Kvite klede

Kvite klede


                                                              
                                                              Kvite klede,
                                                              himmelglede,
                                                              kledd for liv
                                                              og jord og nød.
                                                              Drakta mi
                                                              er vevd av nåde
                                                              og av lyset
                                                              i din glød.
                                                              2.
                                                              På mitt bryst
                                                              og på mi panne
                                                              er eg teikna
                                                              med di hand.
                                                              Du har kledd meg
                                                              i din kjærleik
                                                              og til fred 
                                                              i Jesu namn.
                                                              3.
                                                              Jesus, du bar alt
                                                              til krossen.
                                                              Du bar kappa
                                                              som var mi.
                                                              Eg står opp 
                                                              med deg
                                                              i lyset,
                                                              og no ber eg
                                                              kappa di.
      
                                                              Kristin Reitan
                                                              
                                                                    *                                                             

                                                              Johannes, 
                                                              Jesu læresvein, 
                                                              fekk sjå inn 
                                                              i himmelen. 
                                                       
                                                              Han fekk 
                                                              eit glimt inn
                                                              og fekk sjå at:

                                                             "brura har 
                                                              gjort seg klar,
 
                                                              og det er 
                                                              gjeve henne 
                                                              å kle seg 
                                                              
                                                              i reint og
                                                              skinande 
                                                              fint lin."

                                                              Openb. 19.


                                                              Bibelen kallar
                                                              dei truande
                                                              for "brura."
                                                              
                                                              Korleis kan vi,
                                                              som desse,                                               
                                                              få våre synder
                                                              tilgjevne,

                                                              og vere kledde 
                                                              i slike reine,
                                                              ja, heilage 
                                                              klede? 
                  
                                                              Johannes fekk
                                                              sjå og høyre
                                                              meir i synet 
                                                              frå himmelen:                                                             
                                                             "Deretter såg eg 
                                                              - og sjå:
 
                                                              Ein stor skare 
                                                              som ingen 
                                                              kunne telja, 
                
                                                              av alle folkeslag 
                                                              og ætter,
 
                                                              av alle folk 
                                                              og tungemål.

                                                              Dei stod
                                                              framfor trona
                                                              og Lammet,
                                                              (Jesus)

                                                              kledde i
                                                              kvite kjortlar."

                                                              Og så skriv
                                                              Johannes 
                                                              at ein av dei
                                                              
                                                             "tok til orde
                                                              og sa til meg:

                                                              Desse som 
                                                              er kledde
                                                              i dei lange,
                                                              kvite 
                                                              kjortlane

                                                              - kven 
                                                              er dei?

                                                              Og kvar er dei
                                                              komne ifrå?

                                                              Eg sa til han:

                                                              Herre, 
                                                              du veit det!

                                                              Og han sa til meg:

                                                              Dette er dei
                                                              som kjem ut or
                                                              den store 
                                                              trengsla,

                                                              og dei har vaska
                                                              kjortlane sine

                                                              og gjort dei kvite
                                                              i Lammets blod.

                                                              Difor er dei
                                                              for Guds trone

                                                              og tener han
                                                              dag og natt
                                                              i hans tempel,

                                                              og han som sit
                                                              på trona,
                                                              skal reisa
                                                              sin bustad
                                                              over dei.
        
                                                              Dei skal ikkje
                                                              hungra meir,
                                                              og heller ikkje
                                                              tyrsta meir.

                                                              Sola skal ikkje
                                                              falla på dei,
                                                              eller nokon hete.

                                                              For Lammet,
                                                              som er 
                                                              midt framfor 
                                                              trona,

                                                              skal vakta dei
                                                              og føra dei til

                                                              livsens 
                                                              vasskjelder.

                                                              Og Gud
                                                              skal tørka
                                                              kvar tåre
                                                              frå augo deira.

                                                              Openb.7.


                                                              Jesus er 
                                                              Lammet.


                                                              Som eit lam
                                                              vart han slakta,
                                                              for vår skuld.

                                                              Slik sona han
                                                              våre synder.

                                                              Ja, alle syndene
                                                              i heile verda.

                                                              Mine synder.
                                                              Og dine.
                                                              
                                                              Gud elskar 
                                                              oss alle like høgt
                                                              og seier:
                                                             
                                                             "Kom!

                                                              Og den som 
                                                              høyrer det,

                                                              han seie:

                                                              Kom!

                                                              Og den
                                                              som tyrstar,
                                                              han kome!

                                                              Og den 
                                                              som vil,

                                                              han ta
                                                              livsens vatn

                                                              ufortent!"
                                                               
                                                              Openb. 22.


                                                              Ufortent
                                                              får vi vaska
                                                              våre klede
                           
                                                              i Lammets blod.

                                                              Og da er vi reine
                                                              og verdige for
                                                              himmelen

                                                              i hans klede.

                                                              Frikjende i hans dom.

                                                              Domaren har sjølv
                                                              teke vår dom.

                                                              Straffa
                                                              låg på han,

                                                              så vi skulle
                                                              ha fred,

                                                              og ved hans sår
                                                              har vi fått lækjedom.

                                                              Vi fór alle vilt,
                                                              som sauer,

                                                              vi vende oss
                                                              kvar til sin veg.

                                                              Men Herren
                                                              lét råka han

                                                              det som vi 
                                                              hadde skuld i
                                                              alle.

                                                              Han vart ille
                                                              medfaren,

                                                              og han vart
                                                              plaga,

                                                              men han 
                                                              lét ikkje opp sin munn,

                                                              lik eit lam
                                                              som vert ført bort
                                                              for å slaktast."

                                                              Jesaja 53.

 
                                                              Jesu røyst
                                                              i det gamle
                                                              testamente:

                                                             "Å, alle de
                                                              som tyrstar,

                                                              kom til vatna!

                                                              Og de som
                                                              ingen pengar har,

                                                              kom,

                                                              kjøp og et,

                                                              ja, kom og kjøp
                                                              utan pengar
                                                              og utan betaling
                                        
                                                              vin og mjølk!

                                                              Kvifor gjev 
                                                              de ut pengar
                
                                                              for det som
                                                              ikkje er brød

                                                              og løna dykkar
                                                              for det som ikkje
                                                              kan metta?

                                                              Høyr på meg!

                                                              Så skal de få eta
                                                              det gode,

                                                              og sjela dykkar
                                                              skal gleda seg over
                                                              feite retter.

                                                              Vend øyra hit
                                                              og kom til meg!

                                                              Høyr, så skal 
                                                              dykkar sjel leva."
       
                                                              Jesaja 55.

Andreas Breidvik 24.10.2022 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.