La læren din risle som regnet

 

                                                        Jesu lære var annerledes .. 

                                                        De undret seg og sa: han talar ikke 

                                                        slik som fariseerne og de skriftlærde ..

                                     

                                                       "Jesu lære risler som regn over urter og gress,"

                                                        sier Bibelen. 

                                                        

                                                        La læren din risle.

                                                         

                                                        La læren din risle som regnet

                                                        og vis oss det liv som er tegnet,

                                                        det Jesus har skrevet

                                                        med ildskrift på jord,

                                                        og gitt oss i hellige ord.

                                                        2.

                                                        La ilden få rense og skille,

                                                        så jorden kan bli slik du ville

                                                        og livet blir synlig

                                                        med korset som tegn,

                                                        og Ordet kan risle som regn.

                                                        3.

                                                        La læren tre inn i vår gåte

                                                        så vi kan se inn i din nåde,

                                                        og Jesus kan vise oss

                                                        kjærlighetsord

                                                        og gylne vår tåre på jord.

                                                        4.

                                                        La læren forvandle vårt mørke

                                                        og bli som et vårregn i tørke,

                                                        så Jesus kan vise at han ved sin død

                                                        kan omskape ondskap og nød.

                                                        5.

                                                        Halleluja, Jesus er tegnet

                                                        og kommer til jorden som regnet,

                                                        og vi kan se inn i de herlige Ord

                                                        som gir oss hans rike på jord.

 

                                                        Kristin Reitan

                                                        2007/08.

 

                                                        Bibelen:

 

                                                       "Lytt, dere himler,

                                                        og jeg vil tale!

 

                                                        La jorden høre på

                                                        min munns ord!

 

                                                        La min lære risle

                                                        som regnet,

 

                                                        og mine ord dryppe

                                                        som duggen,

                                                        som regnbyger

                                                        på urter og gress!"

     

                                                        1. Mosebok 32.1ff

                               

                                                        Herlige ord!

 

                                                        Det er Jesu ord.

 

                                                        Hans lære risler over oss

                                                        som en regnskur på urter

                                                        og gress.

 

                                                        Slik møter Jesus oss.

                                                        Med sin lære:

                                                       

                                                       "Straffen lå på ham,

                                                        for at vi skulle ha fred,

                                                        og ved hans sår

                                                        har vi fått legedom."

 

                                                        Jesaja 53.

  

                                                        Å få sine synder tilgitt

                                                        og slik få samfunn med Gud,

                                                        er den dypeste legedom

                                                        vi kan få del i.

 

                                                        Dette er læren.

                                                        Dette er Bibelens budskap

                                                        fra begynnelse til slutt.

 

                                                        Det var om Jesus

                                                        de skrev, profetene

                                                        i det gamle testamente:

                                                       

                                                       "Jesu vitnesbyrd

                                                        er profetordets ånd." 

                                                         Åpenb 19.10.

 

                                                        Slik forkynte Salomo det,

                                                        lenge før Jesus kom:

 

                                                       "Da åpenbarte Herren seg

                                                        for Salomo om natten

                                                        og sa til ham:

 

                                                        Jeg har hørt din bønn

                                                        og utvalgt dette stedet

                                                        til et offersted for meg."

 

                                                        Offerstedet pekte fram

                                                        mot korset.

 

                                                        Jesus.

                                                       

                                                        Og slik talte Herren videre

                                                        til Salomo:

                                                        

                                                       "Når jeg lukker himmelen,

                                                        så det ikke kommer regn,

                                                        og når jeg befaler gresshoppene

                                                        å fortære landet,

 

                                                        og når jeg sender pest (pandemi)

                                                        iblant mitt folk,

 

                                                        og så mitt folk,

                                                        som er kalt med

                                                        mitt navn,

 

                                                        ydmyker seg og ber

                                                        og søker mitt åsyn

                                                         og omvender seg 

 

                                                        fra sine onde veier,

 

                                                        da vil jeg høre 

                                                        i himmelen

 

                                                        og tilgi deres synd

                                                        og lege deres land."

 

                                                        Og fortsetter:

 

                                                       "Men hvis dere

                                                        vender dere bort

 

                                                        og forlater de lover og bud

                                                        som jeg har gitt dere,

 

                                                        og går bort for å tjene

                                                        andre guder 

 

                                                        og tilbe dem,

 

                                                        så vil jeg

                                                        rykke dem opp

                                                        av mitt land,

                                                        som jeg har gitt dem.

