Jesus

Jesus


                                                       Denne har flere melodier.
                                                       Se Hege Bålsrøds noteark 
                                                       nederst på denne siden.


                                                       1.
                                                       Jesus, du som vandra
                                                       i eit aude land
                                                       og som kjente støvet
                                                       kle din fot i sand,
                                                       du som såg mot høgda
                                                       der du skulle dø
                                                       og som bar så stille
                                                       verdas skuld og nød.
                                                       2.
                                                       Støvet som ligg att
                                                       der spora dine gjekk,
                                                       dekkjer mine føter,
                                                       men no er eg sett.
                                                       Du har gått den vegen
                                                       mine føter går
                                                       og no ser eg skulda
                                                       som vart dine sår.
                                                       3.
                                                       Eg ser dine spor
                                                       som lyset i ei grav.
                                                       Eg ser dine trinn
                                                       i livet som du gav.
                                                       Støvet kring min fot
                                                       er ditt til evig tid.
                                                       Du har bore alt
                                                       og eg står opp til liv.

                                                       Kristin Reitan
                                                       Molde 2008
                                                       Profeti om Jesus 
                                                       i GT, det gamle
                                                       testamente:


                                                      "Vanvørd var han, 
                                                       og folk hadde
                                                       vendt seg 
                                                       frå han,
 
                                                       ein mann i liding, 
                                                       vel kjend med 
                                                       sjukdom.

                                                       Han var som ein 
                                                       som folk løyner
                                                       åsynet sitt for,
 
                                                       vanvørd, 

                                                       og vi rekna han   
                                                       ikkje for noko.
                                                       
                                                       Sanneleg, 
                                                       våre sjukdomar 
                                                       har han teke 
                                                       på seg, 

                                                       og våre pinsler 
                                                       har han 
                                                       bore. 

                                                       Men vi trudde 
                                                       han var heimsøkt,
                                              
                                                       slegen av Gud
                                                       og gjort elendig.


                                                       Men han vart
                                                       såra for 
                                                       våre brot,

                                                       knust for
                                                       våre synder.

                                                       Straffa låg 
                                                       på han, 

                                                       så vi                               
                                                       skulle                                             
                                                       ha fred, 

                                                       og ved 
                                                       hans sår 
                                                       har vi fått
                                                       lækjedom.

                                                       Vi for alle vilt 
                                                       som sauer, 
                                                       vi vende
                                                       oss kvar 
                                                       til sin veg. 

                                                       Men
                                                       Herren
                                                       let råka han 
                                                       det som vi 
                                                       hadde skuld i 
                                                       alle.

                                                       Han vart ille 
                                                       medfaren, 

                                                       og han vart
                                                       plaga, 

                                                       men han
                                                       let ikke opp 
                                                       sin munn."

                                                       Jes 53.


                                                       Jesu frelsesverk   
                                                       var nøyaktig forutsagt 
                                                       lenge før han kom.
                                                      
                                                       No har vi sett 
                                                       det oppfylt.

                                                       Og kan juble 
                                                       av glede.

                                                       Det nye 
                                                       testamente
                                                       vitnar:

           
                                                       ... ...


                                                      "Difor  
                                              
                                                       jublar de 
                                                       av glede,

                                                       jamvel 
                                                       om de no
                                                       ei lita stund,

                                                       når så skal vera,
                                                       har sorg
                                                       i mange slag
                                                       prøvingar.
                             
                                                       Dette hender 

                                                       for at 
                                                       dykkar 
                                                       prøvde tru,

                                                       som er mykje
                                                       kostelegare
                                                       enn det
                                                       forgjengelege
                                                       gull 

                                                       - som vert lutra
                                                       i eld -

                                                       skal verta 
                                                       funnen

                                                       til lov 
                                                       og pris
                                                       og ære

                                                       når 
                                                       Jesus Kristus
                                                       vert openberra.

                                                       Han elskar de
                                                       endå de ikkje
                                                       har sett han.

                                                       Han trur de på,
                                                       endå de 
                                                       no
                                                       ikkje ser han.

                                                       Og de frydar dykk
                                                       med ei
                                                       useieleg 
                                                       og herleggjord 
            
                                                       glede."

                                                       1.Peter 1.
Note: Hege Bålsrød

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.