Han er nær

Han er nær                                                    1.
                                                    Han er nær meg ved Ordet,
                                                    han er her ved sin Ånd,
                                                    ved hans godhet og nåde
                                                    hviler alt i hans hånd.
                                                    2.
                                                    Han er nær meg med hånden,
                                                    jeg er tegnet i hud.
                                                    Han er kjærlig og trøster,
                                                    jeg har hvile i Gud.
                                                    3.
                                                    Han er nær meg ved blodet,
                                                    han er vin i min munn.
                                                    Han er frelse, og smaken
                                                    av en frukt i hans lund.
                                                    4.
                                                    Han er nær
                                                    meg i brødet,
                                                    han var død i mitt sted.
                                                    Jeg kan smake hans nåde
                                                    og er ett med hans fred.
                                                    5.
                                                    Han er nær, halleluja,
                                                    jeg vil prise hans navn.
                                                    Han er her, halleluja,
                                                    jeg er himmelens barn.
 
 
                                                    Kristin Reitan
                                                    Molde 2009                                                    Er Jesus nær?


                                                    Peter:
                                 
                                                   "Gud salvet Jesus 
                                                    fra Nasaret 
                                                    med

                                                    Den Hellige Ånd
                                                    og kraft,

                                                    han som gikk
                                                    omkring
                                                    og gjorde vel    

                                                    og helbredet
                                                    alle dem som var
                                                    underkuet av
                                                    djevelen,

                                                    fordi Gud var
                                                    med ham.

                                                    Vi er vitner
                                                    om alt det 
                                                    han gjorde
                                                    både i jødenes land
                                                    og i Jerusalem,

                                                    han som de drepte       
                                                    ved å henge han 
                                                    på et tre.

                                                    Ham oppreiste Gud
                                                    på den tredje dag

                                                    og lot ham 
                                                    åpenbare seg, 

                                                    ikke for hele folket,
                                                    men for de vitner
                                                    som forut var
                                                    utvalgt av Gud

                                                    - for oss, vi som
                                                    åt og drakk 
                                                    sammen med ham
                                                    etter at han var
                                                    oppstått fra de døde.

                                                    Han bød oss å
                                                    forkynne for folket
                                                    og vitne at han er
                                                    den som Gud har satt
                                                    til å være dommer
                                                    over levende 
                                                    og døde.

                                                    Ham gir alle 
                                                    profetene
                                                    det vitnesbyrd 

                                                    at hver den  
                                                    som tror på ham, 
                                                    får syndenes
                                                    forlatelse, 
                                                    ved hans navn.

                                                    Mens Peter ennå 
                                                    talte disse ord,

                                                    falt Den Hellige Ånd
                                                    på alle dem 
                                                    som hørte ordet."

                                                    Apostl gj 10.38 ff.
                                                     


                                                          * * * * * *                                                    Det skjedde noe da
                                                    Peter talte.
                                              
                                                    Den Hellige Ånd 
                                                    falt på alle dem
                                                    som hørte det.

                                                    I neste kapittel
                                                    står det samme.

                                                    Da Peter 
                                                   
                                                   "begynte å tale,
                                                    falt Den Hellige Ånd
                                                    på dem."
                                                                                                      
                                                    Da dette skjedde,
                                                    kom Peter på 
                                                    noe som Jesus 
                                                    hadde sagt: 
                                                    
                                                   "Johannes døpte
                                                    med vann,

                                                    men dere skal døpes
                                                    med Den Hellige Ånd."
                                                    
                                                    Ap.gj 11.
                                                                                                   
                                                    Før Jesus døde
                                                    og ble tatt opp
                                                    til himmelen,
                                                    sa han noe
                                                    underlig:
                                                 
                                                   "Jeg skal ikke
                                                    etterlate dere
                                                    farløse."

                                                    Og:

                                                   "Jeg kommer 
                                                    til dere."
                                           
                                                    Hvordan kunne
                                                    dette skje?
 
                                                    Jesus forklarte det:

                                                   "Jeg vil be Faderen,

                                                    og han skal gi dere
                                                    en annen talsmann,

                                                    for at han skal være
                                                    hos dere for evig,

                                                    sannhetens Ånd,

                                                    som verden 
                                                    ikke kan få,

                                                    for den ser ham ikke
                                                    og kjenner ham ikke.

                                                    Dere kjenner ham,
                                                    for han blir hos dere
                                                    og skal være i dere.

                                                    Jeg skal ikke
                                                    etterlate dere
                                                    farløse,

                                                    jeg kommer
                                                    til dere."

                                                    Joh 14.                                                    Jesus sa at

                                                    han kommer
                                                    til oss.

