der går skipene.

                                                    Der er Leviatan,
                                                    som du skapte til
                                                    å leke seg der."
                                                    
                                                    Leviatan var 
                                                    et stort sjødyr.

                                                    Det var skapt 
                                                    til lek i havet.

                                                    Alt det vi ser er
                                                    skapt til skjønnhet,

                                                    til lekende glede!
 
                                                  
                                                    Det er Salme 104
                                                    jeg siterer fra,
                                                  
                                                    fra salmeboken  
                                                    Jesus og disiplene
                                                    brukte. 
                                                                                      
                                                    Om måltid 
                                                    sang de slik:

                                                   "Alle venter de 
                                                    på deg,

                                                    at du skal gi dem mat
                                                    i rette tid.

                                                    Du gir dem,
                                                    de sanker.

                                                    Du åpner 
                                                    din hånd,

                                                    de mettes
                                                    med det gode."       

                                                    Salme 104 
                                                    
                                                     
                                                    Bibelen priser
                                                    det livet som vi
                                                    er skapt til.   
                                                
                                                    Og den Gud 
                                                    som tenkte ut 
                                                    alt dette, 

                                                    kaller oss
                                                    inn til seg.

                                                    Han viser sin
                                                    kjærlighet

                                                    og søker å nå oss

                                                    for å gi 
                                                    kjærlighet.

                                                    Ja, han øser ut 
                                                    sin kjærlighet i oss,
                                                    til gjensidig kjærlighet
                                                    mellom oss. 
                                                   
                                                    Alt det skapte
                                                    var tenkt til kjærlighet,
                                                    til liv og glede,

                                                    men nå ser vi
                                                    mye lidelse.
                                                    
                                                    Også en troende
                                                    erfarer det.

                                                    Vi kan oppleve det
                                                    på samme måte som
                                                    de bibelske personene
                                                    opplevde det:
                                                    
                                                   "Du skjuler ditt ansikt,
                                                    de forferdes."
            
                                                    Ja, vi forferdes!

                                                    Vi har flere spørsmål
                                                    enn svar.

                                                    Job strevde også
                                                    med å forstå Gud 
                                                    da han led.
                                                    
                                                    Men Gud brukte
                                                    vanskene

                                                    for å rense og lutre,

                                                    og for trygt å lede
                                                    ham ut av trengslene
                                                    igjen, i sin tid,

                                                    til rikere 
                                                    velsignelser enn 
                                                    han hadde

                                                    før det vonde
                                                    rammet ham.
                                                   
                                                    Gud brukte det
                                                    som et redskap.

                                                    Han lot alt
                                                    tjene til det gode
                                                    for Job.

                                                    Slik er Guds
                                                    kjærlighet ..

                                                    .. og
                                                    allmakt.

                                                    Ved Guds verk
                                                    blir Satan en taper
                                                    samme hva han
                                                    prøver seg på.

                                                    En troende 
                                                    er helt trygg 
                                                    i lidelsen.
                                                    
                                                    Gud vet 
                                                    hva som skjer
                                                    med oss, 

                                                    og han har
                                                    en utgang.

                                                    Hans kjærlighet
                                                    gråter med oss 
                                                    når vi lider.

                                                    Og i glede frir
                                                    han oss ut.
                                                                   
                                                    Han gjør alt
                                                    på sin måte 

                                                    og i sin tid.
                                                    
                                                    Han vet hva
                                                    som tjener oss
                                                    til det gode.
                                                    
                                                    Og leder oss
                                                    hele tiden.        

                                                    Han leder oss                            
                                                    til noe godt.

                                                    Jobs bok
                                                    sier at:

                                                   "Herren velsignet 
                                                    Jobs siste dager 

                                                    mer enn
                                                    hans første."
                                                    
                                                    Job 42.12.                                                    Dette var
                                                    i den gamle pakt,
                                                    før Jesus kom.                                             
                                                   
                                                    Men også det nye
                                                    testamente taler
                                                    om Job.

                                                    Jeg har undret meg over
                                                    om jeg har forstått
                                                    Jobs bok rett.
                                                   
                                                    Vi forstår uansett lite
                                                    av Guds store gjerninger.
      
                                                    Og jeg forstår nok
                                                    bare stykkevis og delt
                                                    det som står om Job også.

                                                    Men det nye testamente
                                                    forklarer noe for meg.

                                                    Det gir meg hjelp.

                                                    To setninger er nok.

