Dei fanga deg

Dei fanga deg


                                         
                                               
                                               1.
                                               Dei fanga deg i byens vakre hage
                                               med blomsterduft og friske grøne tre.
                                               Dei fanga deg da du var midt i fare
                                               og der du kjempa, bøygd på dine kne.
                                               2.
                                               Dei svikta da du bad dei om å vake
                                               og gav deg til Guds vilje da dei sov.
                                               Du kjende angst og kasta deg mot jorda
                                               og ropa høgt med tårer der du låg.
                                               3.
                                               Dei fanga deg, men du gav jorda fridom
                                               og alle som vil koma kan få gå
                                               til fargane i hjartet av ein hage
                                               og kjenna deg og riket vi skal få.
                                               4.
                                               Du vann oss att til paradisets dufter
                                               med tre og frukt av alle gode slag.
                                               No kjem vi for å sjå og for å smake
                                               den kjærleiksfrukt den første hagen bar.

                                               Kristin Reitan
                                               Molde 2007

                                                        HAGEN.


                                               Jesus gikk til 
                                               en vakker hage
                                               i Jerusalem.
                                              
                                               For å be.

                                               Han kjempet.

                                               Hans bønn var 
                                               den tyngste

                                               som noen
                                               noensinne 
                                               har vært i.
                                              
                                              "Far! Om du vil,
                                               så la denne kalk
                                               gå meg forbi!

                                               Men la ikke 
                                               min vilje skje,

                                               bare din."

                                               Han var et menneske,
                                               men Gud også.

                                               Og at han ba slik
                                               blir jeg ikke ferdig med
                                               å undre meg over.

                                               Og så står det
                                               utrolige, 

                                               om den
                                               hellige, 

                                               den
                                               syndfrie:
                                             
                                              "Han kom 
                                               i dødsangst 

                                               og ba 

                                               enda mer
                                               inntrengende,

                                               og svetten hans 
                                               ble som blodsdråper
                                               og falt ned på 
                                               jorden."

                                               Luk 22.
                                               
                                            
                                               Dette 
                                               gjorde han

                                               i kjærlighet
                                               til oss.

                                               Jesus hadde 
                                               på forhånd fortalt
                                               disiplene sine 

                                               hva som
                                               skulle skje,

                                               at han 
                                               skulle lide
                                               og dø 

                                               og at han
                                               skulle gå bort.

                                               Og han 
                                               hadde fortalt

                                               om den 
                                               kjærlighet

                                               som han 
                                               og Faderen 

                                               elsket dem 
                                               med.

                                               Da tiden 
                                               var kommet
                                               gikk de sammen, 
                                               han og disiplene,
                                               til Getsemane.

                                               Det står at de gikk:
                                              "over bekken Kedron.

                                               Der var det en hage,
                                               og i den gikk han
                                               og hans disipler inn.

                                               Men også Judas,
                                               kjente stedet,

                                               for Jesus kom ofte
                                               sammen med 
                                               sine disipler der.

                                               Judas hadde 
                                               nå fått med seg
                                               vaktstyrken og
                                               tjenerne fra
                                               yppersteprestene
                                               og fariseerne,

                                               og kom dit 
                                               med fakler og
                                               lamper og våpen.

                                               Jesus visste om
                                               alt som skulle
                                               skje med ham.

                                               Han gikk fram
                                               og sa til dem:

                                               Hvem leter 
                                               dere etter?

                                               De svarte ham:

                                               Jesus fra Nasaret.

                                               Jesus sier til dem:

                                               Det er meg!

                                               Men også Judas,
                                               som forrådte ham,
                                               stod der sammen
                                               med dem.

                                               Da han sa til dem:

                                               Det er meg,

                                               vek de tilbake
                                               og falt til jorden.

                                               Da spurte han 
                                               dem igjen:

                                               Hvem leter 
                                               dere etter?

                                               Og de sa:
                                               Jesus fra
                                               Nasaret.

                                               Jesus svarte:

                                               Jeg sa dere
                                               at det er meg!

                                               Er det da meg
                                               dere leter etter,

                                               så la disse gå!"


            
                                                  * * * * * *

                                
                                               Det var i en hage
                                               Jesus ble fanget.

                                               I skapelsen,
                                               da Gud hadde
                                               formet mennesket
                                               av jordens støv,

                                               og blåst livets ånde
                                               i hans nese, 

                                               står det også om 
                                               en hage.

                                               Slik står det
                                               helt i begynnelsen
                                               av Bibelen:


                                               1.Mos 2:
                                               
                                              "Så plantet 
                                               Gud Herren

                                               en hage i Eden, 
                                               i Østen.

                                               Der satte han 
                                               mennesket

                                               som han hadde 
                                               formet.

                                               Og Gud Herren 
                                               lot alle slags
                                               trær

                                               vokse opp 
                                               av jorden,

                                               prektige 
                                               å se på

                                               og gode 
                                               å ete av."