 

                                                        Og dette huset

                                                        som jeg har helliget

                                                        for mitt navn,

 

                                                        vil jeg kaste bort

                                                        fra mitt åsyn

 

                                                        og gjøre det 

                                                        til et ordspråk

 

                                                        og til en spott

                                                        blant alle folk.

 

                                                        Og hver den som

                                                        går forbi dette huset,

                                                        som har vært så

                                                        opphøyet,

 

                                                        skal bli forferdet.

 

                                                        Og når noen da spør:

                                                        Hvorfor har Herren gjort slik

                                                        mot dette landet

                                                        og dette huset? -

 

                                                        da skal de svare:

 

                                                        Fordi de forlot Herren,

                                                        sine fedres Gud,

                                                        som førte dem ut

                                                        av landet Egypt,

 

                                                        og holdt seg til

                                                        andre guder

 

                                                        og tilba dem

                                                        og dyrket dem.

 

                                                        Derfor har han

                                                        ført all denne ulykken

                                                        over dem." 

 

                                                        2.Krønikebok 7.

 

                                                        Men for de som lot

                                                        Herren virke omvendelse

                                                        i sine liv, og til oss som

                                                        omvender oss fra våre

                                                        avguder,

 

                                                        lyder det:

                                             

                                                       "Juble, dere himler!

                                                        Fryd deg, du jord!

 

                                                        Dere fjell,

                                                        bryt ut i frydesang!

 

                                                        For Herren trøster sitt folk,

                                                        han forbarmer seg 

                                                        over sine elendige.

 

                                                        Sion sa:

                                                        Herren har forlatt meg,

                                                        Herren har glemt meg.

 

                                                        Glemmer vel en kvinne

                                                        sitt diende barn,

                                                        så hun ikke forbarmer seg

                                                        over sitt livs sønn?

 

                                                        Om også de glemmer,

                                                        så glemmer ikke jeg deg.

 

                                                        Se, i begge mine hender

                                                        har jeg tegnet deg,

                                                        dine murer står alltid 

                                                        for meg.

                                                        Fra Jesaja 49.

                                                    

                                                       "Mange ganger

                                                        og på mange måter

                                                        har Gud tidligere

                                                        talt til fedrene 

                                                        gjennom profetene,

 

                                                        men nå, i disse

                                                        siste dager,

 

                                                        har han talt til oss

                                                        gjennom Sønnen. 

                            

                                                        Ham har han

                                                        innsatt som arving 

                                                        til alle ting.

 

                                                        Ved ham

                                                        har han også

                                                        skapt verden.  

 

                                                        Han er avglansen

                                                        av hans herlighet

 

                                                        og avbildet

                                                        av hans vesen,

 

                                                        og han bærer alle ting

                                                        ved sin krafts ord.

 

                                                        Etter at han

                                                        hadde fullført

                                                        renselsen for våre

                                                        synder,

 

                                                        satte han seg

                                                        ved Majestetens

                                                        høyre hånd

                                                        i det høye.

 

                                                        Fra Hebr 1. 

                            

                                                        Jesus er vår

                                                        legedom!

                                                     

                                                        Vår omvendelse

                                                        innebærer at vi vender oss

                                                        til ham for å få tilgivelse

                                                        for våre synder, slik at vi kan

                                                        følge ham og leve for ham.

 

                                                        Frelsen er ferdig!

 

                                                        Vi får det gratis.

 

                                                        Ordet nåde

                                                        betyr gratis.

                                                       

                                                        Når vi blir renset

                                                        for våre synder,

                                                        får vi den Hellige Ånd

                                                        og får derfor en trang til

                                                        å leve slik Gud vil.

 

                                                        For også å oppdage

                                                        at vi gang på gang

                                                        svikter ham.

 

                                                        Men en kurs er 

                                                        likevel forandret,

                                                        noe nytt har kommet 

                                                        inn i våre liv.

 

                                                        Vi er renset,

 

                                                        men vi oppdager stadig

                                                        vår hjelpeløse tilstand.

                                                       

                                                        Og må derfor hele tiden

                                                        få trøst ved hans kors.

                                                                                                     

                                                        Vi kan få leve i

                                                        syndenes forlatelse

                                                        hvert eneste øyeblikk!

