Eg ber bilete av Gud

 

                                                  Alt har Gud gjort vakkert i si tid.

                                                

                                                 "Og han velsignet dem 

                                                  og ga dem navnet menneske,

                                                  den dagen de ble skapt."

                                                  1.Mos 5.2.

 

                                                  1. 

                                                  Eg ber bilete av Gud

                                                  i hug og kropp og sansar.

                                                  Av alt han kransar jorda med

                                                  er eg det dyrebare skapte

                                                  som fekk namnet menneske.

                                                  2.

                                                  Forma i hans kjærleiks glød,

                                                  han bød og eg vart danna.

                                                  Eg anar smil i æva da

                                                  han la sitt bilete i meg

                                                  og lét meg bli eit menneske.

                                                  3.

                                                  Han pusta mot mitt andlet

                                                  og lét mitt hjarte banke.

                                                  I hans tanke er eg laga

                                                  og i dagar som han lét meg få

                                                  kan han sjå eit menneske.

                                                  4.

                                                  Ja, boren i hans tanke

                                                  kan eg få sanke kjærleik.

                                                  Hans leik er planta i mitt liv.

                                                  I all mi tid og i hans æve

                                                  får eg vere menneske.

                                                  5.

                                                  Elska var eg da han kom

                                                  som himmelson og gåve.

                                                  Hans nåde rekk der alt var tapt,

                                                  for han ga alt. Ja, for å frelse

                                                  kom han ned som menneske.

                                                  6.

                                                  Sjå, teiknet i hans hender,

                                                  som venger vil dei vere

                                                  og bere meg heilt til eg kan

                                                  få skoda han, min Gud og Herre

                                                  som for meg vart menneske.

 

                                                  Kristin Reitan

                                                  Molde 2013 

                                                                                                            

                                                  

                                                  Jesu ord om da

                                                  jorda vart til:

                     

                                                 "Då var eg hjå han 

                                                  som kunstnar,

 

                                                  dag etter dag  

                                                  var eg hans hugnad, 

                                                  og eg fryda meg alltid

                                                  for hans åsyn.

 

                                                  Eg fryda meg

                                                  på heile hans vide jord,

                                                  og hadde mi glede 

                                                  i menneskeborna."

 

                                                  ... ... ...

 

                                                  Den som finn meg,

                                                  finn livet

      

                                                  og får nåde  

                                                  hjå Herren."

 

                                                                                             

Akvarell. Kristin Reitan

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.