Ord

 

                                                    1.

                                                    Ord er gøymd i meg,

                                                    sådd som småe frø frå deg.

                                                    Djupt i meg er du,

                                                    dine såkorn er mi tru.

                                                    2.

                                                    Du er i meg no,

                                                    eg kan sjå at du er god.

                                                    Døden på ein kross

                                                    opna himmelen for oss.

                                                    3.

                                                    Såkornet må dø,

                                                    slik kjem liv frå dine frø.

                                                    Nåden vert vår veg,

                                                    hjelpelause ser vi deg.

                                                    4.

                                                    Vi har lita tru,

                                                    men der vi er, der er du.

                                                    Og du får det til,

                                                    vis oss Jesus kva du vil!

                                                    5.

                                                    Ordet er frå Gud,

                                                    minste frøet er den tru

                                                    at vi ikkje kan,

                                                    men får alt i Jesu namn.

                                                    6.

                                                    Du stod opp og er

                                                    levande hos dine her.

                                                    Ordet er vår tru,

                                                    halleluja, her er Gud.

 

                                                    Kristin Reitan

                                                    Molde 19.2.16.

 

 

                                                   "Og apostlane 

                                                    sa til Herren:

          

                                                    Gjev oss meir tru!

 

                                                    MEN Herren

                                                    sa til dei:

 

                                                    Om de hadde tru som

                                                    eit sennepsfrø,

                                                    så kunne de seia

                                                    til dette morbærtreet:

 

                                                    Rykk deg opp med rot

                                                    og plant deg i havet!

 

                                                    Og det skulle lyda dykk."

                                                    Lukas 17.

 

                                                    Sennepsfrøet var det

                                                    frøet som var kjent

                                                    som det minste.

 

                                                    Ein gong spurte

                                                    læresveinane:

 

                                                   "Kvifor kunne ikkje

                                                    vi .."

 

                                                    Dei kunne ikkje ..

 

                                                    Vi kan ikkje

                                                    vi heller ..

 

                                                    Ein mann hadde bede

                                                    dei om å driva ut

                                                    ei vond ånd.

 

                                                   "Meister, eg er

                                                    komen til dei

                                                    med son min.

      

                                                    Han har ei mållaus

                                                    ånd i seg.

 

                                                    Når ho tek tak i han,

                                                    slit ho i han,

                                                    og han frodar og skjær 

                                                    tenner og visnar bort.

 

                                                    Eg sa til

                                                    læresveinane dine

 

                                                    at dei skulle

                                                    driva henne ut,

 

                                                    men dei

                                                    makta det ikkje."

 

                                                    Dei prøvde å få det til.

                                                    Dei prøvde å tru.

 

                                                    Dei var i opplæring

                                                    av Jesus sjølv.

 

                                                    Han viste dei heile

                                                    tida det same.

 

                                                    Han viste dei

                                                    at dei ikkje kunne.

 

                                                    Og så gjorde han det.

                                                    

                                                    Korleis løyste Jesus det

                                                    denne gongen?

 

                                                    Han sa då til dei:

 

                                                   "Kom hit med han!

                                                    Dei førde guten

                                                    til han."

 

                                                    Mark 9.  

 

                                                    Lenge før Jesus

                                                    kom, skreiv David:

                                                   

                                                   "Han skal gjera det"

 

                                                    Salme 37.5.

                                                    

                                                                                              

                                                    Frå Salme 19.

 

                                                   "Dei arme og fattige

                                                    leitar etter vatn,

 

                                                    men det finst ikkje.

 

                                                    Tunga deira brenn

                                                    av tørste.

 

                                                    Eg, Herren,

                                                    eg vil svara dei.

 

                                                    Eg, Israels Gud,

                                                    eg vil ikkje gå frå dei.

 

                                                    Eg vil la elvar

                                                    strøyma fram på

                                                    nakne haugar,

 

                                                    og kjelder midt i

                                                    dalar.

 

                                                    Eg vil gjera øydemarka

                                                    til ein sjø

 

                                                    og tørt land til

                                                    vassrike kjelder.

 

                                                    Eg vil la sedrar, akasiar,

                                                    myrtar og oljetre veksa

                                                    fram i øydemarka.

 

                                                    Eg vil ..."

 

                                                   "så alle kan sjå

                                                    og kjenna

 

                                                    og leggja seg

                                                    på hjarta

 

                                                    og skjøna

 

                                                    at Herrens hand

                                                    har gjort dette."

 

                                                    Frå Jesaja 41.17 ff.

                                              

                                                     

                                                     

                                                    

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.