Vi ser ditt blikk

Vi ser ditt blikk


                                          


                                                  1.
                                                  Vi ser ditt blikk av kjærlighet
                                                  og kneler ved ditt bord.
                                                  Vi tar imot det brød du gir
                                                  og vinens liv blir ord
                                                  om glede og et nyskapt liv,
                                                  vi bøyer oss og tror.
                                                  Da vet vi at Guds rike er
                                                  hos oss på denne jord.
                                                  2.
                                                  Vi puster inn den nye dag
                                                  og lyset bryter fram.
                                                  Vi åpner for den Ånd du gav
                                                  og nåden i ditt navn.
                                                  Du ropte over nattens jord
                                                  at nå er alt fullbrakt.
                                                  Vi hører det som hvilens ord
                                                  og tar i mot og tror.
                                                  3.
                                                  Vi lever i en nyskapt dag,
                                                  det spirer alt og gror.
                                                  I vårregn skal det vokse opp
                                                  små vare skudd i jord.
                                                  Og i hans sol og sommervind
                                                  skal det bli moden frukt.
                                                  Så venter vi til rette tid,
                                                  og det du gir oss, Gud.
                                                  4.
                                                  Og Åndens vekst er kjærlighet
                                                  og glede, liv og fred,
                                                  en smak av himmelrikets brød,
                                                  et blikk av evighet.
                                                  Som bekk er du for jordens tørst,
                                                  vår jubel bryter ut.
                                                  Du er i oss og skaper nytt,
                                                  du underfulle Gud.

                                                  Kristin Reitan
                                                  Molde 2004/06


 
                                                  Se, jeg står for døren 
                                                  og banker. 
                                                  Om noen hører min røst
                                                  og åpner døren,
                                                  da vil jeg
                                                  gå inn til ham
                                                  og holde nattverd med ham,
                                                  og han med meg.
                                                  Åpenb 3.20.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.