Det er vårtegn.


1

Det er vårtegn under solens himmel
og det stråler over regntung sky.
Planter vokser, skogen yngler,
livet vekkes opp på ny.

2

Vann ble is og stivnet til og stoppet,
alt ble stille, men nå hører vi
fossens liv og barn som synger
i den sommer Gud vil gi.

3

Han lar knopper åpne seg mot lyset
og lar engen blomstre ved en fjord.
Vi kan se at himmellyset
farger sjøen der vi bor.

4

Vi skal våkne og bli kalt til livet,
søvnens slør har sløvet jordens blikk,
men en sommer har han lovet
ved den Sønn som han har gitt.

5

Ja, hans farger skal vi snart få skue
som en eng og som en sommerkveld.
Som et vårtegn får vi leve
til vi snart får se ham selv.

6
Ut mot havet ser vi solnedgangen
når den gløder mot den gode natt
som skal lede til en morgen
i en lysglans han har malt.Tekst:
Kristin Reitan
Molde 2008

Musikk:
Eilert Tøsse
2008Gud bruker bilder
fra naturen.


Slik beskrev han 
 landet som israelittene
skulle få:


 "Herren
fører deg inn i et godt land,
et land med rennende bekker,
med kilder og dype vann,
som veller fram
i dalene og på fjellene." 

5.Mos 8.


Rennende bekker,
kilder og dype vann.

Det veller fram.

Slik er Guds bilder.

Slik beskriver
Bibelen
Guds gaver.

De fysiske velsignelsene
 vitner om noe dypere.

Vi ser den samme
  symbolikken

i tempelet som
 kong Salomo bygde:


"Innvendig 
var huset prydet
med utskjæringer 
i sedertre - gresskar
og utsprungne blomster."

1.Kongebok 6.

 

Og slik leser vi om 
 Guds gaver  
 i ørkenvandringen.


De måtte vandre gjennom 
 en brennhet ørken 
 for å komme til
det lovede landet.

Og der, i det tørre
landskapet,
gjorde Gud sine under:


"Han åpnet klippen
og det vellet fram vann.

Det fløt som en strøm
gjennom det tørre
landet.

For han kom i hu 
sitt hellige ord 
til sin tjener Abraham,

og han
 førte sitt folk ut 
med glede,

sine utvalgte med
fryderop.

Han ga dem
hedningefolkets land

for at 
de skulle holde 
hans bud og ta vare på 
hans lover.

Halleluja!

Halleluja,
pris Herren,
for han er god,
hans miskunn varer
til evig tid.

Hvem kan fullt ut
nevne Herrens 
veldige gjerninger

eller forkynne 
hans pris?"


Salme 105.* * * *Profetene fikk også se  
 langt fram i tid.


Symbolikk
og bildebruk
viser da den samme
 overflod av liv, 
ja forsterker den.


Vi må 
  bearbeide jorden,
vi må pløye før vi kan så,

og vente 
 før vi kan høste.

Men det skal komme en tid
som er helt annerledes:


"Se, dager skal komme
sier Herren,

da den som pløyer
skal nå igjen
den som høster,

og den som
tråkker vindruer

skal nå igjen 
den som kaster ut 
sæden,

og fjellene
skal dryppe av
most,

og alle haugene
skal flyte over."

Amos 9.


Gud beskriver 
 veldige gaver 
 og framtidshåp.

Livet 
i naturen,

og landet Israel,

er bilder på
 den rikdom som Gud
ønsker å gi oss.


* * * * 


Slik var profetiene  
i det gamle testamente
i Bibelen.


Så kom Jesus.


En gang stanset han 
 ved en brønn.

Det var 
en kvinne der.

 Hun kom
for å hente vann.

Jesus
var tørst

og ba kvinnen
om vann.

Og så sa han noe
som forvandlet alt
for henne.

Han sa:

"Kjente du 
Guds gave,

og visste du 
hvem det er som 
sier til deg:

Gi meg å drikke,

- så hadde du 
bedt ham,

og han ville gi deg

levende vann!" Jesus bruker
de bildene
som var brukt i hele
Israels historie.

 
 Det nye testamentet
viser oss hva og hvem
 dette vannet er.

Og dessuten:

hva de faktisk fikk del i 
 også i det gamle testamentet:


1.Kor 10.4: 

"Og de drakk alle 
av den samme åndelige drikk.

For de drakk av den åndelige klippen
som fulgte dem,

og klippen var Kristus."


I Jesu samtale med kvinnen,
 sier han det samme:

"Den som drikker
av det vannet  
jeg vil gi til ham,

blir i ham
en kilde med vann
som veller fram
til evig liv."

Joh 4.

Det skjedde noe
med kvinnen
ved brønnen.

Jesu ord
forvandlet alt for henne.