                                               Og de kunne 
                                               fritt ete

                                               av alle 
                                               disse trærne."
                                               

                                               Slik var 
                                               Guds hage  
                                              
                                               før synden 
                                               kom inn i den.
                                              
                                               De to første
                                               menneskene kjente
                                               glede og frihet.

                                               Og kjærlighet.

                                               Uten egentlig 
                                               å være seg dette
                                               bevisst, for de
                                               kjente ikke til
                                               noe annet.

                                               De hadde ingen
                                               kunnskap om
                                               det onde.

                                               Og Guds vilje var
                                               at de aldri skulle få
                                               denne kunnskapen.

                                               Alt de gjorde var 
                                               fylt av kjærlighet.

                                               De var 
                                               syndfrie.
         
                                               Og slik ville Gud
                                               at de skulle ha det.

                                               Derfor var det så 
                                               viktig det Gud sa om
                                               det ene treet 
                                               i hagen.

                                               Det som de ikke
                                               måtte ete av.

                                               Det eneste 
                                               de ikke måtte 
                                               gjøre,
                                               
                                               var å la seg 
                                               friste til å synd
  
                                               mot Gud.

                                               Er det billedtale?

                                               Kanskje det ..
                                                
                                               Livet var gitt.

                                               Jorden var god.
  
                                               De kunne gjøre
                                               hva de ville.
                                        
                                               Ete av alle trær
                                               når de ønsket det.

                                               Slik var Guds vilje.

                                               Og menneskenes
                                               vilje var god.

                                               De visste ikke
                                               hva synd var.

                                               Deres valg var
                                               uten synd.

                                               De var frie.

                                               De kunne velge
                                               det gode.

                                               Alt de gjorde
                                               var godt.

                                               De elsket 
                                               hverandre
                                               
                                               i en fullkommen.
                                               kjærlighet.

                                               De visste ikke
                                               hva smerte eller
                                               ubehag var.

                                               De hadde bare
                                               kunnskap om
                                               det gode.

                                               Og det var slik
                                               Gud ville at det
                                               skulle fortsette.
                                               
                                               Derfor sa han:
                                              
                                              "Av hvert tre i hagen
                                               kan du fritt ete,

                                               men treet til 
                                               kunnskap
                                               om godt 

                                               og ondt,

                                               må du ikke 
                                               ete av,

                                               for den dag 
                                               du eter av det,

                                               skal du 
                                               visselig dø."

                                               Poenget var altså
                                               at de ikke måtte
                                               gjøre det som ville
                                               gi dem kunnskap 

                                               både om det gode
                                               og det onde. 

                                               Poenget var at
                                               den onde ikke måtte
                                               få friste dem til å
                                               gjøre som han sa.
                                               
                                               Men slangen kom.
                                               Han lokket dem.

                                               Og de begynte
                                               å lytte til ham.

                                               Han fikk dem 
                                               til å tro

                                               at han ville gi dem
                                               noe mer ...

                                               noe mer enn det
                                               Gud hadde gitt.
                                               
                                               Og menneskene
                                               lot seg lokke. 

                                               De lot den onde
                                               lede seg.
                                               
                                               Og så mistet de
                                               livet i Guds 
                                               godhet.

                                               De ble ufrie.
                                               
                                               Nå forstod de 
                                               hva det onde
                                               var.

                                               De hadde fått
                                               kunnskap om
                                               det onde også.
                                            
                                               Og døde.

                                               Det vil si
                                               at de kom bort 
                                               fra fellesskapet 
                                               med Gud.

                                               Livet i Edens hage 
                                               tok slutt.

                                               Gud drev dem ut
                                               av hagen for at de
                                               ikke også skulle
                                               ete av livets tre
                                               og leve evig.

                                               Et vern altså.

                                               For Gud ville 
                                               fremdeles 
                                               
                                               det gode
                                               for dem.

                                               Han hadde
                                               en frelsesplan.
                                               
                                               Jesus Kristus, 
                                               kom selv inn i
                                               jordens hage

                                               og han
                                               kjempet der,

                                               for oss alle.

                                               Satan prøvde
                                               å friste ham også.

                                               Han prøvde 
                                               å ødelegge
                                               Guds plan.
                                               
                                               Men Jesus ble i
                                               Guds vilje 

                                               og ba om å få
                                               bli der også da
                                               spott og kors 
                                               ventet ham, 

                                               enda det var
                                               spotternes synd 
                                               han bar.
                                               
                                               Han ba om 
                                               å få være i
                                               Guds vilje,

                                               slik at han 
                                               kunne fullføre
                                               frelsesplanen.
                                              
                                               Han ville gi oss
                                               en ny hage.

                                               Der vi kan få
                                               tilbake den gleden
                                               og den friheten

                                               som Adam og Eva
                                               hadde i Edens hage.
                                               
                                               Friheten til igjen
                                               å kunne velge
                                               det gode.

                                               Og få smake
                                               frukten på trærne
                                               i hans hage.

