Himmelen gløder

Himmelen gløder                                                             "Han lot soloppgang 
                                                              fra det høye
                                                              gjeste oss .."


                                                              1.
                                                              Himmelen gløder,
                                                              kommer og møter
                                                              jorden med englesang.
                                                              Himmelske under
                                                              ligger og blunder
                                                              svøpt i en krybbe,
                                                              i støv en gang.
                                                              2.
                                                              Lammene sover,
                                                              hyrdene våker,
                                                              natten er tung og lang.
                                                              Skyene revner,
                                                              lysende engler
                                                              omskaper mørkret
                                                              med himmelsang.
                                                              3.
                                                              Hyrdene hører,
                                                              ordet berører,
                                                              frelseren er et barn.
                                                              Hyrdene tier,
                                                              engelen sier:
                                                              Dere skal gå for 
                                                              å finne ham.
                                                              4.
                                                              Tonene gløder,
                                                              kvinneætt føder,
                                                              jublende himmelsang.
                                                              Eva fikk løftet,
                                                              hun var den første.
                                                              Vi som har falt
                                                              skal få bære ham.
                                                              5.
                                                              Himmelske gåte,
                                                              vi har fått nåde,
                                                              frelseren bar vår skam.
                                                              Lyset fortrenger,
                                                              nettene revner.
                                                              Alt vi har tapt
                                                              har vi fått av ham.

                                                              Kristin Reitan
                                                              Molde 2007                                                        "Og du barn, skal kalles
                                                         Den Høyestes profet.

                                                         For du skal gå fram
                                                         for Herrens åsyn
                                                         for å rydde hans veier,

                                                         for å lære hans folk
                                                         frelse å kjenne

                                                         ved at deres synder
                                                         blir forlatt,

                                                         på grunn av
                                                         vår Guds inderlige
                                                         miskunnhet,

                                                         som lot soloppgang
                                                         fra det høye gjeste oss,

                                                         for å lyse for dem
                                                         som sitter i mørke
                                                         og dødsskygge,

                                                         for å styre våre føtter
                                                         inn på fredens vei."

                                                         Luk 1.76-79.
                                                         
Akvarell: Kristin Reitan

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.