Etter samtalen 

står det

at kvinnen forlot sin egen
 vannkrukke
 
og sprang til byen for å fortelle
hva hun hadde fått del i.

Hun forlot 
 det hun var kommet for.

Hun måtte jo ha vann 
for å overleve,

men nå hadde hun fått del i 
noe som var bedre.

Og ble så ivrig.

Hun skyndte av sted, 
 hun måtte fortelle
om denne mannen. 

Og så førte hun dem
  til Jesus.

Og da skjedde dette:

Mange kom til tro
på ham.


* * * * 


En annen dag 
var Jesus sammen 
 med mange flere.

Ikke ved en brønn,
men i en ødemark.

Et ufruktbart område, altså.

Og de manglet mat.

Det var mer enn
fem tusen der.

Jesus brydde seg om
deres fysiske behov,

og så fortelles det 
at han gjorde et under
med en liten nistepakke,
og at alle fikk mat.

Og da de var blitt mette,
 ba han dem om å sanke sammen 
det som var til overs.

De fylte tolv kurver.

Han viste dem
overfloden.

Det blir rikelig 
der Jesus får komme til

og gjøre det
han vil.

Og så legger Bibelen
til noe.

Og det er spennende.

Det står at:


"Folket så tegnet." 


Alle Jesu under
var tegn. 

Tegnene viste til
noe større  
 enn selve underet.

De viste 
at de kunne få tro 
 på Jesus,

 han som sa:

"Det er Ånden
som gjør levende,

kjødet gagner ikke noe.

De ordene
jeg har talt
til dere,

er ånd og er liv."

Joh 6.* * * *


Gud ønsker å velsigne
oss med sine skapergaver
her på jorden.

Alt det gode er
 fra Gud.

Skaperens
lyst og glede er 
 å gi

og i hans glede skal vi få
 dele alle goder med
hverandre.

Gud lar det regne
over både rettferdige
og urettferdige.

Han gir mat
til dyr og mennesker.

Også de som ikke tror,
kan få se hans under.

Han helbredet alle.

Alle slags mennesker.

Både de som fulgte ham 
og de som ikke ville 
følge ham. 

Det var en overflod
i det Jesus gjorde.

Alle skulle få 
 høre ham,

alle skulle få se 
 hans gjerninger
slik at de kunne komme
til tro på ham. * * * * 


Men vi lever i en 
fallen verden.

Alt i skaperverket
er ufullkomment nå.

 Bekymringer og nød
er en del av våre liv.

Vi merker det alle sammen.

Noen ganger 
 griper Gud inn 
på en synlig måte.

Han gjør under.

Dette som Bibelen 
 kaller tegn.

Og tegnet forkynner.

Jesus vil oss noe.

Han sa at

de gjerningene jeg gjør,
de vitner om meg.

   Joh 10.25.


* * * * *


Midt i en vond 
og vanskelig verden,
gir han oss et glimt inn i
en annen virkelighet.

 Jesu gjerninger blir
 synlige. 

Men de viser oss 
noe annet 
og noe mer enn 
 det vi kan se 
 med våre øyne.

Han viser oss
et usynlig rike
med synlige tegn.

Det er 
 et åndelig rike.

En åndelig overflod.

Jesu tegn har en hensikt.
De har en stor glede i seg. 

Bibelen sier at:

"Også mange andre tegn
gjorde Jesus
for disiplenes øyne,

tegn som det ikke 
er skrevet om
i denne boken.

Men disse er skrevet
for at dere skal tro 

at Jesus er Messias,
Guds Sønn,

og for at dere 
 ved troen skal ha
liv i hans navn."
 

Joh 20.30
 

I et annet vers
står det til og med:

"Men det er også
 mye annet
som Jesus har gjort.

Skulle det skrives ned,
hver ting for seg,
da mener jeg

at hele verden 
 ikke ville romme de bøkene 
 som da måtte skrives."


....


Jesus viste oss 
 sin inderlige godhet.

Han gikk omkring
og gjorde vel.

Guds kjærlighet var synlig
på jorden.

Han helbredet syke,
mettet sultne,
ja, kalte en død ut av 
sin grav.

Slik var hans tegn.

De tegn som taler 
om noe mer enn
våre behov.

Jesus vil noe.

Han ønsker å helbrede 
 vårt åndelige liv.

Han vil gjenopprette
vårt forhold til Gud.

Det er ikke vår psyke og vår kropp 
han snakker om, dypest sett,
men vårt åndelige liv.

Han har omsorg for oss
på disse områdene også.

Men sier noe mer.
Noe viktigere.

Jesus sa om seg selv
at han er det brød
 som kom ned fra
 himmelen.

Og at 
dette er det brødet 
som gir verden liv.

Det er korset
han taler om.

Sitt eget kors.

