Jesu ord

 

                                                             Jesu ord.

 

                                                            Jesu ord er liv og frelse,

                                                            Jesus talar liv i oss.

                                                            Til ein syndar kviskrar Anden

                                                            om vårt tap, om Jesu kross.

                                                            Ikkje tru som vi kan meistre,

                                                            ikkje noko vi får til.

                                                            Men til den som misser feste

                                                            kjem hans Ande med sitt smil.

                                                            2.

                                                            Smilet hans er Jesus Kristus

                                                            og den gjerning som han gav,

                                                            da han bar mi synd som soning

                                                            og stod opp frå død og grav.

                                                            Difor kjem han stilt og seier

                                                            at eg kan få vere ven,

                                                            for ved det som Jesus gjorde

                                                            er eg heilt, fullkomen, rein.

                                                            3.

                                                            Rein står eg for Gud, min domar,

                                                            rein om eg kan kjenne svik.

                                                            I meg sjølv er eg den same,

                                                            men hos Gud er synet slik:

                                                            Synda mi har Jesus sona,

                                                            det er berre det han ser.

                                                            For hans augo, sjå der er eg

                                                            akkurat som Jesus er.

                                                            4.

                                                            Er eg hans ved det eg tapte,

                                                            da kan eg få vere fri.

                                                            Får eg det han gjev i Ordet,

                                                            har eg Anden og hans liv.

                                                            Eg vil ikkje kjenne etter,

                                                            ikkje sjå på eigne mein.

                                                            For min Gud kan eg få leve,

                                                            i hans augo er eg rein.

 

                                                            Kristin Reitan

                                                            Molde 24.mai 2016

 

                                                           "Frykt ikke!

                                                            Jeg har gjenløst deg,

                                                            kalt deg ved navn,

                                                            du er min."

 

                                                            Jesaja 43.43

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.