Vi bærer våre lamper

 

                                        

                                                             Vi bærer våre lamper.

                                                             1.

                                                             Vi bærer våre lamper,

                                                             ja, vi vil møte Gud.

                                                             For brudgommen skal komme

                                                             og vi er Jesu brud.

                                                             Han kommer snart,

                                                             vi venter og lengter etter ham.

                                                             Vi gleder oss, snart kommer han

                                                             og tar oss i sin favn.

                                                             2.

                                                             Ja, vi vil være rede,

                                                             men sovner jo så lett.

                                                             Vi tviler, vi blir trøtte

                                                             og mørket er så tett.

                                                             Men snart skal han

                                                             som venter og våker over oss,

                                                             ta oss i favn, snart kommer han,

                                                             vår glede er hans navn.

                                                             3.

                                                             Vi bærer med oss kanner,

                                                             for lampen vår blir tom.

                                                             Ved Jesus og hans frelse

                                                             skal brudgommen si: Kom!

                                                             Vi ser ham klart,

                                                             det gløder, når vi får korset malt.

                                                             Vi gleder oss, snart kommer han,

                                                             i Jesus har vi alt.

                                                             4.

                                                             Jeg bærer nå min kanne,

                                                             slik får jeg oljen din.

                                                             Når Jesus er min frelse

                                                             da lyser lampen min.

                                                             Så kom da snart,

                                                             jeg lengter, snart skal jeg løses ut,

                                                             jeg gleder meg og venter deg

                                                             for jeg er Jesu brud.

 

                                                             Kristin Reitan

                                                             Molde 2017

 

 

                                                             Melodi: Ivar J. Eliassen

                                                             Melodi: Anna Mette Hals Klyve

 

 

                                                             Jesus kommer snart

                                                             tilbake!

 

                                                             Han fortalte en gang

                                                             en lignelse om hvordan

                                                             det skal være når han

                                                             kommer.

 

                                                             Det er mange 

                                                             som vil til himmelen,

                                                             og som bærer sine lamper

                                                             fordi de håper å bli lukket

                                                             inn til ham når han

                                                             kommer, men som ikke 

                                                             får bli med.

 

                                                             Jesus sammenligner 

                                                             sin gjenkomst med

                                                             en brudgom som kommer

                                                             for å hente sin brud:

                                                             

                                                            "Da skal himlenes rike

                                                             være å ligne med

      

                                                             ti jomfruer 

                                                             som tok lampene sine

                                                             og gikk ut for å

                                                             møte brudgommen.

 

                                                             Men fem av dem

                                                             var uforstandige 

                                                             og fem kloke.

 

                                                             De uforstandige

                                                             tok lampene sine,

                                                             men de tok ikke olje

                                                             med seg.

 

                                                             Men de kloke 

                                                             hadde også med olje

                                                             i kannene, sammen med

                                                             lampene sine.

 

                                                             Da det dro ut

                                                             før brudgommen kom,

                                                             slumret de alle inn

                                                             og sov.

 

                                                             Men midt på natten

                                                             lød det et rop:

 

                                                             Se, brudgommen kommer!

                                                             Gå ham i møte!

 

                                                             Da våknet alle jomfruene

                                                             og gjorde lampene sine

                                                             i stand.

 

                                                             Men de uforstandige

                                                             sa til de kloke:

 

                                                             Gi oss av deres olje,

                                                             for lampene våre

                                                             slokner!

 

                                                             Men de kloke svarte:

                                                             Nei, det vil ikke bli nok

                                                             både til oss og til dere.

 

                                                             Gå heller til dem

                                                             som selger og kjøp

                                                             til dere selv.

 

                                                             Mens de var borte

                                                             for å kjøpe,

                                                             kom brudgommen.

 

                                                             Og de som var rede,

                                                             gikk inn med ham

                                                             til bryllupsfesten.

 

                                                             Og døren ble stengt.

 

                                                             Til sist kom da også

                                                             de andre jomfruene,

                                                             og de sa:

 

                                                             Herre, lukk opp

                                                             for oss!

