Det er et åpent rom

1

Det er et åpent rom, 
det er en åpen favn.
Han søker etter deg 
og Jesus er hans navn.
Ingen går alene 
uten Herrens blikk.
Nå er han her og leter 
etter barnet sitt.

2

Det er et åpent rom,
det er en åpen favn.
Hans kjærlighet er bunnløs,
han kaller deg ved navn.
Ingen går alene
uten Herrens blikk.
Nå er han her og kaller
ømt på barnet sitt.

3

Det er et åpent rom,
det er en åpen favn.
Han bar den nød du bærer
og kjenner dine savn.
Ingen går alene
uten Herrens blikk.
Han vil så gjerne trøste
deg som barnet sitt.

4

Det er et åpent rom,
det er en åpen favn.
Han bar din dom og døde
og frelsen er i ham.
Ingen går alene
uten Herrens blikk.
Han vil så gjerne kalle
deg for barnet sitt.

5

Det er et åpent rom,
det er en åpen favn.
Og alle dine synder
ble slettet ut av ham.
Ingen går alene
uten Herrens blikk.
Hans nåde gir deg alt
i det som han har gitt.


Kristin Reitan.

Musikk:
Eilert Tøsse."Da kom han til 
seg selv
og sa:

Jeg vil stå opp
og gå til min far,

og jeg vil 
si til ham:

Far, jeg har syndet
mot himmelen
og mot deg.

Jeg er ikke verdig
 lenger

til å kalles 
sønnen din.

La meg få være 
en av leiefolkene
dine.

Og han stod opp
og kom til sin far.

Men da han ennå
var langt borte,

så hans far 
ham,

og han fikk inderlig
medynk med ham.

Han løp ham
i møte,

falt ham
om halsen

og kysset ham

igjen 
og igjen.


Da sa sønnen til ham:

Far,
jeg har syndet

mot himmelen
og mot deg.

Jeg er ikke lenger verdig
til å kalles sønnen din.

Men faren sa
til tjenerne sine:

Skynd dere!

Ta fram 
den beste kledningen
og ha den på ham.

Gi ham
en ring på
hånden hans,

og sko på
føttene.

Hent gjøkalven
og slakt den,

og la oss 
ete

og være glade!

For denne 
sønnen min
var død

og er blitt 
levende,

han var tapt
og er blitt
funnet.

Og de 
begynte
å være glade."


Luk 15."De fortapte
vil jeg oppsøke,

og de bortdrevne
vil jeg føre tilbake,

og de nedbrutte
vil jeg forbinde,

og de syke
vil jeg styrke."

Esekiel 35.16."Jeg vil selv være
hyrde for min hjord
og selv la den hvile,
sier Herren Herren."


Esekiel 34.15.


| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.