Utslitte rop

 

  

                                                       Utslitte rop.

  

                                                       1.

                                                       Gud, framfor deg vi bærer

                                                       utslitte rop i nød.

                                                       Troen er kledd så naken

                                                       som mold rundt et lite frø.

                                                       2.

                                                       Himmel, når du er taushet,

                                                       hører du jordens skrik?

                                                       Er det i ventetider

                                                       vi dør og står opp til liv?

                                                       3.

                                                       Kristus, var du i skriket?

                                                       Var du mitt eget rop?

                                                       Da du ble lagt i jorden

                                                       og da du til liv stod opp?

                                                       4.

                                                       Kristus, når håp er borte,

                                                       rekk dine hender ut.

                                                       Bær oss når livet brister

                                                       og vis oss at du er Gud.

                                                       5.

                                                       Kristus, i alt vi mister

                                                       skaper du noe nytt.

                                                       Bær oss når livet brister

                                                       og vis oss at du er Gud.

 

                                                       Kristin Reitan

                                                       Molde 2004/06 

 

                                   

                                                       JOB  

                                                       og våre hvorfor

                                                          

                                                       Er det mulig å skrive om våre lidelser, i Guds lys ..?

                                                       Har jeg fått se inn i, fått et lite glimt av vår nød,

                                                       slik den beskrives i Guds ord til oss?

 

                                                       Jeg har i alle fall fått noe selv.

                                                       Til trøst - og etter hvert til glede!

 

                                                                   * * * * * * * * *

 

                                                       Lengselen etter Guds hjelp

                                                       er beskrevet i Salme 42

                                                       i det gamle testamente.

                                                       De var i nød:

 

                                                      "Min sjel tørster etter Gud, 

                                                       etter den levende Gud.

 

                                                       Mine tårer er min mat dag og natt,

                                                       fordi man hele dagen sier til meg:

 

                                                      Hvor er din Gud?

  

                                                      Dette må jeg minnes

                                                      og utøse min sjel i meg 

 

                                                      - hvordan jeg dro fram

                                                      i den store skaren,

                                                      vandret med den

                                                      til Guds hus

 

                                                      med fryderop

                                                      og lovsangs lyd,

                                                      en høytidsskare.

 

                                                      Hvorfor er du nedbøyd,

                                                      min sjel,

                                                      og bruser i meg?

       

                                                      Vent på Gud! For ennå en gang 

                                                      skal jeg prise ham for frelse

                                                      for hans åsyn.

             

                                                      Min Gud! Min sjel er nedbøyd i meg.

                                                      Derfor kommer jeg deg i hu.

 

                                                      Dyp kaller på dyp

                                                      ved lyden av dine fossefall.

                                                      Alle dine brenninger

                                                      og dine bølger går over meg.

           

                                                      Jeg må si til Gud, min klippe:

 

                                                      Hvorfor har du glemt meg?

                                                      Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær

                                                      mens fienden undertrykker meg?

 

                                                      Det er som om mine ben ble knust,

                                                      når mine fiender håner meg,

                                                      når de hele dagen sier til meg:

                                                      Hvor er din Gud?

 

                                                     Hvorfor er du nedbøyd, min sjel?

                                                     Hvorfor bruser du i meg?

 

                                                     Sett ditt håp til Gud!

                                                     Jeg skal ennå prise ham,

                                                     mitt åsyns frelse og min Gud."

                                             

 

                                                     I Salme 22 kjenner vi igjen

                                                     Jesu ord på korset, 

                                                     skrevet lenge før han hans fødsel.

 

                                                     Slik David ropte,

                                                     slik ropte også Jesus.

 

                                                     Det er mektig.

                                                     Guds Sønn ble et menneske.

 

                                                     Gud kom til jorden

                                                     og ropte slik som oss:        

 

                                                    "Min Gud, min Gud,

                                                     hvorfor har du forlatt meg?

 

                                                     Langt borte fra min frelse

                                                     er min klages ord.

 

                                                     Min Gud! Jeg roper om dagen,

                                                     og du svarer ikke."

                                             

                                                     Jesu rop ryster:

 

                                                    "Til deg satte våre fedre sin lit.

                                                     De stolte på deg,

                                                     og du fridde dem ut. 

 

                                                     De ropte til deg og ble reddet.

                                                     Til deg satte de sin lit, og de 

                                                     ble ikke til skamme.

 

                                                     Men jeg er en orm

                                                     og ikke et menneske,

 

                                                     jeg er spottet av mennesker

                                                     og foraktet av folk.

 

                                                     Alle som ser meg,

                                                     spotter meg, 

                                                     vrenger munnen

                                                     og rister på hodet:

                                                     Sett din vei i Herrens hånd!

                                                     La ham redde ham!

                                                     Han skal befri ham

                                                     siden han har behag i ham."

                                             

                                                    "Jeg er utøst som vann,

                                                     og alle mine ben

                                                     skiller seg at.

                                                     Mitt hjerte er som voks,

                                                     smeltet inne i meg."

 

                                                     Og i fortsettelsen

                                                     er det, om mulig,

                                                     enda tydeligere

                                                     at dette handler om Jesus:

                                             

                                                    "De har gjennomboret

                                                     mine hender og mine

                                                     føtter."

                                             

                                                    "De stirrer, de ser på meg

                                                     med skadefryd.

                                                     De deler mine klær

                                                     mellom seg

                                                     og kaster lodd om min kappe.

 

                                                     Men du, Herre,

                                                     vær ikke langt borte!

                                                     Du min styrke,

                                                     skynd deg å hjelpe meg!"

                                             

                                                     Vi kjenner igjen

                                                     det som skjedde med Jesus.

 

                                                     Ja, det står også:

                                                     

                                                    "Han har i sin kjøds dager,

                                                     med sterkt skrik og tårer,

                                                     båret fram bønner

                                                     og nødrop til ham som

                                                     kunne frelse ham

                                                     fra døden."

             

                                                     Men Jesus var villig til å dø,

                                                     for vår skyld.

                                             

                                                    "Og da han hadde fullendt,

                                                     ble han opphav til evig frelse

                                                     for alle dem som er

                                                     lydige mot ham."

  

                                                     Hebr.5.7-9.

  

                                                     Jesus har frelst oss,

                                                     men han har også blitt prøvd i alt

                                                     på samme måte som vi.

                                                    

                                                     Han har prøvd våre lidelser

                                                     og derfor forstår han oss.

                                            

                                                     Slik er han vår

                                                     yppersteprest.

 

                                                     Vi leser det slik i Bibelen:

 

                                                    "For vi har ikke

                                                     en yppersteprest 

                                                     som ikke kan ha

                                                     medlidenhet med oss

                                                     i vår skrøpelighet,

 

                                                     men en som er prøvd i alt

                                                     i likhet med oss,

                                                     men uten synd.

             

                                                     La oss derfor med frimodighet

                                                     tre fram for nådens trone,

 

                                                     for at vi kan finne nåde

                                                     til hjelp i rette tid."

 

                                                     Hebr.4.15-16.

 

                                                        * * * * * *  

             

                                                     Jeg deler noen tanker 10.10.2012:

 

                                                     Gir Bibelen noen trøst til den som lider?