                                                      

                                                        Hans frelse er vår trøst!

 

                                                        Vår glede!

                                                       

                                                        Vår tro!

 

                                                        Vi tror på HAM

                                                        og ikke på oss selv.

 

                                                        Og for oss gjelder

                                                        dette som han sa:

 

                                                       "Om noen vil

                                                        gjøre hans vilje,

 

                                                        da skal han kjenne

                                                        om læren er av Gud,

                                                        eller om jeg taler

                                                        av meg selv.

 

                                                        Joh 7.17.

                                                       

                                                        Han lar sin lære risle

                                                        og vi skal få merke

                                                        at det er fra Gud.

          

                                                        Det står at vi

                                                        skal få "kjenne"

                                                        det.

 

                                                        Vi skal få erfare det,

                                                        og slik bli kjent med Jesus. 

 

                                                         Fra  studieboka

                                                        "Bibelen Ressurs":

 

                                                        "På grunnspråket finnes

                                                         to ord for å kjenne.

 

                                                         Ordet som er brukt her,

                                                         betyr å kjenne på

                                                         grunnlag av erfaring.

 

                                                         Det er dermed ikke

                                                         tale om en følelse,

                               

                                                         men den som vil

                                                         gjøre Guds vilje,

                                                         vil oppleve at

                                                         læren er fra Gud."

                                                         

                                                         Det betyr ikke

                                                         at vi ikke også

                                                         kan føle det.

 

                                                         Gud kan også gi 

                                                         slike erfaringer.

                                                         

                                                         Han gir oss sin fred.

 

                                                         Det er han selv som 

                                                         kommer oss nær med

                                                         sin følbare fred,

  

                                                         men jeg tenker

                                                         at ordet følelse

                                                         egentlig ikke er

                                                         et godt ord

                                                         å bruke på dette.

 

                                                         Det er ikke en svingning

                                                         i vårt følelsesliv det handler om.

                           

                                                         Herren kan være nær

                                                         på en følbar måte.

 

                                                         Vi kan jo føle det når han

                                                         åpenbarer sitt nærvær.

 

                                                         Men det er ikke en følelse av

                                                         å være glad eller oppstemt,

                                                         sint eller sur.

 

                                                         Og han er oss ikke nærmere

                                                         når vi merker hans nærvær,

                                                         enn når han holder denne

                                                         erfaringen borte fra oss.

 

                                                         For han tar ofte denne

                                                         følbare erfaringen fra oss,

                                                         for at vi skal se vår avmakt

                                                         og rope på ham i vår nød.

 

                                                         På grunn av den frelse

                                                         han har fullført, 

                                                         er han alltid nær sine barn.

 

                                                        Så nær som ordene

                                                        er i vår munn,

                                                        sier Bibelen. 

 

                                                        Om vi ikke føler noe

                                                        eller aldri får noe syn,

                                                        kan vi få holde fast på 

                                                        de ord han sa om at

                                                        de er salige som ikke ser,

                                                        og likevel tror.

 

                                                        Det følbare nærvær

                                                        er uansett ikke noe

                                                        vi skal streve 

                                                        etter å få.

 

                                                        Vi skal bare få ha

                                                        vårt blikk og vår bønn

                                                        til Jesus og hans kors.

 

                                                        Og være i nåden.

 

                                                        Vår glede er å få eie ham

                                                        og at våre navn er oppskrevet

                                                        i hans bok, i Livets bok.

     

                                                        Så gir han det han vil,

                                                        til den han vil,

                                                        når han vil.

 

                                                        Vi vil gjerne ha 

                                                        del følbare.

 

                                                        Men kan det være en fristelse?

                                                        

                                                        Jesus har hele tiden

                                                        en hensikt med det

                                                        han gjør.

 

                                                        Det er alltid

                                                        til vårt beste, men

                                                        ofte forvirrende,

                                                        og i første omgang

                                                        så uforståelig for oss!

                                                        

                                                        Men han viser oss inn i det,

                                                        litt etter litt.

                                                        Han vil ikke at vi skal holde oss 

                                                        til det vi opplever,

                                                        men til ham selv

                                                        og hans verk for oss.

                                                        

                                                        Kanskje han, i denne undringen,

                                                        vil vise oss at et strev 

                                                        og en søken mot det

                                                        vi kan få føle,

                                                        kan bli en avvei.

