I en båt

 

   For barn .. eller for voksne?

   For meg i alle fall ..

                                                  1.

                                                  I en båt og på et vann

                                                  rodde de av sted en gang.

                                                  Ro, ro, ro sa årene,

                                                  det var stille, det var fred.

                                                  2.

                                                  Jesus hadde bedt dem dra,

                                                  men var ikke med dem da.

                                                  Plask, plask, plask sa årene,

                                                  men så kom problemene.

                                                  3.

                                                  Vinden ulte, bølger slo,

                                                  hvordan kunne de nå ro?

                                                  Huff, huff, huff sa årene,

                                                  båten stod visst samme sted.

                                                  4.

                                                  Det ble kveld og det ble natt,

                                                  mørket kom, det ble så svart.

                                                  Nei, nei, nei sa årene!

                                                  Og, så trøtte som de ble!

                                                  5.

                                                  Hvorfor dro de, egentlig?

                                                  Jo, de dro av sted fordi

                                                  Jesus hadde bedt dem dra!

                                                  Hvorfor stoppet båten da?

                                                  6.

                                                  Trøtte, triste, redde menn,

                                                  og hva stod nå, foran dem?

                                                  Mørke krefter? Spøkelse?

                                                  Oj, nå ropte de og skrek.

                                                  7.

                                                  Men da sa han: Det er meg!

                                                  Vannet brukte han til vei.

                                                  Jesus kom mot båtens rand,

                                                  vandrende på sjøen, han!

                                                  8.

                                                  Peter bød ham, la meg gå 

                                                  bort til deg på vannet nå!

                                                  Jesus nektet ikke, nei,

                                                  derfor la han nå i vei.

                                                  9.

                                                  Bølgene var svære de,

                                                  vinden ulte, Peter gikk

                                                  mens han så på frelseren!

                                                  Tenk, nå så han ham igjen!

                                                  10.

                                                  Glad så Peter seg omkring,

                                                  men da så han ingen ting.

                                                  Bølgene ble til ei grop,

                                                  han sank ned! Da kom hans rop.

                                                  11.

                                                  Jeg går under, jeg går ned,

                                                  drukner her i bølgene.

                                                  Han fikk hjelp i samme stund,

                                                  uten krav fra Jesu munn.

                                                  12.

                                                  Peter kjente at en mann

                                                  løftet ham fra dåpens vann.

                                                  Han fikk aldri høre: gå!

                                                  Peter, han ble løftet nå!

                                                  13.

                                                  Jesus tok ham i sin båt,

                                                  der satt Peter, gjennomvåt,

                                                  og der, stilnet bølgene,

                                                  Jesus kom med all sin fred.

                                                  14.

                                                  Se på ham er det jeg vil,

                                                  men jeg får det ikke til.

                                                  Jesu hender viser vei,

                                                  naglemerker bærer meg.

 

                                                  Kristin Reitan

                                                  Molde 2016.

 

                                                          🙂

                                               

                                                 Jesus kom til dem

                                                 i den fjerde nattevakt,

                                                 den tyngste delen

                                                 av natten.

 

                                                 Fra tre til seks.

                                              

                                                 Jesus ventet til

                                                 deres håp var ute.

 

                                                 Da kom han!

 

                                                 Han ventet helt til Peter

                                                 sank i bølgene ..

 

                                                 til han forstod

                                                 at hans tro var

                                                 for liten ..

 

                                                 da grep han inn!

 

                                                 Peter fortvilte

                                                 da han så sin

                                                 manglende tro.

 

                                                 Han klarte ikke

                                                 å ha sitt blikk festet

                                                 på Jesus!

 

                                                 Det var dette 

                                                 Jesus ville vise ham. 

 

                                                Jesus ville

                                                vise Peter

 

                                                at han

                                                manglet alt.

                                             

                                                Slik fikk Jesus

                                                vise ham SIN nåde

                                                og SIN redning.

 

                                                Jesus reddet 

                                                Peter!

 

                                                Slik er frelsen.

 

                                                Og slik er livet

                                                med Jesus også!

                                                         

                                                Peter fikk se    

                                                at han var hjelpeløs.

                                                                              

                                                Ved hans 

                                                nødrop

 

                                                kom Jesus.

 

                                                Og han

                                                dro ham opp.

 

                                                Opp i båten.

 

                                                Opp i arken.

 

                                                Inn i nåden.

  

                                                Først da stilnet vinden.

                                                Først da la bølgene seg.

 

                                                Jesus gjorde alt!

 

                                                Helt ufortjent.

 

                                                JESUS sonet min synd

                                                på korset og jeg er frelst

                                                ved det som han har gjort.

                                                       

                                                Dessuten:

 

                                                Jesus 

                                                kom gående

                                                på vannet.

 

                                                Men han ba aldri Peter

                                                om å gjøre det.

 

                                                Det var Peter som spurte

                                                om å få lov.

 

                                                Jesus lot ham få lov.

                                                For å vise ham noe.