                                                     Er Gud der for oss, når vi er i nød?

 

                                                     Hvorfor svarer Gud ofte helt motsatt

                                                     av det vi forventer når vi ber til ham?

 

                                                     Hvorfor kan til og med troende bli ført

                                                     inn i ufattelig svære lidelser? ..

                                                     Kanskje av lang varighet.

 

                                                     Sorg blir lagt til sorg.

 

                                                     Kan det være rett at Guds barn

                                                     har det slik?

 

                                                     Har en bibelsk person hatt det slik?

 

 

                                                      ************************

 

                     

                                                     I kveld ba jeg slik som jeg av og til gjør ...

                                

                                                     .. ved å stille Gud et spørsmål.

 

                                                     Jeg spør:

                                                    "Hvordan skal jeg tenke nå?" 

                   

                                                     Heller enn å gi ham mine løsninger

                                                     og fortelle ham hva jeg synes

                                                     at han skal gjøre,

                                                     kan jeg få spørre ham .. 

 

                                                     Så kan han lede meg 

                                                     inn i sine tanker.

 

                                                     Slik har han ledet meg inn i rikdommer

                                                     som jeg aldri har tenkt at jeg kunne

                                                     få se inn i eller eie.

 

                                                     Våre tanker er så mangelfulle.

                                                     Gud sier at ..

 

                                                    "Guds tanker er høyere."

 

                                                     Bedre altså. Bedre for oss:

 

                                                    "For som himmelen er høyere enn jorden,

                                                     slik er mine veier høyere enn deres veier,

                                                     og mine tanker høyere enn deres tanker."

 

                                                     Jes. 55.9.

 

                                                     Derfor er det godt å kunne spørre ham.

                                                     Samtidig er det vanskelig ..

 

                                                     Vanskelig fordi vi ikke har lyst til

                                                     å bøye vår vilje 

                                                     under en annens ... 

 

                                                     Slik merker vi vår motstand mot Gud.

                                                     Enda han er god! 

 

                                                     Ikke så rart da, at Bibelen sier at

                                                     veien er smal.

 

                                                     Det er få som vil gå denne veien.

 

                                                     Vi vil egentlig ikke.

 

                                                     Vi søker å vinne livet!

 

                                                     Å spørre Gud

                                                     om å få komme inn i

                                                     hans tanker og vilje,

                                                     kjennes jo ..

 

                                                     ofte som et tap.

                                    

                                                    Jeg har erfart

                                                    denne motstanden

                                                    i meg selv. 

                                                    Vi har et kjød. Og slik er

                                                    vårt kjød.

 

                                                    Men jeg har begynt 

                                                    å oppdage noe ...

 

                                                    .. noen hemmeligheter.

                                                  

                                                    De som Gud får lede inn 

                                                    i sine tanker,

                                                    de får del i dem.

                                                 

                                                    Han viser oss ikke alle

                                                    skattene på en gang.

 

                                                    Men litt etter litt.

 

                                                    Og da jeg spurte i kveld,

                                                    falt mine øyne på et vers.

                                                    der Bibelen lå oppslått.

                                                    Jeg leste noe fra det nye

                                                    testamente, men jeg fant det

                                                    i det gamle.

                                    

                                                    Med min håndskrift.

                                     

                                                    Jeg hadde notert det

                                                    etter Jobs bok:

 

                                                   "Se, vi priser dem salige

                                                    som holder ut.

 

                                                    Dere har hørt

                                                    om Jobs utholdenhet,

 

                                                    og sett den utgang

                                                    Herren ga."

 

                                                    Jakob 5.11. 

                           

                                                    De hadde sett en utgang.

                                                    Den utgang HERREN ga.

 

                                                    Dette trøstet meg!

 

 

                                                        * * * * * * * * *

                                                 

                                                    Men hadde Job en spesiell

                                                    utholdenhet?

 

                                                    En from innstilling ..

                                                    ydmyk, villig og tålmodig?

 

                                                    Ble han lønnet for en

                                                    prestasjon?

                                   

                                                    I starten av sine lidelser

                                                    kunne det se slik ut,

                                                    men lidelsene til Job

                                                    økte.

 

                                                    Og hvordan gikk det da 

                                                    med Jobs tålmodighet?

 

                                                    Svaret minner meg om

                                                    en alternativ måte å bøye et verb på ..

 

                                                    Hvordan bøyes ordet springe,

                                                    spurte noen meg en gang.

                                                    Springe, sprang ..

 

                                                    Varianten var:

                                                    Springe, sprang, snublet, falt ..

                                                    reiste seg opp igjen og sprang videre.

    

                                                    På min dialekt "datt" vi .. men vi kom oss

                                                    jo opp få føttene igjen.

                                    

                                                    Hvordan gikk det med Job?

                                                    

                                                    I begynnelsen av sine tap 

                                                    sa han ord som:

 

                                                   "Herren ga, Herren tok.

                                                    Herrens navn være lovet."

 

                                                    Men hvor lenge holdt dette?

 

                                                    Det var ikke små lidelser han ble utsatt

                                                    for da han uttalte dette. Og flere har

                                                    talt som ham.

 

                                                    Jeg har lest disse ordene på gravstøtter.

                                                    Det er alltid sterkt å lese.

 

                                                    Tilliten til Herren kan synes sterk 

                                                    en stund. Gud kan gi en fred som

                                                    bærer.

 

                                                    Men Bibelen sier noe mer.

 

                                                    Den har trøst også til de som blir ført

                                                    enda dypere inn i lidelser, ja så dypt at

                                                    vi blir kjent med nye sider i oss selv ..

 

                                                    og det blir gjenkjennelig det som senere  

                                                    skjedde med Job ...

 

                                                    De fromme ordene

                                                    forsvant fra hans vokabular.

 

                                                    Det holdt ikke for ham heller,

                                                    han holdt ikke,

 

                                                    enda det står at Gud

                                                    omtalte Job slik:

 

                                                    "... min tjener Job."

 

                                                    Jeg må stoppe opp litt,

                                                    fortsettelsen er så mektig ..

 

                                                    For hva sa Gud om han som ble

                                                    ført inn i det som må være

                                                    de dypest mulig lidelsene

                                                    på denne jorden?

                                                   

                                                    Om Job   

                                                    sa Gud:

 

                                                   "Det er ingen på jorden som han."

 

                                                    Og han fortsatte:

 

                                                    En uklanderlig og rettskaffen mann,

                                                    som frykter Gud ..

                                                    og holder seg fra det onde.

 

                                                    Slik var Herrens tale om Job.

                     

                                                    Uklanderlig? Er det mulig?

                                                    Var han en syndfri mann .. ?

 

                                                    Bibelen sier jo at alle mennesker

                                                    er bærere av synd etter at de

                                                    to lot seg friste

                                                    av den ondes lokkende list.

 

                                                    Vi har alle latt oss lokke.

    

                                                    Da Paulus skrev brev til de troende 

                                                    i verdensbyen Roma, skrev han at

                                                    alle er veket av fra den godhet

                                                    som en gang var i skaperverket.

