De som tørster


                                       

                                         Og Ånden og bruden sier: 
                                         Kom! 

                                         Og den som hører det,
                                         la ham si: 
                                         Kom! 

                                         Og den som tørster, 
                                         han får komme!
                                         
                                         Og den som vil, 
                                         han får ta 
                                         livets vann 
                                         for intet!

                                         Åpenb. 22. 


                                             ____________                                        Johannes fikk se Jesus
                                        slik som han er i himmelen.


                                        Han som også er  
                                        her hos oss.
                                       
                                        
                                        Usynlig, men levende
                                        er han midt mellom oss
                                        som tar imot ham:
                                    
 
                                        Johannes fikk se:

                                       "Midt mellom 
                                        lysestakene 
                                        (de troende) 
                                        var det en 
                                        som lignet en 
                                        menneskesønn.
 
                                        Han var kledd i 
                                        en fotsid kappe, 
                                        ombundet med 
                                        et gullbelte
                                        under brystet.
                                        
                                        Hans hode og hår 
                                        var hvitt
                                        som hvit ull, 
                                        som snø, 

                                        og øynene hans 
                                        som en ildslue. 

                                        Føttene hans var lik 
                                        skinnende kobber, 
                                        som om de var
                                        glødet i en ovn. 

                                        Og røsten hans 
                                        var som bruset
                                        av vannmasser. 

                                        ... ... ...


                                        Ansiktet hans  
                                        var som solen 
                                        når den skinner 
                                        i sin kraft.
          
                                        Da jeg fikk se ham, 
                                        falt jeg ned 
                                        for hans føtter 
                                        som død. 

                                        Men han 
                                        la sin høyre hånd 
                                        på meg  
                                        og sa:
 
                                        Frykt ikke!
                                        Jeg er den første 
                                        og den siste 
                                        og den levende.

                                        Jeg var død, 
                                        og se, 
                                        jeg er levende 
                                        i all evighet.

                                        Og jeg har 
                                        nøklene 
                                        til døden og 
                                        dødsriket.
                                        
                                        Johs åp 1.


                         

                         Når Johannes beskriver Jesus, bruker
                         han billedtale. Gull og hvitt hår, som 
                         hvit ull, som snø, er bilder på han som
                         er ren og uten noe ondt. 

                         Hans kjærlighet er fullkommen!

                         Og med denne kjærligheten elsker han
                         hvert eneste menneske.

                         Han elsker alle like høyt!

                         Uansett hvor skitne våre kapper er,
                         i motsetning til Jesu egen rene kappe,
                         elsker han oss med den inderlige kjær-
                         lighet som han viste da han døde for
                         oss på korset.

                         Derfor kaller han oss inn i sin nåde, 
                         slik at vi kan få komme inn i hans vel-
                         dige og vakre kjærlighet!

                         Han vil gi oss sin nåde.

                         Han lengter etter å gi oss
                         sin godhet.

                         Seg selv.

                         Ved hans blod kan vi bli renset fra all synd
                         og bli kledd i samme renhet som han.

                         Slik blir vi helt skyldfrie i et øyeblikk.

                         Bare ved ufortjent å få alt det han gir
                         ved sin sonende død og oppstandelse.

                         Ingen har fortjent å få det.

                         Alle er uverdige.

                         Alle er elsket!

                         Gud har ikke en spesiell kjærlighet
                         til de som prøver å leve etter budene
                         for å prøve å bli frelst ved sin egen
                         vellykkethet.

                         Nei, de som prøver det, er faktisk
                         ikke frelst.
                         
                         Det finnes bare en frelsesvei.

                         Jesus Kristus, Guds Sønn som
                         ble kledd i kjøtt og blod og som
                         slik ble et menneske, han er
                         frelseren. Han har gjort alt som
                         skal til for at vi kan bli frelst.

                         Frelsesverket er ferdig.
                         Det er hans ære alene!
               
                         Og det er for alle mennesker.
                         Uansett hvilke synder vi har
                         begått, bevisst og ubevisst.

                         Han bare lengter etter å få
                         ta oss inn i sin trygge favn 
                         som tilgitte syndere.

                         Når han får lov til det,
                         er vi frelst og blir med ham
                         til paradis når han kommer
                         for å hente oss.

                         Ja, da er til og med døden 
                         en vinning.

                         Alt er gjort ferdig.
                         
                         Jesus er vår glede
                         og vår fred!
                         
                         Vi opplever ikke oss selv
                         som bedre mennesker
                         når vi tar imot ham.

                         Vi får jo en lyst til å være det,
                         for vi får Den Hellige Ånd, 
                         som fyller vårt indre med 
                         noe helt nytt.

                         Men samtidig vil vi hver
                         eneste dag erfare at vi også
                         har et kjød, slik som Bibelen
                         så klart beskriver det.

