Jesus, du går føre

Jesus, du går føre


                                                         "Han kløyvde havet
                                                          og lét dei gå 
                                                          igjennom det,
                                                          han lét vatnet stå
                                                          som ein voll.
   
                                                          Om dagen leidde 
                                                          han dei ved skya,
                                                          og heile natta
                                                          ved lysande eld."

                                                          Salme 78.
                                
                                                           
                                                          1.
                                                          Jesus, du går føre
                                                          alle mine trinn.
                                                          Eg kan gå på vegen
                                                          som du la som min.
                                                          Ingen stein kan hindre,
                                                          ingen murar står
                                                          på den gode veg
                                                          der dine føter går.
                                                          2.
                                                          Alle mine murar
                                                          er som dine smil.
                                                          Dei står alltid for deg
                                                          når du ser min tvil.
                                                          Mine føter vaklar,
                                                          eg ser ingen veg,
                                                          men da står du alltid
                                                          rett framføre meg.

                                                          Kristin Reitan
                                                          Molde 2008


                 
                                                          Fine melodier:
                                                          Hege Bålsrød
                                                          og Eilert Tøsse.
                                                          Se: Noter.


                                                         "For Herren 
                                                          går foran dere,
 
                                                          og Israels Gud
                                                          danner bak-
                                                          troppen."

                                                          Jesaja 52.

                                                         

                                                         "Jeg lærer deg
                                                          visdommens vei
                                                          og fører deg på
                                                          rettvishets stier.

                                                          Når du går,
                                                          skal ikke noe
                                                          hindre dine
                                                          skritt.

                                                          Når du løper,
                                                          skal du ikke
                                                          snuble."

                                                          Salomos ordspråk 4.                                                         "Dette sier 
                                                          Den Hellige,
                                                          Den Sannferdige, 

                                                          han som lukker opp
                                                          og ingen lukker igjen,

                                                          og som lukker igjen
                                                          og ingen lukker opp:

                                                          Jeg vet om dine 
                                                          gjerninger:

                                                          Se, jeg har satt
                                                          foran deg en
                                                          åpnet dør,

                                                          og ingen kan
                                                          lukke den igjen.

                                                          For du har
                                                          liten styrke,
                                                          og har holdt fast
                                                          på mitt ord og
                                                          ikke fornektet
                                                          mitt navn.

                                                          Se, jeg lar 
                                                          noen av 
                                                          Satans synagoge
                                                          komme,

                                                          de som kaller 
                                                          seg selv jøder
                                                          og ikke er det,
                                                          men lyver.

                                                          Jeg vil gjøre det så
                                                          at de skal komme
                                                          og falle ned for
                                                          dine føtter,
           
                                                          og de skal forstå at
                                                          jeg har elsket deg.

                                                          Fordi du har bevart 
                                                          mitt ord om tålmodighet,
                                                          vil jeg bevare deg fra
                                                          den prøvelsens time
                                                          som skal komme over
                                                          hele verden, 

                                                          for å prøve dem
                                                          som bor på jorden.

                                                          Jeg kommer snart!
                                                          Hold fast på det du har
                                                          for at ingen skal ta
                                                          din krone."

                                                          Åpenbaringen 3.


                                                          Liten STYRKE
                                                          var årsaken

                                                          til at de ikke hadde
                                                          vendt seg bort fra
                                                          Jesus og hans navn.

                                                          Liten styrke var det
                                                          de seiret ved.

                                                          De seiret ikke ved
                                                          tro på sitt eget,
                                                          
                                                          men ved den frelse
                                                          forsoningen ga,

                                                          og ved han som 
                                                          har fått all makt

                                                          i himmelen
                                                          og på jorden.
                                                          Han har seiret.


                                                          Vi seirer ved hans seier.

                                                         "Og jeg så - og se:

                                                          En hvit hest,
                                                          og han som satt på den,
                                                          hadde en bue,

                                                          og det ble gitt ham
                                                          en krone,

                                                          og han dro ut
                                                          med seier

                                                          for å seire."

                                                          Det er Jesus                                                      
                                                          som er slik.

                                                          Åpenbaringen 6.2.


                                                          Han har allerede 
                                                          seiret

                                                          ved sin død 
                                                          og oppstandelse.

                                                          Hans seier 
                                                          er min.
                                                          
                                                 
Kristin Reitan. Tegnet på data.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.