  

                                                    Romerbrevets ord er nøyaktig slik:

 

                                                   "Det er ikke én rettferdig .. 

                                                    ikke en eneste.."

 

                                                   Og han fortsetter:

 

                                                  "Det er ikke én som er forstandig,

                                                   det er ikke én som søker Gud.

                                                   Alle er veket av, alle sammen 

                                                   er blitt udugelige.

 

                                                   Det er ikke noen som gjør det gode,

                                                   ikke en eneste."

 

                                                   Kan jeg fortsette .. ? Er det noen som vil

                                                   være med videre i det Paulus skriver om

                                                   meg? Om Job? Om alle mennesker?

 

                                                   For .. det er .. voldsomt .. Vi hjelper jo våre

                                                   barn og naboer og foreldre og ..

 

                                                   Vi ser mye godhet i denne verden. Av

                                                   troens folk og av alle andre.

 

                                                   Hjelpsomhet og omsorg.

  

                                                   Men Guds Ord går dypere.

 

                                                   Og viser oss .. at ikke noe av dette

                                                   likevel er helt rent.

 

                                                   Noe har blandet seg inn

                                                   i våre tanker

                                                   og i alt vi gjør ..

                                              

                                                   Budene viser oss hva

                                                   som er helt rent.

                                                  

                                                   Når budet ber oss om å elske alle mennesker,

                                                   så gjelder det også våre fiender.

 

                                                   Summen av alle bud 

                                                   er kjærlighet.

 

                                                   Kjærligheten gjelder også de 

                                                   som vi ikke liker.

                                                   

                                                   Budet krever ikke bare

                                                   en ytre fromhet,

                                                   en liksomfromhet,

                                                   men hele hjertet.

 

                                                   Hele oss.

                                    

                                                   Tankelivet også.

                                                   Motivene ..

  

                                                   Men problemet er at det er

                                                   bare ett menneske har vært slik:

   

                                                   Han som kalles Menneskesønnen:

  

                                                   Jesus!

 

                                                   Vi andre kan ikke oppfylle noe bud. 

                                 

                                                   Hvorfor har vi budene da?

 

                                                   Paulus forklarte det:

 

                                                  "For at hver munn skal lukkes

                                                   og hele verden bli skyldig for Gud."

  

                                                   Hver munn. Hele verden. Alle.

                                                   

                                                   Gud vil at vi skal se det,

                                                   erkjenne det.

 

                                                   Det er ikke noen som gjør det gode.

                                                   Det sier han som skapte oss. 

                                    

                                                   Men vi prøver å forbedre oss ..

 

                                                   Jo, vi kan forandre mye og mange

                                                   har gjort det.

                                                   Legge av noe, legge vinn på noe.

 

                                                   Men loven dømmer oss.

 

                                                   Det er lovens hensikt.

                                                   Den vil oss noe.

                                                   Noe underfullt!

                                                   Noe godt.

 

                                                   For ved den blir det klart for oss 

                                                   at lov og bud kan ikke

                                                   hjelpe oss til frelse.

   

                                                   Budet er godt, men siden vi er

                                                   ufullkomne og syndige,

                                                   skjer faktisk dette 

                                                   når vi hører budet:

  

                                                   Vi får lyst til å bryte det.

 

                                                   Vår lyst er uren.

                                                  

                                                   Paulus skrev:

 

                                                  "Ved loven kommer erkjennelse av synd.

                                                   Men nå er Guds rettferdighet,

                                                   som loven og profetene vitner om

                                                   blitt åpenbart ...

 

                                                   uten loven. 

 

                                                   Det er Guds rettferdighet,

 

                                                   ved tro på

                                                   JESUS KRISTUS,

 

                                                   til ALLE

                                                   og over

                                                   ALLE

 

                                                   som tror. -

 

                                                   For det er ingen forskjell,

                                                   alle har syndet 

                                                   og mangler Guds herlighet.

  

                                                   Og de blir

                                                   RETTFERDIGGJORT

 

                                                   for intet

   

                                                   av hans nåde

 

                                                   ved forløsningen

                                                   i Kristus Jesus."

 

                                                   Rom.3.

 

                                                  "Hvor er så vår ros?

  

                                                  "Den er utelukket."

 

                                                   Er det ikke en frihet i dette?

 

                                                   Jesus har gjort alt 

                                                   til vår frelse.

 

                                                   Og vi får dette 

                                                   som en gave.

 

                                                       * * * * * * * * *

 

                                                   Men hva da med Job -

                                                   og hans frelse?

 

                                                   Han levde jo før Jesus kom?

 

                                                   Hvordan kunne Gud si at han 

                                                   var ulastelig, uklanderlig

                                                   og rettskaffen .. ?

   

                                                  "Det er ingen på jorden som han..

                                                   Uklanderlig og rettskaffen.

                                                   Som frykter Gud og holder seg

                                                   fra det onde."

 

                                                   Hva var hemmeligheten?

                                                   GT's hemmelighet?

 

                                                   Jo, et brennoffer.

 

                                                   Job 1.5:

                                                  "Han stod tidlig opp om morgenen 

                                                   og ofret brennoffer.."

  

                                                   Brennofferet var et løfte 

                                                   om han som skulle komme

                                                   og sone synden.

 

                                                   Det var slik det var 

                                                   i det som kalles den gamle pakt.

                                                   

                                                   Det var som om synden

                                                   ble lagt på dyret

                                                   som ble ofret.

 

                                                   Slik forstod de at

                                                   synden ble lagt 

                                                   på en annen.

 

                                                   De var skyldige,

                                                   men det var dyret

                                                   som døde.

 

                                                   I deres sted.

 

                                                   De selv gikk fri.

 

                                                   Maleriet av Jesus var tegnet.

                                                   Et kors var tegnet inn i historien.

                                                   En frelser!

 

                                                   Jesaja skrev:

                                                  "Men han ble såret for våre overtredelser,

                                                   knust for våre misgjerninger.

                                                   Straffen ble lagt på ham,

                                                   for at vi skulle ha fred,

                                                   og ved hans sår har vi fått legedom."

 

                                                   Et dyr

                                                   kan ikke sone syndene. 

                                                   Jesaja beskrev ham som en mann:

 

                                                 " .. en smertenes mann,

                                                   vel kjent med sykdom.

                                                   Han var som en som folk

                                                   skjuler sitt åsyn for,

                                                   foraktet,

                                                   og vi aktet ham for intet.

            

                                                   Sannelig, våre sykdommer

                                                   tok han på seg,

                                                   og våre piner har han båret."

 

                                                   Jesaja 53.

                                    

                                                   Slik så de Jesus 

                                                   i den gamle pakt også.

 

                                                   De forstod det ikke helt,

                                                   men det var nok til frelse.

 

                                                   Det nye testamente forklarer

                                                   den gamle pakt.

                                                   

                                                   Hele det gamle testamente

                                                   er om meg, sa Jesus.

 

                                                   Når Moses slo på berget

                                                   med staven, og det kom vann

                                                   fra et berg midt i ørkenen,

                                                   vitnet også dette

                                                   om Jesus.

 

 

                                                   Det var han som

                                                   var det vannet de trengte.