                         Kjødet har ikke noe godt i seg.
                         Og vi vil erfare at Den Hellige
                         Ånd også viser oss denne siden
                         av oss selv.

                         Det er ikke behagelig.

                         Men han gjør det likevel, slik 
                         at vi hele tiden, på nytt og på 
                         nytt kan få se at:

                         Alt er av nåde.

                         Hver eneste dag.

                         Vi får aldri fred ved at vi prøver
                         å bli bedre mennesker.

                         Det underlige er at vår fred er 
                         å vite at vi ikke kan få det til.
                         Og at vi skal få alt.
                        
                         Uten at vi ser det og forstår det,
                         vil det likevel, nettopp fordi vi lever 
                         i denne nåden, renne strømmer av 
                         levende vann fra våre liv.

                         Det er fordi det er Jesus selv
                         som har tatt bolig i oss ved sin Ånd.
                         Han som er dette levende vannet!

                         Det vil de andre merke,
                         selv om det synes helt skjult
                         for oss selv.

                         Vi merker at vi, i uforstand kan
                         komme til å såre andre mennesker.
                         
                         Og vi kan falle i andre fristelser.

                         Men fordi vi har Den Hellige Ånd
                         får vi se våre fall klarere og klarere.
                         Og så legger Guds Ånd i oss et nødrop
                         til ham som tilgir og utsletter alt vårt.
                        
                         Han ser vår sorg og vår skuffelse
                         hver gang vi får øye på
                         hvor svake og feilende vi er.

                         Jesus er den fullkomne kjærlighet.

                         Han elsker oss og tar imot oss 
                         akkurat da. Uten anklage.

                         Jesus er selv prøvd i alt. Han var 
                         på jorden som et svakt menneske.

                         Han falt aldri i synd slik som vi,
                         men han har prøvd hvor vanskelig
                         alle fristelsene i livet er, slik at han 
                         kan forstå oss - og trøste oss!

                         Vi har alt det vi trenger for å
                         bli bevart som hans barn.

                         Første gang vi kommer til ham,
                         får vi nåde.

                         Og ved denne nåden
                         får vi bo hvert øyeblikk 
                         helt til han selv lukker oss 
                         inn i sin herlighet.
                         
                         Jesu nåde bevarer oss helt
                         til vi er hos ham - for alltid.
                     

                                                    
                                   Jesus sier:

                                   Kom til meg,
                                   alle som strever
                                   og har tungt 
                                   å bære,

                                   og jeg
                                   vil gi dere
                                   hvile!
                                   Matt 11.


                                     
                         I kjærlighet har han på forhånd
                         bestemt at vi skulle få barnekår 
                         hos ham ved Jesus Kristus,

                         slik han i sin frie vilje hadde be-
                         sluttet det,
                           
                         til pris for sin herlige nåde,
                         som han fritt gav oss
                         i sin elskede Sønn.

                         I ham har vi forløsningen
                         ved hans blod,
                                        
                         tilgivelse for syndene,
                         etter hans rike nåde. 

                         Denne nåde har han
                         rikelig gitt oss.

                         Efeserbrevet 1.                                                       Og Ånden og bruden sier:
                         Kom!         

                         Gud taler til hvert eneste 
                         menneske som hører dette gode
                         budskapet om ham.

                         Budskapet fra ham.
                         Gitt oss i Bibelen.

                         Han taler ikke bare med ord,
                         men Guds Hellige Ånd er i disse
                         ordene og taler inn i våre hjerter.

                         Derfor står det at "Ånden sier."

                         Ånden taler i Bibelen. 

                         Gud hvisker sin kjærlighet inn i oss
                         ved sin Ånd.

                         Bibelen taler ord til oss fra Gud.
                         Den Hellige Ånd forklarer ordene for oss.
                         Slik kan vi få se Guds godhet mot oss
                         ved Jesu forsoning.

                         Dette er Guds kjærlige tale til oss.

                         Men også vi 
                         som har fått se 
                         hans godhet,
                         
                         også vi får hviske 
                         og skrive og rope ut
                         denne gleden:

                         Vi sier: kom!

                         Alle vi som av nåde får være
                         hans elskede barn og er                         
                         Jesu brud.

                         Han er brudgommen og vi er
                         hans brud.

                         Det er et kjærlighetsspråk
                         mellom ham og oss.

                         Slik kalles vi inn til han
                         som er kjærlighet.

                         Den som har fått se dette,
                         har fått se det aller beste
                         og eier alt, uansett ytre kår
                         her i denne verden.

                         Så sier altså både han
                         - og vi som er hans: 

                         Kom!

                         Alt er av nåde!

                         Og det han vil gi
                         er kjærlighet!

                        "Den som tørster,
                         han får komme!

                         Og han som vil,
                         han får ta 
                         livets vann

                         for intet!"

Din overskrift

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.