En mann går bøyd

 

                                                             1.

                                                             En mann går bøyd

                                                             med tornekrone om sin panne.

                                                             Jeg ser hans kjærlighet

                                                             og hvisker navnet.

                                                             2.

                                                             Han er i skam

                                                             og korset hviler mot hans nakke.

                                                             Han bærer all vår nød

                                                             og blir den svake.

                                                             3.

                                                             Jeg så en mann 

                                                             som vandret gjennom byens gate.

                                                             Han leget de som led

                                                             og bar all plage.

                                                             4.

                                                             Han gikk omkring

                                                             og reiste nedbøyde fra skammen.

                                                             Jeg ser at gleden kom

                                                             fra denne mannen.

                                                             5.

                                                             Nå bærer han et kors

                                                             mot byens gamle høyde.

                                                             Hans godhet går en vei

                                                             for alle bøyde.

                                                             6.

                                                             Jeg ser ham nå

                                                             med merkene fra mine synder.

                                                             Han bærer all min skyld

                                                             og alt som tynger.

                                                             7.

                                                             Halleluja!

                                                             Nå er han min og jeg er favnet.

                                                             Jeg eier alt i ham

                                                             og hvisker navnet.

 

                                                             Kristin Reitan 

                                                             Molde 2007

 

                                                             Musikk:

                                                             Eilert Tøsse 2008.

     

                                                             Melodien er vakker

                                                             og har samme preg som 

                                                             de gamle folketonene.

 

 

                                                             Guds lyst:

 

                                                            "For jeg har lyst til kjærlighet."                                                  

                                                             Hosea 6.6.

 

                                                             Fra Peters tale pinsedag:

                                                             

                                                             "Israelittiske menn,

                                                             hør disse ord!

 

                                                             Jesus fra Nasaret

                                                             var en mann

                                                             utpekt for dere av Gud

                                                             ved kraftige gjerninger,

                                                             under og tegn

                                                             som Gud gjorde ved ham

                                                             midt iblant dere,

                                                             som dere selv vet.

 

                                                             Han ble forrådt

                                                             etter Guds fastsatte råd

                                                             og forutviten,

 

                                                             og dere slo ham i hjel

                                                             idet dere naglet ham til korset

                                                             ved lovløse menns hender.

 

                                                             Ham reiste Gud opp,

                                                             idet han løste dødens veer.

 

                                                             For det var umulig for døden

                                                             å holde ham fast."

 

                                                             Senere i samme tale:

 

                                                            "Så skal da hele Israels folk

                                                             vite for visst at Gud 

                                                             har gjort ham både til Herre

                                                             og til Messias, denne Jesus

                                                             som dere korsfestet.

 

                                                             Men da de hørte det,

                                                             stakk det dem i hjertet,

 

                                                             og de sa til Peter

                                                             og de andre apostlene:

 

                                                             Hva skal vi gjøre, brødre?

 

                                                             Peter sa til dem:

 

                                                             Omvend dere

                                                             og la dere døpe

                                                             på Jesu Kristi navn 

                                                             til syndenes forlatelse,

                            

                                                             så skal dere få 

                                                             Den Hellige Ånds gave.

 

                                                             For løftet tilhører dere 

                                                             og deres barn,

 

                                                             og alle dem som

                                                             er langt borte,

 

                                                             så mange som 

                                                             Herren vår Gud

                                                             kaller til seg.

 

                                                             Også med mange

                                                             andre ord vitnet han

                                                             og formante dem og sa:

                                                             

                                                             La dere frelse 

                                                             fra denne vrange slekt!

 

                                                             De som nå tok imot hans ord,

                                                             ble døpt.

 

                                                             Og denne dagen

                                                             ble det lagt til omkring

                                                             tre tusen sjeler."

 

                                                             Og så står det

                                                             om disse at:

 

                                                            "De lovet Gud

                                                             og var velsett av hele folket.

 

                                                             Og Herren la hver dag

                                                             dem som ble frelst,

                                                             til menigheten."

 

                                                             Fra Ap. gjerninger 2.

 

                                                             Dette var første gang

                                                             noen ble døpt med den dåp

                                                             som Jesus innstiftet.

 

                                                             Den dåpen hører den nye pakt til.

 

                                                             Den pakten som gjelder nå,

                                                             etter at Jesus fullførte

                                                             frelsesverket.

 

                                                             Johannes døpte også,

                                                             men det var i den gamle pakt,

                                                             og forberedte Jesu gjerning.

 

                                                             Johannesdåpen kalles

                                                             den i Bibelen.

 

                                                             Etter pinsedag skulle

                                                             vi bli døpt til Faderens

                                                             og Sønnens

                                                             og Den Hellige Ånds navn.

 

                                                             Vi får del i all hans gjerning,

                                                             til syndenes forlatelse

                                                             og får Den Hellige Ånd.

 

                                                             De små skal få vokse opp

                                                             og bli kjent med Bibelens

                                                             glade budskap.     

                                                       

                                                             De fleste av oss er døpt.

                                                             Den dåpen gjelder for oss.

 

                                                             Det er en frelse og en pakt 

                                                             fra Guds side.

 

                                                             Vi er døpt til Gud

                                                             og til hans frelse.

 

                                                             Men vi trenger hver dag,

                                                             noen for første gang,

 

                                                             å få se inn i hva vi er døpt til,

                                                             og ta til oss det som Jesus

                                                             er og har gitt oss.

 

                                                             Om vi har kommet

                                                             bort fra ham,

                                                             kan vi få omvende oss

                                                             til ham og tro på ham.

 

                                                             For den som slik 

                                                             vli leve sammen med Jesus,

                                                             gjelder det som Gud ga oss

                                                             i vår dåp da vi ble båret fram

                                                             som bitte små barn. 

                    

         

 

                

 

                                                             

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.