Augo dine

                                          

                                                               Augo dine

 

                                                               1.

                                                               Augo dine kviler mot mitt andlet,

                                                               du gjev meg råd med blikket ditt på meg.

                                                               Eg står så hjelpelaus og skodar

                                                               og ventar berre på den hjelp du gjev.

                                                               2.

                                                               Tankane og alt mitt strev, mi uro,

                                                               er i det blikk som kviler over meg.

                                                               Eg ropar utan fred og ventar,

                                                               på deg, som alltid kjenner neste steg.

                                                               3.

                                                               Hjarta mitt kan skjelve i mi lengsel,

                                                               men hjarta ditt, det bankar da for meg.

                                                               Og ved det aller minste feilsteg,

                                                               da er du der og dreg meg inn til deg.

                                                               4.

                                                               Augo dine såg ut over verda

                                                               frå høgda der du hang, der du gav fred.

                                                               Ein kross har opna himmelporten,

                                                               vi gjev vår takk og følgjer etter deg.

                                                               5.

                                                               Augo dine kviler mot mitt andlet,

                                                               mitt beger det renn over, sjå, mi sjel,

                                                               no eig ho alt som du vil gje meg,

                                                               og eg er trygg, for du gjer alt så vel.

 

                                                               Kristin Reitan

                                                               16.-17.mai 2017

 

                                                               Melodier både av:

                                                               Ivar Jarle Eliassen

                                                               og Eilert Tøsse.

 

                                                               Bibeltekst:

 

                                                              "Hva skal vi da 

                                                               si til dette?

 

                                                               Er Gud for oss,

                                                               hvem er da

                                                               imot oss?

 

                                                               Han som ikke sparte

                                                               sin egen Sønn,

                                                               men ga ham for

                                                               oss alle,

 

                                                               hvordan skal han

                                                               kunne annet,

 

                                                               enn å gi oss

                                                               alle ting med ham?"

 

                                                               Rom 8.31-32.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.