Barna så på Jesus

                                                  

                                                        Barnesang

                                                        🙂  også for voksne?

 

                                                        1.

                                                        Barna så på Jesus,

                                                        han var deres venn,

                                                        /: og han sa de største

                                                        de må bli som dem.:/

                                                        2.

                                                        Slik hans hender rørte

                                                        ved de minste små,

                                                        /: vil hans Ånd berøre

                                                        våre øyne nå.:/

                                                        3.

                                                        Ånden viser Jesus

                                                        og vi ser en venn

                                                        /: som har åpnet veien

                                                        inn til himmelen.:/

                                                        4.

                                                        All vår synd ble sonet

                                                        på et kors på jord,

                                                        /: derfor kan vi høre

                                                        nådens milde ord.:/

                                                        5.

                                                        Jesus, du er gaven,                                                       

                                                        jeg er barnet ditt,

                                                        /: og nå vet jeg at du

                                                        ser meg med ditt blikk.:/

  

                                                        Kristin Reitan

                                                        Molde 2009

                                                                                     

 

                                                        KAN VI TRO?

                       

                                                        Hvordan kan barn

                                                        og voksne eie

                                                        troens liv?

 

                                                        Bibelen taler om

                                                        en levende tro.

                                                       

                                                        Hvordan får vi tro? 

 

                                                        Da Jesus var synlig

                                                        hos oss her på jorden,

                                                        står det at:

                                                       

                                                       "De bar også 

                                                        de små barna

                                                        til ham

 

                                                        for at han

                                                        skulle røre

                                                        ved dem.

 

                                                        Men da disiplene

                                                        så det,

                                                        truet de dem.

 

                                                        Men Jesus

                                                        kalte dem til seg

                                                        og sa:

 

                                                        La de små barna

                                                        komme til meg

 

                                                        og hindre dem ikke,

                                                        for Guds rike

                                                        hører slike til!

 

                                                        Sannelig, sannelig

                                                        sier jeg dere:

 

                                                        Den som ikke

                                                        tar imot Guds rike

                                                        som et lite barn,

 

                                                        skal slett ikke

                                                        komme inn i det!"

 

                                                        Luk 18.15-17.

 

 

                                                        Vi kan få være

                                                        hos Jesus

                                                        som små barn ..

 

                                                        som bitte

                                                        små barn

 

                                                        som småbarn

                                                        som ikke forstår.    

                                                       

                                                        Jesus leder oss

                                                        inn i troen.

                                          

                                                        Han gir tro.

 

                                                        Han gir den 

                                                        ved sin Ånd.

 

                                                        Og Ånden bruker

                                                        Guds egne Ord.

 

                                                        Bibelen.

 

                                                        Vi har ikke evne

                                                        til å forstå Gud.

 

                                                        Vi har ikke evne til 

                                                        å søke ham. 

 

                                                        Vi vil ikke heller.

                               

                                                        Men når vi hører hans ord,

                                                        er det liv i de ordene.

 

                                                        Jesus er dette Ordet.

                                                        Han er til stede der.

 

                                                        Han taler der.

         

                                                        Til oss alle!

                                                                                   

                                                        Han som rørte ved barna,                                                      

                                                        han vil også berøre oss.

 

                                                        Vi erfarer ofte at vi hverken 

                                                        kan forstå eller tro Bibelen.

 

                                                        Vi føler oss hjelpeløse.

 

 

                                                           * * * *

 

 

                                                        Vi er skapt slik Gud vil ha oss,

                                                        som noe fint som han 

                                                        har villet skape.

 

                                                        Han har villet oss.

 

                                                        Han hadde sin fryd i

                                                        å skape hver enkelt av oss.

 

                                                        Han elsker oss som

                                                        foreldre elsker ..

 

                                                        Ja, mye mer enn de kan elske.

 

                                                        Han elsker oss som 

                                                        sitt skapte storverk.

 

                                                        Men etter syndefallet,

                                                        da Adam og Eva syndet,

                                                        skjedde noe med deres indre.

 

                                                        Og med alle oss

                                                        som er født etterpå.

                               

                                                        Noe kom helt ut av 

                                                        skaperens hensikt.

     

                                                        Det er noe i oss

                                                        som ikke kan tro.

 

                                                        Dette "noe" 

                                                        kaller Bibelen "kjød".

                                                       

                                                        Kjødet gagner ikke,

                                                        sa Jesus.

 

                                                        Derfor er vi helt avhengige 

                                                        av det Jesus kan skape nå,

 

                                                        at han skaper noe nytt.

 

                                                        Vi er hjelpeløse

                                                        som babyer.

 

                                                        Og så lar Jesus oss få være  

                                                        som de minste barna,

 

                                                        de som

                                                        blir matet.

                                                      

                                                        De som får melk

                                                        ved mors bryst.

 

                                                        Vår mat er Guds ord.

 

                                                        Ved å lese

                                                        eller høre det,

                                                        kommer troen.

 

                                                        Bibelen sier at

                                                        vi får troen

                                                        ved å høre

                                                        forkynnelsen.

                                            

                                                        Forkynneren får alt 

                                                        ved å lese Guds Ord.

                                                        

                                                        Ved disse ordene

                                                        handler Gud.

 

                                                        Han skaper nytt liv i oss.

 

                                                        Et nytt indre.

 

                                                        Vi hører ord som gir liv.