 

                                                   Det nye testamente 

                                                   forklarer det:

 

                                                  "De drakk av 

                                                   den åndelige klippen

                                                   som fulgte dem,

 

                                                   og klippen var Kristus."                                                   

 

                                                   De ble frelst ved et løfte

                                                   om det som skulle

                                                   fullendes på et kors..

                                                   

                                                   Derfor kunne Gud si dette om Job.

                                                   Han hadde fått Guds rettferdighet.

                                                   Å være rettferdig betyr å være fullkommen.

                                                  

                                                   Gud så ikke noe galt hos Job.

 

                                                   For Gud så synden som sonet

                                                   og borte fra sitt blikk.

                                                   Gud så på Job som rettferdig, ren.

 

                                                   I denne tilstanden gir Gud Den Hellige Ånd.

                                                   Gud selv tar bolig i det mennesket som har 

                                                   fått alle sine synder tilgitt. 

   

                                                   Og når han bor i et menneske, 

                                                   vil det føre til gjerninger

                                                   som blir til glede for andre.

 

                                                   Det er en frukt, sier Bibelen.

                                                   Ikke en forutsetning for frelsen,

                                                   men en følge av den.

   

                                                   Derfor skjedde det mye godt der Job var.

                                                   Job var virkelig Guds tjener.

 

                                                   Slik forstår jeg første kapittel om denne mannen.

     

                                                   Job kjente denne Guds rettferdighet.

                                                   Han visste at han var et

                                                   ufullkomment menneske

                                                   som fikk nåde.

 

                                                   Og uttrykte det på denne måten:

    

                                                  "Jeg vet at min gjenløser lever!"

 

                                                  Han talte om Jesus.

                                                 

                                                  Slik var Jobs tro.

 

                                                  Og en slik mann var det altså

                                                  som ble utsatt for

                                                  de enorme lidelsene ..

 

                                                  En rettferdig mann.

                                                  En kristen, ville vi ha sagt.

 

                                                  *****************************

 

                                                  Påkjenningene kom.

 

                                                  Tap, sorg og 

                                                  uutholdelige lidelser.

 

                                                  Og i denne situasjonen

                                                  fikk Job besøk.

 

                                                  Det kom tre venner.

                                                  

                                                  De ville visst trøste.

                                                  Men hvordan så de på Job?

                                                  Hvordan tolket de hans lidelser?

 

                                                  Så de det samme som Gud så

                                                  da han omtalte Job?

 

                                                  Hvordan var menneskenes dom

                                                  da Job mistet barna sine,

                                                  rikdommen, tjenerne, huset,

                                                  ja, som om ikke det var nok ..

 

                                                  han fikk smertefulle byller på

                                                  hele kroppen.

 

                                                  Og til slutt satt han i asken

                                                  og skrapte seg med potteskår.

 

                                                  Kona fristet ham ved å prøve

                                                  å få ham til å spotte Gud

                                                  - og dø.

 

                                                  Men i alt dette står det at 

                                                  Job ikke syndet. 

 

                                                  Han var nok ikke syndfri,

                                                  men han ble i sin tro,

                                                  om Guds nåde.

                                

                                                           ------------------------

 

                                                  Litt mer om disse vennene.

                                                  De som ville trøste.

 

                                                  Hvordan gikk det?

 

                                                  Da de så Job, ble så forskrekkede at de

                                                  ikke fikk fram et eneste ord.

 

                                                  Det står:

 

                                                 "Så satt de hos ham der på jorden

                                                  i sju dager og sju netter.

                                                  Ingen sa et ord til ham, for de så

                                                  at hans pine var stor."

                       

                                                  Hvordan var dette for Job?

 

                                                  De hadde ikke noe trøst å komme med!

                                                  Kjente han seg fordømt av dem?

 

                                                  Det var i alle fall

                                                  Job som brøt tausheten. 

  

                                                  Slik står det:

 

                                                 "Deretter åpnet Job sin munn 

                                                  og forbannet den dagen han ble født."

 

                                                  Og han sa:

  

                                                 "Mine sukk er blitt mitt daglige brød,

                                                  mine klager strømmer fram som vannet.

                                   

                                                  For alt det fryktelige 

                                                  som jeg fryktet for,

                                                  har funnet meg,

 

                                                  og det jeg gruer for,

                                                  har grepet meg.

 

                                                  Jeg har ikke fred,

                                                  ikke ro.

 

                                                  Jeg har ikke hvile,

                                                  det kommer alltid ny uro."

                                                 

                                                  Slik talte en troende mann

                                                  i sin nød.

 

                                                  Vi ville kanskje ha sagt

                                                  at han var psykisk syk.

 

                                                 Nei, dette ble for mye for Jobs venner.

                                                 Nå begynte de å tale.

                                               

                                                 En av dem sa:

 

                                                "Om en prøvde å tale et ord til deg,

                                                 ville du da ta det ille opp?

                                                 Men hvem kan vel holde

                                                 sine ord tilbake?

 

                                                 Selv har du rettledet mange

                                                 og styrket maktløse hender.

                                                 Dine ord reiste opp igjen 

                                                 den som snublet, 

                                                 og vaklende knær har du styrket.

 

                                                 Men nå, når det gjelder deg selv,

                                                 blir du motløs.

                                                 Når det rammer deg selv,

                                                 blir du redd.

                                                 Er ikke din gudsfrykt din tillit,

                                                 din redelige ferd ditt håp?

 

                                                 Tenk etter: 

                                                 Hvem omkom uskyldig?

                                                 Og hvor gikk den

                                                 rettskafne til grunne?

  

                                                 Etter det jeg har sett, 

                                                 har de som pløyde urett

                                                 og sådde ulykke,

                                                 også høstet det."

 

                                                 Hører vi et ekko av 

                                                 det som lidende mennesker

                                                 fremdeles får høre ... ?

 

                                                Og kjenner vi ikke igjen 

                                                hva Jesus fikk høre da han

                                                hang på korset?

                                

                                                Og jeg legger merke til noe annet også.

 

                                                Han som kritiserte Job,

                                                kan ikke ha forstått noe av

                                                den rettferdighet som Job

                                                hadde fått av Gud.

  

                                                For han spurte

                                                om han ikke kunne sette sin lit 

                                                til sin egen gudsfrykt.

 

                                                Jobs egne prestasjoner, altså.

 

                                                Hvis han hadde hatt mer tro

                                                og en større tillit til Gud,

                                                skulle han ikke ha hatt det

                                                slik som dette, mente han.

                         

                                                Om han hadde vært redelig,

                                                skulle han ikke ha hatt det slik

                                                eller talt slik.

 

                                                Men slik talte Jobs venn,

                                                og slik avslørte han

                                                seg selv.

 

                                                Han stolte på sin egen gudsfrykt

                                                og at den førte til et bedre liv

                                                enn det Job hadde.

 

                                                Han stolte på seg selv og øste 

                                                sitt overmot over sin lidende venn.

   

                                                Nå ble Job motløs.

 

                                                Det er tydelig at hans nød 

                                                ble dypere da han hørte dette.

  

                                                De som kom for å trøste,

                                                kom med anklager.

