Kjærleik

Kjærleik er gåve.
Kjærleik er gåve. Musikk: Eilert Tøsse.

 

                                   

                                                             KJÆRLEIK

           

                                                             Kjærleik er gåve,

                                                             gjeve av Gud.

                                                             Kjærleik er glede,

                                                             kjærleik er Gud.

                                                             2.

                                                             Kjærleik er nåde,

                                                             ofra av Gud.      

                                                             Sonen har sona,

                                                             gåva er Gud.

                                                             3.

                                                             Kjærleik er balsam,

                                                             legen er Gud.

                                                             Kjærleik er gåva.

                                                             Gåva er Gud.

 

                                                             Kristin Reitan

                                                             15.juli 2016                           

 

                                                            

                                                            Salomos høgsong, 

 

                                                            om ei som

                                                            fekk ein smak

                                                            av kjærleiken:

 

                                                            Ho høyrde

                                                            røysta hans.

                                                                                       

                                                            Og at han 

                                                            banka på: 

 

                                                           "Lat opp for meg,

                                                            mi søster,

                                                            du mi kjæraste."

                                                         

                                                            Ho fortel:

 

                                                           "Venen min rette handa 

                                                            inn gjennom luka.

                            

                                                            Då vart hjarta mitt rørt

                                                            for hans skuld."

 

                                                            Slik er bibelteksta

                                                            om kjærleiken.

                                                           

                                                           Ho fekk eit glimt av han.

 

                                                            Av kjærleiken.

                                                                                                                       

                                                            Men opna ikkje for han

                                                            med det same.

 

                                                            Vi kjenner oss att.                                                            

 

                                                            Da var det som

                                                            om han vart borte

                                                            for henne,

 

                                                            og no forstod ho

                                                            kor mykje ho elska han.

 

                                                            Ho hadde fått 

                                                            eit glimt, berre.

 

                                                            Og hjarta vart rørt,

                                                            for hans skuld.

 

                                                            Ho leita og leita ..

                                                            og spurte etter han.

                                                             

                                                            Ho spurte alle,

                                                            over alt:

                                                            

                                                           "Om de finn venen min,

                                                            kva skal de seia han?

 

                                                            At eg er sjuk av kjærleik."

 

                                                            Kjenneteikna 

                                                            av han var slik:

 

                                                           "Kinna hans er som

                                                            angande blomesenger,

                                                            der krydderurter veks.

 

                                                            Leppene er som liljer,

                                                            dei dryp av rennande myrra."

            

                                                           "Munnen hans er søt

                                                            og alt hjå han er hugnad.

 

                                                            Slik er han eg elskar,

                                                            slik er venen min."

 

                                                            Slik samanliknar Salomo

                                                            kjærleiken mellom 

                                                            mann og kvinne.

 

                                                            Og talar om forholdet

                                                            mellom Gud og oss.

 

                                                            Jesus har vist oss

                                                            kven Gud er.

 

                                                            Her har brura, 

                                                            fått eit glimt av han,

                                                            

                                                            av kjærleiken

 

                                                            av Jesus. 

                                                           

                                                            Han som er gåva

                                                            frå Gud til oss.

 

 

                                                            SJÅ DENNE KJÆRLEIKEN

                                                            

                                                            Sjå denne kjærleiken

                                                            Faderen gav,

                                                            kva kan eg likna med,

                                                            gåva han har.

                                                            Frelse og evig liv

                                                            gjev han til meg.

                                                            Han som gav Sonen sin

                                                            kjem med sin fred.

                                                            2. 

                                                            Med denne kjærleiken

                                                            elska han oss,

                                                            sjå kva han viser her,

                                                            tett ved sin kross.

                                                            Naglane rissa inn

                                                            bilete mitt,

                                                            teikninga i hans hand

                                                            er i hans blikk.

                                                            3.

                                                            Smak denne kjærleiken,

                                                            sjå dette liv.

                                                            Høyr kva han kjem og gjev,

                                                            søk det han vil.

                                                            Trengsler og tronge rom,

                                                            smalaste veg,

                                                            kan ikkje liknast med

                                                            freden han gjev.

                                                            4.

                                                            Sjå denne kjærleiken,

                                                            tenk for ei von,

                                                            som vi kan eiga her

                                                            ved denne Son.

                                                            Snart skal han henta oss

                                                            heim til sin stad.

                                                            Da skal vi takka han,

                                                            jublande glad.

    

                                                            Kristin Reitan

                                                            Molde 27.mai 2016

 

                                                           

                                                             * * * * * * * *

 

 

                                                             Jesus er liv,

                                                             han er kjærleik

                                                             og nytt liv

                                                             i vår ande.

 

                                                             Jesus er vår 

                                                             herlegdom,

                                                             vår leikande fryd.

                                                            

                                                             Men vi har og eit kjøt

                                                             så lenge vi lever her.

                                                             

                                                             I alle trengslene 

                                                             og den naud som kan

                                                             koma også over oss,

                                                             

                                                             kan gleda koma bort.

                                                              

                                                             Vi er som ho som leitar

                                                             etter sin kjæraste ven,

                                                             som om han er borte.

                                  

                                                             Men så får vi

                                                             sjå han på nytt,

                                                             i fryd over synet av han.

 

                                                             Vi får erfare 

                                                             at hans liv

 

                                                             og hans kjærleik

                                                             er i oss:

                                                           

                                                                                             

                                                            EIT SKINANDE LYS

 

                                                            Eit skinande lys

                                                            er gleda vår,

                                                            eit leikande liv er vår von.

                                                            Den heilage kom

                                                            og sette oss fri,

                                                            vår glede er no Guds Son.

                                                            2.

                                                            I kjærleiken hans 

                                                            er gleda vår,

                                                            ei levande framtid vår trøyst.

                                                            For snart kjem han att

                                                            og hentar oss inn

                                                            til lyset der alt er løyst.

                                                            3. 

                                                            Ei bevande tru

                                                            er gleda vår,

                                                            den gjev oss det lyset som kom.

                                                            Vi vakar i fryd

                                                            og takkar han glad.

                                                            Vi ventar på han, Guds Son. 

                                                                                                                       

                                                            Kristin Reitan

                                                            17.juni 2016

Sjå denne kjærleiken.
1. Sjå, denne kjærleiken Faderen gav, kva kan eg likna med, gåva han har. Nåde og herlegdom gjev han til meg. Han som gav Sonen sin, kjem med sin fred. 2.Sjå denne kjærleiken, den er til oss, stille ved berget her, tett ved hans kross. Naglane teikna inn bilete mitt, teikninga i hans hand er i hans blikk. 3.Sjå denne kjærleiken, sjå dette liv. Smak kva han kjem og gjev, søk det han vil. Trengsle og tronge rom, smalaste veg, kan ikkje målast med freden han gjev. 4. Sjå denne kjærleiken, høyr om den von, som vi kan eiga her ved denne Son. Snart skal han henta oss heim til sin stad. Kor skal vi jubla då, takka han glad! Melodi: Eilert Tøsse.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.