                                                    Det står:

                                                   "Se, vi priser dem salige 
                                                    som holder ut.

                                                    Dere har hørt om
                                                    Jobs utholdenhet,

                                                    og sett den utgang
                                                    Herren ga."

                                                    Jakob 5.11.


                                                    * * * * * * *

                                                                                    
                                                    Gud vil at vi
                                                    skal bugne av 
                                                    frukt.

                                                    Han arbeider
                                                    med oss

                                                    slik gartneren 
                                                    holder på med
                                                    blomster og trær.

                                                    Grener beskjæres.

                                                    Treet blør.

                                                    Det smerter.
                                                    
                                                    Salig er den som
                                                    holder ut ..

                                                    Bibelen sier 
                                                    om Gud at:
                 
                                                   "Det er ikke 
                                                    av hjertet 

                                                    han plager
                                                    menneskenes
                                                    barn."
                                                          
                                                   
                                                     * * * * * *
                                                  
                                                        
                                                    Dette er et
                                                    vanskelig tema.
                                                    
                                                    Det er mye vi 
                                                    ikke forstår.

                                                    Vi skal ikke være
                                                    snare til å forstå
                                                    på andres vegne.

                                                    Også Gud ventet
                                                    med å gi Job svar.

                                                    Han tier.

                                                    Gud tier i sin
                                                    kjærlighet,

                                                    står det i et
                                                    bibelvers:

                                                   "Herren din Gud
                                                    er midt i blant deg,
                                                    en helt som frelser.

                                                    Han fryder seg 
                                                    over deg med glede,

                                                    han tier i 
                                                    sin kjærlighet,

                                                    han jubler over deg
                                                    med fryderop."

                                                    Sefanja 3.17.


                                                    Gud tier.
   

                                                    Også vi må tie,

                                                    og ofte må vi lytte  
                                                    mer enn vi taler.

                                                    Speile smerte

                                                    mer enn
                                                    vi forklarer.
                                                   
                                                    Bibelen taler om
                                                    å gråte med de
                                                    gråtende.

                                                    Og å vente
                                                    på Gud. 
                                                    
                                                    Han gir 
                                                    trøst og håp
                                                    i rette tid,

                                                    og åpenbarer
                                                    Bibelen for oss.
                                                   
                                                    Når Gud vil,
                                                    skal vi få se
                                                    hans verk!


                                                    * * * * * *
                                                    

                                                    Men underveis
                                                    kan håpet bli
                                                    borte for oss,

                                                    slik det ble 
                                                    for Job.

                                                    Han ble forferdet.
                                                  
                                                    Og vennene 
                                                    anklaget ham.

                                                    De kom med falske
                                                    anklager og økte
                                                    Jobs lidelse.
                                                   
                                                    Men så, 
                                                    da tiden var inne,
                                                    åpenbarte Gud seg
                                                    for Job.
                                                   
                                                    Han tok seg
                                                    av ham.
                                                   
                                                    Jobs bok blir,

                                                    for den som får
                                                    se Guds verk der,
                                                   
                                                    ei lys bok!
             
                                                    Vi får se
                                                    Guds gjerning.
                                                    
                                                    Guds seier 
                                                    stråler fram, 

                                                    selv etter det
                                                    aller dypeste 
                                                    mørke.
                                                  
                                                    Satan fikk "lov" 
                                                    til å plage Job, 

                                                    men bare 
                                                    i den grad Gud                             
                                                    kunne bruke det
                                                    til noe godt 
                                                    for ham.
                                                    
                                                    Guds nåde
                                                    er nok for oss.

                                                    Hans nåde
                                                    fører oss inn i 
                                                    en fullkommen vilje.

                                                    Vi er i hans plan.

                                                    Vi er i en
                                                    fullkommen
                                                    kjærlighet 

                                                    i alt som
                                                    skjer. 
                                                   
                                                    Salmisten 
                                                    skrev:
 
                                                   "For du 
                                                    prøvde oss, 
                                                    Gud.
 
                                                    Du renset oss,
                                                    som de renser sølv.

                                                    Du førte oss 
                                                    inn i et garn,
 
                                                    du la en tung bør
                                                    på våre hofter.

                                                    Du lot mennesker
                                                    fare fram over vårt hode,

                                                    vi måtte gå gjennom
                                                    ild og vann.

                                                    Men du førte oss ut
                                                    og ga oss overflod."
 
                                                    Salme 66.
                             
                                                    Halleluja!
                     Vers før og etter maten.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.