 

                                                Jesus underviste Peter.

                              

                                                Peter ville mestre troen.

                                                Men kunne ikke.

                                                                 

                                                Jeg har hatt samme

                                                opplevelse som Peter.

 

                                                Jeg får ikke til å tro.

                                                Min tro svikter meg.

 

                                                Det er stadig situasjoner

                                                som skremmer.

 

                                                Da må jeg bare

                                                rope som Peter:

 

                                                Hjelp, jeg går under!

 

                                                Hjelp, jeg får ikke til å tro.

                                                

                                                Slik er min bønn.

 

                                                Jeg sier det!

                                                Til Ham!

 

                                                Det føles så hjelpeløst.

 

                                                Jeg har sett hans hjelp

                                                så mange ganger.

 

                                                Men føler meg stadig

                                                like hjelpeløs.

 

                                                En gang jeg var

                                                i en slik nød

 

                                                fikk jeg høre 

                                                Jesu stemme.

                                              

                                                Jeg hørte:

 

                                               "Du har så liten tro"

                                                  

                                                Det er den varmeste

                                                og mest vidunderlige

                                                stemmen jeg har hørt.

 

                                                Uten antydning

                                                til bebreidelse.

 

                                                Jeg fikk bare

                                                en overbevisning om

 

                                                at HAN 

                                                ville gjøre noe! 

                                                På tross av meg.

 

                                               Jeg ble så lettet!

 

                                               HAN er jo her.

                                               Det jeg ikke får til å tro,

                                               det vil han gjøre!

 

                                               Han tok fra meg

                                               hele byrden før

                                               jeg fikk se hans hjelp.

                                           

                                               Jeg forstod at

                                               han hadde en løsning.

 

                                               Det jeg ikke kunne tro, 

                                               det kunne han gjøre.

 

                                               For meg.

                                               

                                               Jeg ante ikke hvordan,

                                               bare at det fantes

                                               redning.

 

                                               Og han reddet meg!

                                               

                                               Jesus krever ikke tro.

 

                                                Han er annerledes

                                                enn vi tror.

                                                

                                                Jesus gjør alt uten 

                                                vår assistanse.

 

                                                Han hjelper ikke

                                                på grunn av,

 

                                                men på tross

                                                av oss!

 

                                                Slik får vi se

                                                hvem han er!

 

                                                Og da skjer det noe mer. 

 

                                                Det skjer noe

                                                med de andre:

                                               

                                               "De som var i båten,

                                                kom og falt ned 

                                                for ham og sa:

 

                                                Sannelig,

                                                du er Guds Sønn!  

                            

                                                           ***

 

                                                Bibelteksten:

 

                                               "Og straks 

                                                nødde han disiplene

                                                til å gå i båten

 

                                                og dra i forveien

                                                for ham over til

                                                den andre siden,

 

                                                mens han sendte

                                                folket fra seg.

 

                                                Da han hadde

                                                sendt folket fra seg,

                                                gikk han opp i fjellet

                                                for å være for 

                                                seg selv og be.

 

                                                Og da kvelden kom,

                                                var han der alene.

 

                                                Men båten var alt

                                                midt ute på sjøen,

                                                og den stampet hardt

                                                mot bølgene

 

                                                for vinden 

                                                var imot.

 

                                                Men i den fjerde

                                                nattevakt

 

                                                kom han til dem,

                                                gående på sjøen.

 

                                                Da disiplene fikk se ham

                                                der han gikk på sjøen,

 

                                                ble de slått av skrekk

 

                                                og sa:

 

                                                Det er et spøkelse!

 

                                                Og de skrek

                                                av redsel.

 

                                                Men Jesus talte

                                                straks til dem

                                                og sa:

 

                                                Vær ved godt mot,

                                                det er meg.

 

                                                Frykt ikke!

 

                                                Da svarte Peter ham

                                                og sa: Herre, er det deg,

 

                                                da byd meg

                                                å komme til deg

                                                på vannet!

 

                                                Han sa: Kom!

 

                                                Og Peter steg

                                                ut av båten

 

                                                og gikk

                                                bortover vannet

                                                mot Jesus.

 

                                                Men da han så

                                                det veldige uværet,

 

                                                ble han redd,

 

                                                og begynte å synke. 

                                                

                                                Da ropte han:

 

                                                Herre, frels meg!

 

                                                Jesus rakte straks hånden ut

                                                og grep tak i ham,

 

                                                og han sa til ham:

 

                                                Du lite troende!

                                                Hvorfor tvilte du?

 

                                                Og da de steg

                                                opp i båten,

 

                                                la stormen seg.

 

                                                Men de som var i båten,

                                                kom og falt ned for ham

                                                og sa:

 

                                                Sannelig,

                                                du er Guds Sønn!"

 

                                                Matteus 14.22-32.

 

                                                         🙂

 

                                                

Anna Mette Hals Klyve 22.08.2017 12:27

Desse versa er så vakre, søte, sterke og djupe!! Det er mat.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.