Du var hellig

Du var hellig
                                                          1.
                                                          Du var hellig, 
                                                          du som fikk en krone
                                                          full av torner
                                                          mot din panne.
                                                          Alle de som spottet 
                                                          måtte sanne
                                                          hvem du var, 
                                                          da du åndet ut
                                                          og overgav din ånd  
                                                          til han som er din far.
                                                          Ja, jorden skalv  
                                                          og solen ble til mørke 
                                                          da du åndet ut
                                                          og overgav din ånd 
                                                          til han som er din far.
                                                          2.
                                                          Du var hellig, 
                                                          du som gikk mot døden
                                                          som det lyteløse
                                                          Lammet.
                                                          Da du selv ble ofret, 
                                                          ble du rammet
                                                          med vår skyld.
                                                          Du har elsket slik, 
                                                          men du stod opp 
                                                          i morgenlys
                                                          og gir oss liv.
                                                          Ja, jorden skalv 
                                                          og Herrens engel 
                                                          veltet steinen
                                                          ved din grav
                                                          og du stod opp 
                                                          i morgenlys
                                                          og gir oss liv.
 
 
                                                          Kristin Reitan
                                                          Molde 2010/11


                                       

                                                     "Men på den første dag 
                                                      i uken,
                                                      tidlig om morgenen,

                                                      kom de til graven med
                                                      de velluktende urtene
                                                      som de hadde 
                                                      gjort i stand.

                                                      Da fant de steinen 
                                                      veltet fra graven.

                                                      Men da de kom inn,
                                                      fant de ikke
                                                      Herren Jesu legeme.

                                                      Og mens de stod 
                                                      rådville over dette,
                                                      
                                                      se,
                                                      da stod to menn
                                                      hos dem,

                                                      kledd
                                                      i skinnende klær.

                                                      Men de ble
                                                      forskrekket
                                                      og bøyde ansiktene
                                                      mot jorden.

                                                      Da sa mennene
                                                      til dem:

                                                      Hvorfor leter dere
                                                      etter den levende
                                                      blant de døde?

                                                      Han er ikke her,
                                                      han er stått opp!

                                                      Husk på
                                                      hvordan han talte
                                                      til dere
                                                      mens han enda
                                                      var i Galilea,

                                                      da han sa at
                                                      Menneskesønnen
                                                      måtte bli overgitt
                                                      i syndige menneskers
                                                      hender,

                                                      bli korsfestet,
                                                      
                                                      og stå opp
                                                      den tredje dagen.

                                                      Da mintes de
                                                      det han hadde sagt.

                                                      Og da de var
                                                      kommet tilbake
                                                      fra graven,

                                                      fortalte de
                                                      alt dette til de
                                                      elleve, og alle
                                                      de andre.

                                                      Det var Maria
                                                      fra Magdala

                                                      og Johanna
                                                      og Maria,
                                                      Jakobs mor,

                                                      og de andre
                                                      kvinnene som
                                                      var med dem,

                                                      som fortalte dette
                                                      til apostlene.

                                                      Og apostlene 
                                                      syntes dette var
                                                      løst snakk,

                                                      og de trodde
                                                      dem ikke.

                                                      Men Peter
                                                      tok av sted
                                                      og løp 
                                                      til graven,

                                                      og da han
                                                      bøyde seg inn,

                                                      så han bare
                                                      liksvøpet.

                                                      Han gikk så 
                                                      hjem, mens han 
                                                      undret seg over
                                                      det som var hendt."
         
                                                      Lukas 24.1 ff.

  
                                                      Dette er den
                                                      frelse profeten
                                                      Jesaja skrev om
                                                      flere hundre år 
                                                      før det skjedde:                                      
                                                      
                                                     "Se, Gud er 
                                                      min frelse!

                                                      Jeg er trygg
                                                      og frykter ikke.

                                                      For Herren Herren
                                                      er min styrke
                                                      og min lovsang.

                                                      Han ble meg
                                                      til frelse.

                                                      Dere skal 
                                                      øse vann 
                                                      med glede

                                                      av frelsens 
                                                      kilder.
 
                                                      Og dere skal si
                                                      på den dag:

                                                      Takk Herren!
              
                                                      Påkall hans navn!

                                                      Kunngjør 
                                                      hans gjerning
                                                      blant folkene,

                                                      forkynn at hans navn
                                                      er opphøyet!

                                                      Syng Herrens pris,
                                                      for herlige ting
                                                      har han gjort!

                                                      La hele jorden
                                                      få vite det!

                                                      Rop høyt og juble,
                                                      dere som bor 
                                                      på Sion!

                                                      Stor er Israels
                                                      Hellige
    
                                                      midt iblant dere!"     

                                                      Jesaja 12.
                           

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.