Alt som er vårt

                                             1.

                                             Alt som er vårt

                                             det vart lagt på hans skuldre,

                                             synda vart eitt med det heilage Lam.

                                             No er vi kalla rettferdige, reine.

                                             Skulda er sona og sletta av han.

                                             2.

                                             Alt som er hans 

                                             har vi fått som vårt eige, 

                                             no er vi eitt med det livet han vann.

                                             Jesus har sagt at no er vi hans eigne,

                                             og våre lepper får bera hans namn.

 

                                             Kristin Reitan

                                             Molde 2009 

                

              

                                           "Gud gjorde dykk levande

                                            saman med Kristus,

 

                                            i det han tilgav oss

                                            alle våre brot.

 

                                            Han strauk ut

                                            skuldbrevet mot oss,

 

                                            det som var skreve

                                            med bod,

 

                                            det som

                                            gjekk oss imot.

 

                                            Det tok han bort

                                            då han nagla det 

                                            til krossen.

 

                                            Han avvæpna maktene

                                            og herredøma

 

                                            og synte dei ope fram,

  

                                            då han viste seg

                                            som sigerherre over dei

                                            på krossen."

 

                                            ... ... ...

  

                                           "Lat ingen røva

                                            sigersprisen

                                            frå dykk,

 

                                            om nokon

                                            prøver seg på det

                                            

                                            med audmjukskap

                                            og engledyrking.

 

                                            I det han gjev seg av 

                                            med syner

 

                                            og hovmodar seg

                                            utan grunn

 

                                            av dei kjøtlege

                                            tankane sine,

 

                                            og ikkje held fast

                                            på han som er hovudet." 

 

                                            Kol 2.14-15. 

                      

  

                                          "Kva skal vi då seia

                                           til dette?

 

                                           Er Gud for oss,

                                           kven er då imot oss?

 

                                           Han som ikkje sparde

                                           sin eigen Son,

 

                                           men gav han

                                           for oss alle,

 

                                           korleis skulle han

                                           kunna anna

 

                                           enn å gje oss

                                           alle ting med han?"

 

                                           Rom. 8.31-32.

 

                                             

                                          "Kven vil skilja oss

                                           frå Kristi kjærleik?

 

                                           Trengsle

                                           eller angst

 

                                           eller

                                           forfylging

 

                                           eller svolt

                                           eller nakenskap

 

                                           eller fare

                                           eller sverd?

 

                                           Som skrive står:

 

                                           For di skuld

                                           vert vi rekna

                                           som slaktesauer.

 

                                           Men i alt dette

                                           vinn vi

 

                                           meir enn siger

 

                                           ved han

                                           som elska oss.

 

                                           For eg er viss på

                                           at korkje død eller liv,

 

                                           korkje englar

                                           eller krefter,

 

                                           korkje det som no er

                                           eller det som koma skal,

 

                                           eller noka makt,

                          

                                           korkje høgd

                                           eller djupn

 

                                           eller nokon

                                           annan skapning,

 

                                           skal kunna 

                                           skilja oss

 

                                           frå Guds kjærleik

                                           i Kristus Jesus,

 

                                           vår Herre."

                         

                                           Rom.8.35-39.

 

MELODIEN:
Musikk: Eilert Tøsse.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.