 

                                                Job hadde ikke satt sin lit 

                                                til sin gudsfrykt.

                                                For han visste at det 

                                                ikke kunne holde.

                                  

                                                Derfor ofret han brennoffer.

                                                Han hadde innsett sin synd

                                                og gått til Gud med den.

                                                Og var skyldfri.

 

                                                     **********************

 

                                                Så begynte også den andre vennen,

                                                Elifas, å tale.

                                

                                                Han prøvde seg med et råd.

                                                Han fortalte Job hva han selv ville ha gjort:

                               

                                               "Men jeg ville vende meg til Gud,

                                                han som gjør storverk som ingen kan granske,

                                                og underfulle ting som ingen kan telle,

                                                som sender regn ut over jorden

                                                og lar vann strømme ut over markene,

                                                som opphøyer de ringe og lar

                                                de sørgende nå fram til frelse."

 

                                                Han talte om Guds under,

                                                og mente at de kunne fjerne

                                                alt det som nå skjedde med Job.

 

                                                Han trengte ikke å lide,

                                                for Gud gjør jo under ..

                                 

                                                Ja, du kan bare

 

                                               ".. le av ødeleggelsene

                                                og hunger,

                                                og du skal ikke frykte."

 

                                                På Guds vegne lovet han Job

                                                hva han skulle få:

                                   

                                               "Du skal få se at ditt telt er trygt 

                                                og du skal se over din eiendom

                                                og ikke savne noen ting.

                                                Du skal få se at din ætt blir tallrik,

                                                dine etterkommere som jordens vekster.

                                                I fullmoden alder skal du gå i graven,

                                                slik som kornbånd bæres inn

                                                når tiden er inne. 

                                                Se, dette er det vi har utforsket.

                                                Slik er det.

                                                Hør det og merk deg det!"

                             

                                                Jobs venn hadde en forestilling 

                                                som er lett å kjenne igjen.

                                                Noen hevder at de troende

                                                ikke trenger å være syke.

                                                Og at de dessuten kan få

                                                alt det som de ønsker 

                                                at Gud skal gi dem. 

                                 

                                                Penger og velsignelse

                                                kommer til deg

                                                hvis du ... 

                                               

                                                Slik taler de.

                                                De sier det som Elifas sa her.

                                                Det er ingen ende på den rikdom

                                                en troende har rett på ..

 

                                                hvis du bare ...

                               

                                                De blir bedt om å gjøre noe selv.

                                                Bli bedre på noe .. 

        

                                                Ofre noe, tro mer ..

 

                                                Tro blir som en prestasjon 

                                                som Gud skal belønne.

 

                                                Men hva sier Gud? 

                                                

                                                Han sier at det ikke var noe galt

                                                med Jobs gudsforhold.

 

                                                Job hadde Guds nåde.

                                                Han hadde fått del i 

                                                Guds rettferdighet.

 

                                                Mer rettferdig kunne han vel ikke bli?

 

                                              

                                                           ***************************

                                                           ***************************

 

                                   

                                                Vennene sa at Job var skyld i sin lidelse, 

                                                men hvem var det egentlig som herjet med 

                                                Jobs barn, eiendom og helse?

  

                                                Var det Gud som straffet ham?

  

                                                Nei, det står tydelig at det var Satan.

                                                

                                                Men samtidig:

                         

                                                Han kunne ikke røre Job

                                                uten at Gud tillot det.

                               

                                                Og til vår store forundring,

                                                lot Gud Satan få holde på en stund,

                                                for Gud hadde noe godt han ville gi Job

                                                nettopp gjennom dette.

                            

                                                Det siste kapitlet i Jobs bok

                                                munner derfor ut

                                                i stor glede!

 

                                                Og dette er sagt til oss

                                                som lever nå:

                                                

 

                                                Slik skrev Jakob det

                                                i det nye testamente:

  

                                               "Mine brødre! Ta profetene som talte i

                                                Herrens navn, til forbilde i å lide ondt

                                                og være tålmodige.

                                                Se, vi priser dem salige som holder ut.

                                                Dere har hørt om Jobs utholdenhet,

                                                og sett den utgangen Herren ga.

                                                For Herren er overmåte barmhjertig 

                                                og miskunnelig."

 

 

                                                       **********************************

                                                          

   

                                                Guds seier over de mørke kreftene

                                                er total.

 

                                                Gud har all makt.

                                                Satans åndehær er avvæpnet

                                                og kan ikke skade eller hindre oss.

 

                                                Perspektivet er veldig for den som

                                                har fått nåde for Jesu skyld.

 

                                                Og utvider seg til et stort bilde

                                                av hvem Gud er

                                                .. og hva han gjør. 

 

                                                Guds gjerning for oss og i oss.

 

                                                Når jeg får et glimt inn i dette,

                                                er det som om all frykt

                                                forsvinner.

 

                                                Det er mye som forvirrer 

                                                og skaper frykt igjen,

                                               

                                                men synet er dette:

 

                                                Guds seier over Satan er så total,

                                                at også Satans gjerninger i våre

                                                liv blir tatt i bruk av Herren ..

 

                                                som et redskap.

   

                                                Satans fristelser og forstyrrelser av alle

                                                slag, ja hans plager

 

                                                bruker Gud som et redskap 

                                                til det han vil skape for oss

                                                og i oss.

 

                                                Jesus er vår frelse.

 

                                                I det øyeblikket vi får se 

                                                og ta imot hans frelse,  

                                                i det øyeblikket er vi

                                                rene for himmelen. 

      

                                                Noe har blitt helt nytt.

  

                                                Det er som et nyplantet tre,

                                                sier Bibelen.

            

                                                Gud har skapt alt og bruker sitt

                                                skaperverk som bilder på den

                                                frelse han leder oss inn i.

                                  

                                                David skrev at vi er som  

                                                et tre som er plantet

                                                ved rennende bekker.

                                                Salme 1.

                           

                                                Slik er livet i Guds nåde.

 

                                                Job beskrev seg selv

                                                som et tre:

  

                                               "Det skal komme vann

                                                til mine røtter,

                                                og nattens dugg skal falle

                                                på mine greiner.

 

                                                Min ære blir alltid ny,

                                                og buen blir forynget 

                                                i min hånd."

 

                                                Job 29.19-20.

 

                                                Og så skrev han

                                                hva som skjedde når han 

                                                forkynte dette:

                                  

                                               "Min tale dryppet 

                                                ned over dem.

                                                De ventet på min tale

                                                som regn,

                                                de åpnet sin munn

                                                som for vårregn.

 

                                                Når de var motløse,

                                                smilte jeg til dem.

                                                Mitt ansikts lys

                                                kunne de ikke

                                                formørke.

 

                                                Fikk jeg lyst til 

                                                å gå til dem,                         

                                                da satt jeg der

                                                som en høvding

                                                og tronte som en konge

                                                i sin krigerskare,

                                                lik en som trøster

                                                de sørgende."

 

                                                Slik beskriver Job sitt liv

                                                før lidelsene kom.

  

                                                Men nå, da han selv var

                                                i sorg over sine tap, ja

                                                full av skrammer og sår,

                                                fortsetter han:

 

                                               "Men nå ler de av meg,

                                                de som er yngre av år enn jeg."

