Du oppstandne er hos oss

Du oppstandne er hos oss 
                                                    1.
                                                    Du oppstandne er hos oss,
                                                    du som måtte lide.
                                                    Kjærligheten din 
                                                    skal gjennomtrenge
                                                    den som bærer kors
                                                    og gråter ved din side.
                                                    2.
                                                    Inn i nattens mørke rom,
                                                    ventetidens være,
                                                    er du nå det håp vi søker,
                                                    du som gudsforlatt bar rop
                                                    og vet hva vi må bære.
                                                    3.
                                                    Det er lys i tapte år
                                                    om ørkenlandet tier,
                                                    når vi lar de tap vi bærer,
                                                    bo i pusten av din Ånd,
                                                    og venter dine tider.

                                                    Kristin Reitan
                                                    Molde 2004
                                                     
                                                                                        
                                                   
                                                    Hebr 5.7 
                                                    om Jesus:

                                                   "Han har i
                                                    sitt kjøds 
                                                    dager,
                                   
                                                    med sterkt 
                                                    skrik
                                                    og tårer,

                                                    båret fram
                                                    bønner
                                                    til ham

                                                    som kunne
                                                    frelse ham
                                                    fra døden.


                                                    Jesus, vår
                                                    yppersteprest:

                                                    
                                                    Hebr 4.15-16:

                                                    For vi har ikke
                                                    en yppersteprest
                                                    som ikke kan ha
                                                    medlidenhet
                                                    med oss i vår
                                                    svakhet,

                                                    men en som er
                                                    prøvet i alt
                                                    i likhet med oss,

                                                    men uten synd.

                                                    La oss derfor
                                                    med frimodighet
                                                    tre fram for
                                                    nådens trone,

                                                    for at vi kan 
                                                    få miskunn,
                                                    og finne nåde
                                                    til hjelp 
                                                    i rette tid."


                                                    Jesus har      
                                                    levd på denne
                                                    jorden

                                                    og ingen 
                                                    av våre 
                                                    erfaringer
                                                    er ukjent 
                                                    for ham.

                                                    Han er 
                                                    prøvd
                                                    i alt

                                                    i likhet
                                                    med oss                   
                                 
                                                    og forstår
                                                    hver sorg,
                                                    hver tanke 
                                                    og følelse
                                                    som vi kan
                                                    kjenne på.

                                                    Ja, han har 
                                                    gjennomlevd
                                                    mye verre lidelser
                                                    enn våre.

                                                    Han bar 
                                                    all verdens synd
                                                    på sine skuldre
                                                    og ble gjort til
                                                    til den skyldige.

                                                    Han var som den
                                                    som hadde gjort alt
                                                    det vonde i verden.

                                                    Og ble straffet
                                                    på alles vegne.

                                                    Vi går fri
                                                    fra dommen

                                                    og får samfunn 
                                                    med Gud, vi
                                                    som tror på ham.

                                                    Det er 
                                                    ingen dom
                                                    over oss.

                                                    Vi er frikjent
                                                    fordi han har
                                                    sonet alt.

                                                    Men vi er ikke
                                                    i himmelen enda
                                                    og kan oppleve både
                                                    trengsel og angst.

                                                    Vi er i denne verden
                                                    og kjenner svakhet 
                                                    og nød som alle andre.
                                    
                                                    Bibelen forkynner
                                                    at det er slik,

                                                    og vi skal slippe
                                                    å late som noe annet. 
                                                   
                                                    Slik tenkte 
                                                    Paulus også.
                                                   
                                                    Vi ser ikke,
                                                    og forstår ofte
                                                    ikke Guds veier
                                                    med oss.

                                                    Spesielt
                                                    når vi er i 
                                                    prøvelser.
                                                    
                                                    De kan virke
                                                    uutholdelige
                                                    og tunge.

                                                    Men Guds 
                                                    barn er alltid
                                                    i hans dype
                                                    kjærlighet.

                                                    Og håp:


                                                    Rom 8.31 ff:
           
                                                   "Hva skal vi da 
                                                    si til dette?    

                                                    Er Gud for oss,

                                                    hvem er da
                                                    imot oss?

                                                    Han som 
                                                    ikke sparte
                                                    sin egen
                                                    Sønn,

                                                    men ga ham
                                                    for oss alle,

                                                    hvordan 
                                                    skal han
                                                    kunne annet
                                                    enn å gi oss
                                                    alle ting
                                                    med ham?

                                                    Hvem vil
                                                    anklage
                                                    Guds
                                                    utvalgte?

                                                    Gud er 
                                                    den som
                                                    rettferdiggjør.

                                                    Hvem er 
                                                    den som
                                                    fordømmer?

                                                    Kristus
                                                    er den som
                                                    er død, ja,
                                                    mer enn det:

                                                    som også er
                                                    oppstått,

                                                    som også er
                                                    ved Guds 
                                                    høyre hånd,

                                                    som også går
                                                    i forbønn
                                                    for oss.

      
                                                    Hvem kan
                                                    skille oss 
                                                    fra Kristi
                                                    kjærlighet?

                                                    Trengsel

                                                    eller angst

                                                    eller
                                                    forfølgelse

                                                    eller sult

                                                    eller
                                                    nakenhet

                                                    eller fare

                                                    eller sverd?

                                                    Som skrevet 
                                                    står:

                                                    For din 
                                                    skyld 

                                                    drepes
                                                    vi hele
                                                    dagen,

                                                    vi blir 
                                                    regnet som
                                                    slaktefår.

                                                    Men i alt dette
                                                    vinner vi mer
                                                    enn seier

                                                    ved ham
                                                    som elsket
                                                    oss.

                    
                                                    For jeg er
                                                    viss på at

                                                    verken død
                                                    eller liv,

                                                    verken engler
                                                    eller krefter,

                                                    verken det
                                                    som nå er
                                                    eller det som
                                                    komme skal,

                                                    eller noen
                                                    makt,

                                                    verken høyde
                                                    eller dybde
                                                    eller noen annen
                                                    skapning

                                                    skal kunne
                                                    skille oss                    
                                                    fra Guds
                                                    kjærlighet
                                                    i Jesus Kristus,
                                                    vår Herre."

                                                    Vi får leve i
                                                    samfunn med
                                                    himmelens 
                                                    og jordens skaper,  

                                                    og frelser!

                                                    Derfor har vi
                                                    en himmel
                                                    over oss

                                                    og i oss!

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.