Han ga seg selv for oss,
ved å ta på seg våre synder
og la Guds straff over synden
ramme ham selv.

Det skjedde en forsoning
med Gud,

 Slik kan vi få del i 
  Guds nåde.

Jesus utryddet ikke all
sykdom på jorden.

Vi lever 
i syndefallets virkelighet.

Alle de som Jesus helbredet,
 ble syke igjen
og døde til slutt.

Og Jesus sa også 
at de er salige de som tror, 
 uten å se.

Livet her på jorden
 kaller han 
en trengsel.

Ja, det står faktisk også 
om en tidsperiode som er
 den store trengsel.

Men inn i 
  alt det vanskelige

som vi i større eller mindre grad
 opplever nå,

 gir han oss rike bilder
på vårt åndelige liv,
 
 og på det som skal komme
etter våre liv her.

Der skal vi få kjenne, 
 føle og erfare,

ja, være i 
 Guds godhet
med hele oss.

Vi får en ny kropp.

Bibelen kaller den et
herlighetslegeme.

Og der får vi være 
 i en vedvarende
og fullstendig glede. 

Det er derfor 
 en lengsel i en troende,
etter det som skal
komme.

Han har ikke lovet sine barn
et liv uten trengsler.

Men vi får en indre
rikdom.

Og har et veldig håp.

Gamle salmediktere
 skrev om denne dobbelheten.

De kjente til
 Guds herlighet
- midt i sin trengsel

og beskrev troens liv
slik:


Hos Gud er evig glede.

1.

"Hos Gud er evig glede,
men før jeg kommer der,
jeg må blant torner trede 
og bære byrder her.
Her trykker mange plager,
her strider Jesu brud.
Her blandes fryd 
med klager,
kun glede er hos Gud.

Jeg bytter ei med dårer
som har sin glede her.
Jeg heller gjennom tårer
og sukk mitt såkorn bær.
Når jeg med fryd kan høste
ved enden av min vei.
La dåren seg forlyste,
med ham jeg bytter ei.

Min Jesus skal jeg skue!
Han, han er håpets grunn.
La korset kun meg kue,
det er en liten stund.
Snart intet meg bedrøver,
snart ingen motgang mer
min glede fra meg røver.
Snart jeg min Jesus ser."

Johan Nordahl Brun, 
 biskop i Bergen, 1786.


Vi får en smak av Jesus
og livet med ham.

Vi eier det åndelige
livet allerede nå.

Og vi får glimt inn i
det som skal komme.

Johannes
 fikk se inn i himmelen,

og han fikk høre om 
den legedommen  
som vi skal få erfare
vi som hører Jesus til.

Den legedommen er fullstendig,
og legeme og psyke (sjel)
 skal aldri lide mer.

Slik er bildebruken
om det vi skal få:


"Og han viste meg 
en elv 

med
livets vann,

klar som krystall,
som strømmer ut
fra Guds og Lammets
trone,

midt i byens gate.

På begge sider
av elven

sto livets tre,
som bærer frukt
tolv ganger
og gir sin frukt
hver måned.

Og bladene
på treet skal være 
til legedom for
folkeslagene.

Det skal ikke lenger
være noen forbannelse,

Guds og Lammets trone
skal være i byen,

og hans tjenere skal
tjene ham.

De skal se hans åsyn,
og hans navn skal være 
på deres panner.

Natt skal ikke være mer,

og de trenger ikke 
lys av lampe
og av sol,

for Gud Herren
skal lyse over dem."


"Og han sa til meg:

Disse ordene 
er troverdige og
sanne.

Og Herren,
han som gir 
profetene sin Ånd,

har sendt sin engel
for å vise sine tjenere
det som snart 
skal skje.

Se, jeg kommer snart!

Salig er den
som holder fast på
de profetiske ordene
i denne boken ...

Salige er de 
som vasker sine kapper,
så de må få rett til
livets tre."

Åpenbaringen 22.


Og så får han se
de som er kommet ut
av den store trengselen
på jorden:


"Dette er de
som er kommet ut
av den store trengsel,

og de har vasket sine kapper
og gjort dem hvite
i Lammets blod.

Derfor
er de for Guds trone
og tjener ham dag og natt
i hans tempel ..


De skal ikke hungre 
mer,

heller ikke tørste 
mer.

For Lammet,
som er midt for tronen,
skal vokte dem

og føre dem
til  
 livets vannkilder.

Og Gud skal 
tørke bort hver tåre
fra deres øyne."


Åpenb 8.


 Slik er vår framtid
og vårt håp!

Derfor kan vi glede oss
til det som kommer.

Og nå innbyr han oss.

Han har et inderlig ønske om
 at alle skal la seg frelse, 
 slik at han kan få gi oss
denne framtiden

og dette håpet!


Halleluja!
| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.