                                                Job 30.1.

 

                                               "Nå er jeg blitt en spottesang

                                                og et ordtak for dem.

 

                                                De avskyr meg,

                                                holder seg langt borte

                                                fra meg,

 

                                                og de nøler ikke med å

                                                spytte meg i ansiktet."

             

                                                Men Job tenkte også på

                                                at Gud var i dette:

 

                                               "Gud har løsnet strengen

                                                på min bue,

                                                og han har ydmyket meg."

                                                Job.30.11

     

                                                Var det altså slik at det

                                                som skjedde med Job,

                                                kom fra Satan,

                                                men at det dypest sett 

                                                var Gud som lot det skje

                                                fordi han ville Job 

                                                noe godt?

 

                                                Taler Bibelen slik andre

                                                steder? 

 

                                                Jeg tenker på Paulus ..

  

                                                Kan det være dette 

                                                han fikk se inn i

                                                da han ba Gud om

                                                å ta bort de tornene

                                                som plaget ham?

 

                                                Tre ganger spurte Paulus Gud

                                                om å ta bort disse tornene.

 

                                                Og tre ganger fikk han et nei.

 

                                                Paulus fikk vite hvorfor

                                                Gud svarte nei til hans

                                                ønske:

 

                                                Jeg har "fått en torn i kjødet,

                                                en Satans engel som skal slå meg,

                                                for at jeg ikke skal opphøye meg."

 

                                                En Satans engel altså ..

  

                                                som slo ..

 

                                                og som Gud ikke ville

                                                ta bort.

 

                                                Guds svar var:

 

                                               "MIN NÅDE."

 

                                                I Guds rettferdighet hadde han,

                                                som Job, alt det han trengte.

                                                I og med den hadde han

                                                alle Guds velsigneler.

 

                                                Den nåden som hadde lukket ham 

                                                inn i Guds kjærlighet, 

                                                den nåden behandlet ham nå.

 

                                                Slik var Paulus kommet inn 

                                                i Guds gjerning med seg.

  

                                                En nådegjerning.

 

                                                Hvorfor?

  

                                                Fordi Gud ville at hans kraft

                                                skulle være i Paulus.

 

                                                Derfor sa han til ham:

 

                                               "Min nåde er nok for deg,

                                                for min kraft fullendes

                                                i skrøpelighet."                           

 

                                                Paulus fikk se rikdommen

                                                i dette livet med Herren

                                                og skrev:

 

                                               "Derfor vil jeg helst rose meg

                                                av min skrøpelighet,

       

                                                for at Kristi kraft

                                                kan bo i meg."

 

                                                Med slike underlige ord

                                                beskrev Paulus sitt liv.

 

                                                Mangelen på bønnesvar

                                                var Guds svar,

                                                slik at han kunne få eie

                                                den rikdom Gud ville gi.

  

                                                Var det slik også for Job?

 

                                                Ingen av hans tre venner

                                                kunne hjelpe ham.

                                                Job kom dypere og

                                                dypere inn i lidelse,

                                                og forstod ikke

                                                Herrens verk.

 

                                                Han syntes at Gud var

                                                urettferdig.

 

                                                Derfor begynte han

                                                å anklage Gud.

 

                                                Han som hadde sett

                                                Guds godhet

                                                og gledet seg,

                                                opplevde nå en Gud

                                                han ikke forstod:

 

                                               "Han har kastet meg i sølen,

                                                så jeg er blitt lik støv og aske."

 

                                               "Jeg skriker til deg, 

                                                men du svarer meg ikke.

                                                Jeg står der, 

                                                og du bare ser på meg.

                                                Du er blitt grusom mot meg,

                                                med din sterke hånd

                                                forfølger du meg.

                                                Du løfter meg opp i stormen,

                                                du lar meg fare av sted

                                                så jeg vakler i stormtakene."

                                                Job 30.19-22.

 

                                                Nesten som å lese om disiplene

                                                som var ute i storm dette,

                                                da Jesus sov i båten ...

  

                                                Da de trodde at de 

                                                skulle gå under.

 

                                                Slik tenkte Job også:

  

                                               "For jeg vet at du fører meg

                                                til døden," sa han.

 

                                                Vi kjenner oss igjen

                                                i våre reaksjoner

                                                når alt synes å

                                                synke i grus:

 

                                               "Rekker ikke et menneske

                                                likevel ut sin hånd når

                                                alt synker i grus.

                                                Skriker han ikke om hjelp

                                                når han er kommet

                                                i ulykke?"

 

                                                Slik talte Job.

                 

                                                Han hadde stolt på Gud og hatt

                                                forventninger til livet:

 

                                               "For jeg ventet godt,

                                                men det kom ondt.

 

                                                Jeg håpet på lys,

                                                men det kom mørke.

 

                                                Mitt indre koker

                                                og er ikke stille.

 

                                                Trengselens dager

                                                er kommet over meg.

 

                                                Sort går jeg omkring,

                                                men ikke av solens hete.

 

                                                Midt iblant folk

                                                reiser jeg meg

                                                og roper om hjelp."

 

                                               "Min sitar er blitt til sorg.

                                                og min fløyte til gråt og klage."

                                                Fra Job 30.

 

                                                Slik talte han nå, han som hadde

                                                sett på seg selv som et tre,

                                                der vann rant mot røttene

                                                og morgenfrisk dugg lå

                                                på greinene.

 

                                                Men det som hender

                                                med trærne i hagen, 

                                                er at gartnerhender

                                                beskjærer greinene.

 

                                                Jobs røtter var dypt festet.

                                                Treet var plantet.

                                                Han var i Guds nåde,

                                                midt i alt det vonde,

                                                i jordens støv.

 

                                                Også da vitnet han:

 

                                               "Men jeg vet

                                                at min gjenløser lever

                                                og som den siste

                                                skal han stå fram

                                                på støvet."

 

                                                Det er så fint å lese dette.

                                                Midt i Jobs tvil.

                                  

                                                    --------------

 

                                                Jobs venner hadde

                                                ikke Guds rettferdighet.

                                                Deres selvrettferdighet

                                                hindret dem i å ta imot

                                                Guds nåde.

 

                                                Derfor fikk de heller ikke

                                                sine greiner renset.

                                 

                                                De var faktisk i en mye

                                                verre stilling enn Job.

                                

                                                Han så ut til å mangle alt,

                                                men for ham endte alt 

                                                i stor glede:

 

                                               "Herren velsignelset Jobs siste dager

                                                mer enn hans første." 

                                                Job 42.12.

 

                                                Jeg tenker på noe Jesus sa:

 

                                               "Hver gren som bærer frukt, 

                                                den renser han,

                                                for at den skal bære mer frukt."

                                                Joh.15.2.

                       

                                                Herrens Ånd

                                                arbeidet med Job.

                                 

                                                Og:

                                              "Åndens frukt er

                                               kjærlighet,

                                               glede,

                                               fred,

                                               langmodighet,

                                               mildhet,

                                              godhet,

                                              trofasthet,

                                              ydmykhet,

                                              avholdenhet."

                                              Gal.5.22-23.

