Lyden av våre røyster

Lyden av våre røyster                                                      1.
                                                      Lyden av våre røyster
                                                      høyrest i himmelen.
                                                      Der er Guds heilage vilje
                                                      og han talar ømt som ein ven.
                                                      Vi som er reinsa og reine
                                                      og frikjende ved eit ord,
                                                      er i hans kjærlege tanke
                                                      og bur i hans blikk mot jord.
                                                      2.
                                                      Lyden av våre røyster
                                                      er i det råd han la,
                                                      da han bar bort våre synder
                                                      og himmelen gav oss sitt ja.
                                                      Vi er dei heilage, reine,
                                                      for synda er gløymd hos Gud.
                                                      Det som er stengsle og murar
                                                      er sona og viska ut.
                                                      3.
                                                      Lyden av våre røyster
                                                      høyrest i Herrens rom,
                                                      og som den mildaste kjærleik
                                                      er svaret hans til oss som born.
                                                      Da får vi kjenne hans nåde
                                                      om nei er det ord han sa.
                                                      Krafta vert fullend i vanmakt
                                                      og alle hans svar er ja.


                                                      Kristin Reitan
                                                      Molde 2010
                                                      Paulus fekk ikkje
                                                      bønesvar ..

                                                      ... slik som han
                                                      nok hadde tenkt det.
                                                      
                                                      Han hadde noko
                                                      som var vanskeleg
                                                      å leva med.

                                                      Det plaga 
                                                      og gjorde vondt.

                                                      Så vondt at han 
                                                      kallar det ein torn
                                                      som stakk inn i
                                                      hans kropp.
                                                      
                                                      Slik skreiv han:

                                                     "For at eg ikkje 
                                                      skal gjera meg stor 

                                                      av dei overmåte høge
                                                      åpenbaringane, 

                                                      har eg fått 
                                                      ein torn i kjøtet,

                                                      ein Satans engel 
                                                      som skal slå meg, 
                          
                                                      for at eg ikkje
                                                      skal opphøgje 
                                                      meg.

                                                      Om denne 
                                                      bad eg Herren 
                                                      tre gonger 

                                                      at han måtte
                                                      vika frå meg.

                                                      Men han 
                                                      sa til meg: 

                                                      Min nåde er
                                                      nok for deg, 

                                                      for mi kraft
                                                      vert fullenda 
                                                      i veikskap.

                                                      Difor vil eg helst 
                                                      rosa meg av 
                                                      veikskapen min,

                                                      for at 
                                                      Kristi kraft 

                                                      kan bu 
                                                      i meg."

                                                      2.Kor.12.


                                                      Slik var
                                                      bønesvaret ..


                                                      Målet var 
                                                      at Kristi kraft
                                                      skulle bu i han.

                                                      Kraft!

                                                      Kristi kraft!

                                                      Ikkje noko mindre
                                                      enn det!

                                                      Difor rosa han seg
                                                      av veikskapen sin.

                                                      Tornen sin.

                                                      Og krafta 
                                                      fekk han erfare! 
                                                      
                                                      Jesu nåde
                                                      er nok!
                                                       * * *

                                                      
                                                      
                                                      Litt meir 
                                                     "Paulus"
 
                                                      om kva Gud
                                                      held på med 
                                                      i våre liv:


                                                     "All tukt,
                                                      tykkjest nok,

                                                      når ho står på,

                                                      ikkje å vera til glede,
                                                      men til sorg.

                                                      Men sidan
                                                      gjev ho dei

                                                      som har vorte
                                                      oppøvde til dette,

                                                      rettferds
                                                      sæle frukt."


                                                      Hebr 12.


                                                      Gud sjølv leier
                                                      oss til denne 
                                                      frukta.

                                                      Vi forstår ikkje 
                                                      vegen dit.

                                                      Vi forstår ikkje
                                                      Guds nei.

                                                      Og kjem i sterk tvil.
               
                                                      Vi kjenner oss heller
                                                      att i ein motstand
                                                      til det han gjer
                                                      i våre liv.

                                                      Men Anden 
                                                      gjev liv
 
                                                      og han
                                                      leier oss til bøna
                                                      om å få vera
                                                      i Guds vilje.
                                                      
                                                      I si tid,
                                                      i rette tid
                                                      vil det føre oss
                                                      til det livet David
                                                      skreiv om:
                                                                                                          
                                                     "Han skal vera 
                                                      lik eit tre,

                                                      planta ved
                                                      rennande 
                                                      bekker.

                                                      Det gjev si frukt
                                                      i si tid,

                                                      og blada på det
                                                      visnar ikkje.

                                                      Alt det han gjer,
                                                      skal han ha lukke med.

                                                      Slik er det ikkje 
                                                      med dei gudlause.

                                                      Dei er lik agner
                                                      som vinden blæs 
                                                      bort"

                                                      Salme 1.                                                        * * *


                                                      Freistingane 
                                                      er sterke 
                                                      i tider med liding.
                                                     
                                                      Lokkande ord
                                                      om eit liv utan
                                                      sorg og sår,

                                                      forførande,
                                                      lokkande ord
                                                      lovar det gode!
                                                      
                                                    
                                                      Men .. ?

                                                      
                                                      I GT sa
                                                      Jeremia,
                                                      profeten: 
                                                      
                                                     "For så seier
                                                      Herren,
                                                      Allhærs Gud,
                                                      Israels Gud:

                                                      Lat dykk ikkje narra
                                                      av profetane og
                                                      spåmennene 
                                                      som er hjå dykk!

                                                      Akta heller ikkje på
                                                      dei draumane 
                                                      de sjølve har!

                                                      For det er løgn
                                                      dei profeterer
                                                      for dykk
                                                      i mitt namn.

                                                      Eg har ikkje
                                                      sendt dei,
                                                      seier Herren."

                                                      Så tala han 
                                                      om trengsler
                                                      som ville koma.

                                                      Men óg om  
                                                      Guds rikelege,
                                                      ja, ufattelege
                                                      gode trøyst:

                                                     "For EG veit
                                                      kva tankar 
                                                      eg tenkjer  
                                                      om dykk,
                                                      seier Herren.

                                                      Det er fredstankar
                                                      og ikkje tankar
                                                      til ulukke.

                                                      Eg vil gje dykk
                                                      framtid og von.

                                                      Og de skal 
                                                      kalla på meg

                                                      og gå av stad
                                                      og be til meg,

                                                      og eg vil 
                                                      høyra på dykk.

                                                      De skal søkja meg,
                                      
                                                      og de skal finna meg
                                                      når de søkjer meg
                                                      av eit heilt hjarta."

                                                      Jeremia 29.

                                     
                                                       * * * *                                                 
   
                                                        
                                                     "Da får vi kjenne 
                                                      hans nåde

                                                      om nei er det ord
                                                      han sa.

                                                      Krafta vert fullend
                                                      i vanmakt

                                                      og alle hans svar
                                                      er ja!"
                                                                                                                    
Akvarell: Kristin Reitan. Tittel: Lyset i meg. Måla da Gud gav meg skattar, i mørkret.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.