 

                                                             Men han svarte

                                                             og sa:

 

                                                             Sannelig

                                                             sier jeg dere:

 

                                                             Jeg kjenner dere ikke!

  

                                                             Våk derfor!

 

                                                             For dere kjenner ikke

                                                             dagen eller timen."

 

                                                             Matt 25.1 ff.

 

                                                          

                                                            Alle tok med seg lamper.

                                                            Alle ville ha brudgommen.

  

                                                            Det er det en jomfru vil.

                                                            Hun vil ha en brudgom.

 

                                                            En menneskehet

                                                            trenger Gud.

 

                                                            Uten Gud er vi som

                                                            en jomfru uten brudgom.

                                                         

                                                            Alle stilte likt.

 

                                                            Alle hadde lamper.

                                                            Alle gikk for å møte ham.

 

                                                            Alle var like svake,

                                                            de sovnet alle.

                                                          

                                                            Det var bare en forskjell.

                                                          

                                                            Hva er visdom?

 

                                                            Hva er forstand?

 

                                                            Hvordan kan vi

                                                            møte Gud?

 

                                                            Hva var forskjellen

                                                            på dem?

 

                                                            De kloke

                                                            hadde merket at de,

                                                            slik de var i seg selv,

 

                                                            ikke kunne

                                                            få det til å lyse

                                                            i sine lamper.

 

                                                            Det var mørke der,

                                                            og ikke lys.

                                                      

                                                            De ble avslørt av Gud.

                                                            Av de ord han sa.

 

                                                            Den Hellige Ånd

                                                            er i hans ord, 

                                                            og viser noe.

 

                                                            Overbeviser.

 

                                                            Om synd.

                                                            Om rettferdighet.

                                                            Om Guds dom.

 

                                                            De uforstandige

                                                            møtte Gud med seg selv,

                                                            sitt eget lys,

                                                            sin egen lampe.

                                           

                                                            De kloke fikk se

                                                            at de ikke kunne møte

                                                            Gud slik de var.

                                                                                                        

                                                            Vi blir, dypest sett,

                                                            fattige hos Jesus,

 

                                                            våre lamper slukner.

 

                                                            De kloke så dette

                                                            i tide.

                                                          

                                                            De måtte ha noe

                                                            utenom seg selv.

 

                                                            De hadde fått se en kanne.

                                                            En kanne med olje.

 

                                                            Jesus Kristus.

                                                         

                                                            Han, som er lyset,

                                                            han har latt det skinne

                                                            i våre hjerter.

 

                                                            Vår religiøsitet

                                                            hjelper ikke.

 

                                                            Våre gjerninger

                                                            kommer til kort.

 

                                                            Våre synder stenger

                                                            oss ute fra Gud.

 

                                                            Derfor kom Jesus!

 

                                                            Han sonet alle våre

                                                            synder slik at vi

                                                            kan stå skyldfrie

                                                            ved hans frelse

  

                                                            og bli frikjent 

                                                            i Guds dom.

 

                                                            Korset er vår

                                                            redning!

                                                          

                                                           Jesus kommer til oss

                                                           for å gi oss sin frelse! 

 

                                                           Jesaja skrev:

 

                                                          "Jeg vil glede meg

                                                           i Herren,

 

                                                           min sjel skal fryde seg

                                                           i min Gud.

                                            

                                                           For han har kledd meg

                                                           i frelsens drakt,

 

                                                          i rettferdighetens kappe

                                                          har han svøpt meg 

  

                                                         - lik brudgommen,

 

                                                           .......

                                                         

                                                          og lik bruden,

 

                                                          som pryder seg

                                                          med sine smykker."

 

                                                          Jesaja 61.10.

  

                                                          Brudens smykke 

                                                          er Jesu frelse.

 

                                                          Vi blir like rene

                                                          som Jesus når han 

                                                          kler oss i sin kappe.

 

                                                          Ikke rene i oss selv.

  

                                                          Men Jesu renhet

                                                          dekker oss.

  

                                                          Han kommer selv

                                                          og frelser oss.