                                                    Og at han gjør det
                                                    ved Den Hellige Ånd.
                                                    
                                                    Paulus skrev 
                                                    til og med at

                                                   "Kristus bor
                                                    i dere."


                                                    Det står slik:
                                                   
                                                   "Dersom Kristus
                                                    bor i dere, ...

                                                    er ånden liv
                                                    på grunn av
                                                    rettferdighet."
                                                    
                                                    Kristus bor i oss
                                                    fordi han har
                                                    gitt oss del i sin
                                                    rettferdighet

                                                    - ved sin
                                                    soning for våre
                                                    synder.

                                                    Rom 8.10.                                                      * * * * 


                                                    Kristus er
                                                    i oss.

                                                    Da er vi 
                                                    i Guds 
                                                    kjærlighet.

                                                    Da er vi i 
                                                    Guds nærhet.

                                                  

                                                        * * * *


                                                    Samme hvilke
                                                    forhold vi lever
                                                    under

                                                    eller hvordan
                                                    vi føler det.

                                                    Vi er midt i
                                                    Guds kjærlighet.

                                                    Og vi er levende.

                                                    Åndelig levende.
                                                          
                                                    Vi er levende
                                                    og får høre
                                                    det samme som
                                                    de som Paulus
                                                    skrev til:                                                    

                                                   "fordi hans Ånd
                                                   
                                                    som reiste
                                                    Jesus opp
                                                    fra de døde,

                                                    bor i dere."

                                         
                                                      * * * * *


                                                    Og videre:

                                                   "Da skal han som
                                                    reiste Kristus opp
                                                    fra de døde,

                                                    også levendegjøre

                                                    deres dødelige 
                                                    legemer

                                                    ved sin Ånd,

                                                    som bor i dere."


                                                    Rom 8.10-11.


                                                    Jesus bor
                                                    i oss. 
                                                    
                                                    Ved Den
                                                    Hellige Ånd
                                                    
                                                    og han taler
                                                    med oss.

                                                    I sitt Ord.
                                                    
                                                    Bibelen er 
                                                    Jesu møte
                                                    med oss.

                                                    Han er 
                                                    i dette ordet.
                                                    
                                                    Ja, det er 
                                                    også Jesu navn.

                                                    I Bibelen er
                                                    Ordet

                                                    brukt som
                                                    et navn på
                                                    Jesus!                                                      * * * * *
 
                                                    
                                                    Han er ett
                                                    med sine ord.

                                                    Ordet er Jesus.
                                                    
                                                    Bibelen sier:

                                                   "Ordet er 
                                                    deg nær,

                                                    i din munn
                                                    og i ditt hjerte.

                                                    Det er 
                                                    troens ord,
                                                    det som vi
                                                    forkynner."

                                                    Rom 9.8.

     

                                                      * * * * *                                                    Gud er nær. 

                                                    Han er nær oss
                                                    og i oss fordi
                                                    Jesus har gjort opp
                                                    og båret straffen 
                                                    for den synd som
                                                    skilte oss fra Gud.

                                                    Derfor kan han si:
                                                   
                                                    2.Kor 6.16: 
                                                                                                        
                                                   "Jeg vil bo 
                                                    hos dem

                                                    og ferdes 
                                                    iblant dem,

                                                    jeg vil være 
                                                    deres Gud 
                                                    og de skal være 
                                                    mitt folk."

                                                    Han som er 
                                                    i himmelen

                                                    er hos sine barn
                                                    her på jorden.


           
                                                        * * * * * 

                                                     
                                                  
                                                    Disippelen 
                                                    Johannes 
                                                    fikk se Jesus
                                                    i et syn,

                                                    slik han er 
                                                    i himmelen.

                                                    Han skrev at
                                                   "hans stemme
                                                    var som bruset
                                                    av vannmasser

                                                    og hans ansikt 
                                                    var som solen

                                                    når den skinner
                                                    i all sin kraft.
      
                                                    Da jeg fikk se ham,
                                                    falt jeg ned for
                                                    hans føtter                                                                                                                   som død.

                                                    Men han la 
                                                    sin høyre hånd
                                                    på meg og sa:

                                                    Frykt ikke!

                                                    Jeg er den første
                                                    og den siste

                                                    og den levende.

                                                    Jeg var død,
                                                    og se, jeg er
                                                    levende i all
                                                    evighet.

                                                    Åpenb 1.                                                      * * * * *


                                                    Han tror vi på.

                                                    Han er 
                                                    i oss.

                                                    Og nær oss.

                                                    Så nær som
                                                    ordene er
                                                    i vår munn.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.