Ein gong

Ein gong

                                           
                                             Jesus:
                                          
                                            "Sjå, eg kjem snart!"

                                             Openb 22.
                                             

                                             1.
                                             Ein gong skal vi få sjå ditt andlet lyse,
                                             når skya opnar seg og du stig ned.
                                             Da kjem du som vår brudgom og vil møte
                                             den brud du ventar på og ser.

                                             2.
                                             Din kjærleik løftar oss mot deg i lyset
                                             og alt i oss blir nytt når vi får sjå
                                             den kjærleiken som strålar mot vårt andlet
                                             og vi er brura du skal få.

                                             3.
                                             No er du løynd for jorda som du løyste,
                                             men dei som vil kan koma og få sjå
                                             din kjærleik, du som vel oss i din nåde
                                             til brura du vil vente på.

                                             4.
                                             Ja, da skal vi få sjå det lys som gyller
                                             den jord du vann deg med ditt eige blod.
                                             Di røyst er som eit brus frå mange vatn
                                             og andletet er som ei sol.

                                             5.
                                             Når lyset ditt bryt fram og himlen gløder
                                             og vi får sjå deg med din engelær,
                                             da skal vi vere i den herlegdomen
                                             som gjennomstrålar alle der.


                                             Kristin Reitan
                                             Molde 2008


   
                                             Fra Bibelen:

                                           
                                            "Og eg høyrde  
                                             liksom ein lyd
                                             av ein stor skare,
                                             
                                             og som en lyd 
                                             av mange vatn,  
                                             og som ein lyd av sterke 
                                             toredrøn, som sa:
                                             
                                             Halleluja! For Gud Herren, 
                                             Den Allmektige, råder
                                             med kongemakt!

                                             Lat oss gleda oss og fryda oss 
                                             og gje han ære! 

                                             For no skal Lammet
                                             halda bryllaup,
                                            
                                             og brura hans 
                                             har budd seg.

                                             Det er gjeve henne 
                                             å kle seg i reint 
                                             og skinande fint lin.
                                             For det fine linet
                                             er dei rettferdige
                                             gjerningane
                                             åt dei heilage.

                                             Og han seier til meg:

                                             Skriv: Sæle er dei
                                             som er bedne
                                             til bryllaupsmåltid
                                             hjå Lammet!

                                             Dette er Guds
                                             sanne ord."

                                             Frå Joh op 19.


                                             Sjå, eg kjem snart,
                                             og mi løn er med meg,

                                             for å gje att
                                             etter som gjerningane
                                             hans er.

                                             Eg er Alfa og Omega,
                                             den fyrste og
                                             den siste,

                                             opphavet
                                             og enden.

                                             Sæle er dei
                                             som tvettar
                                             kjortlane sine,

                                             så dei må få rett
                                             til livsens tre,
       
                                             og til å gå
                                             gjennom portane
                                             inn i byen.

                                             Men utanfor
                                             er hundane

                                             og trollmennene
                                             og dei som driv hor,

                                             og drapsmennene
                                             og avgudsdyrkarane
                                             og kvar den som
                                             elskar og talar
                                             lygn.
   
                                             Eg, Jesus, 
                                             har sendt min engel

                                             for å vitna om dette
                                             for kyrkjelydane.

                                             Eg er Davids 
                                             rotrenning og ætt,

                                             den klåre
                                             morgonstjerna.

                                             Anden og brura
                                             seier: Kom!

                                             Og den som
                                             høyrer det,

                                             han seier: Kom!

                                             Og den som tyrstar,
                                             han kome!

                                             Og den som vil,
                                             han ta livsens vatn
                                             ufortent!

                                             Eg vitnar
                                             for kvar og ein
                                             som høyrer

                                             dei profetiske orda
                                             i denne boka:

                                             Dersom nokon
                                             legg noko attåt dette,
                                             då skal Gud leggja på han
                                             dei plagene som det er
                                             skrive om i denne boka.

                                             Og dersom nokon 
                                             tek bort noko
                                             frå orda i denne
                                             profetiske boka,

                                             då skal Gud 
                                             ta bort hans del
                                             frå livsens tre

                                             og frå den heilage byen,
                                             som det er skrive om
                                             i denne boka.

                                             Han som vitnar dette, 
                                             seier:

                                             Ja, eg kjem snart!

                                             Amen, ja kom,
                                             Herre Jesus!

                                             Vår Herre 
                                             Jesu Kristi nåde
                                             vere med dykk alle!"


                                             Dette er det siste
                                             som står i den heilage boka,
                                             Guds eige ord, Bibelen.

                                             Han som seier at han
                                             kjem snart,
                                             seier at vi kan koma
                                             og få alt ufortent,

                                             og slik få del i alt
                                             det som Jesus
                                             kom til jorda
                                             for å gje oss.
                                             

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.