                                                        

                                                          Jesaja tegnet dette 

                                                          bildet for oss,

 

                                                          han skrev det                                                        

                                                          lenge før Jesus kom:

  

                                                         "Du skal ikke mer

                                                          kalles den forlatte,

 

                                                          og ditt land skal ikke mer

                                                          kalles en ødemark.

 

                                                          Men du skal kalles

                                                          min lyst,

 

                                                          og ditt land skal kalles

                                                          ektehustru.

                                    

                                                          Som en ung mann

                                                          tar en jomfru til ekte,

                                                          slik skal dine barn

                                                          ta deg til ekte.

 

                                                          Og som en brudgom

                                                          gleder seg over sin brud,

                                                          skal din Gud glede seg

                                                          over deg."

 

                                                         Jesaja 62.4 ff.

  

                                                         "Og de skal kalles

                                                          det hellige folk,

                                                          Herrens gjenløste."

 

                                                          Jesaja 62.12.

           

                                                          Som et mislykket folk

                                                          fikk Israel se sin frelse!

 

                                                          Som en jomfru 

                                                          får vi se vår brudgom, 

                                                          vår frelser!

 

                                                          Jesu frelse er

                                                          av nåde!

  

                                                          Men tilbake til

                                                          teksten om de som

                                                          kom med sine lamper.

 

                                                          Det er litt rart.

                                                

                                                          De kloke ba de

                                                          uforstandige om

                                                          å kjøpe olje.

 

                                                          Kan vi kjøpe nåde?

                                                          Har vi noe å betale med?

 

                                                          Jesaja skrev 

                                                          om dette også:

 

                                                         "Nå vel, alle dere

                                                          som tørster,

 

                                                          kom til vannene!

 

                                                          Og dere 

                                                          som ingen penger har,

                                                          kom, kjøp og et,

 

                                                          kjøp uten penger

                                                          og uten betaling

                                                          vin og melk."

 

                                                          Jesaja 55.1.

 

                                                          Jesus har allerede

                                                          betalt for oss.

 

                                                          Dette er nåden.

                                                        

                                                          I Bibelens siste bok

                                                          står det samme:

                                                                                                              

                                                         "Og Ånden

                                                          og bruden sier:

 

                                                          Kom!

 

                                                          Og den som hører det,

                                                          la han si: Kom!

 

                                                          Og den som tørster,

                                                          han får komme!

 

                                                          Og den som vil,

                                                          han får ta livets vann

                                                          for intet!

 

                                                          Jeg vitner for enhver

                                                          som hører de profetiske

                                                          ordene i denne boken:

 

                                                          Dersom noen 

                                                          legger noe til dette,

 

                                                          da skal Gud legge på ham

                                                          de plager som det er

                                                          skrevet om i denne boken.

  

                                                          Og dersom noen

                                                          tar noe bort fra ordene

                                                          i denne profetiske boken,

                                                          da skal Gud ta bort hans del

                                                          fra livets tre."

 

                                                          Åpenbaringen 22.

  

                                                          Så sier han som taler

                                                          i Bibelen, Jesus:

                                                         

                                                         "Ja, jeg kommer snart!

                                                        

                                                          Og vi svarer:  

                                                          Amen, ja kom, Herre Jesus!

 

                                                          Og slik avsluttes

                                                          Bibelen:

 

                                                         "Vår Herre

                                                          Jesu Kristi nåde      

                                                          være med dere alle!

                                                          Amen!

 

                                                          Åpenbaringen 22.              

                                                        

                                                          Slik er Guds visdom!

  

                                                          Ved dette kan

                                                          alle uforstandige

                                                          bli kloke!

                                                                       

                                                          Slik får vi olje

                                                          i lampene våre.

  

                                                          Jesus er vår frelse:

 

                                                         "I ham var liv,

                                                          og livet var

                                                          menneskenes lys."

 

                                                          Joh 1.                                                     

                                                        

                                                          Jesus sa:

 

                                                         "Jeg er verdens lys!

                                                          Den som følger meg,

                                                          skal ikke vandre

                                                          i mørket,

 

                                                          men ha livets lys."

  

                                                          Joh 8. 12.

 

                                                        

                                                         

                                                                                                                                                

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.