              

                                              Slik beskrev Paulus det.

                                              Og David skrev det samme

                                              på denne måten:

 

                                             "Han skal være lik et tre,

                                              plantet ved rennende bekker.

                                              Det gir sin frukt 

 

                                              i sin tid,

  

                                              og dets blad visner ikke.

                                  

                                              Alt det han gjør,

                                              skal han ha lykke til.

 

                                              Slik er det ikke

                                              med de ugudelige.

 

                                              De er lik agner

                                              som vinden blåser bort.

                                

                                             Derfor skal de ugudelige

                                             ikke bli stående i dommen,

                                             og syndere ikke i de

                                             rettferdiges menighet.

 

                                             For Herren kjenner

                                             de rettferdiges vei,

                                             men de ugudeliges vei

                                             fører til undergang."

                                             Salme 1.                 

 

                                                 ------------------

 

                                             Snublet Job?

                   

                                             Han gjorde det.

                                             Hver eneste dag.

 

                                             Han anklaget Gud.

                                             Han ville dø.

 

                                            "Å, om min sorg kunne bli veid,

                                             og all min ulykke samtidig 

                                             bli lagt på vekten!

                                             For nå er den tyngre

                                             enn havets sand, 

                                             derfor var mine ord

                                             overilet."

 

                                             Guds ord viker ikke unna for å beskrive

                                             de tyngste erfaringene.

 

                                             Ropet fra det mennesket 

                                             som lider, finnes i Guds bok.

                          

                                             Det gjør vondt å lese Jobs 

                                             ord da han sa:

 

                                            "Måtte Gud bare beslutte

                                             å knuse meg! Måtte han

                                             løfte sin hånd og skjære

                                             over min livstråd!

 

                                             Da hadde jeg enda en trøst,

                                             og jeg skulle hoppe av glede

                                             midt i den nådeløse smerten!

                                             For jeg har ikke fornektet

                                             Den Helliges ord.

         

                                             Hva styrke har jeg, så jeg kan

                                             holde ut? Hvilke utsikter har jeg

                                             så jeg kan være tålmodig.

                                             Er jeg sterk som en stein?

                                             Er mitt kjøtt som av kobber?

                                             Har jeg vel kraft til

                                             å hjelpe meg selv?

                                             Er ikke all utsikt til frelse

                                             tatt fra meg?

 

                                             Den ulykkelige burde møte

                                             kjærlighet hos sin venn,

                                             så han ikke skal oppgi

                                             frykten for Den Allmektige.

 

                                             Mine brødre har sviktet

                                             som en bekk."

 

                                             Slik tenkte Job.

  

                                             Depressivt, sier kanskje noen.

  

                                             Job fortsatte slik alle

                                             opplever det når nøden

                                             er dyp og varer lenge:

 

                                            "Hver gang jeg legger meg,

                                             sier jeg:

                                             Når kan jeg stå opp?

                                             Lang blir kvelden,

                                             og jeg er blitt trett

                                             av å kaste meg hit og dit

                                             inntil morgenlysningen.

 

                                             Mitt kjøtt er kledd

                                             med makk og med

                                             skorper som av jord.

                                             Min hud blir skrukket

                                             og brister."

 

                                             Eller: 

                 

                                            "Når jeg sier:

                                             Min seng skal trøste meg,

                                             og mitt leie skal gjøre sorgen

                                             lettere for meg,

                                             da skremmer du meg med

                                             drømmer og forferder meg

                                             med syner.

                                             Derfor ville min sjel heller

                                             kveles, heller døden

                                             enn disse pinslene.

                                             Jeg er fortvilet."

 

                                             Jeg er i kapittel 7 i Jobs bok.

  

                                             Det står der. Mennesket som

                                             er i det dypeste mørke kan

                                             kjenne seg igjen i boken

                                             som Gud har gitt oss.

                                

                                             Men det er noe mer å se inn i.

 

                                             Herren er midt i denne lidelsen,

                                             men den er ikke over enda.

 

                                             Jobs venn krenker Job

                                             enda mer og sier:

 

                                            "Hvor lenge vil du tale slik?

                                             Hvor lenge skal din munns ord

                                             være som et veldig vær?"

 

                                             Og så får han enda en gang høre

                                             at det må være synder som gjør

                                             at han lider slik som dette:

 

                                            "Dersom du vender deg til Gud

                                             og ber Den Allmektige om nåde,

                                             hvis du er ren og oppriktig ..."

                                

                                             Job blir beskyldt for

                                             noe som ikke er sant.

                                             Vennen fortsetter:

 

                                            "Nei, Gud forkaster ikke

                                             en som er ulastelig,

                                             og han holder ikke

                                             ugudelige ved hånden."

                                

                                             Job svarer og klager

                                             enda mer. 

                                             Og nå tviler han på Gud.

 

                                            "Jeg vil la min klage

                                             få fritt løp,

                                             jeg vil tale i min

                                             sjels bitre smerte.

           

                                             Jeg vil si til Gud:

                                             Fordøm meg ikke!

                                             La meg vite hvorfor

                                             du strider mot meg!

                                             Synes det godt for deg

                                             at du undertrykker .. ?" 

            

                                             Men midt i all tvil og anklage

                                             blir Job likevel hos sin Gud.

 

                                             Det var ikke Gud som slo,

                                             men om det nå var slik,

                                             så ville Job bli hos ham:

  

                                            "Selv om han slår meg,

                                             vil jeg stole på ham."

                                             Job 13.15.

                        

                                             Job beskriver seg selv

                                             som en som tæres bort 

                                             som et råttent tre ...

    

                                             Et bortblåst blad.

                                

                                             Men også i denne situasjonen

                                             sier han hva han har i Gud:

                                

                                            "Se, også nå har jeg mitt vitne

                                             i himmelen, i det høye er det en

                                             som taler min sak.

 

                                             Min talsmann er min venn.

 

                                             Med gråt ser mitt øye mot Gud,

                                             og han taler menneskets sak 

                                             for Gud, slik en mann ber

                                             for sin neste."

                                

                                             Job så en talsmann i himmelen.

                                             En som talte hans sak.

 

                                             Var det Jesus?

                                

                                             Han som også Johannes så:

 

                                            "Mine barn, dette skriver jeg

                                             til dere for at dere ikke skal synde.

                                             Og hvis noen synder, har vi

                                             en talsmann hos Faderen,

                                             Jesus Kristus, Den rettferdige.

 

                                             Og han er en soning 

                                             for våre synder .."

                                             1. Joh. 2.1.

                                  

                                             Job vitnet om Jesus.

 

                                             Han snublet, men var i samme situasjon

                                             som David slik han skrev det i en av sine

                                             salmer:

 

                                            "Herren gjør en manns gange stø,

                                             og han har velbehag i hans vei.

  

                                             Når han snubler, faller han ikke

                                             til jorden, for Herren støtter 

                                             hans hånd.

                                             Salme 37.23-24.

 

                                             Når han snubler ... skrev David.

                                 

                                             Da er han som dette treet som har

                                             sine røtter der vannet finner vei.

 

                                            "Gled dere ikke over meg, mine fiender!

