Vi rører ved Guds finger

Vi rører ved Guds finger                                              1.
                                              Vi rører ved Guds finger når vi ber,
                                              vi rører ved et ansikts herlighet.
                                              Du Sønn som mild og kjærlig tok vår dom,
                                              berører oss som barn i nådens rom.
                                              2.
                                              Vi speiles i hans øyne når vi ber,
                                              vi rører ved en hellig kjærlighet.
                                              Du strålte der i gryet ved din grav,
                                              vi er i lyset som din morgen gav.


                                              Kristin Reitan
                                              Molde 2003/06


                    

                                              DET GIR FULL FRUKT.


                                              Den bønnen 
                                              som Gud lengter etter
                                              å høre fra oss - 

                                              den legger 
                                              han selv inn i oss 
                                              ved sin Ånd.
                                              
                                              I brevet til galaterne 
                                              skrev Paulus
                                              i kap 4 og vers 6:

                                             "Og fordi dere er sønner, 
                                              har Gud sendt sin Sønns Ånd 
                                              inn i våre hjerter, 

                                              som roper:
                                              Abba, Far!"

                                              Abba er et ord på
                                              Jesu eget språk, arameisk.

                                              Det betyr pappa - eller far. 

                                              Når vi er i stor nød
                                              og roper til Gud,

                                              er det altså Gud selv
                                              som har lagt denne bønnen
                                              inn i oss.

                                              Det er underlig! 

                                              Når vi blir hans barn,
                                              får vi Hans Ånd .. 

                                              Og så er det 
                                              Jesu Ånd, i
                                              vårt hjerte, 

                                              som roper
                                              pappa ...

                                              Han legger 
                                              våre nødrop 
                                              til ham 

                                              inn i våre sinn.    
         
                                              Dette gjør han fordi 
                                              han elsker oss.

                                              Ja, elsker oss 
                                              med en inderlig
                                              glede og godhet. 
   
                                              Hans kjærlighet 
                                              lengter etter 
                                              oss.


                                              Han lengter etter 
                                              å dele sin godhet
                                             
                                              med oss.
                                              
                                          


                                              * * * * * * * * * * *                                               Jesus gråt en gang da han
                                              så ut over Jerusalem. 
   
                                              Gråt fordi han elsket 
                                              dem av hjertet,
                                              og ønsket å dele alt 
                                              med dem, 

                                              men de ville ikke. 
          
                                              Menneskene 
                                              vil være religiøse, 

                                              men de vil ikke ha
                                              den kjærligheten som kom
                                              for å gi alt - for intet.

                                              Det var derfor Jesus 
                                              satt og gråt.
                                              
                                              Religiøsiteten vil selv 
                                              yte noe i forhold til Gud, 

                                              for å få noe tilbake
                                              som belønning.

                                              Men Jesus er annerledes.

                                              Han inviterer oss til 
                                              sitt kors.

                                              Der vil han gi oss noe.

                                              Han sier at det
                                              han har gjort -
                                              - det er for oss.

                                              Der får
                                              tomme hender 
                                              alt av nåde.

                                              Gud gir oss alt for Jesu skyld. 
                                              
                                              Denne nåden får vi 
                                              fordi han 

                                              ved sitt liv 
                                              og ved sin død, 

                                              har kjøpt oss så dyrt.

                                              Der vil han gi oss 
                                              sin frelse.

                                              Ordet nåde betyr: gratis.
                                              
                                              Jesus har åpnet veien inn 
                                              til Gud selv.

                                              Derfor kan vi 
                                              tale med ham 
                                              som pappa.

                                              Slik er himmelens Gud.

                                              Dette kan vi få tro på.
                                             
                                              Vi blir ikke frelst av 
                                              vår egen tro,

                                              men ved troen 
                                              på ham og det som han
                                              har gjort for oss.


             
                                             
                                              * * * * * * * * * * * *                                            
                                              Når vi tar imot ham, 
                                              får vi del i hans
                                              Hellige Ånd, 

                                              og får vi se 
                                              dypere inn i 
                                              det han gir oss. 
                                             
                                              Vi eier mye mer 
                                              enn det vi kan se 

                                              og det vi kan
                                              forstå. 

