Våre leppers sødme

Våre lepper                                                   1.
                                                   Våre leppers sødme
                                                   er det navnet vi har kjær,
                                                   den Sønnen som ble gitt til oss
                                                   og kom og ble så nær.
                                                   Han åpnet porten til
                                                   en himmel som
                                                   i evighet blir vår.
                                                   Vi jubler ut vår takk til ham
                                                   for gaven som vi får.
                                                   2.
                                                   Våre leppers glede
                                                   er en frukt av Herrens Ånd.
                                                   Han salver blikket så vi ser
                                                   en naglemerket hånd,
                                                   som åpnet porten til
                                                   en himmel som
                                                   i evighet blir vår.
                                                   En himmelsang er lagt i oss
                                                   ved nåden i hans sår.
                                                   3.
                                                   Våre leppers grøde
                                                   vokser ut av det vi ser.
                                                   For Sønnen som var død, han har
                                                   stått opp og lever her,
                                                   og åpnet porten til
                                                   en himmel som
                                                   i evighet blir vår.
                                                   Vi synger om hans kjære navn
                                                   i takk for alt vi får.

    
                                                   Kristin Reitan
                                                   Molde 2012


                          
                                                  "Herren skaper leppers grøde."

                                                   Slik skrev profeten Jesaja det i det 
                                                   gamle testamentet, lenge før Jesus
                                                   kom til jorda. (Jesaja 57.7-19.)

                                                   Han skrev til et ulydig og vantro
                                                   folk. 

                                                   Vantro handler om å ikke ville 
                                                   ha noe med Jesus å gjøre. Å
                                                   foretrekke synd framfor Jesus.
                                                   

                                                   Bortvendt på sitt hjertes vei, 
                                                   kalte Jesaja dette.


                                                   Men hva sa Gud
                                                   i denne situasjonen?


                                                  "På grunn av 
                                                   Israels syndige begjær
                                                   ble jeg vred
                                                   og slo ham.

                                                   Og jeg skjulte 
                                                   mitt åsyn 
                                                   og var vred,

                                                   og han gikk 
                                                   bortvendt på
                                                   sitt hjertes 
                                                   vei."

                                                
                                                   Jeg undres på
                                                   om også Guds godhet 
                                                   lå i det Gud gjorde
                                                   og som Bibelen
                                                   kaller Guds vrede?

                                                  
                                                   Var det for å vise
                                                   dem deres synd,
                                                   for deretter 
                                                   å lokke dem
                                                   inn i sin godhet
                                                   enda en gang?


                                                   Jesaja fortsetter
                                                   nemlig slik:

                                                   
                                                  "Hans veier har jeg sett,                          
                                                   og jeg vil lege ham.

                                                   Og jeg vil lede ham
                                                   og gi ham
                                                   og hans sørgende trøst.

                                                   Herren skaper
                                                   leppers grøde;

                                                   Fred, fred for
                                                   fjern og nær,
                                                   sier han,

                                                   og jeg vil 
                                                   lege ham."


                                                    
          
                                                   1.Joh 4:
                                                  

                                                   Ved dette
                                                   ble Guds 
                                                   kjærlighet

                                                   åpenbart
                                                   iblant oss,

                                                   at Gud har sendt
                                                   sin enbårne Sønn
                                                   til verden,

                                                   for at vi
                                                   skal leve
                                                   ved ham.


                                                   I dette er
                                                   kjærligheten,

                                                   ikke at vi
                                                   har elsket Gud,

                                                   men at han
                                                   har elsket oss

                                                   og sendt 
                                                   sin Sønn
                                                  
                                                   til soning

                                                   for våre
                                                   synder."                         
                                                   
                      


                                                   Fra Salme 45:

                                                  "Du er den fagreste
                                                   av alle menneskenes 
                                                   barn,

                                                   nåde er utgytt
                                                   på dine lepper.

                                                   Derfor har Gud 
                                                   velsignet deg
                                                   for evig."
                              