                                             Når jeg er falt, står jeg opp igjen.

 

                                             Om jeg sitter i mørket,

                                             er Herren lys for meg.

 

                                             Herrens vrede vil jeg bære,

                                             for jeg har syndet mot ham 

                                             - inntil han fører min sak

                                             og hjelper meg til min rett.

 

                                             Han skal føre meg ut i lyset.

 

                                             Jeg skal se med fryd

                                             på hans rettferdighet. 

 

                                             Og mine fiender skal se det.

                                             Skam skal dekke dem .."

                                             Mika 7.10.

 

                                             Det er spennende å nærme seg

                                             siste kapittel i Jobs bok.

 

                                             For han gjorde slik Mika sa.

                                             Jeg har syndet, sa han:

 

                                             Når Herrens hellighet og styrke

                                             åpenbares, får vi et glimt av det

                                             som ikke stemmer i våre liv.

 

                                             Guds Ånd åpenbarer det for den

                                             rettferdige, og han bekjenner.

 

                                             Job sa: 

                                             Jeg vet at du kan alt, 

                                             og at ingen plan er

                                             umulig å gjennomføre

                                             for deg.

        

                                             Hvem er den som vil

                                             formørke ditt råd 

                                             i uforstand.

 

                                             Derfor må jeg si:

                                 

                                             Jeg har talt om det

                                             jeg ikke forsto, 

        

                                             om det som var

                                             for underlig for meg,

 

                                             og som jeg ikke skjønte.

 

                                             Men hør nå,

                                             så vil jeg tale!

 

                                             Jeg vil spørre deg,

                                             og du skal lære meg.

                                 

                                             Bare det ryktet meldte,

                                             hadde jeg hørt om deg,

                                             men nå har mitt øye

                                             sett deg.

 

                                             Derfor kaller jeg alt tilbake

                                             og angrer i støv og aske."

 

                                             Slik var Job.

                                             Når han så sin synd,

                                             bekjente han den

                                             for Herren.

 

                                             Dette var den tro

                                             han levde i.

 

                                             Etter at Job hadde sagt dette,

                                             begynte Herren å tale til 

                                             en av Jobs venner.

 

                                            "Da .. sa han til Elifas fra Taman:

 

                                             Min vrede er opptent

                                             mot deg

                                             og mot dine to venner.

 

                                             For dere har ikke 

                                             talt rett om meg,

                                             som min tjener Job." 

                                

                                             Men hva skjedde med

                                             Jobs venner?

 

                                             Herrens vrede fører til dom,

                                             men som det står i Esekiel:

            

                               "Skulle jeg ha behag i 

                                den ugudeliges død?

                                sier Herren Herren.

                                - Mon ikke heller i

                                at han vender om

                                fra sin vei og lever?

 

                                ... ... ...

 

                               "For jeg har ikke behag i

                                at noen skal dø,

                                sier Herren Herren.

                                Så omvend dere da,

                                så skal dere leve!"

                                Esekiel 18. 23 og 32.

 

                                Nå fikk Jobs venner

                                Guds kall.

                                Slik sa han det:

 

                               "Ta derfor sju okser

                                og sju værer 

                                og gå til min tjener Job

                

                                og ofre dem som

                                brennoffer for dere!

                       

                                Og min tjener Job

                                skal be for dere,

       

                                bare ham vil jeg

                                bønnhøre,

 

                                så jeg ikke gjør

                                med dere

                                etter deres uforstand.

 

                                For dere har ikke

                                talt rett om meg,

                                som min tjener Job."

                                Job 42.

  

                                De fikk et kall.

                                Jobs venner kunne

                                få den samme 

                                rettferdighet

                                som Job levde i.

 

                                Samme offer.

                                Brennoffer.

 

                                Job skulle ofre det

                                for dem, om de

                                ville?

 

                                Etter alle anklagene

                                som de hadde kommet med,

                                må det ha kostet dem mye

                                å ta imot Guds kall

                                når Job var den som

                                skulle ofre for dem.

 

                                Hva ble vennenes svar?

 

                               "Så gikk Elifas fra Teman

                                og Bildad fra Sjuah

                                og Sofar fra Na'ama

 

                                og gjorde som Herren

                                hadde talt til dem.

 

                                Og Herren bønnhørte Job."

 

                                Slik ble de venner.

                                Hverandres venner

                                og Guds venner.

 

                                Det må ha vært 

                                spesielt for Job

                                å be for de som han

                                hadde vært så plaget av

                                - og sint på.

 

                                Men Job var Guds tjener

                                og gjorde det han ble bedt om.

 

                                Dette var hans kall.

 

                                Han var enda i fornedrelse

                                da han ba for dem.

 

                                Vennene ble bedt for

                                av en syk mann

                                som hadde mistet alt.

 

                                Slik er Herren.

 

                                Han elsker alle.

 

                                Og da Gud hadde ført

                                vennene til frelse,

                                tok han seg av Job

                                på nytt.

 

                                Det står:

 

                               "Og Herren gjorde ende på

                                Jobs ulykke,

                                da han ba for sine venner.

 

                               "Og Herren økte alt

                                det Job hadde eid,

                                til det dobbelte."

 

                               "Og Herren  velsignet

                                Jobs siste dager

                                mer enn hans første."

                                Job 42.10 og 12a.

 

                               "For den Herren elsker,

                                den tukter han,

                                og han hudstryker

                                hver sønn

                                som han tar seg av."

 

                               "All tukt synes vel,

                                mens den står på,

 

                                ikke å være til glede,

 

                                men til sorg.

 

                                Men siden

                                gir den

 

                                dem som ved dette

                                er oppøvd,

 

                                rettferdighets

                                salige frukt."

 

                                Hebr 12.6 og 11.

 

                                Slik var Jobs

                                salige vei.

 

                                Og slik får alle de

                                som tar imot Herrens

                                offerlam, Jesus,

                                bli rettferdige for Gud.

                          

                                Slik skal de bli kjent med

                                Guds dypeste legedom:

 

                               "Jeg vil lege deres frafall.

 

                                Jeg vil elske dem av hjertet,

                                for min vrede har vendt seg

                                fra dem.

       

                                Jeg vil være som dugg

                                for Israel.

 

                                Han skal blomstre som en lilje,

                                og han skal slå røtter

                                som skogen på Libanon.

 

                                Hans skudd skal bre seg

                                vidt utover.

 

                                Hans løv skal skinne

                                som oljetreet,

                                og han skal dufte

                                som Libanon.

 

                                De som sitter i hans skygge,

                                skal igjen dyrke korn

                                og blomstre som vintreet.

 

                                Minnet om ham skal være

                                som Libanons vin.

 

                                Efra'im! Hva har jeg mer

                                med avguder å gjøre?

      

                                Jeg vil bønnhøre ham

                                og se til ham.

             

                                Jeg er som en grønn sypress,

                                din frukt kommer fra meg.

                         

                                Hvem er vis, så han skjønner dette, 

                                forstandig, så han merker seg det?

 

                                For Herrens veier er rette.

                                De rettferdige ferdes på dem,

                                men overtrederne snubler.

                                Hosea 14. 

                             

                                                  

                                                           

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.