Du er Ordet

Du er Ordet


                                                           Herrens ord er reine ord,
                                                           .... ....
                                                           - sju gonger reinsa.

                                                           Salme 12.

 
                                                           1.
                                                           Du er Ordet,
                                                           til før alle tider.
                                                           Du er Son
                                                           og fødd i fødselsrier,
                                                           kom med smerte
                                                           til ei jord i strid.
                                                           Du er lyse Ord
                                                           frå evig tid.
                                                           2.
                                                           Du er Ordet,
                                                           det som Moses tala.
                                                           Du er Kristus
                                                           som stod opp av grava.
                                                           Du er levande
                                                           til evig tid
                                                           og er førstegrøda 
                                                           for mitt liv.
                                                           3.
                                                           Du er Ordet
                                                           som kom inn i verda,
                                                           og som levde
                                                           alt vi skulle vera.
                                                           Du bar lyset
                                                           inn i våre liv
                                                           og har sona alt
                                                           og sett meg fri.
                                                           4.
                                                           Du er Ordet,
                                                           levande i hjarta.
                                                           Eg får kvile
                                                           her ved kjeldevatna.
                                                           Alle småe frø
                                                           er liv frå deg.
                                                           Du er såkornet
                                                           som veks i meg.
                                                           5.
                                                           Du er Ordet
                                                           til ei verd som lider.
                                                           Du er frelse
                                                           midt i våre tider.
                                                           Mørkret bryt mot
                                                           lys og evig liv.
                                                           Ordet sigrar
                                                           i den gode strid.
                                                           6.
                                                           Jesus kom,
                                                           vår vinter er til ende.
                                                           Du er sol
                                                           i alt som her kan hende.
                                                           Når det mørknar
                                                           på ei sliten jord,
                                                           er det liv og sommar
                                                           i ditt Ord.

                                                           Kristin Reitan
                                                           Molde 2007                                                          "Du er Ordet" står
                                                           i den nye salmeboken
                                                           som DELK har gitt ut.
                                                           Melodi: Hege Bålsrød.
                                                                                                         
                                                           Det er flere melodier
                                                           til denne teksten: 
       
                                                           Melodi/arr: 
                                                           Ivar J. Eliassen.

                                                           Melodi/arr:
                                                           Eilert Tøsse.

                                                           Melodi/arr:
                                                           Åshild Watne.

                     
                                                           
                                                          "Han sender sitt ord
                                                           og smeltar dei,

                                                           Han lét sin vind blåsa
                                                           og vatnet renn."

                                                           Salme 147.18.

                                                            

                                                           Jesu ord:

                                                          "Da Jesus hadde fullført                       
                                                           denne talen,

                                                           var folket 
                                                           slått av undring
                                                           over læra hans,

                                                           for han lærte dei
                                                           som ein som hadde velde,

                                                           og ikkje som deira
                                                           skriftlærde."
                                                    
                                                           Matt 7.                                                          "Guds ord er levande."

                                                           Hebr 4.12.

                                  

                                                           Ordet er den
                                                           oppstandne.

                                                           Ordet er Jesus.
                           
                                                           Det er den oppstandne
                                                           vi møter når vi les
                                                           Guds Ord, Bibelen.

                                                           Han er Ordet.   

                                                                       

                                                           Bibelen seier:                

                                                          "I opphavet var Ordet,
                                                            
                                                           og Ordet var hjå Gud,
                                                           og Ordet var Gud."
                                                                                                                 
                                                         
                                                          "I han var liv,
                                            
                                                           og livet var
                                                           lyset åt menneska.

                                                           Og lyset skin 
                                                           i mørkret."
                                                           

                                                          "Han kom til sitt eige,
                                                           og hans eigne
                                                           tok ikkje imot han.

                                                           Men alle dei som
                                                           tok imot han,

                                                           dei gav han rett til
                                                           å verta Guds born,

                                                           dei som trur
                                                           på namnet hans."
              
                                        

                                                          "Og Ordet 
                                                           vart kjøt
     
                                                           og tok bustad
                                                           hjå oss,

                                                           og vi såg 
                                                           herlegdomen
                                                           hans.

                                                           Ein herlegdom 
                                              
                                                           lik den
                                                           ein einboren 
                                                           Son har,

                                                           full av nåde
                                                           og sanning."

                                                           Joh 1.                

Note av Hege Bålsrød.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.