                                              Vår rikdom 
                                              er ikke jordisk. 

                                              Vi kan ikke se det 
                                              med våre øyne.
                                                                                           
                                              Han har omsorg for oss
                                              her på jorden også. 

                                              Ja, han ser til og med
                                              hva vi trenger, før vi 
                                              begynner å be.

                                              Det er jo han selv
                                              som legger bønnen
                                              inn i oss. 
                                              
                                              Han vet at vi trenger 
                                              mat og klær.

                                              Og han kjenner 
                                              alle våre bekymringer.
    
                                              Men hans kjærlighet
                                              er rikere og dypere 
                                              enn alt dette.
                                              
                                              Å leve i samfunn med
                                              og i fellesskap med ham, 
                                              er å eie selve livet.

                                              Det er å bli 
                                              i hans kjærlighet.

                                              Ja, det er å bo 
                                              i hans godhet
                                             
                                              og å være omfavnet 
                                              av fredstanker.

                                              Han har en utgang 
                                              av vår nød.

                                              I sin tid. 

                                              I rette tid.

                                              Og da, når han selv
                                              løser oss ut av vår nød,

                                              får vi se at han brukte alt
                                              som skjedde med oss  
                                              til å før oss dypere inn i
                                              sin godhet.

                                              Hans kjærlighet
                                              og godhet blir
                                              større for oss.

                                              De lidelsene vi får
                                              her i verden

                                              fører oss bare dypere
                                              inn i hans kjærlighet.
                                          
                                              Han er vår frelser.
                                             
                                              Han gir frelsen. 

                                              Og med den 
                                              får vi alle hans
                                              åndelige velsignelser.

                                              Ja, da blir endog
                                              vår siste fiende, 
                                              døden,

                                              vår beste stund.

                                              Den fører oss 
                                              inn i hans fullkomne
                                              og evige himmel.
  
                                              Slik er hans gaver.

                                              Dette kan vi takke ja til.

                                              De fleste takker nei.                                                       * * * * * * * * *


                                              Det var derfor Jesus gråt.

                                              De ville ikke ha hans gave.

                                              Jesaja, profeten i 
                                              den gamle tid, 
                                              sørget han også, 

                                              slik Jesus sørget. 

                                              Vi som hører ham til,
                                              får den samme sorg,
                                              fordi vi har den samme Ånd.

                                              Jesu Kristi Ånd.

                                              Vi sørger over at så mange
                                              ikke vil ha Guds godhet.

                                              Jesaja skrev at en okse 
                                              kjenner sin eier.
                                             
                                              Et esel kjenner sin herres krybbe,
                                              skrev han.

                                              Men Israel var verre stilt enn oksen.
                                              Og eselet.

                                             "Israel kjenner ingen ting. 
                                              Mitt folk har ikke forstått noe.

                                              Ve det syndige folket,
               
                                              et folk tynget av misgjerning,

                                              ætlinger av ugjerningsmenn, 
                                              vanartede barn!

                                              De har forlatt Herren, 

                                              de har foraktet Israels Hellige,
                                              er veket fra ham."

                                              Slik beskriver Jesaja det.
                                              
                                              Og så er hans kjærlige:
                                              spørsmål slik:

                                             "Hvorfor vil dere bli slått 
                                              enda mer?

                                              Hvorfor vil dere øke 
                                              deres frafall?

                                              Hvert hode er sykt,
                                              og hvert hjerte er svakt.

                                              Fra fotsole til hode
                                              er ingenting helt.

                                              Her er bare sår,
                                              skrammer og åpne sår.

                                              De er ikke klemt ut
                                              og ikke forbundet
                                              og ikke oppbløtt
                                              med olje."
                                              
                                              Gud vil klemme ut
                                              og forbinde sår.


                                              Lege frafall.


                                              Jesaja 27.9:

                                             "Og det at 
                                              hans synd
                                              blir tatt bort,
 
                                              gir full frukt

                                              når altersteiner
                                              blir knust som
                                              kalksteiner,

                                              og Astarte-bilder
                                              og solstøtter ikke
                                              reiser seg mer."

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.