"Når jeg våkner, 
skal jeg mettes ved synet av
din skikkelse."
Salme 17.Når han henter meg

1.

Når han henter meg
skal alt bli lek og sommer,
for han kommer nær 
og løfter meg til seg.
Og da blir jeg slik som
lyset i hans ansikt,
for et blikk av ham
forvandler alt i meg.

2

Når han henter meg
skal alt bli helt forklaret.
Han har overvunnet
nøden ved min grav.
Her er øyeblikket,
der er evigheten,
i et sommerflor,
i duft av blomst og blad.

3

Når han henter meg
skal jeg få se min Herre
som er merket av
hans kjærlighet til meg.
Han har sonet ved sin død
og jeg var vunnet
da den nye morgen
åpenbarte seg.

4

Når han henter meg
skal skygger gli tilbake
og en grav skal åpnes opp
for alt som var,
men da stråler jeg med ham
i evigheten,
i det sommerlyset
som hans ansikt har.Tekst
Kristin Reitan
2009

Musikk
Eilert Tøsse
2009


Kong David skrev at
han skal mettes
ved synet av Herrens 
skikkelse.


I samme salme skrev han
om Jesu rettferdighet,
den han har vunnet
på korset.


Gud, 
som sendte Messias,
var også Davids frelser.


Han skrev derfor om 
en frifinnelsesdom.


"La min 
frifinnelsesdom
gå ut fra ditt åsyn."


Ut fra denne frifinnelsen,
ved han som skulle komme
og sone hans synder,
fikk han Den Hellige Ånd.


Han var kledd 
 i Jesu rettferdighet,


kledd som Jesus,
i hans rettferdighet.


Derfor kunne ikke Gud
finne noe å anklage ham for.

Den Hellige Ånd 
 førte David
inn i livet med Herren.

Til et liv
for Gud. 

Han falt nok i synd.
Det står i andre salmer.

Det var en tid 
han ikke ville erkjenne
at han hadde syndet.

Da står det at hans fred
forsvant.

Men senere fikk han
bekjenne sin synd.

David skrev om dette 
i Salme 32: 
 

"Salig er den
som har fått 
sin overtredelse forlatt
og sin synd skjult.


Salig er det menneske
som Herren ikke tilregner
misgjerning,


og som er uten svik 
i sin ånd.


Da jeg tidde,
ble mine ben tæret bort,
idet jeg stønnet hele dagen.

For dag og natt
lå din hånd tungt på meg.

Min livssaft svant
som i sommerens tørke,
Sela.


Da bekjente jeg min synd
for deg,

og skjulte ikke 
mine misgjerninger.


Jeg sa:
Jeg vil bekjenne
mine misgjerninger
for Herren!


- Og du
tok bort
min syndeskyld.


Sela.


Derfor, la hver sjel
be til deg den tid
du er å finne.


Visselig, når store 
 vannflommer kommer,

til ham 
 skal de ikke nå.

Du er mitt skjulested!

Du vokter meg
for trengsel.

Med 
frelsesjubel
omgir du meg.

Sela.

Jeg vil lære deg
og vise deg
den veien du skal vandre,

jeg vil gi deg råd
med mitt øye.

Vær ikke lik hest og muldyr,
som ikke har forstand!

Deres smykke
er tømme og bissel
til å tvinge dem med.

De vil ikke 
komme nær til deg.

Den ugudelige har mange plager.

Men den som setter sin lit 
 til Herren,

han omgir han med 
 miskunn.

Gled dere i
Herren!

Dere rettferdige,
fryd dere!

Og juble,
alle oppriktige
av hjertet!

Rop av fryd for Herren,
dere rettferdige.

Lovsang sømmer seg
for de oppriktige.

Pris Herren til sitar,

lovsyng ham 
 til tistrenget harpe!

Syng for ham en ny sang,

spill fagert 
med frydesang!

For Herrens ord er sant,
all hans gjerning er
trofast.

Han elsker rettferd og rett,
jorden er full  
av hans miskunnhet."


Salme 32 og 33.1-5.


Halleluja!I Jesu åpenbaring
til Johannes
fikk han se inn 
i himmelen:


"De synger Guds tjeners 
 Moses´sang

og Lammets sang, 
og sier:

Store og underfulle
er dine gjerninger,
Herre Gud,
du Allmektige!

Rettferdige
og sanne 
er dine veier,
du folkenes konge.

Hvem skulle ikke
frykte deg, 
Herre,
 
og ære ditt 
navn?

For du alene er hellig."

Åpenbaringen 15.


HALLELUJA!

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.