                                               En åndelig frukt.
                                              
                                               Den som en dag
                                               skal bli en erfart
                                               virkelighet både for
                                               vår ånd og vår sjel
                                               og vårt legeme.

                                               I dette livet er vi  
                                               begrenset av fallets 
                                               konsekvenser.

                                               Den onde herjer
                                               og har makt over
                                               mange i denne
                                               verden.
                                                                                     
                                               Derfor bærer vi
                                               på en lengsel.

                                               Vi ønsker 
                                               å oppleve
                                               Eden igjen.
                                              
                                               Og det skal komme.
                       
                                               Noen mennesker 
                                               har fått et glimt inn
                                               i en framtid, 

                                               der alt skal bli
                                               gjenopprettet.

                                               Både natur og
                                               mennesker skal
                                               bli fullkomment,

                                               som i Edens hage.

                                               Det er gitt oss
                                               i billedtale.

                                               Her er et glimt 
                                               av det Johannes
                                               fikk se inn i.
 
                                               Han fikk se dette
                                               mens han selv   
                                               satt i et fangehull.

                                               Han satt der
                                               på grunn av 
                                               budskapet han
                                               forkynte om
                                               Jesus.

                                               I sin store nød
                                               fikk han se inn i

                                               en annen 
                                               virkelighet:             
                                              
                                              "Og han viste
                                               meg en elv
                                               med livets vann,
                                               klar som krystall,
                                               som strømmet ut
                                               fra Guds og
                                               Lammets trone,
                                               midt i byens gate.

                                               På begge sider 
                                               av elven stod
                                               livets tre,
                                               som bærer frukt
                                               tolv ganger og gir
                                               sin frukt hver måned.

                                               Og bladene på treet
                                               tjener til helse for
                                               folkeslagene.

                                               Joh åp 22.


                                                  * * * * * * *

     
                                               For Guds barn
                                               er lidelsene

                                               aldri det siste.

                                               Håpet om et evig liv
                                               er et levende håp.

                                               En veldig glede!

                                               Vi har fått livet her.

                                               Og vi ønsker å leve 
                                               det liv som Gud
                                               gir oss også her.

                                               Vi er skapt til det.

                                               Men vi møter både
                                               sykdom og død
                                               på denne jorden.
                                               
                                               Bibelen kaller døden
                                               vår siste fiende.
                                              
                                               Men samtidig 
                                               er det slik som
                                               en salmedikter
                                               har skrevet.

                                               Døden er    
                                              
                                              "en fergemann 
                                               til livets land."

                                               Brorsons frodige
                                               salme:

                                              "Mitt hjerte i meg ler
                                               når jeg min grav beser,

                                               ei blomsterdal,
                                               ei fyrstesal
                                               så trygg en seng
                                               meg vise skal.

                                               Min død er ferjemann
                                               til livets skjønne land,

                                               Gud Sebaot,
                                               hans eget slott,
                                               ja, der er evig godt.

                                               Skjønt vinden her
                                               er titt imot
                                               og speker litt
                                               det kåte blod,
      
                                               all kur
                                               er sur

                                               for menneskets natur,

                                               det gjør dog lett som rå og hind
                                               det deruti forsøkte sinn,

                                               ja korsets hegn
                                               er just det tegn
               
                                               til frihets rette egn."

                                               Norsk Salmebok nr 340.

                                               Og tittelen er:

                                              "Guds Sønn 
                                               har gjort meg fri."
 
                                              
                                               Vi lever i en 
                                               spenning nå.

                                               Vi har frelsen,    
                                               vi eier den.

                                               Gud sier:

                                              "Smak og se
                                               at Herren er god."
                                              

                                               Men vi kjenner jo
                                               fremdeles                             
                                               smerten av fallet.

                                               Vi merker det på 
                                               mange ulike vis.

                                               Bibelen har derfor
                                               både klagesanger
                                               og lovsanger.

                                               Men selv i de
                                               største lidelser 
                                               her på jorden,

                                               kan vi få et glimt
                                               av Guds herlighet.

                                               Jeg skriver glimt,
                                               for det er ingen
                                               som kjenner 
                                               en vedvarende 
                                               lykkefølelse her.
                                               
                                               Vi kjenner oss ofte 
                                               som i en ødemark.
                                                                           
                                               Men Gud kommer oss
                                               i møte og sier:
                                                              
                                              "Herren skal
                                               lede deg 
                                               hele tiden.

                                               Han skal 
                                               mette deg
                                               i ødemarken,

                                               og dine ben
                                               skal han styrke.

                                               Du skal bli som
                                               en vannrik hage,
                                               som et kildevell
                                               der vannet 
                                               aldri svikter."

                                               Jesaja 58.11.

                                               Mens vi venter
                                               på å få komme til ham,
                                               og få være i hans 
                                               evige godhet,
                                               sier han:

                                               Du skal bli
                                               som en vannrik hage!
   
                                               
Pastell. Kristin Reitan.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.