                                                      

                                                        Å søke en følelse

                                                        og å søke ham selv,

                                                        er ikke det samme.

 

                                                        Det er vanskelig for oss dette,

                                                        men han underviser oss

                                                        og dypest sett er det han

                                                        som søker oss.

 

                                                        Han vil ha samfunn

                                                        med sine kjære barn.

 

                                                        I Ordet får vi "høre"

                                                        hans tilgivelse,

 

                                                        i nattverden får vi det

                                                        samme, på en synlig måte.

                                                       

                                                        Jesu lære handler ikke

                                                        om en følelse, men om en gave.

 

                                                        En uforskyldt gave

                                                        vunnet ved hans død.

 

                                                        I kjærlighet har han sonet 

                                                        det som hindrer vår relasjon

                                                        mellom ham og oss.

 

                                                        I kjærlighet har han

                                                        åpnet veien til sin himmel!

                                                        

                                                        Vi som har fått

                                                        dette ordet om ham

                                                        lagt inn i vårt hjerte,

 

                                                        eier frelsen,

                                                        - og all hans åndelige

                                                        velsignelse.

                                                                   

                                                        Den Hellige Ånd

                                                        forkynner det personlig

                                                        inn i oss, han møter oss

                                                        ved Bibelens ord.

 

                                                        Slik er det vårt,

                                                        uansett hva vi føler.

                                                        Ja, om alt føles tomt

                                                        og forvirrende.

                                                        

                                                        Vårt indre følelsesbilde

                                                        skifter fort.

 

                                                        Det gjør også vår

                                                        livssituasjon.

 

                                                        Gud handler ikke slik

                                                        med oss som vi tenker.

                                                       

                                                        Han tar bort

                                                        deilige følelser.

                                                       

                                                        For oss kan det da se ut

                                                        som om han har glemt oss

                                                        eller har forlatt oss,

                                                        men det er slik han arbeider.

                            

                                                        Gud arbeider hele tiden med oss

                                                        for at vi skal se HANS frelse,

                                                        og ikke stole på noe i oss selv.

                                          

                                                        Vi kan lett føle 

                                                        en hjelpeløs angst,

 

                                                        og få smertefulle og

                                                        vanskelige tanker.

                                                        

                                                        Det er naturlige erfaringer

                                                        både i menneskelivet

                                                        og i troslivet. 

 

                                                        Også fordi vi lever i en verden

                                                        som er full av mørke og trengsel,

                                                        men Gud bruker også alt dette,

                                                        og viser oss hvordan han midt i dette,

                                                        gir oss sin visdom.

 

                                                        Paulus forstod dette.

 

                                                        Og skrev om

                                                        sine egne erfaringer.

 

                                                        Det var etter at 

                                                        Guds Hellige Ånd var gitt

                                                        på pinsedag,

                                                       

                                                        at han skrev

                                                        om angst.

 

                                                        Slik skrev Paulus:

 

                                                       "Hvem kan skille oss fra

                                                        Kristi kjærlighet?

 

                                                        Trengsel eller angst,

                                                        ... ... ... ...

                                                        eller sult eller nakenhet

                                                        eller fare eller sverd?"

                                                    

                                                        Og han fortsetter:

 

                                                       "Verken død eller liv,

                                                        verken engler eller krefter,

                                                        verken det som nå er,

                                                        eller det som komme skal,

                                                        eller noen makt,

 

                                                        verken høyde eller dybde                          

                                                        skal kunne skille oss

                                                        fra Guds kjærlighet

                                                        i Kristus Jesus,

                                                        vår Herre."

                         

                                                        Vi lever i alltid

                                                        i en spenning mellom

                                                        gode og vanskelige

                                                        følelser, så lenge

                                                        vi er på denne siden

                                                        av evigheten.

 

                                                        Kun i glimt, får vi se ham

                                                        klarere. 

 

                                                        Noen av disiplene,

                                                        ikke alle, 

                                                        fikk se Jesus

                                                        åpenbart i sin herlighet.

                                                        

                                                        De håpet sikkert

                                                        at dette var en tilstand

                                                        som skulle vare ved,

 

                                                        og en av dem

                                                        spurte

 

                                                        om de kunne bygge

                                                        hytter og bli der.