                                                       

                                                        Vi hører og leser Guds ord,

                                                        de ordene som han selv

                                                        har gitt oss i Bibelen.

 

                                                        Disse ordene gir en glede

                                                        som vi ikke kan finne

                                                        av oss selv.

 

                                                        Men samtidig

                                                        kan vi også merke

                                                        at vi har et kjød,

                                                        når vi hører og leser

                                                        Guds tale til oss.

 

                                                        Vi kan kjenne en motstand

                                                        mot det vi hører.

                                                        

                                                        Samtidig vil vi merke

                                                        at det begynner å skje noe.

                                                       

                                                        Vi begynner å like

                                                        det Jesus sa.

 

                                                        Vi begynner å få en tro

                                                        på ham.

 

                                                        Ikke slik at troen føles stor.

 

                                                        Hvis vi kjenner etter og ser på

                                                        vår egen tro, så ser vi ofte 

                                                        mest av vårt kjød.

 

                                                        Vi kan føle at vi mangler tro.

 

                                                        Men ved å høre og lese

                                                        Guds ord og dessuten

                                                        få del i hans synlige ord,

 

                                                        som er dåp

                                                        og nattverd,

 

                                                        skapes noe nytt i oss.

 

                                                        Vi får en 

                                                        kjærlighet til Jesus.

 

                                                        En kjærlighet 

                                                        som blir umistelig.

                                                       

                                                        Han viser oss inn 

                                                        til troens kjerne.

 

                                                        Han viser oss

                                                        troens kraft.

 

                                                        Det er korset.

                                                       

                                                        Vi får del i hans liv

                                                        ved å høre om Jesus,

                                                       

                                                        så sant vi ikke avviser

                                                        hans ord.

 

                                                        Men hvis vi fortsetter

                                                        å høre og lese hva han sier,

                                                        vil vi merke at det skjer noe

                                                        med oss.

 

                                                        Vi begynner å forstå.

 

                                                        Det skjer litt etter litt.

 

                                                        Jesus har sonet våre synder.

                                                        Vi kan bli skyldfrie for Gud.

                                                       

                                                        Guds liv er i dette Ordet.

                                                        Guds Ånd bor der.

 

                                                        Hans Ånd forklarer det for oss.

                                                        Han taler livet inn i oss.

 

                                                        Og gjør oss levende.

                                                       

                                                        Jesus sa:

 

                                                       "Det er Ånden

                                                        som gjør levende,

 

                                                        kjødet

                                                        gagner ikke noe.

 

                                                        De ordene

                                                        jeg har talt til dere,

                                                        er ånd og er liv."

 

                                                        Joh 6.63.

                                                      

                                                        Hør, så fine ord!

 

                                                        Ord som vi ikke

                                                        kunne ha funnet på.

 

                                                        Bibelen forklarer

                                                        det dypere for oss:

                                                                                                                                                                     

                                                       "Det som øye 

                                                        ikke så

                     

                                                        og øre

                                                        ikke hørte,

 

                                                        og det som 

                                                        ikke kom opp 

                                                        i noe menneskes

                                                        hjerte,

 

                                                        det har Gud

                                                        tiltenkt dem

                                                        som elsker ham.

 

                                                        Men for oss har

                                                        Gud åpenbart det

                                                        ved sin Ånd."

 

                                                        Jesaja 44.

                                                       

                                                        Guds ord gir troen!

                                                       

                                                        Han åpenbarer det

                                                        ved sin Ånd.

 

                                                        Han åpenbarer Jesus

                                                        som vår frelser.

 

                                                        Å åpenbare betyr

                                                        at et dekke blir tatt bort.

                                                        

                                                        Som en sky som

                                                        skjuler selve solen,

                                                        slik er Gud og hans rike

                                                        skjult for oss.

                                                        

                                                        Når skydekket

                                                        blir tatt bort,

 

                                                        åpenbares

                                                        det skjulte,

 

                                                        slik at vi kan se 

                                                        og forstå.

 

                                                        Et dekke blir tatt bort,

                                                        slik at vi kan kjenne ham

                                                        og hans underfulle godhet.

                                                     

                                                        Vi får kjenne Gud

                                                        og det som han 

                                                        har gitt oss.

 

                                                        Guds egen frelse

                                                        ved hans Sønn.

                                                                                                               

                                                        Bibelen sier:

 

                                                       "Men vi har ikke

                                                        fått verdens ånd,

                                                        men den Ånd

                                                        som er fra Gud,

 

                                                        for at vi skal kjenne

                                                        det som Gud

                                                        i sin nåde har

                                                        gitt oss.

 

                                                        Og dette forkynner vi,

 

                                                        ikke med ord som

                                                        menneskelig visdom

                                                        har lært oss,

 

                                                        men med ord som

                                                        Ånden har lært oss.

 

                                                        Vi tolker åndelige ting

                                                        med åndelige ord."

 

                                                        1.Kor 2.

 

                                                        Åndelige ord forklarer

                                                        Gud for oss, slik at vi 

                                                        kan kjenne Gud.

 

                                                        Vi lærer nye ord.

 

                                                        Hans ord.

 

                                                        Og vi får kjenne han

                                                        som gikk omkring

                                                        her på jorden

                                                        og gjorde alt vel.

 

                                                        🙂                            

Barna så på Jesus. Melodi og arr.: Eilert Tøsse

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.