Hans lille kropp

 

 

                                                      1.

                                                      Hans lille kropp

                                                      rakk ikke opp,

                                                      til det han ville se!

                                                      Han klatret fort,

                                                      nå så han godt

                                                      høyt oppe fra et tre.

 

                                                      Men før han ante det,

                                                      sa Jesus: Kom hit ned.

                                                      For nå vil jeg 

                                                      ta inn hos deg,

                                                      så skynd deg hit til meg.

 

                                                      2.

                                                      Men de som stod omkring,

                                                      de skjønte ingen ting,

                                                      for dette var jo tolleren

                                                      som alltid lurte dem.

 

                                                      Men han forstod,

                                                      han hadde jo

                                                      tatt penger ifra dem.

                                                      Nå fant han frem

                                                      og ga til dem

                                                      det dobbelte igjen.

 

                                                      Alt det han hadde tatt,

                                                      det fikk de nå betalt.

                                                      For livet var blitt nytt i ham,

                                                      Sakkeus var hans navn.

 

                                                      Kristin Reitan

                                                      Molde 28.2-1.3 2016.

 

 

                                                     Jesus ropte på Sakkeus.

 

                                                     Og gav ham alt.

                                                     

                                                     Han fikk kjærlighet,

                                                     helt ufortjent.

 

                                                     Uten gode gjerninger.

 

                                                     Jesus kom og tok inn

                                                     hos ham.

 

                                                     Uten fordømmelse.

 

                                                     Han kom med nåde.

                                                     Sakkeus fikk erfare å bli tilgitt.  

                  

                                                     Og de andre, de fikk se

                                                     Jesu frukt i hans liv.

 

                                                     Åndens frukt.

 

                                                    "Åndens frukt 

                                                     er kjærlighet,

                                                     glede,

                                                     fred."

 

                                                     Gal 5.22.

 

                                                     De fikk et glimt av 

                                                     han som er lyset.

 

                                                     De så Jesu

                                                     frukt.

 

                                                     Den som er slik:

 

                                                    "Lysets frukt

                                                     viser seg i all

                                                     godhet

 

                                                     og rettferdighet

                                                     og sannhet-"

 

                                                     Efeserne 5.9.

    

                                                     Jesus sa:

 

                                                    "Bli i meg,

                                                     så blir jeg i dere!

 

                                                     Likesom greinen

                                                     ikke kan bære frukt

                                                     av seg selv,

 

                                                     men bare når den blir

                                                     i vintreet,

 

                                                     slik kan heller ikke dere

                                                     bære frukt

 

                                                     uten at dere blir

                                                     i meg."

 

                                                     Joh 15.

 

                                                     Vi er som en gren

                                                     som er podet inn i et tre.

 

                                                     Jesus er treet.

 

                                                     Vi er en del av treet,

                                                     vi er grenene.

 

                                                     Sevjen flyter ut i grenen

                                                     slik at frukten vokser fram.

 

                                                     Slik er Jesu liv i oss.

                                                    

                                                     Det var dette livet

                                                     de så hos Sakkeus.

 

                                                        * * * * * * 

 

                                                     Dette hendte før Jesu død,

                                                     de var fremdeles i den

                                                     gamle pakt.

 

                                                     Derfor måtte de holde

                                                     alle de ulike lovene som 

                                                     Gud hadde gitt til Israel.

 

                                                     Vi har fortsatt de 10 bud,

                                                     men er ikke bundet til de

                                                     andre lovene.

 

                                                     De er opphevet i Kristus.

 

                                                     Det kan vi lese om

                                                     i Hebr 9.10.  

                                                   

                                                     I en av lovene i den gamle pakt

                                                     var det slik at de skulle gi

                                                     det dobbelte tilbake når de

                                                     hadde stjålet noe fra noen.

 

                                                     Alt ble forvandlet 

                                                     både for synderen

 

                                                     og for den som

                                                     det hadde blitt syndet

                                                     imot.

 

                                                     Jesus elsket 

                                                     alle.

 

                                                     Han forsoner oss

                                                     med seg selv

 

                                                     og med

                                                     hverandre.

                                           

                                                     Sakkeus ble forsonet,

                                                     ikke bare med Gud,

                                                     men med mennesker også.

 

                                                     Guds kjærlighet

                                                     tok bolig i ham.

                                                     

                                                     Kjærligheten til Gud

                                                     ble lagt inn i ham

                                                     da han ble frelst.

                                                      

                                                     Og så er det enda  

                                                     et bilde, i dette.

 

                                                     Et bilde på den

                                                     veldige rikdommen,

                                                     ja, den overfloden vi får

                                                     i Jesu nåde. 

 

                                                     Vi som får våre synder

                                                     tilgitt, får ikke straff,

                                                     men dobbel velsignelse:

 

                                                    "Trøst, trøst mitt folk,

                                                     og rop til henne 

 

                                                     at hennes strid er fullført,

                                                     at hennes misgjerning 

                                                     er godtgjort.

 

                                                     For fra Herrens hånd

                                                     har hun fått dobbelt

                                                     for alle sine synder.

 

                                                     Jesaja 40.1-2.

 

                                                     Dette som Jesaja skrev her,

                                                     var en profeti i det

                                                     gamle testamente.

                              

                                                     De fikk høre 

                                                     om den Messias 

                                                     som skulle komme.

                                                     

                                                     Han som kom

                                                     og fikk navnet

                                                     Jesus.

                                                     

                                                     Jesaja beskrev frelsen slik:

 

                                                    "Herrens herlighet

                                                     skal åpenbares."

 

                                                     Jesaja 40.5.

                                                  

 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.