 

                                                        Men de fikk ikke være 

                                                        i denne herlige tilstanden

                                                        så veldig lenge.

 

                                                        Men Jesus

                                                        var hos dem. 

 

                                                        Synet tok slutt,

                                                        men da står det at

                                                        de ikke så noe annet

                                                        enn Jesus alene.

 

                                                          * * * * *

                                                       

                                                        Det var altså bare noen få

                                                        av disiplene som fikk

                                                        se dette synet.

 

                                                        Han behandler alle

                                                        individuelt.

 

                                                        Og selv for de som fikk

                                                        se og oppleve dette,

                                                        var det senere som om det

                                                        var glemt og ute av

                                                        minnet.

 

                                                        For da Jesus var død og begravet,

                                                        stengte også disse seg inne

                                                        på grunn av frykt.

 

                                                        Disiplene trodde 

                                                        at de hadde tatt feil

                                                        av Jesus da. 

 

                                                        Det var likt for alle.

                                                        De klarte ikke å holde på noe.

                                                         

                                                        Han kunne ikke være

                                                        Messias likevel, tenkte de.

                                                        Siden han nå

                                                        var død.

  

                                                        Deres opplevelser 

                                                        hjalp ikke da.

 

                                                        Men det som hjalp dem,

                                                        var at Jesus kom til 

                                                        sine redde disiplene.

 

                                                        Gjennom en

                                                        stengt dør.

 

                                                        Slik kommer han også

                                                        til oss.

                           

                                                        Han kom til dem.

                                                        Til deres frykt! 

 

                                                        Som så ofte, møtte han dem

                                                        med ordene om at de ikke

                                                        skulle frykte.

 

                                                        Det var ikke et bud,

                                                        det var ikke en kritikk,

                                                        men en salig trøst.

 

                                                        Fravær av frykt

                                                        var ikke forutsetning for det han

                                                        ville gjøre for dem.

 

                                                        Nei, det er tvert imot.

                                                        Han kommer til oss som frykter.      

 

                                                        Han møter oss 

                                                        akkurat slik vi er

 

                                                        og slik vi har det.

                                                          

                                                        Det er ikke de friske

                                                        som trenger lege,

                                                        men de syke.

 

                                                        Slik var Jesus og slik talte han.

 

                                                        Og slik sa Jesus det

                                                        gjennom David i Salme 142:

  

                                                       "Jeg utøser min sorg for hans åsyn.

                         

                                                        Jeg gir min nød til kjenne

                                                        for hans åsyn.

  

                                                        Når min ånd svikter i meg,

                                                        kjenner du min sti."

 

                                                        Salmene er en vandring

                                                        i en spenning mellom glede

                                                        i et øyeblikk,

                                                        og sorg og fortvilelse i neste.

 

                                                        Derfor ser mange salmer ut 

                                                        som store motsetninger.

                                                        

                                                        I den ene salmen skrev David

                                                        at Herren var hans hyrde

                                                        og at han ikke manglet noe. 

 

                                                        Mens salmen foran

                                                        begyner slik:

 

                                                       "Min Gud, min Gud,

                                                        hvorfor har du forlatt meg?

 

                                                        Langt borte fra min frelse 

                                                        er min klages ord."

     

                                                        I en salme

                                                        jubler ordene ut i glede,

                                                        i neste er

                                                        alt bare sorg.

                                                       

                                                        De bibelske personene

                                                        uttrykte sin bønn til Gud

                                                        akkurat slik de opplevde det

                                                        i øyeblikket.

         

                                                        Det viser oss

                                                        at dette er normalt,

                                                        og en del av det

                                                        kristne livet.

                                                      

                                                        Vi ser det både i det gamle

                                                        og det nye testamente,

                                                        og slik erfarer også vi det.

                                                        

                                                        Men Jesu lære risler som regn

                                                        inn i en ørken.

 

                                                        Gud leder oss

                                                        og tar seg av oss

                                                        på sin spesielle måte. 

                                                        

                                                        Han møter oss personlig                      

                                                        og han viser oss

                                                        dypere og dypere inn

                                                        i sin lære, sine ord

                                                        og gjerninger.

 

                                                        Og vi skal få erfare

                                                        at læren er av Gud.

 

                                                        Hans Ord risler 

                                                        over våre liv,

                                                        som regn mot urter

                                                        og gress.

 

                                          

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.