Og se, det lød en røst 
ut fra skyen, som sa:

 Dette er min Sønn, den elskede!
I ham har jeg velbehag: 
Hør ham!

Matt 17.Jordens nagler


1

Jordens nagler tegnet oss i dine hender,
vi er gjennomboret i din hånd.
De som løftet deg og lot et kors bli skammen,
de har flettet oss til ære ved sin hån.

2

Vi er løftet høyt og ett med deg i ropet.
Du er seier og vår frelsesgrunn.
Du vår ære, du bar all vår skam på jorden,
derfor bærer vi et fullbrakt i vår munn.

3

Vi var ett med deg da du gikk ut av graven
og vi stiger ut til lys og liv.
Lyset stråler mot oss fra en evig morgen,
gjennomglødet i din hånd til evig tid.

4

Jesus, snart skal lyset stråle på din himmel,
og vi ser ditt kors i jordens egn.
Vi skal se din hellighet når skyen brister,
da er all vår lyst og ære håndens tegn.


Tekst
Kristin Reitan

Musikk
Eilert TøsseMen Gud,

som er rik 
på miskunn,

har, på grunn 
av sin store kjærlighet  
som han elsket oss med

gjort oss levende
med Kristus,

vi som var døde

ved våre
 overtredelser.


Av nåde
er dere frelst.


Han reiste oss opp
sammen med ham
i himmelen,
i Kristus Jesus,

for at han
i de kommende tider
kunne vise
sin overveldende 
godhet mot oss
i Kristus Jesus.

For av nåde
er dere frelst,
ved tro.

Og dette er ikke
av dere selv,

det er Guds gave.

Det er ikke av gjerninger,
for at ikke noen
skal rose seg.

For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,

som Gud forut har 
lagt ferdige for at vi
skulle vandre
i dem.

Efeserne 2.For likesom
Faderen reiser opp
de døde

og gjør levende,

slik gjør også Sønnen 
levende dem han vil.

Joh 5.Da vi nå
er rettferdiggjort
av tro,

har vi fred med Gud

ved vår Herre 
Jesus Kristus.

Ved ham
har vi også ved troen
fått adgang

til denne nåden
som vi står i.

Og vi roser oss
av håp om 
Guds herlighet.

Ikke bare det,

men vi roser oss også
av trengslene.

For vi vet
at trengselen
virker tålmodighet,

tålmodigheten
et prøvet sinn,

og det prøvede sinn
håp.

Og håpet gjør ikke
til skamme,

for Guds kjærlighet

er utøst i våre hjerter
ved Den Hellige Ånd

som er oss gitt.

For mens vi ennå var
skrøpelige

døde Kristus
til fastsatt tid

for ugudelige.

For knapt nok
vil noen gå i døden
for en rettferdig -

skjønt for en som er god,
kunne kanskje noen
ta på seg å dø.

Men Gud viser
sin kjærlighet
til oss

ved at Kristus døde
for oss

mens vi ennå var 
syndere.

Rom 5.


Jesus: 

Min nåde 
er nok for deg,

for min kraft
fullendes

i skrøpelighet,

for at
KRISTI KRAFT
kan bo i meg."


2.Kor 12.9


Jeg ber om
at han etter sin
herlighets rikdom,

ved sin Ånd
må gi dere å styrkes med
kraft i det indre menneske,

at Kristus må bo
ved troen 
i deres hjerter,

for at dere,

rotfestet
og grunnfestet
i kjærlighet,

sammen med alle
de hellige
kan være i stand 
til å fatte 
hva bredde og lengde
og høyde og dybde
her er,

og at dere må kjenne
Kristi kjærlighet,

som overgår
all kunnskap,

så dere kan bli fylt 
til hele Guds fylde.

Men ham
som kan gjøre
mer enn alt,

langt ut over
det vi ber

eller forstår,

etter den kraften
som ter seg
virksom i oss -

ham være æren 
i menigheten
og i Kristus Jesus,

gjennom alle slekter
i alle evigheter!
Amen.

Efeserne 3.


"Men dere, kjære:

Husk de ordene
som vår Herre Jesu 
Kristi apostler
før har talt!

For de sa til dere:

I den siste tid
skal det 
komme spottere
som farer fram
etter sine
ugudelige lyster.

Disse er det
som skaper
splittelse,

de er sjelelige
mennesker

som ikke
har Ånden.

Men dere, kjære:

Oppbygg dere 
på deres 
høyhellige tro,

be i Den Hellige Ånd,

og hold dere slik 
i Guds kjærlighet,

mens dere venter 
på vår Herre Jesu Kristi
 miskunn

til evig liv."


Judas' brev. 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.