Sunndal

Ved Driva

Kalken 1884 m.o.h.

Brudesløret er den høyeste fossen i Europa med et fall på 860 meter. Kalles også Vinnufossen.

Blåklokke ved elva på Ner-Nisja.

Driva sett fra Ner-Nisja i Sunndal.

Litjdalen.

Sølepytt. Vår i Litjdalen

Høst i Innerdalen.


                                                      Song om Sunndal.
                                                      

                                                      Vakna, vakna.
                                      
                                                      Vakna, vakna,
                                                      sola målar
                                                      morgonlyset på eit fjell.
                                                      Vakna, vakna,
                                                      fuglen lokkar
                                                      og let tonane bli med
                                                      i songen frå ein foss
                                                      og frå ei elv.
                                                      2. 
                                                      Vakna, vakna,
                                                      no er gløden lagt
                                                      som varme mot ei li.
                                                      Vakna, vakna,
                                                      dalen lokkar
                                                      for no stupar fossen ned
                                                      og leikar seg i lys
                                                      og kjem med liv.
                                                      3.
                                                      Vakna, vakna,
                                                      kvite toppar
                                                      kransar seg om våre fjell.
                                                      Vakna, vakna,
                                                      vatnet dansar
                                                      der den kvite snøen
                                                      let sin kulde legge seg
                                                      ein vinterkveld.
                                                      4.
                                                      Vakna, vakna,
                                                      sjå ein morgon speglar
                                                      det som Herren vil.
                                                      Vakna, vakna,
                                                      dagen lokkar
                                                      til eit evig fargespel
                                                      frå han som skapte alt
                                                      og gav oss liv.
                        
                                                      Kristin Reitan
                                                      Molde 2007

                                                          
                                                     
                                                      Om Sunndal skrev
                                                      Ramsøy Halle
                                                      slik i syngespillet

                                                     "Frua fra Elverhøy":

                                                     "Herre, min Gud,
                                                      for ein dal 
                                                      du har skapt!

                                                      
                                                         * * * * * 

                                                      
                                                      Jeg er glad i
                                                      denne beskrivelsen
                                                      av skaperverket:
     

                                                     "Alt har Gud 
                                                      gjort fagert
                                                      i si tid.
 
                                                      Æva óg 
                                                      har han lagt
                                                      i hjarta deira.

                                                      Men likevel
                                                      kan ikkje 
                                                      mennesket
                                                      skjøna

                                                      det verket 
                                                      Gud gjer,
                                                      frå opphavet
                                                      til enden.

                                                      Eg skjøna at
                                                      dei ikkje hadde
                                                      noko anna gode
                                                      enn å gleda seg
                                                      og nyta dei goda
                                                      livet gjev.

                                                      Men når 
                                                      eit menneske,
                                                      kven det så er,
                                                      får eta og drikka
                                                      og unna seg 
                                                      gode dagar
                                                      for alt sitt strev,

                                                      så er det óg 
                                                      ei Guds gåve.

                                                      Eg skjøna at
                                                      alt det Gud gjer,
                                                      varer evig. 

                                                      Ingen kan 
                                                      leggja noko til,

                                                      og ingen kan 
                                                      ta noko ifrå.
  
                                                      Slik har 
                                                      Gud gjort det

                                                      for at vi
                                                      skal ha age
                                                      for han."                                                      

                                                      Bibelen:
                                                      Forkynnaren 3.
                                                   


Gunvor S 27.11.2011 22:22

Så nyydelig! Har nytt bildene til "Salmer til alle tider" sin 1.søndag i adventsending. Kosestund...... Kveldshilsen Gunvor

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.