Barnevoksensang

Gud har gitt en gave

                                                           
                                                           

                                                      1.
                                                      Gud har gitt en gave
                                                      og alle kan få se
                                                      at han som skapte verden
                                                      har vist sin kjærlighet.

                                                      (Barna kan peke:)

                                                      Gud har gitt en gave til deg!
                                                      Gud har gitt en gave til meg!

                                                      2.
                                                      Jesus er Guds gave
                                                      og vi kan få hans fred,
                                                      for han som hang på korset
                                                      har sonet i vårt sted.

                                                      Gud har gitt en gave til deg!
                                                      Gud har gitt en gave til meg!

                                                      3.
                                                      Jesus er den gaven
                                                      som vi vil synge om
                                                      så alle kan få høre
                                                      og tro på han som kom.

                                                      Gud har gitt en gave til deg!
                                                      Gud har gitt en gave til meg!


                                                      Kristin Reitan
                                                      Molde 2011                                                      Melodi: 

                                                      Hege Bålsrød, 
                                                      
                                                      som spurte med om å
                                                      skrive denne sangen:

                                                      hegeoganders@hotmail.com
                                                      
                                                      Hun har diktet de 
                                                      de to siste linjene
                                                      der barna kan peke
                                                      på andre og på
                                                      .. seg selv.                                                      Fra Bibelen:
 
                                                      Ved dette ble 
                                                      Guds kjærlighet 
                                                      åpenbart iblant oss,

                                                      at Gud har sendt 
                                                      sin enbårne Sønn 
                                                      til verden, 

                                                      for at vi skal leve 
                                                      ved ham.

                                                      I dette er 
                                                      kjærligheten, 

                                                      ikke at vi har
                                                      elsket Gud, 

                                                      men at han 
                                                      har elsket oss

                                                      og sendt sin Sønn 
                                                      til soning for 
                                                      våre synder.
                                                      
                                                      1.Joh.4.9-10.
                               
                                                                                                          

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.