                                                   
                                                   Guds godhet 
                                                   taler til oss 

                                                   slik som til Israel,
                                                   gjennom Hosea 14:
                                                   
                                                  "Vend om, Israel, 
                                                   til Herren din Gud!

                                                   For du er falt ved
                                                   din misgjerning.

                                                   Kom med ord
                                                   og vend om
                                                   til Herren!

                                                   Si til ham:

                                                   Forlat all min
                                                   misgjerning

                                                   og ta imot
                                                   det gode 
                                                   vi kan yte -

                                                   så skal vi gi deg
                                                   våre leppers
                                                   offergaver!"

                                                   Herrens 
                                                   svar er:

                                                  "Jeg vil lege 
                                                   deres frafall.
                                                   
                                                   Jeg vil elske dem
                                                   av hjertet,

                                                   for min vrede
                                                   har vendt seg
                                                   fra dem.

                                                   Jeg vil være
                                                   som dugg for
                                                   Israel.

                                                   Han skal blomstre
                                                   som en lilje,         
                                                   og han skal slå røtter
                                                   som skogen på Libanon.
                                                   
                                                   Hans skudd skal bre seg
                                                   vidt utover.

                                                   Hans løv skal skinne
                                                   som oljetreet,

                                                   og han skal dufte
                                                   som Libanon.

                                                   De som sitter
                                                   i hans skygge,
 
                                                   skal igjen dyrke korn
                                                   og blomstre
                                                   som vintreet.

                                                   Minnet om ham
                                                   skal være som
                                                   Libanons vin.

                                                   Efra'im!
                                                   Hva har jeg mer
                                                   med avguder å gjøre?

                                                   Jeg vil
                                                   bønnhøre ham
                                                   og se til ham.

                                                   Hvem er vis
                                                   så han skjønner 
                                                   dette,

                                                   forstandig,
                                                   så han merker
                                                   seg det?

                                                   For Herrens veier
                                                   er rette.

                                                   De rettferdige
                                                   ferdes på dem,
                                                   men overtrederne
                                                   snubler der."


                                                   Vårt frafall kan
                                                   bli leget.

                                                   Vi kan komme 
                                                   i samfunn med Gud

                                                   og få se og smake
                                                   hans godhet.

                                                   Vi kan komme 
                                                   med vår synd

                                                   og fortelle ham
                                                   om vår nød og vår 
                                                   hjelpeløshet.

                                                   Han ser vår frykt,
                    
                                                   også den som vi har
                                                   i forhold til de som
                                                   ikke vil tro.

                                                   Vi er redde
                                                   og hjelpeløse.

                                                   Det ser Gud.

                                                   Hans sterke hånd
                                                   vil lede oss.
     
                                                   Og han vil gjøre
                                                   sine under.

                                                   Vi skal få se
                                                   store og ufattelige
                                                   ting.

                                                   Vi kan rope 
                                                   slik Asa gjorde:

                                                  "Da ropte Asa til
                                                   Herren sin Gud
                                                   og sa:

                                                   Herre, for deg
                                                   gjør det ingen
                                                   forskjell

                                                   enten du hjelper
                                                   den mektige
                                                   eller den
                                                   maktesløse.

                                                   Til deg 
                                                   setter vi
                                                   vår lit,

                                                   og i ditt navn
                                                   er vi gått ut mot
                                                   denne store 
                                                   mengden.

                                                   2.Krøn.bok 14.


                                                   I sin trengsel
                                                   omvendte de seg
                                                   til Herren,
                                                   Israels Gud.

                                                   De søkte ham,
                                                   og han lot seg
                                                   finne av dem.

                                                   2.Krøn.bok 15.

                                                   Da møter han oss
                                                   med kjærlighet

                                                   og blir oss kjær.

                                                   Han blir våre
                                                   leppers sødme.

                                                   Jesus blir
                                                   det navnet
                                                   vi elsker. 
Fra teksten "Jeg er din"

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.